overloon nieuws

gemeentenieuws

Gepubliceerd op 4 oktober 2022 om 19:50

Nieuws en informatie van de gemeentes Boxmeer, Cuijk, Grave, St. Anthonis en Mill & St. Hubert uit het Land van Cuijk.

Raadsavonden Land van Cuijk

 

Raadsavonden

De eerste twee donderdagen van een raadscyclus, die steeds vier weken duurt, staan in het teken van beeldvorming. De derde donderdag vergaderen de commissies en op de vierde donderdag de raad. De raad werkt volgens het model van Beeldvorming, Oordeelsvorming en Besluitvorming. Donderdagavond is raadsavond! Openbare vergaderingen en bijeenkomsten van de raad beginnen in de regel om 19.30 uur.

 

Commissies

Op donderdag 20 oktober a.s. vergaderen de commissie Omgeving gecombineerd met commissie Inwoners.

 

Raadsvergadering

Op donderdag 3 november a.s. vergadert de raad. 

 

Agenda’s en stukken

Op https://lvc.bestuurlijkeinformatie.nl/ vind je de agenda’s en de stukken van vergaderingen en bijeenkomsten van de raad. Ook te bereiken via de website van de gemeente (www.landvancuijk.nl). Je vindt er ook steeds de actuele informatie m.b.t. aanvangstijd en locatie.

 

Vergaderingen volgen

Via internet kunt je een vergadering live volgen of een eerdere vergadering terugkijken. Ga naar https://lvc.bestuurlijkeinformatie.nl/. 

 

Spreekrecht

Je kunt gebruikmaken van het spreekrecht over de geagendeerde onderwerpen. Tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van de raads- of commissievergadering vraag je spreekrecht aan via griffie@landvancuijk.nl. Er zijn regels voor het inspreken. Zo zijn er bepaalde onderwerpen waarover je niet kunt inspreken. Bij de commissies spreek je in bij het desbetreffende agendapunt, bij de raad aan het begin van de vergadering. Spreek bij voorkeur in bij een commissie. De raad heeft dan nog meer tijd om jouw inbreng te wegen en te betrekken bij het uiteindelijke besluit.

 

Meedoen en meepraten

Tijdens de beeldvormende raadsavonden is er ook ruimte om mee te doen en mee te praten. Dit is afhankelijk van de onderwerpen en vorm waarin deze worden behandeld. Ook staat dan het inwonerspodium op de agenda. Je krijgt dan het podium voor onderwerpen waarvan jij vindt dat de raad mee aan de slag moet.

 

Informatie

De griffie helpt je graag verder. Je kunt ons bereiken via griffie@landvancuijk.nl. 

 

Openbare vergadering COVM Volkel

 

De Commissie van Overleg en Voorlichting Milieu luchthaven Volkel vergadert op woensdag 

12 oktober 2022 om 20.00 uur in de raadzaal van de gemeente Land van Cuijk, Louis Jansenplein 1 te Cuijk.

 

De agenda luidt als volgt:

 

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Ingekomen stukken
 4. Verslag plenaire vergadering d.d. 6 april 2022
 5. Mededeling Commandant vliegbasis Volkel
 6. Klachtenoverzichten/ Rapportages meldingen geluidshinder Q1 en Q2 2022
 7. S.v.z. Stuurgroep uitvoering motie geluidsmeetnetten/ auditcommissie geluidsmeetnet
 8. Overgang van Ke naar Lden
 9. Evaluatie Luchthavenbesluit Volkel
 10. Begroting 2023
 11. Vergaderschema 2023
 12. Rondvraag
 13. Sluiting

De vergaderstukken zullen vanaf 3 oktober digitaal beschikbaar zijn op de website van de COVM, 

https://www.covm.nl/de-covms/volkel

De Commissie van Overleg en Voorlichting Milieu luchthaven Volkel bestaat uit vertegenwoordigers van het Ministerie van Defensie, de provincie, gemeenten, belangenorganisaties en omwonenden van de vliegbasis en heeft als taak de minister van Defensie te adviseren over maatregelen die de geluidhinder van de vliegbasis kunnen beperken. Tevens geeft de COVM voorlichting over de geluidsaspecten behorende bij het vliegverkeer van de vliegbasis.

