gemeentenieuws

Gepubliceerd op 1 november 2022 om 19:47

Nieuws en informatie van de gemeentes Boxmeer, Cuijk, Grave, St. Anthonis en Mill & St. Hubert uit het Land van Cuijk.

Foto: V.l.n.r. wethouder Joost Hendriks, waarnemend burgemeester Wim Hillenaar, raadslid Corine Jeckmans, raadslid Thomas van der Meer en de winnaars Paul de Haas en Hester Vonk Noordegraaf

Ontwerper nieuwe ambtsketen Land van Cuijk bekend

Hester Sieraden Atelier uit Overloon wint cheque van € 1.000,-

 

De gemeente Land van Cuijk is per 1 januari 2022 ontstaan uit de vijf voormalige gemeenten Boxmeer, Cuijk, Grave, St. Anthonis en Mill en Sint Hubert. Bij een nieuwe gemeente hoort een nieuwe ambtsketen. In augustus van dit jaar heeft de gemeente hiervoor een ontwerpwedstrijd uitgeschreven. De keuze is gevallen op een ontwerp van Hester Sieraden Atelier uit Overloon. Zij zijn de winnaar van de ontwerpwedstrijd en gaan de keten ook vervaardigen. Paul de Haas van Hester Sieraden Atelier: “We vinden het een hele eer en een geweldige uitdaging om deze nieuwe ambtsketen voor het Land van Cuijk te mogen maken”.

 

Proces

Om te komen tot een nieuwe ambtsketen werd ingezet op twee sporen. Er werd een ontwerpwedstrijd uitgezet binnen Land van Cuijk. Tegelijkertijd werden enkele bedrijven benaderd die ervaring hebben met het ontwerp- en maakproces van ambtsketens. Hiervoor werd gekozen om tijd te winnen in het geval de ontwerpwedstrijd geen geschikt lokaal ontwerp zou opleveren. Dat bleek niet nodig. Er is voldoende creatief talent aanwezig in de gemeente!

 

Inzendingen ontwerpwedstrijd

Uiterlijk 30 september 2022 moesten de ontwerpen zijn ingediend. Er kwamen elf lokale inzendingen binnen en deze werden met zorg getoetst aan de vooraf opgestelde criteria (programma van eisen) door de werkgroep ambtsketen, met daarin waarnemend burgemeester Wim Hillenaar, wethouder Joost Hendriks, raadslid Corine Jeckmans, raadslid Thomas van der Meer en kabinetschef Mirjam Smit.

 

Juryoordeel

De jury: ‘Het gekozen ontwerp is luchtig, speels, eigentijds en tegelijkertijd tijdloos. Het voldoet aan alle gestelde criteria en combineert historische en landschappelijke elementen op een zeer aansprekende manier’.

 

Nieuwe ambtsketen

De keten wordt gedragen door de burgemeester of zijn of haar vervanger, bijvoorbeeld als voorzitter van de gemeenteraad of bij verschillende representatieve en protocollaire aangelegenheden. Het ontwerp bestaat uit 20 schakels met daaronder een penning met aan de ene zijde het Rijkswapen en de andere zijde het wapen van gemeente Land van Cuijk.

Op vijf schakels zijn de oude wapens van de voormalige gemeenten afgebeeld. De overige opengewerkte schakels zijn geïnspireerd op de Maasheggen. De schakel waar de penning aan vast zit heeft een vijfhoekige vorm wat de samenvoeging van vijf gemeenten symboliseert. Op deze schakel komen 33 meidoornbessen, die verwijzen naar de 33 kernen waaruit de gemeente Land van Cuijk bestaat.

insjabloon-ambtsketenontwerp-1.jpg

 

foto: V.l.n.r. wethouder Joost Hendriks, waarnemend burgemeester Wim Hillenaar, raadslid Corine Jeckmans, raadslid Thomas van der Meer en de winnaars Paul de Haas en Hester Vonk Noordegraaf

 

insjabloon-kunstwerklinden-2.jpgHet kunstwerk is gemaakt door Joëlle Heijnert (JH creatives) uit Overloon.

