Kamer lid Inge van Dijk onthulde het bord op melkvee- en mestverwerkingsbedrijf Alders

Gepubliceerd op 4 juli 2021 om 13:32

Overloon- Op vrijdag 2 juli organiseert Land van Cuijk Boert Bewust haar eerste partnerevent. Een besloten bijeenkomst voor de partners van Land van Cuijk Boert Bewust.

Tweede Kamer lid Inge van Dijk onthulde vanmiddag tijdens het eerste Partnerevent het 15e Land van Cuijk Boert Bewust bord op melkvee- en mestverwerkingsbedrijf Alders Overloon.

KamerlidIngevanDijkonthuldehetbordopmelkvee-enmestverwerkingsbedrijfAlders4-7-2021-3.jpg KamerlidIngevanDijkonthuldehetbordopmelkvee-enmestverwerkingsbedrijfAlders4-7-2021-2.jpg

Een heel goed initiatief om boeren en burgers met elkaar te verbinden; het is hard nodig dat zowel mensen uit de stad maar ook op het platteland zelf zien en ervaren waar hun dagelijks eten vandaan komt. De zomeractie waar ook Land van Cuijk Boert Bewust aan meedoet is een prima actie.Natuurlijk nam Inge een kijkje op het op het innovatieve bedrijf!

Info

Land van Cuijk Boert Bewust wil zorgen voor meer verbinding tussen boeren en burgers in het Land van Cuijk.

Onthulling door Inge van Dijk fam. Alders Overloon