 

Op zoek naar de erfgoedparels van Land van Cuijk


Denk mee over erfgoedbeleid 

Wij zijn op zoek naar de verhalen van onze gemeente, met die eeuwenoude naam Land van Cuijk. Verhalen over onze erfgoedparels die bepalen wie wij zijn en wat wij uitdragen. Om die erfgoedparels op de kaart te zetten hebben we jouw hulp nodig. Wat zie jij in onze gemeente als cultureel erfgoed en wat vind je belangrijk? We zijn vooral op zoek naar informatie over onroerend erfgoed en historische plekken. Je kunt meehelpen door de vragenlijst in te vullen. Met jouw bijdrage gaan we aan de slag om nieuw erfgoedbeleid voor de gemeente Land van Cuijk te maken.

 

Jouw erfgoedparels helpen ons op weg

Wat we als gemeente doen voor het cultureel erfgoed, moet aansluiten bij wat de inwoners belangrijk vinden. Daarom willen we weten welke thema’s voor jou belangrijk zijn, welke bijzondere plekjes we nog niet kennen ook in de bodem en onder water. Wat zie jij als de erfgoedparels in het Land van Cuijk? Waaraan herken jij de geschiedenis van het Land van Cuijk?

Om antwoorden te vinden op deze vragen hebben we jouw hulp nodig. Help jij

ons mee de erfgoedparels te vinden en de vragenlijst in te vullen? 

Zo kunnen we erfgoed bewaren voor de toekomst en meer laten zien.

Kijk voor meer informatie op: www.gemeentelandvancuijk.nl/erfgoed

of gebruik de QR-code om naar de vragenlijst te gaan.

insjabloon-qrcode-1.png

Op locatie in gesprek over erfgoed 

 

Op 10, 11 en 12 oktober gaan we in gesprek met inwoners en andere belangstellenden over het culturele erfgoed van onze nieuwe gemeente Land van Cuijk. Cultureel erfgoed is overal om ons heen aanwezig. In gebouwen, musea, historische dorpskernen en in het landelijk gebied. Maar ook in de bodem en onder water. We willen erfgoed bewaren voor de toekomst en meer laten zien.

 

Er wordt nieuw erfgoedbeleid opgesteld en we willen jouw ideeën daarin meenemen. Welke historische plekken of gebouwen vind jij belangrijk, wat is typerend voor dit stukje Nederland en wat kunnen we van elkaar leren? 

 

Met behulp van interactieve dialoogtafels met digitale kaarten en met de door jou aangedragen ideeën krijgen we inspiratie voor het nieuwe erfgoedbeleid. Welke kansen zie jij voor het erfgoed van het Land van Cuijk? Met welke thema’s of verhalen kunnen we de komende jaren aan de slag?  We gaan graag met jou in gesprek. 

 

We nodigen jou van harte uit om één van deze bijeenkomsten bij te wonen:

Maandag 10 oktober

 

15.00-17.00 uur in MFA de Valuwe te Cuijk

 

De Valuwe 1 te Cuijk

 

 

19.30-21.30 uur in De Weijer te Boxmeer

 

De Raetsingel 1 te Boxmeer 

 

Dinsdag 11 oktober

 

19.30-21.30 uur in het Lagerhuis te Mill

 

Beerseweg 9 te Mill

 

Woensdag 12 oktober

 

 15.00-17.00 uur in het gemeentehuis Grave

 

Arnoud van Gelderweg 71 te Grave

 

 

19.30-21.30 uur in de Oelbroeck te Sint Anthonis

 

Breestraat 1D te Sint Anthonis  

 

