overloon nieuws

struinmiddag IVN De Maasvallei

Gepubliceerd op 28 oktober 2022 om 10:39

IVN De Maasvallei organiseerde voor haar jeugdleden een struinmiddag in de Beugense Peel van de Staatsbossen in St. Anthonis

Beste IVN-ers

Struinen dwars door het bos  op een zonnige herfstdag is een beleving voor de IVN-Jeugd.

Struinen is snuffelend rondlopen om te kijken of er iets moois of interessants te vinden is.

De kinderen kregen een tas mee om mooie natuurspullen in te doen om er later een 

natuurschilderij van te maken.

Al gauw zagen ze de vleermuiskasten waardoor het verhaal van de leefwijze van 

de vleermuizen verteld kon worden. 

Even later het bos van de nachtzwaluw, een 100-dagenvogel die op de grond broedt en 

in de avond/nacht foerageert naar vliegende insecten.

Vele paddenstoelen, schimmels en mossen op takken, boombast met de sporen van de 

letterzetter, een tak als een hertengewei, het werd allemaal gevonden.

De mooie groene kikker kreeg alle aandacht en ging van hand tot hand. 

Dan werden de gezichten geschminkt met klei om minder zichtbaar te zijn want in een dicht 

dennenbos werd op verschillende manieren verstoppertje gespeeld waar de kinderen geen 

genoeg van konden krijgen. Bijna geen tijd voor limonade en koffie.

De volgende keer is op 23 november, waar en wat horen jullie z.s.m.

Groetjes van de IVN leiding

Jac

 

De Maasvallei is een afdeling van het IVN (In Voor Natuur) en heeft als werkgebied 

de gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis. 

Ons verenigingslokaal is 'Het Natuurpalet', De Raetsingel 5, 5831 KC Boxmeer. 

Als IVN laten we geïnteresseerden de natuur beleven, 

Informatie :  ivndemaasvallei@outlook.com 

Foto’s Jac website Jac www.creajac.nl Facebook https://nl-nl.facebook.com/jac.decock