Crowdfunding na brand voor Move up foundation

Gepubliceerd op 6 november 2022 om 20:06

Hartverwarmend en sprakeloos, Marcel en Karlijn zijn een crowdfunding gestart om ons te helpen aan een wederopbouw van een nieuwe start. Het zou zo fantastisch zijn.. Helpen jullie mee?!

De Move-Up Foundation is een non-profit organisatie die hulp biedt aan inwoners van de sloppenwijken in Mathare, Kenia. Move-up zet zich in om lokale jongeren te voeden, in hun kracht te zetten en te leren om zelfredzame, onafhankelijke en belangrijke personen in hun gemeenschap te zijn/worden. Zo werken zij aan het bouwen van huizen, geven zij voorlichting over menstruatie en seksualiteit, ondersteunen zij vrouwen met menstruatiecups, zorgen zij letterlijk voor licht in de duisternis met lampjes, kan er gesport worden, geven zij lessen op de meest creatieve manieren en zamelen zij geld en spullen in om de kwaliteit van leven voor deze mensen te verhogen. Zij die al niet zoveel hebben. Hier staat een team dat voor een groot gedeelte zelf is opgegroeid in deze sloppenwijken en weet hoe het is om op te groeien in armoede en met geweld. Dit doen zij samen met Kim Vercoulen-Agufa, die vanuit Nederland verhuisd is naar Afrika om daar te helpen. Al jaren zijn zij hiermee bezig en een prachtig resultaat stond! Helaas heeft er afgelopen nacht een flinke brand gewoed en is alles verloren gegaan.. Alles moet voor deze gemeenschap weer opnieuw opgebouwd worden. Zij hebben daarom jullie hulp hard nodig. Het doneren van geld of spullen is meer dan welkom om weer opnieuw te kunnen gaan bouwen voor de mensen die het zo hard nodig hebben. Help je mee? Ze zullen je eeuwig dankbaar zijn! Heel veel liefs! 

Account Number NL63ABNA0579315533  https://www.doneeractie.nl/crowdfunding-na-brand-voor-move-up-foundation/-69477

 

meer informatie vind je op https://www.foundationmoveup.com/  Facebook https://www.facebook.com/people/Move-Up-Foundation