Wil je deelnemen aan een van deze gesprekken? Mail ons dan wanneer je komt via erfgoed@landvancuijk.nl. Overigens is vooraf aanmelden niet verplicht. Je mag ook zo binnen komen lopen.

insjabloon-ronddetafel.png

 

Terugblik: Wereld Alzheimer Dag 2022

Woensdag 21 september was het Wereld Alzheimer Dag, met als thema ‘Samen op pad'. Op deze dag werd extra aandacht gevraagd voor dementie. Ook dit jaar werden er weer mooie activiteiten georganiseerd, zoals een muzikale middag, een wandeling, house on wheels en een foto-expositie.

 

Collage maken van onderstaande afbeeldingen alzheimer (1 t/m 10):

 

Onderaan pagina: 

Op diverse plekken in het Land van Cuijk, zoals de supermarkt en de bibliotheek, is nu ook een flyer te vinden over dementie (zie afbeelding). Hierin staan tips voor herkennen van dementie en omgaan met iemand met dementie. Ook vind je hierin informatie over trainingen en adressen waar je terecht kunt. De informatie van de flyer kun je ook vinden op onze website:  www.gemeentelandvancuijk.nl/dementievriendelijk 

 

 

Oproep: Help eenzaamheid tegen te gaan

Het is de Week tegen Eenzaamheid. Maar eenzaamheid kan iedereen het hele jaar lang overkomen. Daarom zijn we op zoek naar inwoners die willen meedoen met een naderende campagne. Wil jij je inzetten om eenzaamheid tegen te gaan? Geef je dan op via communicatie@landvancuijk.nl. 

Prijswinnaar Sociaal Culturele bijeenkomst KBO 

Op een door de KBO georganiseerde bijeenkomst in de schouwburg in Cuijk heeft de gemeente voorlichting gegeven over energiebesparing en kon je een bezoek van een energiebespaarcoach aanvragen. Onder de aanmelders zijn enkele energiebesparende producten verloot. Op de foto geeft energiebespaarcoach Jan Spee een energieverbruiksmanager (EnergyFlip) aan prijswinnares mevr. De Reus uit Boxmeer. Met de app kan ze haar actuele gas- en elektriciteitsverbruik meten om vervolgens met slimme tips energie te besparen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitnodiging informatieavond belevingsvlucht De Peel

 

Een F-35 jachtvliegtuig van de Koninklijke Luchtmacht voert op 17 oktober een belevingsvlucht uit in de omgeving van de voormalige vliegbasis de Peel. Dat gebeurt op verzoek van (inwoners) van de omliggende gemeenten en heeft als doel om hen het geluid van de F-35 te laten beleven. Ter voorbereiding op deze belevingsvlucht vindt een informatiebijeenkomst plaats op 6 oktober, in het gemeentehuis van de gemeente Venray. De informatieavond zal ook te volgen zijn met een livestream op internet.

 

De vlieger van de F-35 vliegt aankomst- en vertrekroutes en nadert daarbij de voormalige vliegbasis vanuit verschillende kanten. Tijdens de informatiebijeenkomst wordt onder andere uitleg gegeven over deze routes. Daarnaast krijgen bezoekers informatie over de onderzoeken die met betrekking tot de belevingsvlucht worden gedaan, namelijk geluidsmetingen en het belevingsonderzoek. Het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) voert de geluidsmetingen uit en Invior het belevingsonderzoek. Uiteraard is er ook ruimte om vragen te stellen over deze onderwerpen. 

