overloon nieuws

Twee petten, dat is er toch één te veel voor dorpsraadvoorzitter en museumdirecteur Erik van den Dungen

Gepubliceerd op 28 mei 2022 om 18:49

OVERLOON  - Hij is voorzitter van de dorpsraad van Overloon en directeur van Oorlogsmuseum Overloon. Dat wringt. Binnenkort gaat een van die petten af.

Door Joost Ariaans 28-05-22

En nee, niet vanwege de discussie die is losgebarsten rond het asielzoekerscentrum in het dorp. Om daar, maar mee te beginnen. Als directeur van Oorlogsmuseum Overloon vindt Erik van Den Dungen, ook inwoner van het dorp,  dat er alles aan gedaan moet worden om mensen die op de vlucht zijn voor oorlog te helpen en onderdak te bieden. En mensen die vluchteling af zijn en in Nederland mogen blijven wonen - de statushouders - moeten een dak boven hun hoofd krijgen.

 

Al jaren overlast

Zo veel verschilt die mening niet met die van de voorzitter van Dorpsraad Overloon. Eigenlijk helemaal niet. Er is wel een maar. Statushouders en oorlogsvluchtelingen moeten opgevangen worden. En Overloon moet daar een bijdrage aan leveren. Maar als dorpsraadvoorzitter vind ik dan wel dat de overheid moet voorkomen dat er excessen plaatsvinden. En daar zit hem de kneep. Het dorp Overloon klaagt al jaren over steeds toenemende overlast van het plaatselijke asielzoekerscentrum. Vooral jonge asielzoekers uit zogenoemde veilige landen, die sowieso geen kans maken op een lang verblijf in Nederland, veroorzaken ellende. Inwoners van Overloon voelen zich vaak niet veilig meer in hun eigen dorp. 

De tijd van pek en veren voor de boodschap­per van het nieuws is voorbij, maar we zijn niet blij

Erik van Den Dungen, Dorpsraad Overloon

 

Jarenlang lijken het Centraal Orgaan opvang asielzoekers, maar ook de gemeente Boxmeer doof voor de klachten. Totdat de overlast te gek wordt én duidelijk wordt dat het kennelijk niet mogelijk is alleen de veiligelanders te weren. Dan moet het hele azc, maar dicht. De politiek, inmiddels overtuigd van de overlast, besluit vorig jaar het centrum - na afloop van het contract met het COA  deze maand - te sluiten. En dan wordt het oorlog en is alles anders. Het centrum gaat op het laatste moment toch niet dicht. Besloten wordt er Oekraïense vluchtelingen op te vangen en statushouders, de laatste groep in afwachting van woonruimte. Lees meer op bron:https://www.gelderlander.nl/maasland/twee-petten-dat-is-er-toch-een-te-veel-voor-dorpsraadvoorzitter-en-museumdirecteur-erik-van-den-dungen~a349ac3c/

Oproep nieuwe voorzitter dorpsraad

De dorpsraad Overloon is op zoek naar een nieuwe voorzitter.

Woon je in Overloon, vind je de leefbaarheid in ons dorp belangrijk, wil je je inzetten voor je dorp en heb je bestuurlijke kwaliteiten, stuur een mail naar het secretariaat van de dorpsraad of maak telefonisch een afspraak voor een gesprek. Stichting Dorpsraad Overloon Mail: brievenbus@dorpsraadoverloon.nl 

 

Dorpsraad Overloon

Ons doel is de leefbaarheid in Overloon te waarborgen en te verbeteren. Dit proberen wij te realiseren door het zo goed mogelijk behartigen van de collectieve belangen van onze inwoners. Meer informatie 

https://www.dorpsraadoverloon.nl/


«   »