Gemeenteberichten

Gepubliceerd op 29 november 2022 om 19:56

Nieuws en informatie van de gemeentes Boxmeer, Cuijk, Grave, St. Anthonis en Mill & St. Hubert uit het Land van Cuijk.

Vragen en antwoorden over de digitale afvalkalender

 

Gemeente Land van Cuijk vindt het belangrijk om haar inwoners juist en effectief te informeren. Door informatie digitaal te verspreiden kan de gemeente snel inspelen op actualiteiten. De afvalkalender is daarom ook dit jaar alleen digitaal beschikbaar. Op deze manier weten de inwoners altijd wat de juiste inzameldag van het afval is, ook als het is een keer anders is dan normaal. De afvalkalender voor 2023 is vanaf halverwege december beschikbaar via de website op www.gemeentelandvancuijk.nl/afvalkalender en via DeAfvalApp.

 

Waarom ontvang ik geen papieren afvalkalender?

We vinden het belangrijk om je goed te informeren over de afvalinzameling. Door dit digitaal te doen, kunnen we het snel aanpassen als er iets verandert. De papieren afvalkalender klopt al snel niet meer, als een ophaaldag wijzigt. Het bespaart daarnaast ook kosten voor papier en transport. 

 

Wanneer is de afvalkalender 2023 er?

De afvalkalender voor 2023 vind je vanaf half december via deze webpagina en DeAfvalApp.

 

Ik wil de afvalkalender toch liever op papier!

Print dan de afvalkalender uit via deze website. Dit kan vanaf half december. Kun je niet printen? Of heb je hulp nodig bij het digitaal opvragen van de afvalkalender? Misschien kan een buurman of iemand uit je omgeving helpen. Je kunt ook terecht bij het Informatiepunt van de bibliotheek. De informatiespecialisten helpen je graag. Ook als je geen lid bent van de bibliotheek. Lukt dat ook niet? Bel ons dan op telefoonnummer 0485-854000. Dan denken we met je mee voor een oplossing.

 

Waarom zet de gemeente de afvalkalender niet in de krant? Dan kan ik deze zelf uitknippen.

Vanwege 20 verschillende routes in Land van Cuijk en Boekel kunnen we de afvalkalender niet ook op de gemeentepagina zetten. De routes zijn op postcode ingedeeld en door een kern of wijk lopen soms meerdere routes. Kijk voor meer informatie op www.gemeentelandvancuijk.nl/afvalkalender

 

Inzameling GFT-e vanaf 1 december tweewekelijks

 

In de wintermaanden halen we de groente-, fruit- en tuinafval en etensresten (GFT-e)container eenmaal per twee weken op, dit gaat in vanaf 1 december. Tip: Download de Afvalapp zo weet je altijd de actuele ophaaldagen. De afvalkalender voor 2023 is vanaf half december beschikbaar via de website en DeAfvalApp. Of kijk op www.gemeentelandvancuijk.nl/afvalkalender voor de nieuwe kalender.

 

Verduurzamen van jouw woning

 

Tijdens een energiecafé vertelt een onafhankelijk adviseur welke maatregelen je kunt nemen om jouw huis te verduurzamen om zo op elektriciteit, gas en geld te besparen. Je krijgt inzicht in de verschillende stappen die gezet kunnen worden om toe te werken naar een energieneutrale en aardgasvrije woning. Antwoorden op allerlei verduurzamingsvragen komen aan bod; Wat is voldoende isolatie en hoe zoek ik dat uit? Welke typen warmtepompen bestaan er en welke past bij mijn huis? Hoe kan ik voldoende stroom opwekken voor mijn verbruik? Hoe gaat van het gas afgaan in z’n werk? En meer. Er zijn medewerkers van de Gemeente Land van Cuijk aanwezig voor jouw vragen over de financieringsmogelijkheden van jouw plannen. Je kunt vragen stellen en ervaringen met elkaar delen.

 

De energiecafés zijn tussen 19:00 - 22:00 uur. De volgende bijeenkomsten staan in de planning:

6 december Boxmeer, Elzendaalcollege

14 december Cuijk, Heeswijkse kampen, Wijkaccommodatie De Nielt.

 

 

 

 

 

 

Hout stoken

Bij hout stoken komt rook vrij en dat is helaas ongezond voor jou en jouw omgeving. Zorg er daarom voor dat je stookt op de juiste manier. Zo blijft het voor iedereen prettig. Controleer sowieso altijd de stookwijzer via www.stookwijzer.nu. Zie ook gemeentelandvancuijk.nl/hout-stoken voor meer informatie

 

Korte termijn pacht landbouwgrond
Bekendmaking

 

De gemeente Land van Cuijk verpacht ook gronden voor een korte periode, meestal voor een jaar. Vaak gaat het om percelen landbouwgrond, die op termijn ook voor andere doeleinden kunnen worden ingezet (woningbouw, natuurontwikkeling, ruilgrond o.i.d.). Zolang er nog geen concrete plannen zijn, worden ze kortdurend verpacht.

 

In afwachting van de vaststelling door de raad van de gemeente Land van Cuijk van de nota Grondbeleid en van de nota Pachtbeleid is besloten om de gronden, die in aanmerking komen voor een kortdurende verpachting, vooruitlopend op het nog vast te stellen beleid voor het jaar 2023 te verpachten. De gemeente is daarom van plan om voor het tijdvak 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023 de beschikbare landbouwpercelen in geliberaliseerde pacht uit te geven. De beschikbare percelen worden via een openbare inschrijving verpacht. De inschrijving staat open vanaf 8 november tot en met 2 december 2022.