 

Je bent op 6 oktober om 19.00 uur van harte uitgenodigd om deze bijeenkomst bij te wonen. De informatieavond zal omstreeks 21.00 uur eindigen. De ruimte in het gemeentehuis is ruim maar niet onbeperkt. Daarom worden geïnteresseerden verzocht om zich van te voren aan te melden via informatiedepeel@mindef.nl onder vermelding van naam en woonplaats. De informatie over de belevingsvlucht is terug te lezen op: http://www.defensie.nl/onderwerpen/luchthavenbesluiten/luchthavenbesluit-de-peel/ onder “Belevingsvlucht 17 oktober”. De bijeenkomst is ook te volgen via een livestream https://venray.raadsinformatie.nl/vergadering/1028595

 

Adres bijeenkomst:

 

6 oktober Gemeente Venray

Raadhuisstraat 1

5801 MB Venray

 

Heropening vliegbasis De Peel

Defensie wil vliegbasis De Peel heropenen. Door de verslechterde veiligheidssituatie in de wereld moet Defensie meer oefenen. Hierdoor neemt het aantal militaire vluchten toe. Onder meer door het sluiten van vliegbases Soesterberg, Twente en Valkenburg zo’n 16 jaar geleden heeft Defensie weinig (geluids)ruimte om het aantal vluchten uit te breiden. Alle vliegbases zitten ‘vol’ of bijna vol. Heropening van vliegbasis De Peel helpt het ruimtegebrek op vliegbases op te lossen. Defensie wil dan jaarlijks 3x6 weken vanaf De Peel vliegen met F-35 jachtvliegtuigen.

 

Militaire oefening in gemeente Land van Cuijk

Van 10 tot en met 14 oktober 2022 is er een geplande militaire oefening in de gemeente Land van Cuijk. 

 

De oefening wordt gehouden In het kader van opleiding en training voor militairen van de Koninklijke Landmacht. Praktisch gezien houdt dit in dat de militairen vanuit diverse locaties radiosignalen zullen uitzenden om deze vanuit meerdere peil- bases te lokaliseren. Men zal hierbij het doorgaand verkeer niet hinderen.

 

Voor algemene klachten waarbij geen sprake is van schade, kunnen burgers/omwonenden contact opnemen met de Sectie Communicatie van 13 Lichte Brigade. 

 

Dit kan via mail: communicatie.13LTBRIG@mindef.nl

 

Indien er door de oefening schade is ontstaan dan kun je dit onder vermelding van de militaire eenheid zoals kenteken voertuig, datum en tijd, plaats, soort schade etc. melden aan:

 

J

Sectie Claims Ministerie van Defensie

Postbus 90004

3509 AA Utrecht

Tel: 030-2180420

E-mail: JDVclaims@mindef.nl

 

Gratis compost op zaterdag 15 oktober 2022

 

Inwoners van gemeente Land van Cuijk kunnen 4 zaterdagen op een rij, startend op 15 oktober 2022, gratis compost ophalen op alle mini-milieustraten. Maar ook, zoals je gewend bent, bij de milieu- en groenstraat in Haps. Het ophalen van compost is enkel voor particulieren en max 1 m3 per keer. Wil je compost ophalen zorg dan zelf voor verpakkingsmateriaal, een schep en vervoer.  

 

Compostdagen

 • 15 oktober 2022 
 • 22 oktober 2022
 • 29 oktober 2022
 • 5 november 2022

 

Openingstijden mini-milieustraten zaterdag van 09.00 uur – 13.00 uur.

Openingstijden milieu- en groenstraat Haps zaterdag van 09.00 uur – 15.00 uur. 

 

Waar is compost goed voor?

Compost wordt ook wel het zwarte goud genoemd omdat het zo goed is voor je tuin. Het houdt vocht vast, is een natuurlijke bodemverbeteraar en stimuleert de groei van planten op een milieuvriendelijke manier. Door compost te gebruiken in je tuin vergroot je de CO2 opslag in de grond en niet in de atmosfeer. Compost wordt gemaakt van ingezameld groente-, fruit-, tuinafval. Het op de juiste manier scheiden van afval is daarom heel erg belangrijk. 

