overloon nieuws

Ricciotti ensemble werpt blik op de toekomst

Gepubliceerd op 25 juli 2022 om 16:39

Na een terugblik op de eigen historie tijdens de Gouden Jubileumtour in 2021, kijkt het Ricciotti ensemble deze zomer vooruit naar de toekomst. (foto: Wout Nooitgedagt)

Hoe klinkt de muziek van de toekomst? Samen met solist, kamanchehspeler en componist Soheil Shayesteh, gaat het ensemble op onderzoek uit. De Futuratour is van donderdag 28 juli tot en met zaterdag 6 augustus en brengt het Ricciotti onder andere dinsdag 2 augustus in Kasteel Tongerlaar in Mill en woensdag 3 augustus in Openluchttheater Overloon in Overloon. De optredens beginnen om 19.30 uur en zijn gratis toegankelijk. 

Vernieuwende klanken uit verleden en heden is de leidraad bij het thema toekomstmuziek. Het ensemble gaat niet alleen filosoferen over waar het met de muziek heen gaat, maar kijkt ook naar componisten die in het verleden schokgolven van vernieuwing teweegbrachten, zoals Debussy in de klassieke muziek en Charlie Parker in de jazz. Er staan twee nieuwe composities van jonge (oud-) orkestleden op het programma en ook weer twee stukken van deelnemers aan de Compositiemodule die het Ricciotti ensemble al jaren organiseert en deze zomer in samenwerking met het Conservatorium van Amsterdam en het Conservatorium van Den Haag. Met een programma vol nieuwe impulsen krijgt het publiek een blik op de klanken van de toekomst.

Traditie en innovatie
Solist Soheil Shayesteh is het experiment met toekomstmuziek wel toevertrouwd. Er zullen drie stukken van zijn hand uitgevoerd worden. Hij speelt op een traditioneel instrument dat in en om zijn geboorteland Iran voorkomt, de kamancheh. Hij zoekt in zijn werk een verbinding tussen traditie en innovatie en maakt gebruik van elektronica en interactieve elementen. Is dat dan hoe de toekomst gaat klinken?

Naast nieuwe composities van solist Soheil en andere componisten van nu, staan er arrangementen op het programma van stukken als De glimlach van een kind van Willy Alberti, Donna Lee van de eerder genoemde Charlie Parker, Una rosa blanca van Ibrahim Maalouf, Video killed the radio star van The Buggels en klassieke werken als Albumblatt van Wagner en Fetes uit de Nocturnes van Claude Debussy. Dat is het Ricciotti ensemble ten voeten uit: alle soorten muziek krijgen een plek naast elkaar.

Ricciotti ensemble
Het Ricciotti ensemble is het enige straatsymfonieorkest van Nederland. Het is tot alles in staat om nietsvermoedend publiek te laten kennismaken met de unieke, rijke klanken van een symfonieorkest. Daarom zoekt dit maatschappelijk betrokken ensemble het publiek zelf op in plaats van publiek te vragen naar de concertzaal te komen. Geen locatie is daarbij te gek. Tijdens de Futuratour verzorgt het Ricciotti in tien dagen zo’n 40 concerten door heel Nederland en België. Het Ricciotti speelt dan op locaties waar live symfonische muziek doorgaans niet klinkt: in het (speciaal) onderwijs, zorginstellingen, dak- en thuislozenopvang en asielzoekerscentra. En natuurlijk overal waar de onvermoeibare musici ongepland en ad hoc nog even een Wild Op-je kunnen doen! Alle optredens zijn gratis.

Ricciotti’s Futuratour (Alleen openbare optredens staan vermeld)
28 juli t/m 6 augustus 2022 | Ricciotti ensemble o.l.v. Coen Stuit | Soheil Shayesteh, kamancheh

Dinsdag 2 augustus 19.30 uur Kasteel Tongelaar, Mill
Woensdag 3 augustus 19.30 uur Openluchttheater Overloon, Overloon

Een overzicht van alle optredens staat op https://ricciotti.nl/tournees/ricciotti-s-futura-tour 

www.ricciotti.nl 

Facebook @RicciottiEnsemble

Instagram #ricciottiensemble

YouTube www.youtube.com/ricciottimail

 

Ricciotti’s Futuratour wordt mede mogelijk gemaakt door het Fonds voor Cultuurparticipatie, het Amsterdams Fonds voor de Kunst en Fonds 1999.