herontwikkelen voormalig verzorgingshuis

Gepubliceerd op 25 oktober 2021 om 18:49

De sloop van voormalig verzorgingshuis aan aan de Engelseweg en Derpshei is in volle gang, zoals een grote stapel houten balken voor het ’gestripte’ gebouw bewijst. Het is de bedoeling dat het pand uiteindelijk ruimte maakt voor nieuwbouw.

Foto Bouwmij Janssen

25 november Weer een mooi project voor ons in Overloon! Samen met Van der Kroon Beheer B.V. hebben wij het contract ondertekend voor de nieuwbouw van 14 woningen aan de Engelseweg. De sloopwerkzaamheden zijn inmiddels gestart en we verwachten in april 2022 te beginnen met de bouw.

 

 

In het centrumgebied van de kern Overloon (gemeente Boxmeer), aan de Engelseweg en Derpshei, is een voormalig verzorgingshuis gelegen. Het betreft het voormalig pand van het verzorgingshuis Huize Loôn. Het verzorgingshuis Huize Loôn werd na de Tweede Wereldoorlog gebouwd, is in 1980 gerenoveerd en bestond uit een dertigtal woningen die dienst hebben gedaan als zorgwoning. In 2018 is het verzorgingshuis verhuisd naar een andere locatie in de kern Overloon.

Sinds die tijd staat het voormalig pand van het verzorgingshuis aan de Engelseweg en Derpshei leeg. Er is gezocht naar een nieuwe passende invulling van de locatie. In dit kader is het voornemen ontstaan om de locatie te herontwikkelen tot woningbouwlocatie waar 14 grondgebonden, levensloopbestendige huurwoningen gerealiseerd kunnen worden.

Bron: foto BHIC

schermafbeelding2022-01-24om201817-1.png  reunieHuizeLoon-1-4-2.jpg

Op onderstaand kaartje is de locatie weergegeven:

 DJI_0151JPG.jpg

Wat voor soort woning

Het planvoornemen is om de bestaande bebouwing volledig te slopen, behoudens de (zorg)appartementen van Mooiland aan de oostzijde, en 14 grondgebonden, levensloopbestendige huurwoningen op te richten. Het betreffen huurwoningen in het middel dure huursegment. Uit de marktomstandigheden blijkt dat hier grote behoefte aan is voor met name mensen met een bovenmodaal inkomen die niet in aanmerking komen voor een reguliere sociale huurwoningen en die niet willen of kunnen kopen. De (zorg) appartementen van Mooiland behouden hun maatschappelijke bestemming.

Onderstaand figuur geeft de beoogde verkaveling binnen het plangebied weer.

beoogde verkaveling

 Beoogde verkaveling plangebied

Type woning

Dit planvoornemen ziet toe op de herontwikkeling van het voormalig verzorgingshuis Huize Loôn naar woonlocatie, waarbij 14 grondgebonden, levensloopbestendige huurwoningen worden gerealiseerd. Het massale pand aan de Engelseweg, wat nu al twee jaar lang leegstaat, wordt hierbij gesloopt en er wordt een nieuwe, passende ruimtelijke invulling aan de locatie gegeven. De woningen die worden gerealiseerd sluiten aan bij zowel de kwalitatieve als kwantitatieve woonbehoefte binnen de kern Overloon. Er wordt invulling gegeven aan het principe van 'de juiste woning op de juiste plaats'.

Wanneer

Het bestemmingsplan komt 14 oktober ter besluitvorming in de Raad. Een doorkijk op het verdere vervolg, volgt na het besluit van de Raad.

Wie

Locatie Huize Loon betreft een project van derden. Nadere informatie volgt na afstemming.

