Azc over week dicht, voor 300 asielzoekers nog geen nieuwe plek

Gepubliceerd op 12 mei 2022 om 20:03

De laatste week voor het azc in Overloon breekt aan. Toch heeft het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (coa) nog geen nieuwe plek gevonden voor zo'n driehonderd asielzoekers die nu nog in het asielzoekerscentrum wonen. Volgende week donderdag sluit het azc de deuren.

Profielfoto van Ferenc TrikiGeschreven doorFerenc Triki Inwoners van Stevensbeek en Overloon waren er na jaren van overlast, diefstallen, inbraken en zelfs mishandelingen helemaal klaar mee. Die incidenten werden voornamelijk veroorzaakt door zogenoemde veilige landers, asielzoekers uit landen die door Nedeland als veilig worden beschouwd.

"Elke dag is een uitdaging, de toestroom van nieuwe vluchtelingen is hoog."

 

Vorig jaar zomer besloot de gemeenteraad van het inmiddels gefuseerde Boxmeer dat het asielzoekerscentrum in Overloon dicht moest. Het contract met het COA, dat 19 mei afloopt, werd niet verlengd.

Toen het besluit viel, woonden er nog 500 asielzoekers in het centrum in Overloon. Het COA ging op zoek naar nieuwe opvangplekken, maar dat valt niet mee in tijden van toch al uitpuilende locaties. Zo'n 200 mensen konden ergens anders worden ondergebracht.

En dus zijn er nog 300 asielzoekers over, voor wie binnen een week een dak boven het hoofd moet worden gevonden. Lees meer op bron:https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/4084813/azc-overloon-over-week-dicht-voor-300-asielzoekers-nog-geen-nieuwe-plek

Gemeenteraad verlengt bestuursovereenkomst met COA niet

De gemeenteraad van Boxmeer stemt unaniem niet in met verlenging van de bestuursovereenkomst voor het asielzoekerscentrum in Overloon. Dat betekent dat het azc uiterlijk in mei 2022 gaat sluiten. 

 

 

De partijen in de raad betreuren dat het zover heeft moeten komen. Ze benadrukken dat  Boxmeer een gastvrije en tolerante gemeente is, waar mensen in nood niet vergeefs aankloppen. De fracties voelen zich gedwongen om dit besluit te nemen, omdat het Rijk en het COA de afgelopen jaren te weinig hebben gedaan om de problemen veroorzaakt door een kleine groep asielzoekers op te lossen. En de raad heeft er geen vertrouwen in dat dit nu op korte termijn wel gaat lukken. De raad wil dat er een einde komt aan de overlast voor de inwoners van vooral Overloon en Stevensbeek. Hoe spijtig dat ook is voor de overgrote meerderheid goedwillende vluchtelingen.

Onvermijdelijk
Burgemeester Karel van Soest zei goed te kunnen leven met het besluit, dat zich vorige week al aftekende in de commissie. Van Soest gaat het besluit aan het COA overbrengen en stuurt het eveneens naar de staatssecretaris.
Aansluitend op het raadsbesluit legde de burgemeester een verklaring af. Daarin schetste hij kort de geschiedenis van het azc: de eerste jaren, waarin voorkomende onregelmatigheden steeds beheersbaar waren, en de kentering na de komst van vluchtelingen uit veilige landen, waaronder alleenstaande minderjarigen.
Volgens Van Soest is het besluit van de gemeenteraad om te overeenkomst met het COA niet te verlengen onvermijdelijk. Daarvoor houdt de Boxmeerse burgemeester het Rijk en het COA verantwoordelijk. Het ministerie en het COA  hielden vast aan het spreidingsbeleid voor de overlastgevende asielzoekers en kwamen altijd pas achteraf met maatregelen. Ook wilde en kon het COA niet voldoen aan de voorwaarden die de gemeente aan voortzetten van het azc stelde. Lees verder op https://www.overloonnieuws.nl/nieuws/705090_gemeenteraad-verlengt-bestuursovereenkomst-met-coa-niet