overloon nieuws

gemeentenieuws

Gepubliceerd op 27 september 2022 om 19:52

Nieuws en informatie van de gemeentes Boxmeer, Cuijk, Grave, St. Anthonis en Mill & St. Hubert uit het Land van Cuijk.

Energiecafés

Wil jij jouw koopwoning verduurzamen en minder gas en elektriciteit verbruiken? Wil je onafhankelijk advies hoe je dat aan kan pakken? Kom dan naar het energiecafé in jouw woonomgeving. Vanaf het najaar organiseren we energiecafés in het Land van Cuijk. We helpen inwoners met het energiezuiniger te maken van hun koopwoningen en geven inzicht in de kosten door voorbeelden van verschillende typen huizen verspreid over de gemeente Land van Cuijk te tonen. 

 

Dorpsraad Maashees

In Maashees zal voor de inwoners een energiecafé worden gehouden op 12 oktober. Dit is de eerste keer dat energiecafé wordt gehouden. In overleg met de dorpsraad Maashees is gekozen voor het thema “warmtepompen”. Welke typen warmtepompen bestaan er en welke past bij mijn koophuis? Dit en andere onderwerpen over het verduurzamen van jouw huis komen aan bod. Onafhankelijke adviseurs informeren over wat daarbij komt kijken. Adviseurs van de gemeente zijn aanwezig om jou te kunnen voorlichten over de financieringsmogelijkheden van jouw plannen.

 

Energiecafé in jouw dorpskern?

Inmiddels zijn er ruim 11 aanvragen van geïnteresseerde dorpsraden voor een lokaal energiecafé.  Via de gemeentepagina en de sociale media geven we zodra mogelijk een schema van de volgende energiecafés. De gemeente benadert de dorpsraden en een dorpsraad kan natuurlijk ook zelf contact opnemen voor een aanvraag. Voor meer informatie kun je bellen met Nienke Flederus op 0485-854000 of mailen naar nienke.flederus@landvancuijk.nl.

 

Invoegen advertentie energiecafe Maashees 

Raadsavonden Land van Cuijk

 

Raadsvergadering

Op donderdag 29 september a.s. vergadert de raad. 

 

Agenda’s en stukken

Op https://lvc.bestuurlijkeinformatie.nl/ vind je de agenda’s en de stukken van vergaderingen en bijeenkomsten van de raad. Ook te bereiken via de website van de gemeente (www.landvancuijk.nl). Je vindt er ook steeds de actuele informatie m.b.t. aanvangstijd en locatie.

 

Vergaderingen volgen

Via internet kun je een vergadering live volgen of een eerdere vergadering terugkijken. Ga naar https://lvc.bestuurlijkeinformatie.nl/. 

 

Spreekrecht

Je kunt gebruikmaken van het spreekrecht over de geagendeerde onderwerpen. Tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van de raads- of commissievergadering vraag je spreekrecht aan via griffie@landvancuijk.nl. Er zijn regels voor het inspreken. Zo zijn er bepaalde onderwerpen waarover je niet kunt inspreken. Bij de commissies spreek je in bij het desbetreffende agendapunt, bij de raad aan het begin van de vergadering. Spreek bij voorkeur in bij een commissie. De raad heeft dan nog meer tijd om jouw inbreng te wegen en te betrekken bij het uiteindelijke besluit.

 

Informatie

De griffie helpt je graag verder. Je kunt ons bereiken via griffie@landvancuijk.nl. 

 

Tiny Houses in Land van Cuijk

 

Landhorst heeft de primeur. Het is de eerste kern in de gemeente Land van Cuijk waar Tiny Houses zijn gebouwd. Tiny Houses zijn kleine, volwaardige, vrijstaande woningen met een vloeroppervlak van maximaal 50 vierkante meter. In Tiny Houses wordt permanent gewoond, het zijn dus geen recreatiewoningen.

