overloon nieuws

gemeentenieuws

Gepubliceerd op 8 november 2022 om 20:05

Nieuws en informatie van de gemeentes Boxmeer, Cuijk, Grave, St. Anthonis en Mill & St. Hubert uit het Land van Cuijk.

Koninklijke Onderscheiding voor Theo de Groot


Op zondagmiddag 6 november is de heer T.R.A. (Theo) de Groot uit Sint Anthonis benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. De Koninklijke onderscheiding werd uitgereikt door waarnemend burgemeester Hillenaar tijdens het jaarlijkse jubilarissenconcert van muziekvereniging Sint Cecilia in Sint Anthonis.

De heer de Groot is al 68 jaar een muzikant en vrijwilliger in hart en nieren. Vanaf 1954 is hij lid en actieve vrijwilliger van muziekvereniging Sint Cecilia in Sint Anthonis. Ruim 25 jaar speelt hij fagot in twee van de orkesten van Sint Cecilia, het grote Blaasorkest en het Brinkorkest. Daarnaast speelt hij op projectbasis in diverse ensembles. Van 1964 tot 1988 is hij bestuurlijk actief geweest voor muziekvereniging Sint Cecilia. Vanaf 1998 is hij lid van de werkgroep Vrienden en Sponsoren en vanaf 2015 is hij vrijwilliger van het muziekarchief. Eveneens is de heer de Groot van 1984 tot en met 1999 muzikant en vrijwilliger geweest van Fanfare St. Joseph in Stevensbeek. Van 2011 tot 2016 was hij chauffeur van de buurtbus in Sint Anthonis.

 

Vanwege de intensieve en betrokken inzet van de heer de Groot op lokaal niveau, heeft de koning het besluit genomen om de heer de Groot te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.


Foto Koninklijke onderscheiding Theo de Groot

 

Benoeming tijdelijk lid van de raad van de gemeente Land van Cuijk

 

De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Land van Cuijk, maakt ingevolge artikel W 7 van de Kieswet bekend dat Welbers, J.A.T.M. (Han), bij besluit van 3 november 2022 benoemd is tot lid van de raad van de gemeente Land van Cuijk.

 

Het betreft de benoeming in de vacature wegens het tijdelijk ontslag als lid van de raad van de gemeente van Van der Ham, E. (Esmee), van 3 november 2022 t/m 22 februari 2023.

 

Plaats: Cuijk

Datum: 3 november 2022

 
De voorzitter voornoemd,

W.A.G. Hillenaar

 

CycloMedia maakt foto’s van de openbare ruimte

 

Van 31 oktober tot en met 29 december 2022 maakt CycloMedia de jaarlijkse foto’s van de openbare ruimte. Zij zijn gespecialiseerd in het uitgebreid in beeld brengen van de omgeving.

Speciale auto’s met een camera op het dak, maken 360⁰ graden panoramafoto’s vanaf de openbare weg in Land van Cuijk. Deze foto’s gebruiken we bijvoorbeeld voor het beheer van de openbare ruimte, handhaving en ontwikkeling van ruimtelijke plannen.

Herkenbaar in beeld?
De foto’s worden onder strenge voorwaarden aan de gemeente gegeven. Voordat wij de beelden krijgen, zijn personen en kentekens van de auto’s onherkenbaar gemaakt (‘geblurd’). De opnames worden niet op internet gepubliceerd of op een andere manier openbaar gemaakt.

 

Vragen of bezwaar aantekenen?

U doet dit bij CycloMedia Technology B.V., van Voordenpark 1b, 5301 KP in Zaltbommel of stuur een mail naar privacy@cyclomedia.com.

 

Meer informatie vindt u op www.cyclomedia.com

 

Geldzorgen … we helpen je graag

 

Door de stijgende energieprijzen krijgen steeds meer gezinnen in de gemeente Land van Cuijk te maken met financiële problemen. Het Rijk heeft maatregelen aangekondigd, die vanaf 2023 ingezet worden. Gemeente Land van Cuijk biedt vanaf november ondersteuning voor inwoners. Dit geeft vooral op de korte termijn meer lucht als er financiële problemen spelen.