Inwoners Linden bedankt

 

Op zondag 23 oktober is stilgestaan bij de rol van het dorp Linden bij de eerste opvang van de Oekraïense vluchtelingen. Linden is samen met ons in het diepe gesprongen. Samen hebben we er voor gezorgd dat de mensen zich welkom voelden in onze gemeente. In een hele korte tijd is het Linden gelukt een band op te bouwen met deze mensen. Een band die in veel gevallen nog steeds voortduurt. Er zijn mooie vriendschappen ontstaan. Het gemeentelijk crisisteam heeft zich enorm gesteund gevoeld door de Lindense gemeenschap.

 

Symbool van oneindigheid

Om dat te onderstrepen heeft onze burgemeester een kunstwerkje overhandigd aan een vertegenwoordiging van de dorpsraad. Het werk staat symbool voor de band die Linden heeft met Oekraïne. Het infinity teken (het teken dat symbool staat voor oneindigheid) onderstreept dit. We zien de Oekraïense vlag, het wapen van Linden, de ganzen en drie kinderen in traditionele dracht. Zie foto. Het was een mooie bijeenkomst. Vanuit het dorp was een speciaal woord van dank aan Johan van de Boom. Johan was de juiste verbinding tussen de gemeente en de vrijwilligers van Linden.

 

 

insjabloon-weekvandepleegzorg.jpgEen kamer in je huis en een plek in je hart

 

Erik en Saskia Lammers-Smits uit Cuijk zijn al ongeveer 10 jaar actief als pleegouder. Destijds werden zij geïnspireerd door ouders op school, die zelf ook pleegouder waren. Na het nodige uitzoekwerk en het bezoek aan een informatiebijeenkomst wisten zij het zeker. Met hun gezin wilden zij ook iets betekenen voor kinderen in een moeilijke situatie.

 

Crisisopvang

Inmiddels heeft het gezin 36 kinderen opgevangen. “We hebben bewust gekozen voor de crisisopvang”, aldus Saskia, omdat dit past bij ons gezin. Een kind komt tijdelijk bij ons en heeft behoefte aan een veilige en rustige omgeving. Dat kunnen wij dan bieden. ”In de crisisopvang komen kinderen uit een crisissituatie in het eigen gezin, direct bij een pleeggezin terecht. In principe blijft een kind vier tot zes weken. In die periode wordt voor het kind een permanente oplossing gezocht.

 

Pittige verhalen

“Natuurlijk heeft het opvangen van pleegkinderen invloed op ons eigen gezin”, vertelt Saskia. “Toen de drie eigen zoons nog jonger waren vonden ze het soms best lastig. Dan kwam er toch een kind in huis dat veel aandacht vroeg. Pleegkinderen vertellen soms ook wat ze hebben meegemaakt. Dat is behoorlijk pittig om te horen. We kunnen gelukkig altijd rekenen op de steun van Oosterpoort, die de kinderen bij een pleeggezin plaatst.”

 

Steun van de omgeving

Het gezin haalt ontzettend veel voldoening uit het opvangen van kinderen. “Het is echt heel fijn als je ziet wat je voor deze kinderen kunt betekenen. Wij krijgen gelukkig ook heel veel acceptatie van de mensen in onze omgeving. Familie, vrienden en buren steunen ons en bieden hulp waar nodig. Met drie zonen heb je bijvoorbeeld niet altijd alles in huis als er een meisje wordt geplaatst. Gelukkig springt er altijd wel iemand bij met wat speelgoed of kleding die we kunnen gebruiken. Voor de buurkinderen was het in het begin wel even wennen. Dan hadden ze net nieuwe vriendjes gemaakt, en dan gingen de pleegkinderen weer weg.”