 

Er zijn nu twee Tiny Houses gebouwd op de hoek van de Pinksterbloemstraat en de Dotterbloemstraat vlak bij het Sint Anthonisbos. De huisjes staan op kavels van ruim 200 vierkante meter waaronder ook een parkeerplaats. Medio oktober komen er nog twee Tiny Houses bij. Het Millse bedrijf Millhome is verantwoordelijk voor de bouw. Meer informatie: www.millhome.nl

Invoegen 2 afbeeldingen tiny houses

 

A73: afgesloten tussen knooppunten Rijkevoort en Zaarderheiken 5-7 oktober   

Rijkswaterstaat voert onderhoudswerkzaamheden uit aan de A73. Hierdoor is de A73 tussen knooppunt Zaarderheiken en afrit (7) Vierlingsbeek richting Nijmegen afgesloten van woensdag 5 oktober 21.00 uur tot donderdag 6 oktober 06.00 uur. Daarna is de A73 tussen knooppunt Rijkevoort en knooppunt Zaarderheiken richting Maastricht afgesloten van donderdag 6 oktober 21.00 uur tot vrijdag 7 oktober 06.00 uur. Weggebruikers dienen door de omleiding rekening te houden met een extra reistijd die kan oplopen tot 25 minuten. 

Afsluitingen

 

Woensdag 5 oktober 21.00 uur tot donderdag 6 oktober 06.00 uur.
A73 tussen knooppunt Zaarderheiken en afrit (7) Vierlingsbeek richting Nijmegen 

 • A67/A73 verbindingsweg ter hoogte van knooppunt Zaarderheiken komende Eindhoven vanuit richting Nijmegen
 • A73 verbindingsweg ter hoogte van knooppunt Zaarderheiken komende vanuit Roermond richting Nijmegen

   

Donderdag 6 oktober 21.00 uur tot vrijdag 7 oktober 06.00 uur.

A73 tussen knooppunt Rijkevoort en knooppunt Zaarderheiken richting Maastricht 

 • A77/A73 verbindingsweg ter hoogte van knooppunt Rijkevoort naar de A73 richting Maastricht 
 • Op- en afrit (6) Boxmeer richting Maastricht 
 • Op- en afrit (7) Vierlingsbeek richting Maastricht

 

Omleidingsroutes

Gele borden geven ter plaatse informatie over de werkzaamheden en verkeersmaatregelen.

Voor meer informatie kun je terecht bij Rijkswaterstaat: www.rwsverkeersinfo.nl 

 

RAAD LAND VAN CUIJK BESPREEKT JAARREKENINGEN 2021 VAN VIJF GEMEENTEN Wethouder Jilisen: “Resultaat van € 21,8 miljoen betekent verstevigd fundament”


Het college van B en W van de gemeente Land van Cuijk heeft de Jaarrekeningen 2021 van de vijf voormalige gemeenten Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis vastgesteld. De gemeenteraad bespreekt deze stukken aanstaande donderdag, 29 september. Wethouder Jilisen van Financiën: “Een resultaat van € 21,8 miljoen betekent een verstevigd fundament voor de gemeente Land van Cuijk”. Het college stelt de gemeenteraad voor om het resultaat – waarvan nog enkele in 2021 niet uitgevoerde projecten worden betaald – toe te voegen aan de algemene reserve. Verder stelt het college de raad voor om een noodfonds in te richten uit de algemene reserve. “Daarmee kan in tijden van crisis sneller worden gehandeld”, aldus Jilisen.

Tevreden
“Alle vijf de voormalige gemeenten hebben goed op de winkel gepast”, aldus een tevreden wethouder Financiën Maarten Jilisen. “Elk met een andere financiële uitkomst, die mede wordt veroorzaakt door het feit dat niet elke gemeente dezelfde route heeft bewandeld naar de herindeling. Het resultaat is onder andere samengesteld uit de niet-structurele opbrengsten van de verschillende grondexploitaties. Ook deze worden aan de jaarrekening toegevoegd. Verder is een aantal budgetten vanwege de coronapandemie niet besteed – wat ook heeft bijgedragen aan het resultaat – en hebben we te maken met een hogere algemene uitkering dan waarmee we eerder rekening hadden gehouden.”