 

Energietoeslag

Inwoners met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm konden zich al melden voor de energietoeslag. Nieuw is dat ook huishoudens met een inkomen tussen 120% en 130% van de bijstandsnorm eenmalig een bedrag van €800,- kunnen aanvragen. Ga voor meer informatie naar www.gemeentelandvancuijk.nl/geldzorgen. Heb je de toeslag aangevraagd en kwam je niet in aanmerking? Vraag de toeslag dan opnieuw aan!

 

Adviesgesprek

Ook inwoners met een inkomen boven de grens van 130% van de bijstandsnorm kunnen in financiële problemen komen. Meld je in dat geval bij de gemeente. De gemeente kijkt met jou naar andere mogelijkheden voor ondersteuning. In een adviesgesprek wordt gekeken naar het bestedingspatroon of worden de mogelijkheden van schuldhulpverlening besproken. Maar er worden ook tips gegeven over energiebesparing en zelf je huis verduurzamen.

 

Bijzondere bijstand en regelingen

Op de website komen geldplannen, waarmee je zelf eenvoudig kunt berekenen waar het mogelijk is te besparen. Dit is al een eerste stap om meer helderheid te krijgen in de oplopende kosten. Ook is er de mogelijkheid om mee te doen met de collectieve zorgverzekering. Vanaf half november kunnen inwoners zich aanmelden voor deelname in 2023. Gezinnen met kinderen kunnen contact zoeken met Leergeld Land van Cuijk, zodat kinderen mee kunnen doen aan sport, cultuur en onderwijs.

De website www.gemeentelandvancuijk.nl/geldzorgen geeft alle informatie nog eens op een rijtje.

 

Meer informatie

Neem bij vragen contact op met de frontoffice van het Sociaal Domein op (0485) 85 44 44 of per mail inkomensondersteuning@landvancuijk.nl.

 

 

Klimaatburgemeester Land van Cuijk

In de nationale klimaatweek 2022 is Peter Linders gestart als klimaatburgemeester van het Land van Cuijk. Hiermee is hij een van de 245 klimaatburgemeesters die inwoners met duurzame, klimaatbewuste initiatieven gaat inspireren. In ieder geval tot aan de volgende klimaatweek in 2023.

 

In de gemeente Land van Cuijk zijn twee wethouders betrokken bij Energie en Duurzaamheid. Wethouder Antoinette Maas met betrekking tot klimaatadaptatie en wethouder Bouke de Bruin heeft de energietransitie in haar portefeuille. Peter zal als klimaatburgemeester onder andere ook enkele gemeentelijke activiteiten ondersteunen. Op het eerstvolgende energiecafé op 14 november in Grave zal hij als deelnemer aanwezig zijn. En in onze nieuwsbrief Energiek zullen we met regelmaat berichten van de klimaatburgemeester opnemen.

 

De gemeente wenst de klimaatburgemeester veel succes en kijkt uit naar de mooie initiatieven die komend jaar vorm gaan krijgen.

 

 

 

Fotobijschrift: Wethouder Bouke de Bruin, klimaatburgemeester Peter Linders en wethouder Antoinette Maas voor het gemeentehuis van Land van Cuijk.

Wil jij je de nieuwsbrief Energiek ook ontvangen?

Ga dan naar https://bit.ly/Nieuwsbrief_energiek of scan deze QR-code om naar het inschrijfformulier te gaan.

insjabloon_05_klimaatburgemeesters-qr.png

 

Personeel van het Air Combat Command bereidt zich weer voor op opereren bij duisternis

 

Vanaf maandag 7 november 2022 bereidt het personeel van het Air Combat Command van de Koninklijke Luchtmacht zich voor op het opereren bij duisternis. In de weken 45, 46, 48, 50 en 51 wordt er van maandag tot en met donderdag vanaf vliegbasis Leeuwarden en vliegbasis Volkel gevlogen tot uiterlijk 22.30 uur. Op vrijdag vinden de vluchten alleen overdag plaats.

 

Het avondvliegen is voor de F-35 net zo noodzakelijk als voor de F-16 én ook vergelijkbaar. In de avond werken en vliegen is voor al het personeel fysiek, lichamelijk en geestelijk een andere ervaring en belasting dan wanneer er tijdens kantooruren overdag geoefend wordt. Bovendien vindt inzet tijdens missies veelal in de avond en nacht plaats. Om goed voorbereid te zijn op deze taak moet daarom tijdens trainingsvluchten ook in duisternis geoefend worden.

