gemeentenieuws

Gepubliceerd op 20 september 2022 om 19:54

Nieuws en informatie van de gemeentes Boxmeer, Cuijk, Grave, St. Anthonis en Mill & St. Hubert uit het Land van Cuijk.

Studieavond duurzaam beheer sportvelden

Op dinsdag 27 september, 19.30 uur, De Jachthoorn in Sint Hubert, organiseert de Milieuvereniging Land van Cuijk in samenwerking met de gemeente een studiebijeenkomst over het duurzaam beheer van sportvelden. Door de droogte wordt het beheer van de velden steeds lastiger. Daarnaast wordt de ecologische bestrijding van emelten, die de graswortels eten, steeds belangrijker. Enkele deskundigen geven een toelichting op het plant- bodem- water- én omgevingsbeheer van de sportvelden. De avond is geheel kosteloos. Belangstellenden kunnen zich aanmelden door een mail te sturen naar: secretariaat@mlvc.nl  o.v.v. ‘sportvelden beheer’. 

 

Inzameling GFT-e vanaf 26 september weer wekelijks

Vanaf 26 september halen we de groente-, fruit- en tuinafval en etensresten (GFT-e) weer wekelijks op. In de wintermaanden legen we de GFT-e container eenmaal per twee weken, dit gaat in vanaf 1 december.

 

Tip. Download de Afvalapp zo weet je altijd de actuele ophaaldagen. Op kijk op www.gemeentelandvancuijk.nl/afvalkalender voor de nieuwe kalender.

 

Invoegen afbeelding kliko

 

Lezingen IVN-afdelingen Land van Cuijk over klimaat en energie

 

De IVN-natuurverenigingen Boxmeer, Cuijk en Grave organiseren gezamenlijk lezingen over klimaat en energie, verdeeld over 2 avonden. De eerste avond is op 21 september en de tweede op 5 oktober. Ze vinden plaats in gemeenschapshuis De Jachthoorn in Sint Hubert, Wethouder Lemmenstraat 13. De lezingen worden gegeven door bioloog Han Blok uit Horssen. De entree bedraagt 3 euro en aanmelden is mogelijk via lezingenivn@gmail.com

 

Eerste avond

Op de eerste avond gaat Han Blok miljoenen jaren terug in de tijd en staat stil bij de diverse processen op aarde die het klimaat bepalen en hoe deze in de loop der tijd zijn veranderd. Leerzaam en huiveringwekkend en voor menigeen een openbaring. Als achtergrondinformatie is aan te bevelen de serie Kantelpunten die de klimaatverandering versnellen op Duurzaam nieuws te lezen, www.duurzaamnieuws.nl/de-kantelpunten-die-klimaatverandering-versnellen/.

 

Tweede avond

Op de tweede avond geeft Han Blok een overzicht van alle mogelijke en onmogelijke oplossingen en de drempels die er bestaan. Ook voor dit deel is achtergrondinformatie aanwezig in de serie Kantelpunten in de samenleving, www.duurzaamnieuws.nl/kantelpunten-in-de-samenleving-een-nieuwe-serie/.

 

Han Blok

Bioloog Han Blok uit Horssen is bekend vanwege zijn columns in Dorpskrant De Klep en de online nieuwsbrief Duurzaamnieuws.nl. Hij publiceerde verschillende boeken zoals ‘Nooit gin eiges’ Oermenselijk, De Meerziekte en De evolutie in zeven dagen. Recent schreef hij de roman De Wraak van Ravenhorst.

Blok geeft regelmatig lezingen over evolutie, klimaat en energie. In 2011 ontving hij van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen de 1e prijs voor een essay over de vraag ‘Hoe vér mogen we gaan bij het behoud van menselijk leven’.

 

Voorstelling ‘Iets met boeren’ in en door Land van Cuijk

 

In oktober is de voorstelling ‘Iets met Boeren’ te zien in Sint Anthonis. ‘Iets met Boeren’ past in de overtuiging dat we in het Land van Cuijk niet tegenover, maar naast elkaar staan. Het maakt veel dilemma’s invoelbaar, zeker omdat het echt over deze tijd en onze gemeente gaat. Het is ook nog eens een heel bijzondere vorm van theater: de voorstellingen zijn overdag, op de boerderij en lokale spelers werken samen met professionals.