 

Soorten pleegzorg

“Verdiep je goed in alle mogelijkheden die er zijn in de pleegzorg” benoemt Saskia. “Je kunt bijvoorbeeld pleegouder worden voor lange tijd, of juist voor de weekenden. Of, zoals wij, voor de opvang in crisissituaties. Kies voor de vorm die bij jou en je gezin past.” Saskia verwoordt het als volgt; “Het belangrijkste is dat je een kamer in je huis en een plek in je hart over hebt. Dan kun je een kind echt iets moois bieden.”

 

Week van de Pleegzorg

Van 2 tot en met 9 november is het de Landelijke Week van de Pleegzorg. Ben jij geïnspireerd geraakt door het verhaal van Saskia en Erik? Kijk dan op www.openjewereld.nu voor meer informatie. 

 

 

schermafbeelding2022-11-01om195811.pngMij nie appen!

 

Als de vakantie voorbij is, is het tijd voor actie! Geen verlate wegen meer, maar straten vol auto’s, fietsers of voetgangers op weg naar school of het werk. Al die drukte is best even wennen. De Veilig weer naar school week helpt jou en je familieleden weer veilig de weg op.

 

Invoegen banner Veilig weer naar school week

 

Tegenwoordig zijn we overal en altijd bereikbaar. Dat is handig maar het kan ook enorm afleidend en gevaarlijk zijn. Nog altijd ontstaan er veel verkeersongelukken als gevolg van afleiding onderweg. Dit komt omdat bestuurders zelf berichten sturen, maar ook appjes van anderen ontvangen. Zodra je op je telefoon kijkt, let je niet meer op de weg. Zorg er daarom voor dat anderen weten dat je onderweg bent: ‘Mij nie appen!’. Stuur zelf ook geen berichten naar iemand waarvan jij weet dat die onderweg is. Veilig voor jezelf, maar ook voor anderen.

insjabloon-schoneluchtfoto.jpg

Ervaar jij stankoverlast? Laat je mening weten via een korte vragenlijst

 

De gemeente Land van Cuijk wil graag je mening horen over de luchtkwaliteit in de gemeente. Ervaart je stankoverlast? Zo, ja waarvan dan? Wat vind je van houtstook en wat zou de gemeente hierin kunnen betekenen? Het zijn enkele vragen die aan bod komen in de vragenlijst die tot en met 4 november online staat: www.gemeentelandvancuijk.nl/onderzoekschonelucht.

 

Hoewel de lucht afgelopen jaren steeds verder verbetert, woont niemand in Brabant op een plek met gezonde lucht. Uit onderzoek blijkt dat Brabanders gemiddeld 358 dagen korter leven door de luchtvervuiling in de provincie. Bij 1 op de 5 (20,2%) kinderen met astma, is de astma toe te schrijven aan luchtverontreiniging. Bij bijna 1 op de 4 (22,9%) volwassenen met een hartvaatziekte, is de ziekte toe te schrijven aan luchtverontreiniging. (Bron: Rapport GGD: Luchtkwaliteit en gezondheid in de provincie Noord-Brabant | mei 2022 ).

 

Schone lucht akkoord

Schone lucht is een absolute voorwaarde voor een gezonde en fijne leefomgeving. De gemeente Land van Cuijk is daarom deelnemer aan het landelijke ‘Schone Lucht Akkoord’. Hierin werkt de gemeente samen met andere overheden aan het verbeteren van de luchtkwaliteit in de regio én onze gemeente.

 

Vragenlijst

Om de komende jaren gericht de benodigde en meest kansrijke acties in gang te kunnen zetten, is het belangrijk om eerst informatie op te halen. Dat doet de gemeente bijvoorbeeld via gesprekken met betrokken partijen maar ook via onderstaande vragenlijst met 9 vragen. Alle inwoners van het Land van Cuijk kunnen deelnemen aan de vragenlijst. Het invullen kost maximaal 2 minuten. De resultaten worden gebruikt bij het maken van een actieplan Schone lucht. In november worden de resultaten bekendgemaakt. Scan de QR-code om naar de vragenlijst te gaan:


insjabloon-schoneluchtqrcode.jpg

Als je de vragenlijst liever op papier invult, dan kan dat ook in de publiekshal van het gemeentehuis of bij de bibliotheek.