Aanvullende informatie vind u op bron:https://www.boxmeer.nl/inwoners/wonen-in-boxmeer_42702/item/huize-loon_62691.html

Gemeenteblad van Boxmeer

 

Datum publicatie Organisatie Jaargang en nummer Rubriek
26-10-2021 09:00 Boxmeer Gemeenteblad 2021, 375988 omgevingsvergunning

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2021-375988.html

Let op er zijn meerdere pagina's

fotogeert-19.jpg
herontwikkelenvoormaligverzorgingshuis27-11-2021-1.jpg
herontwikkelenvoormaligverzorgingshuis27-11-2021-3.jpg
herontwikkelenvoormaligverzorgingshuis27-11-2021-2.jpg
herontwikkelenvoormaligverzorgingshuis27-11-2021-4.jpg
herontwikkelenvoormaligverzorgingshuis27-11-2021-5.jpg
bejaardenhuisenschool-1.jpg
bejaardenhuisenschool-2.jpg
bejaardenhuisenschool-3.jpg
bejaardenhuisenschool-4.jpg
bejaardenhuisenschool-6.jpg
bejaardenhuisenschool-5.jpg
bejaardenhuisenschool-7.jpg
bejaardenhuisenschool-8.jpg
herontwikkelenvoormaligverzorgingshuisfotogeert-1.jpg
herontwikkelenvoormaligverzorgingshuisfotogeert-2.jpg
herontwikkelenvoormaligverzorgingshuisfotogeert-3.jpg
herontwikkelenvoormaligverzorgingshuisfotogeert-4.jpg
herontwikkelenvoormaligverzorgingshuisfotogeert-5.jpg
herontwikkelenvoormaligverzorgingshuisfotogeert-6.jpg
herontwikkelenvoormaligverzorgingshuisfotogeert-7.jpg
herontwikkelenvoormaligverzorgingshuisfotogeert-8.jpg
herontwikkelenvoormaligverzorgingshuisfotogeert-9.jpg
herontwikkelenvoormaligverzorgingshuis17-12-2021--1.jpg
herontwikkelenvoormaligverzorgingshuis17-12-2021--3.jpg
herontwikkelenvoormaligverzorgingshuis17-12-2021--2.jpg
herontwikkelenvoormaligverzorgingshuis17-12-2021--4.jpg
herontwikkelenvoormaligverzorgingshuis17-12-2021--6.jpg
herontwikkelenvoormaligverzorgingshuis17-12-2021--5.jpg
herontwikkelenvoormaligverzorgingshuis17-12-2021--7.jpg
herontwikkelenvoormaligverzorgingshuis17-12-2021--8.jpg
herontwikkelenvoormaligverzorgingshuis17-12-2021--9.jpg
herontwikkelenvoormaligverzorgingshuis17-12-2021--10.jpg
herontwikkelenvoormaligverzorgingshuis17-12-2021--11.jpg
herontwikkelenvoormaligverzorgingshuis17-12-2021--12.jpg
herontwikkelenvoormaligverzorgingshuis17-12-2021--13-1.jpg
FotoGeertherontwikkelenvoormaligverzorgingshuis24-12-2021--1.jpg
FotoGeertherontwikkelenvoormaligverzorgingshuis24-12-2021--2.jpg
FotoGeertherontwikkelenvoormaligverzorgingshuis24-12-2021--3.jpg
FotoGeertherontwikkelenvoormaligverzorgingshuis24-12-2021--4.jpg
FotoGeertherontwikkelenvoormaligverzorgingshuis24-12-2021--5.jpg
FotoGeertherontwikkelenvoormaligverzorgingshuis24-12-2021--6.jpg
FotoGeertherontwikkelenvoormaligverzorgingshuis24-12-2021--7.jpg
FotoGeertherontwikkelenvoormaligverzorgingshuis24-12-2021--8.jpg
FotoGeertherontwikkelenvoormaligverzorgingshuis24-12-2021--9.jpg
FotoGeertherontwikkelenvoormaligverzorgingshuis24-12-2021--10.jpg
FotoGeertherontwikkelenvoormaligverzorgingshuis24-12-2021--11.jpg
FotoGeertherontwikkelenvoormaligverzorgingshuis24-12-2021--12.jpg