 

Oefengebied
Het vliegen vindt veelal plaats boven zee, maar het is ook noodzakelijk om tijdens duisternis boven land te vliegen. Hiervoor wordt voornamelijk gebruik gemaakt van de militaire vlieggebieden boven Friesland, Drenthe, Overijssel en Brabant. De vliegers worden tijdens deze vluchten ondersteund door de luchtgevechtsleiding van AOCS Nieuw Milligen.

Informatie
De bemanningen van transportvliegtuigen en helikopters trainen overigens het gehele jaar door in de avonduren. Wilt u meer weten over deze en andere vliegbewegingen? Kijk dan op luchtmacht.nl/vliegbewegingen. Heeft u een vraag of ervaart u hinder van de vluchten dan kunt u dit kenbaar maken via luchtmacht.nl/geluidshinder.

 

Verduurzamen van jouw woning

 

Tijdens een energiecafé vertelt een onafhankelijk adviseur welke maatregelen je kunt nemen om jouw huis te verduurzamen om zo op elektriciteit, gas en geld te besparen. Je krijgt inzicht in de verschillende stappen die gezet kunnen worden om toe te werken naar een energieneutrale en aardgasvrije woning. Antwoorden op allerlei verduurzamingsvragen komen aan bod; Wat is voldoende isolatie en hoe zoek ik dat uit? Welke typen warmtepompen bestaan er en welke past bij mijn huis? Hoe kan ik voldoende stroom opwekken voor mijn verbruik? Hoe gaat van het gas afgaan in z’n werk? En meer.

Er zijn medewerkers van de gemeente Land van Cuijk aanwezig voor jouw vragen over de financieringsmogelijkheden van jouw plannen. Je kunt vragen stellen en ervaringen met elkaar delen.

 

De energiecafés zijn tussen 19:00 - 22:00 uur. De volgende bijeenkomsten staan in de planning:

14 november Grave, locatie Esterade

23 november Oeffelt, locatie De Kleppenburg

30 november Wanroij, locatie Wapen van Wanroij

14 december Heeswijkse kampen, locatie Wijkaccommodatie De Nielt.

 

Korte termijn pacht landbouwgrond

Bekendmaking


De gemeente Land van Cuijk verpacht ook gronden voor een korte periode, meestal voor een jaar. Vaak gaat het om percelen landbouwgrond, die op termijn ook voor andere doeleinden kunnen worden ingezet (woningbouw, natuurontwikkeling, ruilgrond o.i.d.). Zolang er nog geen concrete plannen zijn, worden ze kortdurend verpacht.

 

In afwachting van de vaststelling door de raad van de gemeente Land van Cuijk van de nota Grondbeleid en van de nota Pachtbeleid is besloten om de gronden, die in aanmerking komen voor een kortdurende verpachting, vooruitlopend op het nog vast te stellen beleid voor het jaar 2023 te verpachten.

 

De gemeente is daarom van plan om voor het tijdvak 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023 de beschikbare landbouwpercelen in geliberaliseerde pacht uit te geven.

 

De beschikbare percelen worden via een openbare inschrijving verpacht. De inschrijving staat open vanaf 8 november tot en met 2 december 2022.

 

Heeft u n.a.v. de bekendmaking, de procedure of de op de website te raadplegen informatie vragen of wenst u een toelichting dan kunt u contact op nemen met de medewerkers van het clusters Grondzaken. De medewerkers van het clusters Grondzaken bereiken via het algemene nummer van de gemeente (0485) 854 000 of via gemeente@landvancuijk.nl.

 

Op de website van de gemeente kunt u zien welke gronden worden verpacht en hoe u daarvoor in aanmerking kunt komen. Ga naar www.gemeentelandvancuijk.nl/pacht2023

 

“Ik hou nog steeds van jou”

 

Als je partner dementie krijgt heeft dat gevolgen voor je relatie. Die relatie wordt minder gelijkwaardig en minder wederkerig. De verbondenheid (intimiteit) met je partner kan onder druk komen te staan, en in het verlengde daarvan de seksualiteit. Wat kun je doen om je relatie zo goed mogelijk te behouden?