 

A77: nachtafsluitingen tussen knooppunt Rijkevoort en afrit (2) Gennep (in beide richtingen); 7-9 november

Rijkswaterstaat voert onderhoudswerkzaamheden uit aan de A77. Hierdoor is de A77 tussen knooppunt Rijkevoort en afrit (2) Gennep richting Duitsland afgesloten van maandag 7 november 20.00 uur tot dinsdag 9 november 05.00 uur. Daarna is de A77 tussen oprit (2) Gennep en knooppunt Rijkevoort richting Nijmegen en Venlo afgesloten van dinsdag 8 november 20.00 uur en woensdag 9 november 05.00 uur. Weggebruikers dienen door omleidingen rekening te houden met extra reistijd die kan oplopen tot 10 minuten.

Afsluiting A77 tussen knooppunt Rijkevoort en afrit (2) Gennep richting Duitsland

 • A73/A77 verbindingsweg ter hoogte van knooppunt Rijkevoort komende vanuit Nijmegen richting Duitsland
 • A73/A77 verbindingsweg ter hoogte van knooppunt Rijkevoort komende vanuit Venray richting Duitsland
 • Op- en afrit (1) Boxmeer
 • Afrit (2) Gennep

+   Maandag 7 november 20.00 uur tot dinsdag 8 november 05.00 uur.

 

Gelijktijdig met bovenstaande afsluiting is ook oprit (5) Haps van de A73 en Parkeergelegenheid verzorgingsplaats Lokkant (met aangrenzend Total tankstation) gelegen aan de A73 in de richting van Venlo afgesloten. 

 

Afsluiting A77 tussen oprit (2) Gennep en knooppunt Rijkevoort richting Nijmegen en Venlo

 • Oprit (2) Gennep
 • Op- en afrit (1) Boxmeer
 • A77/A73 verbindingsweg ter hoogte van knooppunt Rijkevoort komende vanuit Duitsland richting Nijmegen

+   Dinsdag 8 november 20.00 uur tot woensdag 9 november 05.00 uur.

 

Gelijktijdig met bovenstaande afsluiting vinden er op de A73 richting Nijmegen kortdurende (circa 1,5 uur) herstelwerkzaamheden plaats waardoor tijdelijk oprit (5) Haps van de A73 en Parkeergelegenheid/verzorgingsplaats Hondsiep gelegen aan de A73 in de richting van Nijmegen zijn afgesloten.


Omleidingsroutes

Gele borden geven ter plaatse informatie over de werkzaamheden en verkeersmaatregelen.

 

Weersgevoelige werkzaamheden

Onderhoudswerkzaamheden zijn weersgevoelig. Bij slecht weer kunnen de werkzaamheden mogelijk geen doorgang vinden en worden ze opnieuw ingepland.

 

Onderhoudswerkzaamheden
Deze onderhoudswerkzaamheden vallen onder het onderhoudscontract dat Rijkswaterstaat laat uitvoeren. Het betreft regulier onderhoud dat wegennet, viaducten, bruggen en tunnels periodiek nodig hebben, zoals maaiwerkzaamheden, snoeiwerkzaamheden, asfalt reinigen en onderhoud aan de vangrail. Met als doel een vlotte en veilige doorstroming voor de weggebruiker en een veilig werkvak voor de medewerkers.

Wegwerkzaamheden: veiligheid voorop
Rijkswaterstaat werkt dagelijks aan vlot en veilig verkeer. Daarvoor zetten wegwerkers en weginspecteurs zich dag en nacht in. Veiligheid staat hierbij voorop. Ook jij kunt als weggebruiker een bijdrage leveren aan de veiligheid van wegwerkers én jezelf: volg de aanwijzingen en respecteer de snelheidslimiet.