Noodfonds
Het college stelt de gemeenteraad voor om een noodfonds in te richten uit de algemene reserve. Wethouder Jilisen: “In tijden van crisis is het zaak dat je als gemeente snel kunt handelen om inwoners waar mogelijk te ondersteunen. De energiecrisis waar we nu middenin zitten heeft ons dat nu al geleerd. Een noodfonds helpt daarbij. We moeten nog onderzoeken wat de mogelijkheden voor zo’n noodfonds zijn. Hoeveel geld is daarvoor nodig en waaraan wil of mag je dat noodfondsgeld dan besteden?  We hopen de raad – ervan uitgaande dat de raad instemt – bij behandeling van de Begroting 2023 in november 2022 meer informatie over het noodfonds te kunnen geven.

 

 Column wethouder Maas

Droogte zal ons blijven bezighouden

Terwijl ik deze column schrijf, regent het pijpenstelen. Het zijn de regenbuien die de herfst inluiden na een hele droge zomer. Het lijkt of de natuur na zo’n bui meteen een beetje groener wordt. En de zorgen over de droogte daarmee ineens voorbij zijn. Was het maar zo…..

 

De hitte en aanhoudende droogte van afgelopen zomer hebben er zelfs voor gezorgd dat 2022 volgens het KNMI in de top 5 van droogste jaren staat, sinds het begin van de metingen in 1901. Hierbij kijkt het weerinstituut naar het neerslagtekort: het verschil tussen verdamping en neerslag. Dit tekort schommelde afgelopen augustus gemiddeld tussen ongeveer 220 en 245 millimeter, terwijl zo'n 120 millimeter normaal is. 

 

Toch zijn het niet deze cijfers maar de signalen in de natuur die wat mij betreft pas echt de urgentie laten zien: Beken, sloten en vijvers die helemaal droog staan. Vissen en andere waterdieren die het vreselijk moeilijk hebben door het zuurstoftekort in het veel te warme en lage water. Het grondwaterpeil dat zo laag staat dat bomen, planten en gewassen nauwelijks water op kunnen nemen. Bij extreme droogte wordt de natuur onherstelbaar beschadigd. 

 

En deze droogte gaat waarschijnlijk niet zomaar weg, Klimaattabellen geven aan dat we steeds vaker met extreme droogte te maken gaan krijgen. We zullen daarom met elkaar echt anders met onze natuur en onze omgeving  om moeten gaan. Daar kunnen én moeten we allemaal, overheden, ondernemers maar ook u en ik, een bijdrage aan leveren. 

 

Eén van die dingen waar we zelf mee aan de slag kunnen, is vergroening. Bomen en planten spelen namelijk een belangrijke rol in onze strijd tegen droogte. Ze zorgen er voor dat het water minder snel verdampt en dat het langzaam infiltreert in de grond. Zo kan het grondwaterpeil op een natuurlijke manier toenemen. Daarnaast zorgen bomen ook voor verkoeling. In een straat mét bomen kan het soms wel 5 à 10 graden koeler zijn dan in een straat zonder bomen. 

 

Het is dus ontzettend belangrijk dat we zuinig zijn op de bomen. Daarom hebben we als gemeente pas een tijdelijk afwegingskader (totdat de nieuwe natuurvisie is opgesteld, red) voor het kappen van gemeentelijke (laan)bomen vastgesteld. In dit kader staat dat we ‘niet kappen, tenzij…’. Zo maken we nog zorgvuldiger dan voorheen een afweging voordat we een gemeentelijke boom gaan kappen. En hebben we ook afspraken gemaakt over het planten van nieuwe bomen wanneer er toch een boom gekapt moet worden. In deze krant en op onze website kunt u hier meer over lezen. 

 

Ondanks de fikse regenbui van vandaag is droogte iets wat ons blijvend zal bezig houden. En waar we samen de schouders onder moeten (blijven) zetten.  