Frans Hoogeveen, ouderenpsycholoog, schreef er een boek over. Op maandag 21 november geeft hij een lezing en gaat hij met de aanwezigen in gesprek.

 

Inloop/aanvang: 19.00/19.30 uur

Locatie: Castella, Cantheelen 6.200 in Cuijk, vergaderruimte Citadel 1e etage,

Organisatie: Alzheimer Land van Cuijk & Gennep i.s.m. Dementie Vriendelijke Gemeenschap Land van Cuijk, Pantein en Sociom

Toegang is gratis. Voor meer informatie kun je contact opnemen met (06) 239 957 98.

insjabloon_10_logoalzheimer.png

Vernieuwde website Energieloket

 

De website van ons Energieloket Brabant Woont Slim www.brabantwoontslim.nl/land-van-cuijk heeft vanaf 1 november een nieuw uiterlijk. Je vindt er nog steeds alle informatie over het verduurzamen van je huis én lopende acties in onze gemeente die helpen om energie(kosten) te besparen. Informatie over subsidies & financiering en over kleine en grotere energiebesparende maatregelen.

 

Ander uiterlijk website

Degene die eerder heeft ingelogd op www.brabantwoontslim.nl merkt dat de website er anders uitziet. Door je postcode in te voeren kom je direct op de pagina van onze gemeente. Daarna kun je via het keuzemenu gemakkelijk naar de informatie waar je behoefte aan hebt. Nieuw is de huisscan en een (globaal) stappenplan op basis van het bouwjaar van jouw woning.

 

Adviezen voor woningeigenaren

Woningeigenaren kunnen gratis een afspraak maken voor het energiespreekuur in één van de bibliotheken in onze gemeente. Vragen over bv. het isoleren van jouw woning, de aanschaf van een warmtepomp of het beoordelen van offertes worden dan besproken met een onafhankelijk energieadviseur. Daarnaast kunnen woningeigenaren een Duurzaam Wonen Advies aanvragen. Dit advies geeft inzicht in de stappen die gezet kunnen worden in het verduurzamen van jouw woning ofwel maatregelen die voor jouw woning interessant zijn om energie te besparen. Aan dit Duurzaam Wonen Advies zijn wél kosten verbonden. Een onafhankelijk energieadviseur komt dan bij je thuis én je ontvangt een rapport met adviezen voor maatregelen voor jouw huis.

Aan eigenaren van monumentale woningen bieden we mogelijkheden om hen te ondersteunen bij het besparen van energie.

 

Energiebespaarcoach

Onze energiebespaarcoaches helpen je grip te krijgen op je energieverbruik en samen met jou te zoeken naar mogelijkheden om te besparen op gas en stroom. Het is vooral interessant als je wilt kijken wat je zelf kunt doen door kleine energiebesparende maatregelen en het aanpassen van je gedrag. Aan een bezoek van een energiebespaarcoach zijn geen kosten verbonden.

 

Zet je licht aan’
Fietsverlichtingscampagne

Om aandacht te vragen voor goede fietsverlichting gaven rector Iedje Heere van het Merletcollege en wethouder David Sölez afgelopen donderdag 3 november de aftrap voor de campagne ‘Zet je licht aan’. Zij deden dit door bij het Merletcollege in Cuijk met biologisch afbreekbare wegenverf het “AAN-sjabloon’ op het schoolplein te spuiten.

 

Nul verkeerslachtoffers

Fietsers in het verkeer zijn bijzonder kwetsbaar en daarom is het belangrijk dat zij goed zichtbaar zijn. Met name jongeren fietsen vaak in het donker naar of van school en/of de (sport)vereniging. Ze fietsen lang niet altijd met licht. Politie, scholen, overheden en belangenorganisaties als de ANWB en de fietsersbond wijzen voortdurend op het belang van goede fietsverlichting.