Meer informatie
Vragen of opmerkingen over de werkzaamheden? Kijk op www.rwsverkeersinfo.nl of bel met de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800-8002 (gratis).

 

insjabloon-nationaleklimaatweeklogo.png

Nationale Klimaatweek

Veel Nederlanders zijn al goed bezig en besparen energie. Dit is het moment om bewuster te leven, minder CO2 uit te stoten en meer te besparen. Veel overheden, bedrijven en huishoudens helpen al mee en leven steeds duurzamer. Dat is goed voor ons allemaal, een groener Nederland én onze portemonnee. Maar er moet nog veel gebeuren om de afgesproken CO2-doelen te behalen. Om nóg meer burgers en organisaties te inspireren zich in te zetten voor een beter klimaat, organiseert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat van 31 oktober t/m 6 november 2022 de Nationale Klimaatweek.

Klimaatburgemeester

Iedere inwoner van Nederland, die op een positieve manier zijn CO2-uitstoot vermindert of energie bespaart, kon zich tot 17 oktober aanmelden als Klimaatburgemeester. Een van de klimaatburgemeesters is Peter Linders uit Grave. Peter wil het goede voorbeeld geven en heeft de uitdaging op zich genomen om inwoners uit Land van Cuijk te inspireren om óók een bijdrage te leveren aan het verminderen van de CO2-uitstoot of energiebesparing.

 

Peter: “Ik woon in het centrum van een oud vestingstadje met een groot gezin en weet als geen ander hoe moeilijk is om het goede voorbeeld te geven. Ik ben me superbewust van de urgentie maar ben in mijn handelingen maar een gewone gemiddelde Nederlander. Als klimaatburgemeester probeer ik met passie en doorzettingsvermogen het goede voorbeeld te geven”.

 

Verminderen CO2-uitstoot

Om de klimaatdoelen van 2050 te halen moeten we allemaal onze CO2-uitstoot verminderen. Dat doen we door zonnepanelen te nemen, niet meer op gas te koken of elektrisch te gaan rijden. Ook kleinere maatregelen dragen bij aan een kleinere CO2-voetafdruk, denk aan kort douchen, de thermostaat standaard op 19 graden zetten of op de fiets naar je werk te gaan in plaats van met de auto. Peter zal klimaatburgemeester zijn vanaf 31 oktober tot de volgende klimaatweek in 2023. Wij kijken uit naar de initiatieven van de klimaatburgemeesters en wensen hen allen een succesvolle termijn.

 

Kijk op www.nkw2022.nl voor meer informatie over de Nationale Klimaatweek.

 

In gesprek over eenzaamheid


Welzijnsorganisatie Sociom, gemeente Land van Cuijk en GGD Hart voor Brabant vragen deze najaarsweken aandacht voor het onderwerp eenzaamheid. Wist je dat de helft van de Nederlandse volwassenen gevoelens van eenzaamheid heeft?

Vorige week zijn medewerkers van Sociom in Cuijk en Boxmeer de weekmarkten op geweest. Zij hebben mensen bevraagd over eenzaamheid. Uit deze gesprekken blijkt dat eenzaamheid voor veel mensen onzichtbaar lijkt te zijn. Het is namelijk niet altijd aan iemand af te lezen. Ook blijkt dat het makkelijker wordt om over eenzaamheid te praten wanneer het over algemene voorbeelden gaat, die in ieders leven kunnen gebeuren. Er lijkt nog schaamte te heersen rondom het onderwerp eenzaamheid.

Eenzaamheid kan door allerlei redenen ontstaan, bijvoorbeeld het verlies van sociale contacten, activiteiten of werk. Maar ook door bijvoorbeeld gezondheidsklachten kunnen eenzaamheidsgevoelens ontstaan. De gevolgen van eenzaamheid zijn ingrijpend en het kan iedereen overkomen. Daarom is het belangrijk om het onderwerp bespreekbaar te maken.