 

De voorstelling is tussen 14 en 16 oktober 5 x te zien op De Esrand in Sint Anthonis. Vorig jaar was hier de pilot, onder andere georganiseerd door de provincie Noord-Brabant en gemeente Sint Anthonis. De voorstelling was een groot succes en maakte indruk op de bezoekers: 'Dit moeten veel meer mensen zien'. 'Het raakt me hoe ze precies de juiste snaar raken'. 'Er is geen goed of fout, iedereen bekijkt alles door zijn eigen bril'. 

 

Meer informatie en kaartverkoop op www.bureaupees.nl.

Elke voorstelling is te bezoeken door 50 mensen.

Foto: Rob ten Broek

 

GGD Gezondheidsmonitor Volwassenen

Start landelijk onderzoek naar impact corona op gezondheid volwassenen


Hoe gaat het met de inwoners in de regio GGD Hart voor Brabant na tweeëneenhalf jaar corona? De coronacrisis heeft veel invloed gehad op het leven van ons allemaal. De GGD Hart voor Brabant brengt daarom de gevolgen van de coronaperiode op de gezondheid, leefstijl en het welzijn van inwoners van 18 jaar en ouder in kaart. Dit doen we in samenwerking met het RIVM, het CBS en de andere GGD’en. 


Meer dan 96.000 willekeurig gekozen mensen worden benaderd om mee te doen aan dit vragenlijstonderzoek. Zij kunnen vanaf 19 september een uitnodiging voor het onderzoek ontvangen via de post. De vragenlijst bevat verschillende onderwerpen, zoals gezondheid, welzijn, leefstijl, participatie en corona. Het onderzoek loopt tot begin december.


Extra meting

De GGD Gezondheidsmonitor voeren we normaal gesproken eens per vier jaar uit. Nu doen we een extra meting waarbij we ook kijken naar de gevolgen van de coronaperiode. Met de resultaten bekijken we per gemeente wat nodig is om de gezondheid van inwoners te verbeteren.


Meer informatie

Wil je meer informatie of heb je vragen over de GGD Gezondheidsmonitor 2022? Lees meer op de website van de GGD Hart voor Brabant: www.ggdhvb.nl/gezondheidsmonitor. 

 

Raadsavonden Land van Cuijk

 

Raadsvergadering

Op donderdag 29 september a.s. vergadert de raad. 

 

Agenda’s en stukken

Op https://lvc.bestuurlijkeinformatie.nl/ vind je de agenda’s en de stukken van vergaderingen en bijeenkomsten van de raad. Ook te bereiken via de website van de gemeente (www.landvancuijk.nl). Je vindt er ook steeds de actuele informatie m.b.t. aanvangstijd en locatie.

 

Vergaderingen volgen

Via internet kun je een vergadering live volgen of een eerdere vergadering terugkijken. Ga naar https://lvc.bestuurlijkeinformatie.nl/. 

 

Spreekrecht

Je kunt gebruikmaken van het spreekrecht over de geagendeerde onderwerpen. Tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van de raads- of commissievergadering vraag je spreekrecht aan via griffie@landvancuijk.nl. Er zijn regels voor het inspreken. Zo zijn er bepaalde onderwerpen waarover je niet kunt inspreken. Bij de commissies spreek je in bij het desbetreffende agendapunt, bij de raad aan het begin van de vergadering. Spreek bij voorkeur in bij een commissie. De raad heeft dan nog meer tijd om jouw inbreng te wegen en te betrekken bij het uiteindelijke besluit.

 

Informatie

De griffie helpt je graag verder. Je kunt ons bereiken via griffie@landvancuijk.nl. 

 

Koninklijke Onderscheiding voor Chrit Joosten uit Overloon
Op zaterdagmiddag 17 september is de heer C.H.M. (Chrit) Joosten uit Overloon benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. De Koninklijke onderscheiding werd uitgereikt door waarnemend burgemeester Kompier uit Venray tijdens de viering van het 90-jarig jubileum van scheidsrechtersvereniging Horst-Venray in Horst.