Ook de provincie Noord-Brabant ontplooit onder de overkoepelende slogan ‘Brabant gaat voor nul verkeersslachtoffers’ allerlei activiteiten. De focus ligt daarbij op verkeerseducatie op basis-, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. Foto SK-Media

 

Campagne

Met de provinciale ‘AAN-campagne’ wordt aandacht gevraagd voor het voeren van goede fietsverlichting. De gemeente land van Cuijk haakte hierbij aan door bij het Merletcollege in Cuijk het AAN-sjabloon op het schoolplein te spuiten. Fietsen van schooljeugd werden gecontroleerd en monteurs van Hans Lemmens Tweewielers voerden ter plaatse kleine fietsverlichtingsreparaties uit. Ook werden, indien nodig, de batterijen, vervangen. Dat werd betaald door provincie en gemeente.


Wethouder Sölez; ‘De gemeente Land van Cuijk wil, net als de provincie Noord-Brabant, naar nul verkeersslachtoffers. Het is om die reden dat we graag aanhaken bij dit soort campagnes. Het effect ervan is moeilijk te meten maar al kunnen we er maar één slachtoffer mee voorkomen, dan is het niet voor niets geweest’.

 

Maatjes


Bijna de heft van de Nederlandse volwassenen voelt zich weleens eenzaam. Dat kan door allerlei redenen ontstaan, bijvoorbeeld het verlies van sociale contacten, activiteiten of werk. Maar ook door bijvoorbeeld gezondheidsklachten kunnen eenzaamheidsgevoelens ontstaan. Er zijn gelukkig mooie initiatieven die eenzaamheid kunnen verzachten, zoals het maatjesproject. Co en Mathilde delen hieronder hun ervaring.


Co is al 57 jaar samen met zijn vrouw, Jo. Toen zij in 2014 een herseninfarct kreeg, raakte zij deels verlamd. Sindsdien gaat ze steeds verder achteruit. Inmiddels kan ze amper praten. Door de zorg voor zijn vrouw speelt Co’s leven zich voornamelijk binnen de vier muren van hun huis af. Hij is dag in, dag uit mantelzorger. Zijn maatje Mathilde (27) komt eens per week langs, waarbij hij zijn hart kan luchten. Even een goed gesprek en een moment voor Co zelf.


Co is ontzettend blij met zijn maatje Mathilde: “Het is voor mij heel belangrijk dat ze langskomt. Ik kan dan even mijn ei kwijt.” Gewoon even kletsen is voor Co al heel betekenisvol: “Ze haalt me echt uit de sleur, mijn leven is tussen vier muren en zij maakt dat wat makkelijker.” Maar ook Mathilde haalt veel uit haar wekelijkse bezoekjes. “Ik ben blij dat ik wat kan betekenen voor mijn wijk. Ik heb alleen maar jonge mensen om me heen en ik vind Co heel interessant. Hij vertelt altijd leuke verhalen.” Ergens vindt ze de momenten ook wel confronterend: “Dit kan mij ook zomaar gebeuren. Je wereld wordt dan zo klein.” Gelukkig overheerst vooral het positieve gevoel: “Het is altijd gezellig en ik ga altijd met een goed gevoel weg!”


Ben of wil jij een maatje?
Er zijn veel mensen met of zonder een beperking die een maatje zoeken, zodat ze zich even minder eenzaam voelen. Of zodat hun mantelzorger even tijd voor zichzelf heeft. Als maatje ga je bijvoorbeeld samen op pad, een leuke activiteit ondernemen of gewoon een praatje maken, het kan allemaal. Wil jij maatje worden? Of ben je op zoek naar een maatje? Kijk voor meer informatie op www.sociom.nl/aanbod/maatjesprojecten

 

Woningbouwplan Pasveldweg Overloon van start

Ongeveer 100 woningen in verschillende types

 

JAVO Vastgoed uit Ottersum en Bouwmij Janssen uit Venray werken samen met de gemeente Land van Cuijk aan het realiseren van een nieuw woongebied in Overloon. Dit gebied, tussen Pasveldweg, Helderseweg en Zandstraat, is geschikt voor de bouw van ongeveer 100 woningen. Het gaat daarbij om allerlei verschillende type woningen zoals rijwoningen, levensloopbestendige woningen, twee-onder-een-kap woningen, vrijstaande woningen, sociale huurwoningen en bouwkavels. Ook is er plek voor een CPO-collectief uit Overloon. Dit collectief wil gezamenlijk woningen bouwen.

