overloon nieuws

Home » Nieuws » straat in beeld

straat in beeld

Gepubliceerd op 16 mei 2021 om 11:02

De betekenis van straatnamen is vaak zeer verrassend.Veel straatnamen duiden op een bepaalde periode in de geschiedenis of zijn de namen van mensen die een belangrijke rol hebben gespeeld.

In de rubriek ‘Straatnaam in Beeld’ ben ik  op zoek naar de verhalen die achter het blauwe straatnaambordje verscholen gaat. Deze week: Harry van Daalplein 

Betekenis van de straatnaam Harry van Daalplein

HARRIE VAN DAAL, INITIATIEFNEMER VAN HET OORLOGSMUSEUM

Harrie van Daal was gemeenteambtenaar bij de gemeente Overloon–Maashees en vanaf 1942 bij de fusiegemeente Vierlingsbeek. Daar werkte hij tot aan zijn pensioen.

Al direct na de Slag om Overloon had hij het idee dat de strijd niet vergeten mocht worden. Hij had dat in de jaren '30 ook gezien in België op de slagvelden van de Eerste Wereldoorlog. Zoiets moest in Overloon ook mogelijk zijn: een museum als monument tegen oorlog en fascisme.

In mei 1945 besprak hij zijn ideeën met burgemeester Jans en pastoor Van Boxtel. De laatste was het boegbeeld in de Overloonse samenleving, in een periode dat het totaal verwoeste dorp weer opgebouwd moest worden. De inwoners van Overloon legden, ondanks de verliezen die ze geleden hadden, toch ook geld opzij voor een museum. Daarna werd op  31 juli 1945 het “Oorlogsmuseum de Kleffen” bij de notaris opgericht. Harrie van Daal werd secretaris van het bestuur. En hij was het ook, die de bekende gedenksteen “Sta een ogenblik stil” op ons terrein liet plaatsen. Ook de verdere inrichting van het terrein, het voormalig slagveld van Overloon, verliep voortvarend, zodat al in 1946 het eerste museum in Nederland over 'de oorlog' open ging voor het publiek. Dat in grote getale de weg naar Overloon wist te vinden in de jaren daarna!

Het museum groeide, samen met Harrie van Daal, langs een aantal stappen, waarvan we er enkele even uitlichten:

Lees meer op bron:https://www.vriendenoorlogsmuseumoverloon.nl/wie-zijn-wij/harrie-van-daal/ 


«   »