 

Thuis composteren

Je kan ook zelf composteren. Dit kan doormiddel van een compostvat in de tuin of je maakt een composthoop. Maar ook zonder tuin of veel ruimte kun je composteren doormiddel van een wormenhotel (vermicompost). Zo houd je de kringloop nog kleiner en lokaler!

 

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over het scheiden van afval op www.gemeentelandvancuijk.nl/afvalinzameling of kijk in de AfvalApp. De AfvalApp is sowieso heel handig. Naast dat je meteen kan zien wat waar en wanneer wordt opgehaald, krijg je ook alle relevante wijzigingen door via een pushbericht. Het downloaden van de de AfvalApp kan via de Playstore of via de Appstore. 

 

Bekendmakingen gemeente Land van Cuijk

De volledige tekst van de officiële bekendmakingen vind je op www.officielebekendmakingen.nl. Dit is het officiële publicatiekanaal voor gemeentelijke bekendmakingen. Het kan gaan om (ontwerp)besluiten, (ontwerp)plannen, verkoop van percelen gemeentegrond en andere formele bekendmakingen. 

 

Op deze pagina’s staan alleen beknopte versies, bedoeld als service en ter informatie. In de officiële bekendmaking op bovengenoemde website staat welke mogelijkheden er zijn voor het leveren van inspraak (een zienswijze indienen), het gebruiken van een rechtsmiddel, zoals bezwaar, (hoger) beroep en voorlopige voorziening of hoe er anders gereageerd kan worden.

 

Je kunt ook per e-mail op de hoogte blijven van alle bekendmakingen. Ga naar www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt. Hier kun je een profiel aanmaken met je postcode en aanvinken van welke overheden en welke soort bekendmakingen je wilt ontvangen.

Land van Cuijk

| Omgevingsmeldingen

 • Melding Activiteitenbesluit milieubeheer – Grotestraat 69 Vierlingsbeek
 • Melding Activiteitenbesluit milieubeheer – Deurneseweg 44 Oploo
 • Melding Besluit Lozen Buiten Inrichtingen – Watermolenstraat 11 Oploo

 

| Overig

 • Mandaatbesluit schuldhulpverlening gemeente Land van Cuijk
 • Vertrokken met onbekende bestemming van W. Lojek
 • Gewijzigde beleidsregels eenmalige energietoeslag gemeente Land van Cuijk 2022
 • Maatwerkvoorschrift – Klopsteen 4A, Haps
 • Rectificatie: Verkoop van een appartementenlocatie aan de Steenstraat te Boxmeer via openbare verkoopprocedure
 • Voorgenomen verkoop grond Land van Cuijk

 

Beugen

| Evenementenvergunningen

 • Vergunning verleend voor het houden van een loterij vanuit KBO Beugen op 30 oktober 2022 aan Kerkplein 6 te Beugen

 

Boxmeer

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het slopen van 24 appartementen en plaatsen van bouwkeet aan Marijkestraat 2 t/m 24, Bernhardstraat 25 t/m 47 te Boxmeer
 • Aanvraag vergunning voor het uitbreiden van de bestaande kantoorruimte aan Karel Doormanstraat 19 te Boxmeer

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het verbouwen van een gedeelte van het horecapand naar een bedrijfswoning aan Faunalaan 68a te Boxmeer
 • Vergunning verleend voor het verbouwen van een woonhuis aan Spoorstraat 27 te Boxmeer

 

| Ruimtelijke plannen

 • Ontwerpbestemmingsplan Boxmeer, Hofstede Elderom, fase 7

 

Cuijk

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het bouwen van een berging aan Nagelkruid 35 te Cuijk
 • Aanvraag vergunning voor het herbouwen van de woning en het wijzigen van de inrit aan Florisstraat 1 te Cuijk
 • Aanvraag vergunning voor het vervangen van de kozijnen en de deur aan Kleefkruid 74 te Cuijk
 • Aanvraag vergunning voor het renoveren van 16 woningen en 12 appartementen aan Sleedoorn 4 t/m 16, en 46 t/m 62, Kardinaalsmuts 45 t/m 55, en 87 t/m 97 te Cuijk