 

Belangrijke stap

Wethouder Bouke de Bruin sloot namens de gemeente Land van Cuijk de overeenkomst met de ontwikkelaars van het plan: “Dit is een belangrijke stap naar een mooie uitbreiding van het aantal woningen in Overloon. En ook op de manier zoals ik het graag zie: een grote diversiteit zodat zowel starters, doorstromers als een CPO-collectief er terecht kunnen”.

 

Namen

De ontwikkelaars gaan via een informatiemarkt met de omwonenden in gesprek. Informatie over het plan voor de overige inwoners van Overloon en voor andere belangstellenden volgt later dit jaar. Het woningbouwplan heeft de werknaam “Woningbouwplan Pasveldweg Overloon”.

De initiatiefnemers vragen aan de inwoners van Overloon om alvast na te denken over een mooie naam voor het nieuwbouwplan. Zij gaan ervan uit dat er bij de inwoners van Overloon veel kennis over de historie van het gebied zit. Die kennis zien de initiatiefnemers graag terug in een aansprekende naam voor de locatie.

 

Voorstellen voor een plannaam mogen tot 23 november 2022 per mail worden ingediend via info@bouwmij-janssen.nl onder vermelding van het onderwerp ‘Prijsvraag plannaam Overloon’. Diegene die als eerste de beste naam indient mag kiezen aan welk goed doel, club of vereniging in Overloon een cheque van €250,- zal worden uitgereikt. De namen voor de straten die in het plan worden aangelegd, komen in een later stadium aan de orde.

Informatie
Zoals gezegd, JAVO Vastgoed en Bouwmij Janssen zijn de ontwikkelaars. Deze combinatie informeert de inwoners van Overloon in de toekomst verder over de bouwactiviteiten. Maar ook de gemeente Land van Cuijk zal je informeren over de voortgang. Vanuit de gemeente Land van Cuijk is ook een projectleider aangesteld om de gemeentelijke, wettelijke taken uit te voeren zoals de aanpassing van het bestemmingsplan. De projectleider is Will van Lin, ook bij hem kun je terecht voor informatie. Mail je vraag naar het algemene e-mailadres , gemeente@landvancuijk.nl o.v.v. Woningbouwplan Pasveldweg Overloon. Bellen kan natuurlijk ook, dan via het algemene telefoonnummer 0485-854000.

 

Bekendmakingen gemeente Land van Cuijk

De volledige tekst van de officiële bekendmakingen vind je op www.officielebekendmakingen.nl. Dit is het officiële publicatiekanaal voor gemeentelijke bekendmakingen. Het kan gaan om (ontwerp)besluiten, (ontwerp)plannen, verkoop van percelen gemeentegrond en andere formele bekendmakingen.

 

Op deze pagina’s staan alleen beknopte versies, bedoeld als service en ter informatie. In de officiële bekendmaking op bovengenoemde website staat welke mogelijkheden er zijn voor het leveren van inspraak (een zienswijze indienen), het gebruiken van een rechtsmiddel, zoals bezwaar, (hoger) beroep en voorlopige voorziening of hoe er anders gereageerd kan worden.

 

Je kunt ook per e-mail op de hoogte blijven van alle bekendmakingen. Ga naar www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt. Hier kun je een profiel aanmaken met je postcode en aanvinken van welke overheden en welke soort bekendmakingen je wilt ontvangen.

Land van Cuijk

| Verkeersbesluiten

 • Aanleggen van een tijdelijke bouwweg - Lange Heggen en de Laan de Wijze te Beugen
 • Reserveren van een gehandicaptenparkeerplaats - Bernhardstraat te Mill
 • Opheffen individuele gehandicaptenparkeerplaats - Ganzenroer te St Hubert

| Overige

 • Didam-arrest: eén-op-één verkoop gemeentegrond
 • Didam-arrest: eén-op-één verkoop gemeentegrond (Vivellihof 30 te Haps)
 • Didam-arrest: eén-op-één verhuur gemeentegrond
 • Besluit ontheffing geheimhoudingsplicht heffings- en invorderingsambtenaar Land van Cuijk 2022

 