De komende weken wordt op de weekmarkten opnieuw aandacht gevraagd voor eenzaamheid – en hoe je dat kunt verzachten. Er is een signaleringskaart gemaakt met acties die je kunt ondernemen. Deze kaarten delen we uit.

 

Woensdag 2 november op de markt in Cuijk,
Donderdag 3 november op de markt in Boxmeer.
De markten in Grave, Mill en Sint Anthonis volgen.

 

Kom je ook naar een markt? Laten we in gesprek gaan over eenzaamheid.

 

Bekendmakingen gemeente Land van Cuijk

De volledige tekst van de officiële bekendmakingen vind je op www.officielebekendmakingen.nl. Dit is het officiële publicatiekanaal voor gemeentelijke bekendmakingen. Het kan gaan om (ontwerp)besluiten, (ontwerp)plannen, verkoop van percelen gemeentegrond en andere formele bekendmakingen.

 

Op deze pagina’s staan alleen beknopte versies, bedoeld als service en ter informatie. In de officiële bekendmaking op bovengenoemde website staat welke mogelijkheden er zijn voor het leveren van inspraak (een zienswijze indienen), het gebruiken van een rechtsmiddel, zoals bezwaar, (hoger) beroep en voorlopige voorziening of hoe er anders gereageerd kan worden.

 

Je kunt ook per e-mail op de hoogte blijven van alle bekendmakingen. Ga naar www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt. Hier kun je een profiel aanmaken met je postcode en aanvinken van welke overheden en welke soort bekendmakingen je wilt ontvangen.

Land van Cuijk

| Verkeersbesluiten

 • Wijzigen onderbord gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats - Zilverschat te Cuijk
 • Wijzigen onderbord gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats - Rietdekkersdreef te Cuijk
 • Reserveren parkeerplaatsen elektrisch laden - Emmastraat te Grave
 • Reserveren parkeerplaatsen elektrisch laden - Reigershorst te Grave

| Overige

 • Normenkader gemeente Land van Cuijk 2022
 • Verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Land van Cuijk 2022
 • Nota van Inlichtingen verkoop van een appartementenlocatie aan de Steenstraat te Boxmeer via openbare verkoopprocedure
 • Publicatie in-gebruik-geving groenstrook
 • Didam arrest: voornemen tot verhuur jachtrecht op gemeentegrond

 

Beers

| Omgevingsvergunning

Omgevingsmelding

 • Melding voor het realiseren van een mantelzorgwoning en kleinschalig logeren in het achterhuis van de bedrijfswoning aan Vianenstraat 5 te Beers Nb

 

Boxmeer

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een tijdelijke koelmachine aan Wim de Körverstraat 35 te Boxmeer
 • Aanvraag vergunning voor het aanpassen van de brandcompartimentering na asbestsanering aan Veerstraat 38 te Boxmeer
 • Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een carnavalstent voor activiteiten aan Steenstraat 51 te Boxmeer

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor de realisatie PGS 15 opslagvoorziening aan de Handelstraat 13b in Boxmeer
 • Vergunning verleend voor het plaatsen van containers, bouwhekken, glasbokken, schaftwagen en toilet tot 31 oktober 2022, 18.00 uur nabij Mees 77S te Boxmeer

Omgevingsmelding

 • Melding voor het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem aan Wieldijkje 2a te Boxmeer

 

Cuijk

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het plaatsen van handelsreclame aan Hoogveld 16 te Cuijk
 • Aanvraag vergunning voor het verlengen van bestaande garage en bouwen overkapping aan Meidoorn 13 te Cuijk
 • Aanvraag vergunning voor het herontwikkelen van een rijksmonument aan Vorstendom 1 te Cuijk

