Hulp aan vluchtelingen uit Oekraïne: wat kan ik doen?

Gepubliceerd op 7 april 2022 om 19:24

Dit is een verzoek aan alle Overloonse sportverenigingen en culturele gezelschappen:

Zouden jullie eens willen nadenken om, mocht dat wenselijk zijn, Oekraïners die tijdelijk in ons dorp verblijven mee te laten trainen of spelen?

De reden is de volgende. Mensen die hier tijdelijk onderdak vinden hebben een paar dagen nodig om te acclimatiseren. Maar vroeg of laat komt er een moment dat men dagbesteding zoekt. Voor sommigen zit dat in sport, muziek of andere vormen van vrijetijdsbesteding die we in Overloon aanbieden.

Graag horen we welke verenigingen en gezelschappen hier eventueel mogelijkheden toe zien. Reacties s.v.p. naar brievenbus@dorpsraadoverloon.nl of telefonisch naar Erik van den Dungen, 06-10953009.

Alvast bedankt voor het meedenken!

Dorpsraad Overloon https://www.dorpsraadoverloon.nl/

 

De laatste dagen kregen we al veel hulp bij de opvang van enkele Oekraïense gezinnen in Overloon. Voor één van de gezinnen kregen we zelfs al goede tweedehands fietsen. Hartstikke bedankt daarvoor, ook namens de betrokken vrijwilligers en dorpsraad Overloon.

Ook voor het andere gezin zoeken we nu een herenfiets en enkele damesfietsen. Kan iemand ons hiermee een stukje op weg helpen? Alvast bedankt voor een reactie, die je hieronder, maar ook telefonisch of via whatsapp kunt achterlaten. Op https://www.facebook.com/Vraag-en-aanbod

Vraag en aanbod voor hulp aan Oekraïners in Overloon