overloon nieuws

Plannen voor vliegbasis De Peel stuiten op veel verzet: ruim zeshonderd bezwaren

Gepubliceerd op 20 december 2021 om 10:49

OVERLOON - Ruim zeshonderd bezwaren zijn er bij Defensie binnengekomen over de voorgenomen heropening van vliegbasis De Peel, net ten westen van Overloon.

De plannen stuiten op veel verzet. Van alle bezwaren kwamen er 28 uit Overloon. De meesten (150) kwamen uit Milheeze. Defensie reageert nu op de bezwaren en geeft uitleg in de ‘reactienota De Peel’. 

Door Herman Wissink 20-12-21,

In 2019 waren er al informatieavonden gehouden in onder andere Boxmeer, Maashees en Overloon. Maar het is al lang stil rond de plannen voor de in 1993 gesloten vliegbasis De Peel. Hoe zat het ook alweer? 

1. Defensie wil vliegbasis De Peel heropenen?

De uitleg van het ministerie van Defensie: ‘Door de verslechterde veiligheidssituatie in de wereld moet Defensie meer oefenen. Hierdoor neemt het aantal militaire vluchten toe. Maar door sluiting van de vliegbases Soesterberg, Twente en Valkenburg zo’n zestien jaar geleden heeft Defensie weinig ruimte om het aantal vluchten uit te breiden. Alle vliegbases zitten ‘vol’ of bijna vol. Heropening van Vliegbasis De Peel helpt het ruimtegebrek op vliegbases op te lossen.En daar wordt in de nota aan toegevoegd: ‘Sinds eind jaren 80, sinds de val van de Muur, is defensie vanwege aanhoudende bezuinigingen op haar uitgaven fors ingekrompen qua personeel, materieel en infrastructuur. ‘Er is nu weer sprake van groei van de defensiebegroting en daarmee ook van defensieactiviteiten.

2. Waarom hier?

Een van de bezwaren die werden ingediend: Waarom hier? Vliegbasis De Peel bij de Luitenant-generaal Bestkazerne in Vredepeel, sinds 2012 een landmachtkazerne, ligt al te midden van een aantal luchthavens (Eindhoven, Volkel, Weeze) waardoor de omwonenden nu al overlast kennen, is het commentaar. 

Vliegbasis De Peel en vliegveld Volkel.

3. Wie krijgen er in de toekomst last van?

Nu de ervaring is dat de nieuwe F35 toch echt veel meer lawaai gaat maken dan de voorganger F16 is de verwachting dat de gebieden die in de vliegroutes komen te liggen ook met flink meer geluidoverlast te maken krijgen. Die herrie komt boven op de geluidsoverlast die bewoners van de regio al ervaren door het vliegen op vliegveld Volkel. Tot 1 september dit jaar waren er al  meer dan duizend klachten over Volkel. De vliegtuigen die op Volkel vliegen zijn in een wijde omgeving te horen. Er zijn meldingen uit Cuijk en Nijmegen, maar bijvoorbeeld ook Wijchen. Lees meer op bron:https://www.gelderlander.nl/boxmeer/plannen-voor-vliegbasis-de-peel-stuiten-op-veel-verzet-ruim-zeshonderd-bezwaren~a62fdb87/

 

Enquête omwonenden De Peel

Hierbij willen wij u uitnodigen deel te nemen aan een onderzoek dat wordt uitgevoerd voor een stage bij de Koninklijke Luchtmacht vanuit de Universiteit van Amsterdam. Het doel van dit onderzoek is om inzicht te verkrijgen in de activiteiten van omwonenden van De Peel op het gebied van omgevingskwesties. Ook hopen we met deze enquête inzicht te verkrijgen in de beweegredenen van omwonenden om wel of niet hun mening te laten horen aan overheidsinstanties over deze kwesties. Klik hier om de Enquête in te vullen


«   »