 

Wethouder Antoinette Maas 

 

Gemeente Land van Cuijk start met proef om bomen te behouden waar mogelijk

Geen bomen meer kappen, tenzij het echt niet anders kan. Dat is het nieuwe tijdelijk afwegingskader voor het kappen van gemeentelijke (laan)bomen. Dat wil zeggen dat er goed wordt gekeken of het wel echt nodig is om een boom te kappen, bijvoorbeeld bij (woningbouw)projecten, met als doel om zoveel mogelijk bomen te laten staan. 

Dit afwegingskader is bedoeld om de periode tot aan het nieuwe bomenbeleid te overbruggen. Het bomenbeleid wordt onderdeel van een meerjarige natuurvisie.

 

Het ‘niet kappen tenzij’-principe zorgt voor een betere manier van werken waardoor nog zorgvuldiger een afweging gemaakt kan worden voordat een gemeentelijke boom gekapt wordt.
Wethouder Antoinette Maas: “Het behoud van bomen helpt mee aan het behalen van de gemeentelijke klimaat- en natuurdoelen zoals het tegengaan van hittestress, het creëren van een aangenaam leefklimaat door het bieden van verkoeling vanwege hun schaduwwerking, het opvangen en vasthouden van water en andere groene doelstellingen zoals een toename van de biodiversiteit. ”

Compensatie gekapte bomen
Bomen die toch gekapt worden zullen binnen redelijke termijn vervangen worden met behoud van hetzelfde kroonvolume. Wanneer blijkt dat de vervangende boom niet op dezelfde plek geplant kan worden wordt gekeken naar een andere geschikte plek in de gemeente.

Lopende projecten
Als er bij lopende projecten waar een kapvergunning voor is verleend mogelijke alternatieven niet in beeld zijn gebracht, dan wordt dat alsnog gedaan volgens het afwegingskader. Uitgangspunt is wel dat dit niet tot veel uitstel gaat leiden. “Dit is een mooie tussenstap. Voor nieuwe projecten volgen we het afwegingskader totdat het bomenbeleid is ontwikkeld”, aldus Antoinette Maas.

Vervolgtraject
Dit tijdelijk afwegingskader wordt ingezet als proef. De ervaringen die tijdens de proef worden opgedaan worden meegenomen in de uitgangspunten bij de harmonisatie van het bomenbeleid en de toekomstig op te stellen meerjarige natuurvisie. Participatie zal deel uit gaan maken van dit proces, onder meer door belangengroepen te betrekken waar de gemeente mee samenwerkt.

Verder wordt een op te richten adviescommissie ‘Groene kwaliteit’ ingezet voor een compleet B&W-advies en -besluit bij ingewikkelde situaties. Hiermee wil de gemeente in de tijdelijke periode ook ervaring opdoen voor het nieuwe bomenbeleid.

 

Bekendmakingen gemeente Land van Cuijk 

De volledige tekst van de officiële bekendmakingen vind je op www.officielebekendmakingen.nl. Dit is het officiële publicatiekanaal voor gemeentelijke bekendmakingen. Het kan gaan om (ontwerp)besluiten, (ontwerp)plannen, verkoop van percelen gemeentegrond en andere formele bekendmakingen. 

 

Op deze pagina’s staan alleen beknopte versies, bedoeld als service en ter informatie. In de officiële bekendmaking op bovengenoemde website staat welke mogelijkheden er zijn voor het leveren van inspraak (een zienswijze indienen), het gebruiken van een rechtsmiddel, zoals bezwaar, (hoger) beroep en voorlopige voorziening of hoe er anders gereageerd kan worden.

 

Je kunt ook per e-mail op de hoogte blijven van alle bekendmakingen. Ga naar www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt. Hier kun je een profiel aanmaken met je postcode en aanvinken van welke overheden en welke soort bekendmakingen je wilt ontvangen.