 

De heer Joosten verricht 41 jaar vrijwilligerswerk voor diverse organisaties. Voor de KNVB is hij onder andere actief als scheidsrechter en het aanstellen van scheidrechters, rapporteur,  commissielid van diverse werkgroepen, praktijkbegeleider scheidsrechter en coach. Eveneens is hij waarnemer bij het ontwikkeltraject scheidsrechters. Voor zijn inzet ontving hij in 2004 van de KNVB de zilveren waarderingsspeld.

 

Sinds 1985 is de heer Joosten een actieve vrijwilliger bij Scheidsrechtersvereniging Horst-Venray. Hij was 19 jaar bestuurslid van 1985 tot 1988, van 1991 tot 2004 en in 2013. Daarnaast is hij 29 jaar actief geweest in diverse commissies en tot op heden is hij nog lid van de spelregelcommissie.

 

Van 2010 tot 2015 was hij lid van het redactieteam van Boxmeerse Lokale Omroepstichting Regionale Televisie (BLOS RTV is nu Omroep Land van Cuijk). Hij was programmamaker, interviewer en editor. 

 

Vanaf 2017 is de heer Joosten bestuurslid van gemeenschapshuis De Pit in Overloon. Daarnaast is hij als beheerder het aanspreekpunt en coördinator van de medewerkers en vrijwilligers. 

 

Ridder

Vanwege de bijzondere, intensieve en betrokken inzet van de heer Joosten op zowel lokaal en regionaal niveau, heeft de koning het besluit genomen om de heer Joosten te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

 

Duo aanvraag

Tegelijkertijd werd de heer P. Hanen uit Venray ook onderscheiden tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Net als de heer Joosten, vervulde hij vele jaren vrijwilligerswerk voor de scheidsrechtersvereniging. De versierselen werden ook hem door waarnemend burgemeester Kompier opgespeld.

 

Anonieme tips nodig in aanpak misstanden

 

Vastgoedsector aangespoord om te melden

 

Meld Misdaad Anoniem (M.) start samen met de private sector en overheden een campagne tegen misstanden in de vastgoedbranche. Regelmatig wordt vastgoed misbruikt voor criminele doeleinden. Panden kunnen worden ingezet voor drugs, de opslag van illegale goederen, illegale prostitutie of om crimineel geld wit te wassen. De huur en aankoop wordt mede mogelijk gemaakt doordat mensen binnen de vastgoedsector criminelen helpen. 

 

Waarnemend burgemeester Wim Hillenaar: ‘De impact van de criminaliteit op ondernemers en werknemers is groot. Denk daarbij aan imagoschade, onveilige werksituaties en zelfs intimidatie. Bovendien leidt het tot onacceptabele veiligheidsrisico’s in de kernen en het buitengebied. Daarom is het zo belangrijk dat iedereen in de vastgoedbranche, die bepaalde handelingen niet vertrouwt, dat op een veilige plek kan melden.’ 

 

Melden helpt!
Meld Misdaad Anoniem is een onafhankelijk meldpunt (geen politie). Melden kan telefonisch en online via een beveiligde omgeving. Een klein team van medewerkers waarborgt de anonimiteit en behandelt de melding met zorg. Het meldpunt stuurt jaarlijks 20.000 meldingen door naar politie en andere opsporingsinstanties waardoor dagelijks zaken worden opgelost. 

Meld Misdaad Anoniem | T 0800 – 7000 | meldmisdaadanoniem.nl 

 

Bekendmakingen gemeente Land van Cuijk 

De volledige tekst van de officiële bekendmakingen vind je op www.officielebekendmakingen.nl. Dit is het officiële publicatiekanaal voor gemeentelijke bekendmakingen. Het kan gaan om (ontwerp)besluiten, (ontwerp)plannen, verkoop van percelen gemeentegrond en andere formele bekendmakingen. 

 

Op deze pagina’s staan alleen beknopte versies, bedoeld als service en ter informatie. In de officiële bekendmaking op bovengenoemde website staat welke mogelijkheden er zijn voor het leveren van inspraak (een zienswijze indienen), het gebruiken van een rechtsmiddel, zoals bezwaar, (hoger) beroep en voorlopige voorziening of hoe er anders gereageerd kan worden.