Afhandelingen

 • Vergunning geweigerd voor het toestaan van kamerbewoning voor maximaal 4 personen aan Robijnlaan 8 te Cuijk
 • Vergunning verleend voor een gevelwijziging en inpandige wijziging van het bouwwerk en de in gebruik name als een fysiopraktijk aan Smidstraat 30 te Cuijk
 • Vergunning verleend voor het plaatsen van afvalcontainers en een verreiker op de openbare weg van 3 oktober 2022 tot en met 23 december 2022 aan Kruisdistel 13 t/m 56 te Cuijk
 • Vergunning verleend voor het plaatsen van steigerwerk van 26 september 2022 tot en met 23 december 2022 aan Kruisdistel 13 t/m 56 te Cuijk
 • Vergunning verleend voor het plaatsen van een steiger van 17 oktober t/m 28 oktober 2022 aan Kaneelstraat 6 te Cuijk

| Overige

 • Vergunning verleend voor het plaatsen van een container op 17, 18, 19 en 20 oktober 2022 nabij Molenstraat 6 te Cuijk
 • Vergunning verleend voor het plaatsen van een container van 17 oktober t/m 4 november 2022 aan Veldweg 34 te Cuijk

 

Gassel

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Buiten behandeling gestelde aanvraag voor het kappen van 2 bomen aan Maasveld Gassel, kadastraal GVE00 L 1936 te Gassel

 

Grave

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het plaatsen van zonnepanalen aan Klinkerstraat 27 te Grave
 • Aanvraag vergunning voor het splitsen van het pand naar commerciële ruimte en woonruimte aan Rogstraat 29 te Grave
 • Aanvraag vergunning voor het levensbestendig maken van een woning aan Ooievaarshorst 91 te Grave

Afhandelingen

 • Ingetrokken aanvraag voor het kappen van een boom in de voortuin aan Van Steenhuijslaan 7 te Grave

| Overige

 • Vergunning verleend voor het exploiteren van een terras aan Maasstraat 16 te Grave

 

Groeningen

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het exploiteren van een terras aan Maasstraat 16 te Grave
 • Ingetrokken aanvraag voor het bouwen van een schuur aan Voortweg 8 te Groeningen

 

Haps

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het aanvragen van een tijdelijke woonunit aan Burgemeester Moorenstraat ong. Haps (kavel A 4097) te Haps

Afhandelingen

 • Ingetrokken aanvraag voor het bouwen van een carport met schuur aan Lokkantseweg 8A te Haps
 • Vergunning verleend voor het plaatsen van een nieuwe schuur aan Oeffeltseweg 7 te Haps

 

Katwijk

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het huisvesten van arbeidsmigranten in bestaande woning aan Lange Linden 26 te Katwijk

 

Langenboom

| Omgevingsvergunningen
Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het verbouwen van een woonhuis aan Langenboomseweg 132 te Langenboom

Omgevingsmelding

 • Melding voor de verandering van een rundveehouderij (geen wijziging in dierenaantallen), tevens uitbreiding met nevenactiviteit glaszettersbedrijf aan Broekstraat 20 te Langenboom

| Overige

 • Uitgebreide procedure omgevingsvergunning voor de verkoop, opslag en vertanken van LPG aan Zeelandseweg 33-35 te Langenboom

 

Ledeacker

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het bouwen van een levensloopbestendig woonhuis aan Dorpsstraat 6B te Ledeacker
 • Vergunning verleend voor het oprichten van een loods aan Nullen 12 te Ledeacker

 

Maashees

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het realiseren van een 2 onder 1 kapwoning aan Jo de Kuperstraat ongenummerd (percelen 1691 en 1692) te Maashees
 • Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een tijdelijke woonruimte op bouwlocatie ivm bouwen woning aan Jo de Kuperstraat (perceel 1691) te Maashees

| Overige

 • Ontheffing voor het organiseren van de Bliek verbranden aan Mgr. Geurtsstraat 27 te Maashees

 