Land van Cuijk

| Overig

 • Besluit aanwijzing toezichthouders gemeente Land van Cuijk 2022
 • Aanwijzingsbesluit toezichthouders interventieteam Maas en Leijgraaf
 • Lijst met voorgenomen verkopen snippergroen Didam-arrest
 • Verkoop gemeentelijke grond

 

Beugen

| Overig

 • Melding voor de oprichting van een aannemersbedrijf aan Laan de Wijze 12 te Beugen

 

Beers

| Omgevingsvergunningen
Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het realiseren van een mantelzorgwoning aan Vianenstraat 5 te Beers

 

| Overig

 • Melding voor het mobiel breken van in totaal 5250 ton steenachtige materialen aan Graafsedijk 14 te Beers

 

Boxmeer

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een grotere opslagruimte aan De Raetsingel 1 te Boxmeer
 • Aanvraag vergunning voor het rooien van een eik aan Parklaan 40 te Boxmeer
 • Aanvraag vergunning voor het bouwen van een schuur rechtsachter in de tuin aan Cornelis Evertsenstraat 5 te Boxmeer

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het realiseren van een tijdelijke weg en een tijdelijke uitweg aan Sint Anthonisweg te Boxmeer

 

| Overig

 • Melding voor het mobiel breken van in totaal 800 ton steenachtige materialen aan Burgemeester Verkuijlstraat 65 te Boxmeer

 

Cuijk

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het plaatsen van zonnepanelen op de zuidgevel aan Veldoven 44 te Cuijk
 • Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een carport aan Kouwenberg 24b te Cuijk

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het realiseren van een inrit bij een vrieshuis aan Het Riet 8a te Cuijk

 

Gassel

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het bouwen van een houten woning aan Hogenakker ongenummerd te Gassel

Afhandelingen

 • Ontwerpbesluit voor het brandveilig gebruiken van een deel van een loods aan Turnhoutseweg 5 te Gassel

 

Grave

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het aanleggen van een test schietbaan aan Arnoud van Gelderweg 111 te Grave
 • Aanvraag vergunning voor het verbouwen/veranderen van een appartementencomplex aan Prinsenstal ongenummerd te Grave

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het gewijzigd uitvoeren van een verleende vergunning aan Maasstraat 21 te Grave
 • Vergunning verleend voor het plaatsen van steigers van 19 september 2022 tot en met 21 oktober 2022 aan Hoek St. Jorisstraat/Hamstraat te Grave
 • Vergunning verleend voor het plaatsen van een steiger van 12 september tot en met 7 oktober 2022 aan Markt 8 te Grave
 • Vergunning verleend voor het realiseren van zonwering aan het voorraam van het woonhuis aan Hoofschestraat 43 te Grave

 

Groeningen

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het kappen van 19 populieren aan Voortweg 8 te Groeningen

Afhandelingen 

 • Vergunning verleend voor het bouwen van een vrijstaande woning en het aanleggen van een uitweg aan Molenweg 17c te Groeningen
 • Buiten behandeling gestelde aanvraag voor het bouwen van een garage aan Passtraat 5 te Groeningen

 

Haps

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan voorzijde woning aan Beerseweg 15b te Haps

 

Holthees

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het bouwen van 4 starterswoningen aan Horstenweg 34, 34a, 36 en 36a te Holthees

 

Katwijk

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het verplaatsen van bestaande activiteiten naar een leegstaande bedrijfshal aan Lange Linden 22a te Katwijk

 

Landhorst 

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen 

 • Aanvraag vergunning voor het kappen van een boom nabij inrit Noordstraat 47 te Landhorst

 

| Evenementenvergunningen 

 • Vergunning verleend voor het organiseren van een kermis op 2 oktober 2022 aan Pionierstraat 1 te Landhorst

 

Langenboom

| Omgevingsvergunningen
Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het inrichten van een verkooppunt aan huis voor streekproducten/eigen teelt aan Dempseystraat 9 te Langenboom
 • Aanvraag vergunning voor realisatie van uitloop beter leven keurmerk aan Zuid Carolinaweg 19 te Langenboom

 

| Overig

 • Uitgebreide procedure omgevingsvergunning definitief aan Zuid Carolinaweg 19-21 te Langenboom

 

Ledeacker

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen 

 • Verlenging beslistermijn voor het uitbreiden van een B&B aan Nullen 15 te Ledeacker

