overloon nieuws

Home » Nieuws » Bij LOES Leren Ontwikkelen En Spelen

Bij LOES Leren Ontwikkelen En Spelen

Gepubliceerd op 24 augustus 2020 om 19:08

Praktijk voor kinderyoga & (kinder)coaching, training & advies Mijn missie: Jong en oud ondersteunen om het (weer) fijn te hebben met zichzelf en met anderen.

OVER MIJ

profielfoto.jpg

Ik ben Loes Meijer, 41 jaar en woon samen met Nico en onze 3 kinderen Siem (9), Neele (7) & Jop (6) in Overloon.
Na zo’n 22 jaar Eindhoven besloten wij in 2019 om weer terug te keren naar onze roots: dichter bij familie en vrienden, rust en ruimte en onderdeel te kunnen uitmaken van een gemeenschap waren onze wensen voor ons, maar vooral ook voor onze 3 kindjes. Deze verhuizing heeft veel in beweging gezet!

Zo besloot ik, na ruim 20 jaar in de (forensische) psychiatrie te hebben gewerkt als begeleider van cliënten en later van medewerkers en teams, om mijn hart te volgen en uit de systeemwereld te stappen.
Om geheel vanuit mijn eigen hart te kunnen gaan werken met kinderen en volwassenen, waarin zij centraal staan. Doordat ik met cliënten en medewerkers altijd vanuit een coachende houding heb gewerkt, ligt dit heel dicht bij mij. Uitgaan van het eigen vermogen van mensen, van de gezonde delen, van de kwaliteiten, van de gelijkwaardigheid en vanuit het door hèn gekozen doel!

Door zelf te ervaren wat yoga vóór en mèt mij heeft gedaan, voelde ik dat ik deze ervaring ook de kinderen gun. Juist zij, die nog van nature gemakkelijker in contact komen met hun lijf en hart, maar door de druk van buitenaf (en soms van binnenuit), die al op steeds jongere leeftijd kwijt raken. Naast het feit dat yoga kan bijdragen aan een krachtiger en flexibeler lijf, werkt het ook zo voor de geest.

Als opleidingskundige heb ik veel trainingen ontwikkeld en gegeven en de organisatie van advies gediend, waar het ging over persoonlijke ontwikkeling. En dat blijkt toch telkens weer de kern te zijn: persoonlijke ontwikkeling!

VOLGENS MIJ….

…wil iedereen het graag fijn hebben met zichzelf en met anderen. ‘Fijn’ wordt gedefinieerd door het individu zelf.

…is het individu altijd het geheel van geest, lichaam en hart. De verbinding maken met al deze onderdelen van jezelf is dus van belang om het fijn te hebben met jezelf en met anderen.

…lopen jong en oud ertegenaan dat zij dit als lastig ervaren: wat is ‘fijn’ voor mij? Hoe kom ik in contact met mezelf? Hoe blijf ik contact houden met mezelf? Wat wil ik (binnen) en wat verwachten anderen (buiten)?

…kan een (intern) conflict in dit licht ook gezien worden als een symptoom, en niet als het probleem. Ervan uitgaande dat niemand kiest voor het conflict, maar soms niet anders kan. En in de basis de overtuiging hebbende dat als iemand mocht kiezen, hij liever zou kiezen voor ‘het fijn hebben’ dan het conflict met zichzelf of anderen.

VISIE:

Vanuit verbinding met jezelf (lichaam, hart en geest) kun je je ontwikkelen/bewegen richting díe versie van jezelf die jíj wilt zijn voor jezelf en met anderen.

Talenten, kwaliteiten en drijfveren zijn je belangrijkste en kostbaarste krachten om daar te komen waar jij wilt zijn.
Veel ‘antwoorden’ zitten in jezelf, je hebt soms alleen iemand nodig die met jou op zoek gaat naar dit antwoord.

MISSIE:

‘Uit het hoofd, in het lijf’

Mensen, jong tot oud, (weer) in contact brengen met alle delen van zichzelf (lichaam, hart en geest) en de natuurlijke verbinding hiertussen weer in balans brengen.

Om vanuit deze balans verder te kunnen groeien, leren en ontwikkelen als autonome individuen en datgene in zichzelf naar boven te halen wat zij op dat moment nodig hebben.

Vanuit het lichaam en hart weer richting te kunnen geven aan het eigen proces.
Het denken/hoofd hierbij niet uit het oog verliezen, maar deze vooral altijd weer in verbinding brengen met het lichaam.

‘Van binnen naar buiten’

HOE

Ik doe dit door individuele begeleiding en het werken met groepen op veel verschillende manieren.
De basis kenmerkt zich altijd door een holistische visie, waarin systemisch werken een belangrijke pijler is.
In het menu kun je zien welk aanbod er momenteel is.

Maar bij L.O.E.S. stelt zich ook voor de uitdaging om deze benadering over te brengen op scholen, leerkrachten, managers, (zorg)instellingen en bedrijven.

Voor ontwikkel- en adviestaken dient ook deze visie en missie als leidraad en als expertise.

Ik heb een heel breed en divers aanbod. En wil je net even iets anders? Dat mag ook! Neem gerust vrijblijvend contact met me op.

Wees welkom!

Warme groet,

Loes

http://bij-loes.nl/

https://www.facebook.com/bijloesoverloon/

https://www.instagram.com/bij_loes/


«   »