Dorpsraad tegen verlenging AZC

Gepubliceerd op 23 juni 2021 om 20:37

Het COA vangt asielzoekers op, onder andere in het AZC tussen Overloon en Stevensbeek. Hiertoe heeft het COA met de Gemeente Boxmeer een bestuursovereenkomst die in 2022 afloopt. De gemeenteraad van Gemeente Boxmeer moet op 8 juli a.s. een besluit nemen over het al dan niet verlengen van deze overeenkomst voor de periode vanaf medio 2022. En vooruitlopend op dit besluit zal de gemeenteraad zich in de commissievergadering op 1 juli inhoudelijk voorbereiden op dit besluit.

De dorpsraad Overloon vindt dat het hierover ongevraagd aan de gemeenteraad moet adviseren. Want de inwoners van Overloon hebben zich heel helder uitgelaten in de door I&O Research in opdracht van de Gemeente Boxmeer uitgevoerde enquête over het AZC. De enquête is door I&O Research als representatief aangemerkt. Dat betekent dat er méér dan voldoende inwoners van Overloon aan meegewerkt hebben, zodat de uitkomsten inderdaad weergeven hoe de Overloonse bevolking over het AZC denkt.

 

Overduidelijk blijkt dat er tegenwoordig veel overlast van het AZC ervaren wordt. Die overlast komt vooral van bepaalde groepen, o.a. van alleenstaande minderjarigen en van zgn. “veiligelanders”. Het is daarom niet vreemd dat Overloon (68% van de respondenten) en Stevensbeek (78% van de respondenten) hebben aangegeven dat de bewonerssamenstelling in het AZC moet veranderen. Dat wil zeggen: vooral opvang bieden aan gezinnen die de opvang echt nodig hebben, en vooral niet langer aan (jeugdige en andere) raddraaiers.

 

Twee dingen zijn verder goed om te weten. Het eerste is dat de gemeenteraad (en ook de dorpsraad) er op de eerste plaats is om de collectieve belangen van de eigen inwoners te dienen. En het tweede is dat onze huidige gemeenteraad binnenkort ophoudt te bestaan, zodra de gemeentelijke fusie tot stand komt. En dan komt er een nieuwe gemeenteraad, voor de huidige vijf gemeentes samen. Die nieuwe gemeenteraad heeft per definitie veel minder band met Overloon. Dus als er een besluit genomen moet worden dat de belangen van Overloon zo goed mogelijk dient, dan is nú het moment, en niet pas in 2022.

 

 Maar op de heldere wens van de Overloonse bevolking om de samenstelling van de asielzoekers te wijzigen zodat de overlast geminimaliseerd kan worden, geeft het COA ‘niet thuis’. COA zegt namelijk geen garanties te kunnen of te willen geven op dat punt. Bovendien werd een eerdere oproep van de burgemeester dit voorjaar om de opvang van alleenstaande minderjarige vluchtelingen ‘per onmiddellijk’ te stoppen, per kerende post afgewezen. Daarmee dwingt COA het gemeentebestuur, maar ook de gemeenteraad van Boxmeer en daarmee automatisch ook de inwoners van Overloon op de knieën.

 

Het standpunt van de dorpsraad is daardoor verscherpt en luidt als volgt.

 

Standpunt

 

Gelet op:

 

1. de afloop in 2022 van de bestuursovereenkomst tussen het COA en Gemeente Boxmeer over het AZC in Overloon en het feit dat over verlenging daarvan binnen enkele weken een besluit moet worden genomen door de gemeenteraad;

 

2. de overlast en criminaliteit die, blijkens cijfers van de politie, de laatste jaren vrijwel dagelijks toe te schrijven zijn aan de AZC-locatie en die door de inwoners van de direct omliggende dorpen zeer frequent ervaren worden;

 

3. de situatie dat het COA geen concrete en afgebakende afspraken kan, wil of mag maken die toezien op de samenstelling van de populatie in het AZC enerzijds en op de dringend gewenste veiligheidsverhogende maatregelen (met name in Overloon en Stevensbeek) anderzijds,

 

is de dorpsraad van Overloon unaniem van mening dat er een einde moet komen aan de opvang van asielzoekers in Overloon vanaf 2022 en verzoekt de dorpsraad met klem aan de huidige gemeenteraad, dus de gemeenteraad van de Gemeente Boxmeer, om tegen een besluit tot verlenging te stemmen, in welke zin dan ook.

Bron:https://www.dorpsraadoverloon.nl/

 

Lees ook Alleen verder met azc zonder alleenstaande minderjarigen en veiligelanders


Burgemeester en wethouders van Boxmeer willen in de toekomst alleen nog vluchtelingen opvangen die kans maken om in de gemeente een nieuw bestaan op te bouwen. 

Voor alleenstaande minderjarige asielzoekers (AMV-ers) en asielzoekers die geen kans maken op verblijf (de zogeheten veiligelanders) is wat het college betreft geen plaats meer in het azc Overloon. Ook wil het college niet meer dan 500 asielzoekers huisvesten in het azc. Alleen onder die voorwaarden willen B en W de bestuursovereenkomst met het COA verlengen. lees het hele verhaal verder op https://www.overloonnieuws.nl/nieuws/696281_alleen-verder-met-azc-zonder-alleenstaande-minderjarigen-en-veiligelanders

Op donderdag 1 juli om 19.30u  wordt voorstel  in het gemeentehuis besproken binnen de commissie vergadering waar ook raadsleden aanwezig zijn. Marij Nabuurs en Martien Hendriks zullen tijdens dit overleg hierover hun ervaringen inspreken.

BESLUITVORMING OVER AZC.

Te volgen via internet

datum: donderdag 1 juli

Tijdstip: 19.30 u

Deze openbare vergadering vindt plaats in de raadzaal, vanwege de nog steeds geldende coronamaatregelen zonder publiek

U kunt de streaming volgen via deze link: https://channel.royalcast.com/boxmeer/#!/gemeenteboxmeer/20210701_1