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het plaatsen van handelsreclame aan Hoogveld 16 te Cuijk
 • Verlenging beslistermijn voor het toestaan van kamerbewoning voor maximaal 4 personen aan Robijnlaan 83 te Cuijk
 • Verlenging beslistermijn voor het realiseren van een dakkapel aan de voorzijde van de woning aan Magnolia 8 te Cuijk
 • Vergunning verleend voor het vestigen van een tijdelijke test- en vaccinatielocatie t.b.v. de volksgezondheid met een instandhoudingstermijn van 1 jaar aan Grotestraat 95 te Cuijk

 

| Overig

 • Melding voor het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem aan Watermolenstraat 11 te Cuijk

 

Escharen

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het realiseren van een Bed & Breakfast aan Schrijfakkerweg 3 te Escharen

 

Gassel

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het plaatsen van 30 zonnepanelen in de tuin aan Ten Holtweg 3 te Gassel

 

Grave

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Ingetrokken aanvraag voor het realiseren van een ontheffing Beleg van Grave te Grave
 • Aanvraag vergunning voor het verhuren van de onderverdieping van een pand om als kantoor te gebruiken aan Gasthuisstraat 52a te Grave
 • Aanvraag vergunning voor het verbouwen en splitsen van de woning aan Maasstraat 10 voor en achter de Kerk 9 te Grave

Afhandelingen

 • Verlenging beslistermijn voor het wijzigen van de hoofdpui en het vervangen van reclame-uitingen aan Pastoor van den Hurkplein 3 te Grave

 

Groeningen

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen 

 • Vergunning verleend voor het uitbreiden van een loods aan De Schans 3 te Groeningen

 

Haps

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Ontwerp-omgevingsvergunning voor het brandveilig gebruiken van het gebouw aan Oeffeltseweg 6B te Haps

 

Katwijk

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het uitbreiden van silo's aan Korte Oijen 3 te Katwijk

Afhandelingen

 • Verlenging beslistermijn voor het plaatsen van sleufsilo's aan Lange Oijen 19 te Katwijk
 • Vergunning verleend voor het tijdelijk uitbreiden (periode van 2 jaar) van een horecagebouw aan Lange Linden 35a te Katwijk

 

Landhorst 

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen 

 • Aanvraag vergunning voor het brandveilig gebruik van een dagopvang aan Heistraat 28 te Landhorst

 

Langenboom

| Omgevingsvergunningen
Aanvragen

 • Buiten behandeling gestelde aanvraag voor het realiseren van een camperplaats voor 20 GOP’s aan Dempseystraat 9 te Langenboom

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het veranderen van een alpacabedrijf aan Hogesteenweg 11 te Langenboom

 

| Ruimtelijke plannen

 • Bekendmaking ontwerpwijzigingsplan Langenboom, Langenboomseweg 147

 

Ledeacker

| Evenementenvergunningen

 • Vergunning verleend voor het houden van muziekevenement Ackerfeesten aan Radioweg perceelnummer L448 te Ledeacker

 

Mill

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het tijdelijk huisvesten van personeel in een bedrijfspand aan Parallelweg 4 te Mill

Afhandelingen

 • Verlenging beslistermijn voor het bouwen van een woonhuis aan Meeuwstraat ongenummerd te Mill
 • Toestemming voor het intern verbouwen en wijzigen van de noord, zuid- en westgevels aan Tongelaar 4 te Mill

 

Oeffelt

| Verkeersbesluiten

 • Opheffen gehandicaptenparkeerplaatsen - Willem Alexanderstraat 19 te Oeffelt

 

Oploo

| Omgevingsvergunningen
Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het realiseren van 3 dakkapellen op de voorgevel van de woning aan Gemertseweg 5 te Oploo

