overloon nieuws

gratis onafhankelijk clientondersteuning

Gepubliceerd op 23 augustus 2020 om 21:41

De gemeente Boxmeer heeft vanaf 1 augustus 2020 afspraken gemaakt met Onafhankelijke Zorgondersteuning Zuid (OZOZ) om een pilot uit te voeren ten behoeve van cliëntondersteuning en het bereiken van inwoners die nu niet bereikt worden.

Alle cliënten van de gemeente, van jong tot oud, hebben wettelijk recht op gratis en onafhankelijke cliëntondersteuning.

OZOZ is een samenwerkingsverband van Astrid Schut en Ellen van Steenveldt.

Astrid en Ellen zijn breed inzetbare professionals die de Post-HBO opleiding tot mantelzorgmakelaar hebben afgerond.  Zij zijn op de hoogte van wet- en regelgeving op het gebied van zorg, welzijn, wonen, arbeid, inkomen en recht.

Ellen en Astrid hebben een groot regionaal netwerk en zijn op de hoogte van het actuele ondersteuningsaanbod in de regio. Door hun ervaring, kennis en netwerk te bundelen willen zij mensen met een zorg- en of hulpvraag ondersteunen door hen te voorzien van informatie, in contact brengen met de juiste instanties en het uit handen nemen van praktisch regelwerk. Dit doen zij door de cliënt in zijn kracht te zetten door te denken in mogelijkheden en waar mogelijk het netwerk van de cliënt te gebruiken.

OZOZ richt zich ook op een proactieve benadering. Het uitgangspunt is dat inwoners die nu niet worden bereikt, eerder worden bereikt, waardoor er sneller en beter hulp geboden kan worden. Zij richten zich hierbij op kwetsbare inwoners, dit zijn niet alleen ouderen, maar ook bijvoorbeeld mensen met psychische kwetsbaarheid en mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking.meer informatie vindt u op www.onafhankelijkezorgondersteuningzuid.nl


«   »