overloon nieuws

Home » Nieuws » Begrazing Schaapskudde Overloonse Bossen

Begrazing Schaapskudde Overloonse Bossen

Gepubliceerd op 7 november 2020 om 12:09

Overloon-Plukken wol aan takken van struiken, her en der schapenkeutels en blatende schapen.Zaken die de bezoeker tegenkomen op de heideveld begraast een schaapskudde de bossen/heidevelden van Overloon De kans is erg groot dat je tijdens een wandeling de Schaapskudde tegenkomt.

In verschillende natuurterreinen in Overloon worden schapen ingezet als milieuvriendelijk alternatief voor het maaien van bloemrijk grasland.

Voordelen

Behalve dat het inzetten van schapen duurzaam en milieuvriendelijk is, heeft deze manier van beheer ook andere voordelen. Begrazen heeft een positieve invloed op de ontwikkeling van bloemrijk grasland. Zo nemen schapen zaden uit andere terreinen mee in hun vacht en dragen zo bij aan de verspreiding van soorten.Ook begrazen schapen bepaalde delen van het terrein intensiever dan andere waardoor meer variatie ontstaat, wat weer gunstig is voor kruidengroei en bodeminsecten zoals wilde bijen. Een bijkomend voordeel is dat het maaisel niet hoeft te worden vervoerd, gestort en gecomposteerd.Met name op moeilijk bereikbare terreinen zoals op taluds en onder laag vertakte bomen lost de inzet van schapen een beheerprobleem op. Verder is het natuurlijk erg leuk en mooi om een aantal keer per jaar een kudde schapen te zien lopen!

meer over de Schaapskudde op heide van De schapen van Wim en Joke in overloon op https://www.facebook.com/De-schapen-van-Wim-en-Joke-189135347797422/

Wanneer sprake is van overlast of een probleem, dan kunt u altijd direct contact opnemen met de schapenhouder. Op informatiebordjes op de rasters wordt u geïnformeerd en vindt u ook de contactgegevens van de schapenhouderij.neem dan contact op met Wim en Joke Bellen 06-50904239

Zie ook Wandelen en fietsen in en om Overloonse Bossen op https://www.overloonnieuws.nl/nieuws/533697_wandelen-en-fietsen-in-en-om-overloonse-bossen


«   »