 

Mill

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het realiseren van een inrit (voorzijde verdeelstation Enexis) met aansluiting aan Achterdijk ongenummerd te Mill
 • Aanvraag vergunning voor het realiseren van een pre-mantelzorgwoning aan Eksterstraat 16 te Mill

Afhandelingen

 • Verlenging beslistermijn voor het realiseren van een amfibieënpoel aan Krommedijk 22 te Mill
 • Vergunning verleend voor het wijzigen van een eerder verleende vergunning aan Meulenveldt 20 te Mill
 • Verlenging beslistermijn voor het bouwen van een woning met bijgebouw aan Millenbosch kavel 1 te Mill
 • Vergunning verleend voor het herbouwen van een loods aan Achterdijk 38 te Mill

 

| Evenementenvergunningen

 • Vergunning verleend voor het organiseren van een kermisfeest horeca Mill op 17 t/m 20 september 2022 aan Kerkstraat 2 te Mill

 

Oploo

| Omgevingsvergunningen
Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het verbouwen van de woning aan Merseloseweg 17 te Overloon
 • Aanvraag vergunning voor het realiseren van 12 nieuwbouwwoningen in plan Leeuwenleen aan Leeuwenleen ongenummerd te Oploo

 

Overloon

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het bouwen van een woning aan Watermolenstraat ongenummerd te Oploo
 • Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een tijdelijke tentoverkapping op terras aan Museumpark 1 te Overloon
 • Aanvraag vergunning voor het plaatsen van zonnepanelen in een veldopstelling aan Meester Henckensstraat 18 te Overloon

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het wijzigen van de gevels en de constructie middels een doorbraak in een bestaande muur in de woning aan Museumlaan 13 te Overloon
 • Buiten behandeling gestelde aanvraag voor het oprichten van een toiletgebouw ten behoeve van camperplaatsen aan Holthesedijk 6a te Overloon

 

Rijkevoort

| Overig

 • Vergunning verleend voor het uitoefenen van een horecabedrijf Kapelstraat 3a te Rijkevoort
 • Vergunning verleend voor het exploiteren van een terras aan Kapelstraat 3a te Rijkevoort

 

Sambeek
| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het organiseren van een Bevrijdingsfestival op 17 september 2022 aan Radioweg te Sambeek

 

Sint Anthonis

| Omgevingsvergunningen
Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het kappen van 4 bomen aan Remmensberg ongenummerd te Sint Anthonis

Afhandelingen

 • Verlenging beslistermijn voor het bouwen van 25 appartementen aan Breestraat 5 te Sint Anthonis
 • Vergunning geweigerd voor het veranderen van een pluimveehouderij aan Noordkant 26 te Sint Anthonis

 

Sint Hubert

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het realiseren van een inrit aan Voordijk ongenummerd te St. Hubert

 

| Overig

 • Melding voor het plaatsen van een monovergister bij een melkrundveehouderij aan Kwekerijweg 15 te Sint Hubert

 

Stevensbeek

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het verbouwen van een modelboerderij naar 10 starterswoningen aan Kloosterstraat 2 te Stevensbeek

 

Velp

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen 

 • Aanvraag vergunning voor het realiseren van bedrijfshal met kantoor, showroom en terrein aan Steegschenhofscheweg te Velp
 • Aanvraag vergunning voor het uitbreiden van hoofdgebouw op de begane grond aan Kastanjelaan 15 te Velp

 

Vianen

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Verlenging beslistermijn voor het veranderen en aanleggen van grind ten behoeve van een camperplaats aan Berkenkamp 59 te Vianen

Vierlingsbeek

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het restylen en uitbouwen van een bestaand woonhuis aan Burggraaf 20 te Vierlingsbeek

 

Wilbertoord

| Overig

 • Aankondiging verkoopprocedure gronden woningbouwlocatie Moerboom III aan van Ophovenlaan te Wilbertoord
 • Melding voor het oprichten van een autoreparatie bedrijf aan Amansweg 6 te Wilbertoord

«   »