overloon nieuws

Home » Nieuws » Werkgroep 75 jaar Vrijheid bedankt inwoners van Overloon

Werkgroep 75 jaar Vrijheid bedankt inwoners van Overloon

Gepubliceerd op 20 juni 2020 om 17:00

OVERLOON-Hopelijk maken jullie het goed in deze rare tijd. We zouden dit jaar, met z’n allen 75 jaar vrijheid gevierd hebben op 5 mei, maar het coronavirus heeft ervoor gezorgd dat onze vrijheid beperkt was.

Daarom zijn we ontzettend dankbaar dat we 75 jaar Vrijheid Overloon uitbundig hebben kunnen vieren op 13 oktober 2019. klik hier voor de foto's Wat zijn jullie, inwoners van Overloon, toch fantastische mensen, wat een gemeenschapszin, wat een groot saamhorigheidsgevoel. De opbrengst van de huis-aan-huis actie was overweldigend, nogmaals hartelijk dank hiervoor namens de Werkgroep 75 jaar Vrijheid Overloon. Ook hartelijk dank voor de sponsoren welke ons financieel gesteund hebben om deze dag op en top te hebben kunnen organiseren, hartverwarmend, uitmuntend, geweldig, wat heeft iedereen genoten!

Tijdens de laatste bijeenkomst van de “Werkgroep 75 jaar Vrijheid Overloon” heeft de kascontrole plaatsgevonden, deze bestond uit Martin Derks, voorzitter fanfare Vriendenkring Overloon en Willeke Boom-Arts, voorzitter St. Theobaldusgilde Overloon. De kascontrole is goedgekeurd.

Hierdoor is het mogelijk om onderstaande verenigingen, welke zich op 13 oktober 2019 extra hebben ingespannen en vele extra onkosten hebben gemaakt een mooi bedrag te kunnen geven:

Toerklub Overloon, Fanfare Vriendenkring Overloon, St. Theobaldusgilde Overloon.

We zijn enorm trots op de gemeenschap Overloon, deze heeft alle kosten zelf gedragen. We hebben geen enkele subsidie ontvangen, het financiële plaatje bleek op het einde zeer positief te zijn.

Nog een speciaal woord van dank aan onze initiatiefnemers Toon Hendriks Hay Bos en overloon nieuws.

Notulist Anneke Verhoeven


«   »