 

Je kunt ook per e-mail op de hoogte blijven van alle bekendmakingen. Ga naar www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt. Hier kun je een profiel aanmaken met je postcode en aanvinken van welke overheden en welke soort bekendmakingen je wilt ontvangen.

Land van Cuijk

| Overig

 • Vergunning verleend voor het plaatsen van een oud papier en karton (OPK) container te Land van Cuijk
 • Reserveren 76 parkeerplaatsen tbv elektrisch laden - Land van Cuijk
 • Vergunning verleend voor een standplaats op 6 september 2022 aan Raadhuisplein te Boxmeer en Louis Jansenplein te Cuijk
 • Ontheffing voor geluid op 6 september 2022 aan Raadhuisplein te Boxmeer en Louis Jansenplein te Cuijk

 

Beugen

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het bouwen van een bijgebouw in de tuin aan Graafsedijk 29 te Beugen

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het realiseren van gevelreclame aan Romeinenstraat 55 te Beugen

 

Boxmeer

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het realiseren van een nieuwe uitrit aan Spoorstraat 66 te Boxmeer
 • Aanvraag vergunning voor het veranderen van de oprit aan Parklaan 58 te Boxmeer
 • Aanvraag vergunning voor het uitbreiden van de bestaande woning aan Sambeekseweg 25 te Boxmeer

Afhandelingen

 • Verlenging beslistermijn voor het wijzigen van een blok van 2 van het project Carmelveste Boxmeer aan Carmelhof 1 t/m 4 te Boxmeer
 • Reguliere omgevingsvergunning verleend aan Wim De Körverstraat 35 te Boxmeer
 • Verlenging beslistermijn voor het bouwen van twee half vrijstaande woningen aan Beckumstraat 2 te Boxmeer
 • Vergunning verleend voor het realiseren van 2 appartementen in bestaand gebouw aan Koorstraat 26A en 26B te Boxmeer
 • Vergunning verleend voor het uitbreiden van 't Vertrek aan Stationsweg 12 te Boxmeer
 • Verlenging beslistermijn voor het bouwen van 4 halfvrijstaande woningen en 4 studio's aan Sambeeksedijk 8 te Boxmeer
 • Vergunning verleend voor het realiseren van een carport over gedeelte van de oprit aan Havikskruid 29 te Boxmeer

 

| Overig

 • Verkoop van een appartementenlocatie aan de Steenstraat te Boxmeer via openbare verkoopprocedure
 • Vergunning verleend voor het plaatsen van een truck met oplegger voor een Roadshow aan Stationsweg 38B te Boxmeer

 

Cuijk

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een dakkapel op het rechterdakvlak aan Zilveresdoorn 33 te Cuijk
 • Aanvraag vergunning voor het gebruiken van de locatie voor testen en vaccineren aan Grotestraat 95 te Cuijk

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het plaatsen van torenkraan met manbak op 19 september 2022 aan Maasveld 132 te Cuijk
 • Verlenging beslistermijn voor het plaatsen van handelsreclame aan Hoogveld 16 te Cuijk

 

Escharen

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen 

 • Vergunning verleend voor het organiseren van het Hippisch Festijn Grave 2022 op 16, 17 en 18 september 2022 aan Beerschemaasweg 1 te Escharen

 

Gassel

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het oprichten van een camperplaats aan Kapellaan 9 te Gassel

 

Grave

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het aanleggen van glasvezel voor nieuwbouwplan Oliestraat/Brugstraat aan De Pauselijke Staten 3 te Grave
 • Aanvraag vergunning voor het inrichten van perceel als natuur aan Riekweg en Zeisweg te Grave
 • Aanvraag vergunning voor het realiseren van een dakkapel aan voorgevel aan St.Henricusweg 33 te Grave

 

| Overig

 • Toepassen bestuursdwang voor een rode Volkswagen Golf GTI met kenteken MM-BS-Z1 aan Jan van Cuykdijk/St. Elisabethstraat te Grave
 • Vergunning verleend voor het plaatsen van borden voor de aankondiging van een open dag van All4Fit Grave van 5 september 2022 tot en met 22 september 2022 te Land van Cuijk

 

 

Haps

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het oprichten van een landbouwloods aan Kampsestraat 49 te Haps
 • Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een kunstwerk nabij Kalkhofseweg/Oeffeltseweg te Haps

