overloon nieuws

Enquête omwonenden De Peel

Gepubliceerd op 19 december 2021 om 15:09

Hierbij willen wij u uitnodigen deel te nemen aan een onderzoek dat wordt uitgevoerd voor een stage bij de Koninklijke Luchtmacht vanuit de Universiteit van Amsterdam. Het doel van dit onderzoek is om inzicht te verkrijgen in de activiteiten van omwonenden van De Peel op het gebied van omgevingskwesties. Ook hopen we met deze enquête inzicht te verkrijgen in de beweegredenen van omwonenden om wel of niet hun mening te laten horen aan overheidsinstanties over deze kwesties.

𝐆𝐚𝐧𝐠 𝐯𝐚𝐧 𝐳𝐚𝐤𝐞𝐧 𝐭𝐢𝐣𝐝𝐞𝐧𝐬 𝐡𝐞𝐭 𝐨𝐧𝐝𝐞𝐫𝐳𝐨𝐞𝐤
In deze enquête wordt specifiek naar de mogelijke heropening van vliegbasis De Peel gevraagd. Het invullen van de vragenlijst zal ongeveer 10 minuten van uw tijd in beslag nemen. Iedereen die Nederlands begrijpt en 18 jaar of ouder is, kan deelnemen aan dit onderzoek.

𝐓𝐨𝐞𝐥𝐢𝐜𝐡𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐭𝐨𝐞𝐬𝐭𝐞𝐦𝐦𝐢𝐧𝐠𝐬𝐯𝐞𝐫𝐤𝐥𝐚𝐫𝐢𝐧𝐠
Door ondertekening van bijgaande verklaring op de volgende pagina geeft u toestemming voor het verzamelen, bewaren en gebruiken van uw gegevens voor de beantwoording van de onderzoeksvraag in dit onderzoek zoals opgenomen in bovengenoemd omschreven doel. Wij maken u erop attent dat verdere verwerking van uw gegevens mogelijk is, mits dit verenigbaar is met dit doel.

𝐕𝐫𝐢𝐣𝐰𝐢𝐥𝐥𝐢𝐠𝐡𝐞𝐢𝐝
Als u nu besluit af te zien van deelname aan dit onderzoek, zal dit op geen enkele wijze gevolgen voor u hebben. Ook kunt u achteraf (binnen 7 dagen na deelname) verzoeken om uw onderzoeksgegevens te laten verwijderen. Als u gaandeweg het onderzoek besluit om te stoppen, dan kan dat op elk moment, zonder opgaaf van redenen.

𝐑𝐢𝐬𝐢𝐜𝐨’𝐬 𝐞𝐧 𝐯𝐞𝐫𝐳𝐞𝐤𝐞𝐫𝐢𝐧𝐠
Zoals bij elk onderzoek van de Universiteit van Amsterdam geldt een standaard aansprakelijkheidsverzekering. Deelname aan het onderzoek brengt geen noemenswaardige risico’s of ongemakken voor u mee.

𝐔𝐰 𝐩𝐫𝐢𝐯𝐚𝐜𝐲 𝐢𝐬 𝐠𝐞𝐰𝐚𝐚𝐫𝐛𝐨𝐫𝐠𝐝
Uw persoonsgegevens blijven vertrouwelijk en worden niet gedeeld zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Uw onderzoeksgegevens worden nader geanalyseerd door de onderzoekers die de data hebben verzameld. Onderzoeksgegevens die worden gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften zijn anoniem en zijn dus niet tot u te herleiden. Volledig geanonimiseerde onderzoeksgegevens kunnen worden gedeeld met andere onderzoekers.

𝐍𝐚𝐝𝐞𝐫𝐞 𝐢𝐧𝐥𝐢𝐜𝐡𝐭𝐢𝐧𝐠𝐞𝐧
Mocht u vragen hebben over dit onderzoek, vooraf of achteraf, dan kunt u zich wenden tot de verantwoordelijke onderzoeker; Anne Berendrecht, anneberendrecht@hotmail.nl. Voor eventuele klachten over het onderzoek of over de onderzoeker kunt u contact opnemen met de Commissie Ethiek namens de Amsterdam School of Communications Research (ASCoR), per adres: Commissie Ethiek ASCoR secretariaat, Universiteit van Amsterdam, Postbus 15793, 1001 NG Amsterdam; 020-525 3680; ascor-secr-fmg@uva.nl. Een vertrouwelijke behandeling van uw klacht of opmerking is gewaarborgd.

Met vriendelijke groet,
Anne Berendrecht

start Enquête omwonenden De Peel klik hier

 

Hier een BELANGRIJKE LINK http://stopvliegbasisdepeel.nl/Home/ Hier wordt u op de hoogte gehouden van het laatste nieuws en updates van de vliegbasis De Peel.Deze website is bedoeld voor het geven en verzamelen van informatie aan omwonenden t.a.v. de reactivering van Vliegbasis de Peel.


«   »