Beers

| Omgevingsvergunning

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het bouwen van een vrijstaande woning aan Burgemeester Thijssenstraat 33 (1) te Beers
 • Aanvraag vergunning voor het bouwen van een woonhuis aan Burgemeester Thijssenstraat 33 (2) te Beers

 

Beugen

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het plaatsen van magazijnstellingen tbv nieuwbouw bedrijfspand Contiweb aan Vuursteenstraat 7 te Beugen

 

Boxmeer

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het verbouwen van een woonhuis aan Ewinkel 6 te Cuijk
 • Aanvraag vergunning voor het isoleren/verduurzamen van dak en plaatsen dakkapel aan Veerstraat 37 te Boxmeer
 • Aanvraag vergunning voor het bouwen van 18 appartementen 'Maasbroeksche Blokken' aan Klaproos ongenummerd, kadastraal BMR00 S 918 te Boxmeer

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het plaatsen van een opslagcontainer, afvalcontainer, schaftwagen, een toilet en twee glasblokken met bouwhekken op 24 oktober 2022 t/m 23 december 2022 aan Putter 1 te Boxmeer
 • Vergunning verleend voor het uitbreiden van de bestaande woning aan Sambeekseweg 25 te Boxmeer
 • Vergunning verleend voor het gewijzigd bouwen van blok 2 van het project Carmelveste Boxmeer aan Carmelhof 1 t/m 4 te Boxmeer

 

Cuijk

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het legaliseren van een B&B aan Waterkering 12 te Cuijk
 • Aanvraag vergunning voor het verbreden van de oprit aan Titus Brandsmastraat 4 te Cuijk
 • Aanvraag vergunning voor het bouwen van een kantoor/werkplek bij woonhuis aan Heiligenberg 8 te Cuijk
 • Aanvraag vergunning voor het bouwen van een opslaghal voor gereed product thermo constructies aan Van Galenweg 23 te Cuijk

Afhandelingen

 • Verlenging beslistermijn voor het plaatsen van een dakkapel op het rechterdakvlak aan Zilveresdoorn 33 te Cuijk

| Overige

 • Melding voor het uitbreiden van de parkeerplaatsen aan Mgr. Borretweg 18 te Grave

 

Escharen

| Overige

 • Vastgesteld bestemmingsplan Escharen, Hof van Esteren, fase 3
 • Melding voor het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem aan Cuykschesteeg 1 te Escharen

 

Grave

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het plaatsen van zonnepanelen op het dak aan Rogstraat 28 te Grave

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het plaatsen van een afsluitbare container op 1 november 2022 t/m 20 december 2022 aan Hamstraat 35a te Grave
 • Vergunning verleend voor het inrichten van een perceel als natuur nabij hoek Riekweg en Zeisweg perceel N265 te Grave
 • Vergunning verleend voor het plaatsen van een overkapping aan Molenbloem 2 te Grave

| Overige

 • Vergunning verleend voor het organiseren van Carnaval 11de van de 11de pleinfeest op 11, 12, 13 november 2022 op de Markt te Grave

 

Haps

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het bouwen van een woning aan Burgemeester Moorenstraat ong. Te Haps
 • Aanvraag vergunning voor het inrichten van een terrein aan Kokerbijl 18 te Haps

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het realiseren van een vrijstaand woonhuis aan Sint Hubertseweg 8A te Haps
 • Vergunning verleend voor het bouwen van een kantoorruimte aan Graafseweg 4 en 4a te Haps

Omgevingsmelding

 • Melding voor het lozen van grondwater afkomstig van ontwatering aan Oeffeltseweg 6a te Haps

 

Holthees

| Overige

 • Melding voor het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem aan Horstenweg 28 te Holthees

 

Katwijk

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Verlenging beslistermijn voor het realiseren van tijdelijke aanmeerpalen en een loskade aan Korte Oijen 3 te Katwijk
 • Vergunning verleend voor het plaatsen van sleufsilo's aan Lange Oijen 19 te Katwijk

| Overige

 • Melding voor het gedeeltelijk ingebruikneming van een kantoor en onderdelen van het terrein door firma Smals en ledlampenkopen.nu. Aan Keersluisweg 9 te Katwijk Nb

 