Afhandelingen 

 • Vergunning verleend voor het realiseren van een groot onderhoudsproject aan 36 woningen aan Rozengaard 2 t/m 40 en Leliëngaard 2 t/m 32 te Haps
 • Verlenging beslistermijn voor het realiseren van een vrijstaand woonhuis aan Sint-Hubertseweg ongenummerd te Haps

 

Holthees

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het plaatsen van een info-bord aan Sleijbergweg 8 te Holthees

 

Katwijk

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het realiseren van tijdelijke huisvesting aan Lange Oijen 2 te Katwijk

 

Langenboom

| Omgevingsvergunningen
Afhandelingen

 • Verlenging beslistermijn voor het realiseren van een bijgebouw aan Zeelandseweg 40 te Langenboom
 • Vergunning verleend voor het geheel vervangen/vernieuwen van een bijgebouw aan Vierhoeksweg 29 te Langenboom

 

Mill

| Verkeersmededelingen

Oploo

| Omgevingsvergunningen
Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het veranderen van de inrichting aan Brugstraat 16 te Oploo

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het aanbrengen van een dakkapel op het dak van de woning aan Maalsteen 7 te Oploo

 

Overloon

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan ten behoeve van Camperpark 't Schaartven aan Holthesedijk 6a te Overloon

Afhandelingen

 • Verlenging beslistermijn voor het bouwen van een woning aan Lange Akker ongenummerd te Overloon

 

Sambeek
| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het organiseren van een ‘oogstdag’ met historische tractoren en machines aan Grotestraat 95E te Sambeek

 

Sint Anthonis

| Omgevingsvergunningen
Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het realiseren van een varkensstal 2e fase aan Sambeeksedijk 9 te Sint Anthonis
 • Vergunning verleend voor het uitbouwen van een bestaand woonhuis aan Dokter Verbeecklaan 8 te Sint Anthonis
 • Vergunning verleend voor het realiseren van een (wroet)stal voor gespeende biggen aan Boxmeerseweg 21 te Sint Anthonis

 

| Overig

 

Sint Hubert

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het bouwen van een woonhuis met aanbouw aan Kruithoorn ongenummerd kavel R 1434 te St. Hubert

 

Stevensbeek

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Uitgebreide procedure omgevingsvergunning ontwerp aan Mullemsedijk 25-27 te Stevensbeek
 • Vergunning verleend voor het realiseren van een akkerbouwloods aan Mullemsedijk 4 te Stevensbeek

 

| Evenementenvergunningen

 • Aanvraag vergunning voor het houden van Bevrijdingsfestival “The Village of Freedom” aan Radioweg/evenemententerrein te Stevensbeek

 

Vianen

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het vervangen van een wildraster aan Louwerenberg 1 te Vianen

Afhandelingen

 • Verlenging beslistermijn voor het plaatsen van een vrijstaande veranda aan Koebaksestraat 17 te Vianen

 

Vierlingsbeek

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Ingetrokken aanvraag voor het bouwen van een bedrijfsgebouw ter vervanging van stallen aan Hattertweg 8 t/m 14 te Vierlingsbeek

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het bouwen van een woonhuis aan Hulder 5a t/m k te Vierlingsbeek
 • Buiten behandeling gestelde aanvraag voor het realiseren van een gasflessenopslag aan Grotestraat 69 te Vierlingsbeek
 • Vergunning verleend voor het bouwen van een schuilplaats voor dieren en het handelen in strijd met het bestemmingsplan aan Hogeweg 5A te Vierlingsbeek

 

Vortum-Mullem

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het plaatsen van zonnepanelen voor privégebruik aan Pastoor Sweensstraat naast nummer 7 te Vortum-Mullem

 

Wanroij

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Verlenging beslistermijn voor het opstarten van een kapsalon in de garage aan Risterstraat 3 te Wanroij
 • Verlenging beslistermijn voor het uitbreiden van de supermarkt inclusief magazijn en het wijzigen van de voorgevel aan Lepelstraat 1 te Wanroij

 

| Overig

Wilbertoord

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen 

 • Vergunning verleend voor het gedeeltelijk herbouwen van een loods/machineberging aan Noordstraat 64 te Wilbertoord