Afhandelingen

 • Buiten behandeling gestelde aanvraag voor het realiseren van een vrijstaande woning met bijgebouw en het aanleggen van een inrit aan Watermolenstraat 18-20 te Oploo
 • Verlenging beslistermijn voor het bouwen van een woonhuis en garage en aanleggen van een inrit aan Blauwstraat 15 te Oploo
 • Verlenging beslistermijn voor het tijdelijk gebruik van een overkapping en een terras aan Grotestraat 10A te Oploo

 

Overloon

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het splitsen van een boerderij en verbouwen tot twee woningen aan Venrayseweg 34 te Overloon

Afhandelingen

 • Reguliere omgevingsvergunning verleend aan Rondweg 12 te Overloon

 

| Ruimtelijke plannen

 • Vastgesteld wijzigingsplan ‘Splitsing Venrayseweg 34 Overloon’

 

| Overig

 • Melding voor het veranderen van een varkenshouderij aan Rondweg 12e te Overloon

 

Rijkevoort

| Omgevingsvergunningen

 • Vergunning verleend voor het vergroten, het na-isoleren en het intern wijzigen van een woning aan Hoogeindsestraat 15a te Rijkevoort

 

Sambeek
| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een duiker nabij Maasstraat te Sambeek
 • Aanvraag vergunning voor het uitbreiden van een bestaande woning aan Torenstraat 13 te Sambeek

 

Sint Anthonis

| Omgevingsvergunningen
Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het onderhoud plegen aan 8 woningen aan Harrie van den Bergstraat 11, 11a, 13, 13a, 15, 15a, 17, 17a te Sint Anthonis

Afhandelingen

 • Verlenging beslistermijn voor het realiseren van kampeerplekken aan Peelkant 46 te Sint Anthonis

 

| Overig

 • Publicatie voorgenomen grondverkoop Breestraat ongenummerd Sint Anthonis

 

Sint Hubert

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het kappen van een boom aan Pastoor Jacobsstraat 43a te St. Hubert

 

Velp

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen 

 • Ingetrokken aanvraag voor het realiseren van 10 bedrijfsunits aan kavel 14-1 bedrijventerrein "de Bons" te Velp

 

Vianen

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Verlenging beslistermijn voor het herinrichten van de straat aan Franssenstraat 33 te Vianen
 • Vergunning verleend voor het uitbreiden van een woonhuis aan Franssenstraat 101 te Vianen

Vierlingsbeek

| Overig

 • Vergunning verleend voor het houden van een Loterij in de vorm van een carnavalstoto op 26 november 2022 aan Schepenbank 1 te Vierlingsbeek-Groeningen

 

Vortum-Mullem
| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het realiseren van een appartement in een woning aan Sint Cornelisstraat 2a te Vortum-Mullem
 • Aanvraag vergunning voor het bouwen van een tijdelijke woonunit aan Molenhof 6 te Vortum-Mullem

 

| Evenementenvergunningen

 • Vergunning verleend voor het organiseren van een RaveChurch in MFA Knillus op 23 september 2022 aan Sint Cornelisstraat 18 in Vortum-Mullem
 • Vergunning verleend voor het organiseren van een kermis op 24 en 25 september 2022 aan het perceel van het MFA te Vortum-Mullem

 

| Ruimtelijke plannen

 • Ontwerpbestemmingsplan Vortum-Mullem, correctie Akkervoortweg 5

 

Wanroij

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het oprichten van antenne opstelpunt in de kerktoren aan Kerkplein 2 te Wanroij

 

| Ruimtelijke plannen

 • Ontwerpbestemmingsplan en ontwerpbesluit hogere waarden ‘Wanroij, Korenveld’

 

| Overig

 • Melding voor het oprichten van een onderhoudsbedrijf voor voertuigen aan Noordstraat 15 A te Wanroij

 

Westerbeek

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Verlenging beslistermijn voor het realiseren van een monovergister aan Nieuweweg 4 te Westerbeek

«   »