Langenboom

| Omgevingsvergunningen
Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het verbouwen van de woning aan Kruisstraat 2 te Langenboom

Afhandelingen

 • Verlenging beslistermijn voor een realisatie van uitlopen met het beter leven keurmerk aan Zuid Carolinaweg 19 te Langenboom
 • Vergunning verleend voor het realiseren van een bijgebouw aan Zeelandseweg 40 te Langenboom
 • Vergunning verleend voor het asfalteren van een deel van de Schaapsdijkweg ongenummerd, kadastraal M 891 te Langenboom

 

Ledeacker

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het bouwen van een woonunit aan Jo de Kuperstraat 8 te Maashees

 

Maashees

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het bouwen van een tijdelijke woonunit naast Jo de Kuperstraat 6D, kadastraal VLB00 G 1691 te Maashees

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het vervangen van kozijnen aan Op den Berg 6 te Maashees

 

Mill

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het bouwen van woningen en van combinatie/zorggebouw aan Parallelweg/hoek Wanroijseweg ong. Te Mill

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het bouwen van een woonhuis aan Meeuwstraat 3b te Mill
 • Vergunning verleend voor het bouwen van een woning met bijgebouw aan kadastraal F 4822 (Millenbosch) te Mill

Omgevingsmelding

 • Melding voor het veranderen van een veehouderij aan Gagelweg 9 te Mill
 • Melding voor het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem aan Roijendijk 46 te Mill

| Overige

 • Melding voor het beëindigen van de opslag en verkoop van vuurwerk aan Spoorstraat 17 te Mill

 

Oeffelt

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het bouwen van een werkruimte/tuinkamer en carport aan Hogehoek 2d te Oeffelt

| Overige

 • Ontwerpwijzigingsplan ‘Molenstraat 10 te Oeffelt’

 

Overloon

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het realiseren van een toiletgebouw te Overloon

 

Rijkevoort

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het kappen van 2 bomen aan Hoogeindsestraat/Dijkstraat kavel W 1618 te Rijkevoort

 

Sambeek

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Vergunning verleend voor het aanbrengen van een haag en wadi in plaats van het aanleggen van een groenstrook aan Hoogeindseweg 18 te Sambeek

 

St. Agatha

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het aanleggen van een inrit aan Kuilen 32 te St. Agatha

| Overige

 • Melding voor het lozen van grondwater afkomstig van ontwatering aan Hertraksestraat 2b te Sint Agatha

 

Sint Anthonis

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het realiseren van een bijgebouw t.b.v. Een bestaande kinderdagopvang aan Den Hoek 1 te Sint Anthonis

Afhandelingen

 • Verlenging beslistermijn voor het realiseren van huisvestiging arbeidsmigranten aan Sambeeksedijk 9 te Sint Anthonis

 

Sint Hubert

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het realiseren van een aantal overkappingen voor opslag materiaal en afscherming aan Voortsestraat 3a te St. Hubert

 

Stevensbeek

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Verlenging beslistermijn voor het oprichten van een monomestvergistingsinstallatie aan Mullemsedijk 23 te Stevensbeek
 • Vergunning verleend voor het bouwen van een garage aan Mullemsedijk 4 te Stevensbeek

| Overige

 • Vergunning verleend voor het organiseren van het evenement “Ackerfeesten” op 18, 19 en 20 november 2022 aan Radioweg te Stevensbeek

 

Velp

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het brandveilig gebruiken van de gebouwen van het Asiel Zoekers Centrum aan Intendanceplantsoen 1 te Velp

 

Vortum-Mullem

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het realiseren van een Bed en Breakfast aan Provincialeweg 5a te Vortum-Mullem

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het realiseren van een woning aan Molenhof 14 te Vortum-Mullem

 

Westerbeek

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Vergunning geweigerd voor het toestaan van een groter oppervlakte aan bijbehorende

Bouwwerken aan Hondsbergweg 6 te Westerbeek

 • Ingetrokken aanvraag voor het bouwen van een kapschuur aan Hondsbergweg 6 te Westerbeek

 

Wilbertoord

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Afhandelingen Vergunning verleend voor het plaatsen van een tijdelijke woonunit aan Bijenkorf 5 te Wilbertoord

«   »