Mill

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het realiseren van een woning aan Roijendijk ongenummerd te Mill
 • Aanvraag vergunning voor het milieu-neutraal veranderen van de inrichting aan Uilweg 14 te Mill
 • Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een omheining om een voedselbos aan Graafseweg 3 te Mill

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het realiseren van een verdieping in houtskeletbouw op het kantoor aan Jochemsweg 5 te Mill
 • Verlenging beslistermijn voor het bouwen van een woning in het voormalige MOB complex te Mill
 • Vergunning verleend voor het realiseren van een inrit aan Achterdijk ongenummerd, kadastraal R 93 te Mill

 

Oeffelt

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het bouwen van een loods aan Werveld 2 te Oeffelt
 • Aanvraag vergunning voor het aanleggen van zonnepanelen op dak aan Kerkplein 5 te Oeffelt

 

Oploo

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het plaatsen van een mono-mestvergister aan Deurneseweg 44 te Oploo
 • Vergunning verleend voor het herbouwen van een bedrijfsruimte aan Deurneseweg 21 te Oploo
 • Vergunning verleend voor het bouwen van een woonhuis en garage en aanleggen van een inrit aan Blauwstraat 15 te Oploo
 • Vergunning verleend voor het bouwen van 6 recreatie woningen aan Gemertseweg 126A t/m 126F te Oploo

Omgevingsmelding

 • Melding voor het veranderen van een rundveehouderij aan Schipperspeel 3 te Oploo

 

Overloon

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor een veranderingsvergunning in het kader van de Wabo, het bouwen van een bouwwerk en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening (bouw droogtunnel) aan de Vredepeelweg 22 in Overloon
 • Vergunning verleend voor het plaatsen van een tijdelijke (10 jaar) tentoverkapping op het terras aan Museumpark 1 te Overloon

 

Rijkevoort

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het bouwen van een loods en plaatsen carport aan Laageindsedijk 24 te Rijkevoort
 • Aanvraag vergunning voor het aanleggen van een uitweg aan Kerkveld 55 te Rijkevoort

 

St. Agatha

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het verbouwen van de boerderij aan Heerstraat 22 te St. Agatha

 

Sint Anthonis

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het bouwen van een loods aan Stevensbeekseweg 3 te Sint Anthonis

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het onderhoud plegen aan 8 woningen aan Harrie van den Bergstraat 11, 11A, 13, 13A, 15, 15A, 17 en 17A te Sint Anthonis

 

Sint Hubert

| Omgevingsvergunningen

Omgevingsmelding

 • Melding voor het veranderen van een rundveehouderij aan Boersestraat 15 te Sint Hubert

 

Vierlingsbeek

| Overige

 • Vergunning verleend voor het exploiteren van een terras op/nabij de openbare ruimte aan Vrijthof 1 te Vierlingsbeek
 • Vergunning verleend voor het uitoefenen van het horecabedrijf aan Vrijthof 1 te Vierlingsbeek

 

Vortum-Mullem

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het bouwen van een woning aan Molenhof 9 te Vortum-Mullem
 • Aanvraag vergunning voor het realiseren van een vrijstaand woonhuis aan Sint Cornelisstraat ongenummerd tussen 15 en 17 te Vortum-Mullem

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het tijdelijk gebruiken van gronden en bouwwerken in strijd met het  bestemmingsplan als statische opslag met caravanstalling aan Steenklef 1 te Vortum-Mullem

 

Westerbeek

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het brandveilig gebruiken van De Zonnewijzer aan Schoolstraat 5 te Westerbeek

Omgevingsmelding

 • Melding voor het veranderen van een rundveehouderij en het oprichten van een monovergister aan Nieuweweg 4 te Westerbeek

 

Wilbertoord

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een tijdelijke woonunit aan Van Ophovenlaan (kavel 2) te Wilbertoord

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het bouwen van een vrijstaande woning aan Moerboom 3 (kavel 8, kadastraal P 1147) te Wilbertoord