overloon nieuws

Bloeiende regio

Gepubliceerd op 5 april 2021 om 12:07

'Bloeiende regio' streeft naar meer biodiversiteit en een hoge betrokkenheid tussen boer en burger in onze regio. Door middel van donaties, sponsoring en subsidies kunnen er bloemrijke akkerranden worden aangelegd bij boeren in Overloon en omstreken.

Per vrijdag 2 april 2021 is Stichting Bloeiende regio opgericht.Stichting Bloeiende regio streeft naar meer biodiversiteit en een hoge betrokkenheid tussen boer en burger in onze regio.

Door middel van donaties, sponsoring en subsidies kunnen er bloemrijke akkerranden worden aangelegd bij boeren in Overloon en omstreken. Dit alles tegen een eerlijke prijs voor de boer. Zij krijgen voor het beschikbaar stellen van de grond een 'biodiversiteitsbonus' waarmee extra kosten en/of lagere opbrengst wordt gecompenseerd.

Voor iedere €1,- die wordt opgehaald kan er een jaar lang één vierkante meter bloeiende akkerrand ingezaaid en onderhouden worden. U 'adopteert' een stukje biodiversiteit in uw eigen regio! 

Wilt u ook een steentje bijdragen? Klik dan hieronder en doneer voor een bloeiende regio!

Wilt u ook doneren? Klik dan hier!

 

Algemeen

Stichting Bloeiende regio streeft naar meer biodiversiteit en een hoge betrokkenheid tussen boer en burger in onze regio. Door middel van donaties, sponsoring en subsidies kunnen er bloemrijke akkerranden worden aangelegd bij boeren in Overloon en omstreken. Dit alles tegen een eerlijke prijs voor de boer. Zij krijgen voor het beschikbaar stellen van de grond een 'biodiversiteitsbonus' waarmee extra kosten en/of lagere opbrengst wordt gecompenseerd.

Missie

Samen met boer en burger de biodiversiteit en de betrokkenheid met de agrarische sector in onze regio verghogen.

Visie

Door een gezamenlijke bijdrage zorgen voor een stimulering van de biodiversiteit in de regio en de waardering voor haar agrarische bedrijven.

Doelstelling

Het realiseren van 10.000 m2 bloeiende akkerranden in een straal van 5 km rondom Overloon in 2021.

Kernwaarden

  • Betrokken met de natuur en agrarische sector
  • Regionaal voor zichtbaar resultaat 
  • Saamhorigheid tussen boer en burger

 

Veel agrarische bedrijven willen zich inzetten voor het verbeteren van de biodiversiteit. Maar hiervoor moeten kosten gemaakt worden en/of wordt er een lagere opbrengst behaald. Echter wordt dit niet vertaald naar een meerprijs voor de eindproducten.

Stichting Bloeiende regio geeft de boeren een eerlijke vergoeding voor de grond die zij beschikbaar stellen, een 'biodiversiteitsbonus'. Om dit voor elkaar te krijgen is er geld nodig. Hierbij kunt u helpen door vrijwillig bedrag te doneren en bij te dragen aan de biodiversiteit in de regio.

Voor iedere €1,- die wordt opgehaald kan er een jaar lang één vierkante meter bloeiende akkerrand ingezaaid en onderhouden worden. U 'adopteert' een stukje biodiversiteit in uw eigen regio! 

Wilt u ook een steentje bijdragen? Klik dan hieronder en doneer voor een bloeiende regio!

Wilt u ook doneren? Klik dan hier!

 

Voor meer informatie zie de website Bloeiende regio https://bloeienderegio.jouwweb.nl/ 

 

hh-6.jpeg www.facebook.com/Bloeiende-regio

 f-19.jpg  www.instagram.com/bloeienderegio

 u.png twitter.com/BloeiendeRegio

 


«   »