overloon nieuws

Home » Nieuws » Vraagtekens bij ‘rampzalige enquête’ over asielzoekerscentrum

Vraagtekens bij ‘rampzalige enquête’ over asielzoekerscentrum

Gepubliceerd op 17 februari 2021 om 19:52

OVERLOON - In Overloon worden grote vraagtekens geplaatst bij de enquête naar de ervaringen met zes jaar opvang van asielzoekers die onlangs is gestart.

Dorpsraadvoorzitter Erik van den Dungen spreekt zelfs over ‘een rampzalige enquête’ van een door de gemeente Boxmeer ingeschakeld bureau. De vragenlijst is mede opgesteld naar aanleiding van overlast in de laatste jaren, vaak in de vorm van vechtpartijtjes, auto- en winkeldiefstallen en woninginbraken. 

door Joost Ariaans 17-02-21,Op voorhand lijkt er weinig vertrouwen in de uitkomst van de enquête, leren de mails die Van den Dungen van inwoners heeft gekregen. Terwijl die uitkomst toch belangrijk is. Mede aan de hand daarvan kan de gemeenteraad van Boxmeer bepalen of het contract met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers voor de huisvesting volgend jaar moet worden verlengd. Komt uit de enquête dat de overlast de grenzen ver overschrijdt, dan zal menig raadslid daar op zijn minst vraagtekens bij plaatsen.

Angst voor ‘verwatering’ van het probleem

Het probleem, volgens de inwoners, is dat er wel in een erg ruime cirkel om het azc heen naar de ervaringen met het centrum wordt gevraagd.Er is een enquête uitgezet onder 13.000 adressen zegt Van den Dungen.Dan kun je zeggen: dat klinkt als een solide onderzoek.lees meer op bron:https://www.gelderlander.nl/boxmeer/vraagtekens-bij-rampzalige-enquete-over-asielzoekerscentrum~a1dd58a3/

Inwonersenquête over AZC Overloon 


Gepubliceerd op 1 februari 2021 

Onderzoek naar ervaringen met zes jaar opvang asielzoekers Wat zijn uw eigen ervaringen met het AZC Overloon? Hoe staat u tegenover het voortzetten van de opvang? Dit zijn enkele van de vragen die in het kader van het onderzoek worden gesteld aan inwoners van 16 jaar en ouder in de dorpen rondom het AZC Overloon. Het onderzoek begint omstreeks 12 februari; de resultaten worden in het voorjaar van 2021 verwacht. 

Het AZC Overloon is gevestigd aan de Stevensbeekseweg tussen Overloon en Stevensbeek en is medio 2014 geopend. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) vangt hier maximaal 875 asielzoekers op. De termijn dat het AZC in Overloon gevestigd is, eindigt in 2022. Deze termijn kan na een evaluatie en een besluit van de gemeenteraad verlengd worden. De evaluatie is dus nodig zodat de gemeenteraad van Boxmeer komend voorjaar een besluit kan nemen over het verlengen of beëindigen van de opvang van asielzoekers in het AZC Overloon. 

Het onderzoek
Om een goed onderbouwd besluit over de continuering te kunnen nemen, laat de gemeente Boxmeer door I&O Research een onderzoek uitvoeren naar de ervaringen met de opvang van asielzoekers, om daaruit lessen te kunnen trekken voor de komende periode.Tijdens de evaluatie gaan de onderzoekers met verschillende partijen in gesprek, zoals scholen, winkeliers, het openbaar vervoer en inwoners van omliggende dorpen. Deelnemers aan het onderzoek krijgen per post een uitnodiging om een vragenlijst via internet in te vullen. Ook inwoners van de omliggende dorpen in de gemeente Sint Anthonis ontvangen een uitnodiging. Het gaat in de gemeente Boxmeer om de dorpen Groeningen, Holthees, Maashees, Overloon, Vierlingsbeek, Vortum-Mullem en Boxmeer. In de gemeente Sint Anthonis gaat het om de dorpen Oploo, Sint Anthonis, Stevensbeek en Westerbeek.

Burgemeester Van Soest benadrukt het belang van het onderzoek: “Het is essentieel dat we weten wat de ervaringen van zoveel mogelijk inwoners uit de omliggende dorpen zijn met de opvang van asielzoekers in onze gemeente. Van deze inwoners horen we ook graag een mening als zij geen persoonlijke ervaring hebben met de opvang van asielzoekers. Hierdoor kunnen we de raad zo breed mogelijk informeren over de ervaringen met het AZC in onze samenleving. ” 

 


«   »