 

Heb je n.a.v. de bekendmaking, de procedure of de op de website te raadplegen informatie vragen of wens je een toelichting dan kun je contact opnemen met de medewerkers van het cluster Grondzaken. Je kunt hen bereiken via het algemene nummer van de gemeente 0485-854 000 of via gemeente@landvancuijk.nl.

 

Op de website van de gemeente kun je zien welke gronden worden verpacht en hoe je daarvoor in aanmerking kunt komen. Ga naar www.gemeentelandvancuijk.nl/pacht2023

 

Extra boom voor 25-jarig bestaan Aldendrielpark Mill

 

Het Aldendrielpark in Mill bestaat dit jaar 25 jaar. Om dit te vieren plantte wethouder Antoinette Maas woensdag 23 november een boom (winterlinde) in het park.

Waarom deze boom?

De winterlinde (de tilia cordata) is een hele goede voedselbron voor bijen. En zoals bekend gaat het niet zo goed met de bijen, terwijl we deze bestuivers juist zo hard nodig hebben. Door de linde te planten wordt de bijenpopulatie hier hopelijk wat groter. Wat meehelpt is het insectenhotel dat in de buurt van de boom staat. Zo proberen we het park zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor deze bestuivers.

 

Wethouder Maas: “Naast de voordelen voor bijen, heeft het planten van bomen veel (belangrijke) voordelen voor mens en natuur. Bomen bieden schaduw en verkoeling voor mens en dier, gaan hittestress tegen, vangen water op en houden het vast en zorgen voor een toename van de biodiversiteit. Het planten en behoud van bomen helpt daarom mee aan het behalen van de gemeentelijke klimaat- en natuurdoelen.”

 

Het park

Al een kwart eeuw kan iedereen uit Mill en omstreken genieten van alles wat het park te bieden heeft. Het is een perfecte plek voor bijvoorbeeld een herfstwandeling, een zomerse picknick of een ontmoeting met bekende, maar ook voor evenementen.

Het Aldendrielpark biedt naast een fijn gebied om te ontspannen en te spelen, ook een prachtig uitzicht: op het kasteel en al het groen dat hier te vinden is. “Voor dat laatste wil ik Stichting Aldendrielpark Mill een compliment geven voor het onderhoud dat hier gedaan wordt. Tal van vrijwilligers zetten zich hiervoor in, mooi om te zien hoe jullie het park netjes en leefbaar houden”, aldus wethouder Maas.

 

Weekmarkt Boxmeer op Weijerplein tijdens Winter Extravaganza

Tijdens Winter Extravaganza Land van Cuijk verhuist de weekmarkt naar het Weijerplein. Het gaat om de volgende donderdagen:

8 december

15 december

22 december

5 januari

 

 

 

 

Visie ZLTO Land van Cuijk overhandigd aan wethouder

 

ZLTO Land van Cuijk overhandigde afgelopen vrijdag de visie op het buitengebied ‘Samen van waarde’ aan wethouder landbouw Mark Janssen. Daarin vraagt ZLTO Land van Cuijk de gemeente om samen te bekijken wat de mogelijkheden en kansen zijn om vervolgens de ondernemers de ruimte te geven om die kansen te benutten om een vitaal platteland te behouden. Lokaal wat lokaal kan op gebied van energie, natuur, diensten of producten zodat het verdienmodel in de regio blijft.

 

“Wij staan voor verbinden, samenwerken en denken in mogelijkheden. Wij willen de uitdagingen graag samen met onze leden, de gemeente en andere partijen oppakken”, zegt Rob Wientjes, voorzitter ZLTO Land van Cuijk en melkveehouder in Sint Anthonis.

 

Wethouder Mark Janssen: “We zijn blij met de gedegen voorbereiding en de stevige en goed onderbouwde visie. Er is een constructieve houding en dat is in deze tijden extra waardevol. We nodigen ZLTO Land van Cuijk en alle andere betrokken partijen dan ook van harte uit om samen aan de slag te gaan voor het beste landelijke gebied”.

 

De volledige visie met veel feiten en cijfers, is te lezen op www.zltolandvancuijk.nl

 

Job, 22

 

In de coronatijd merkte ik wat er kan gebeuren als het sociale contact afneemt. Ik was 19 toen de tijd met coronamaatregelen begon. Ik had me die leeftijd anders voorgesteld.

 

Ik studeer en zie normaal gesproken doordeweeks dus elke dag mijn klasgenoten. Dat kon in de coronatijd alleen nog digitaal, vanuit mijn eigen huis. Het weekend had ook nog weinig te bieden, omdat het nauwelijks nog mogelijk was om leuke dingen te doen met vrienden. Hoe lang dit zou duren, was lang onduidelijk. Dat was wel een eenzame tijd.

 

Iedereen had hier natuurlijk mee te maken. Daarom vond ik het ook makkelijker om te bespreken hoe het met me ging. Ik kon dit bijvoorbeeld goed bespreken met mijn ouders, tijdens het wandelen. Ik denk dat jongeren normaal gesproken minder snel zouden toegeven dat zich eenzaam voelen. Ik merkte wel dat het hielp om dit te bespreken.

 

Als je minder meemaakt in een week, heb je elkaar vaak ook minder te vertellen. Dat maakte de contactmomenten die er waren moeizamer. Toen de maatregelen achter de rug waren, moesten veel contacten opnieuw opgebouwd worden. Ook dat heeft even geduurd.

Je kan op allerlei leeftijden te maken krijgen met eenzaamheid. Daarom zou het ook goed zijn als we het op die manier bekijken en het met elkaar erover hebben.

 

 

Bekendmakingen gemeente Land van Cuijk

De volledige tekst van de officiële bekendmakingen vind je op www.officielebekendmakingen.nl. Dit is het officiële publicatiekanaal voor gemeentelijke bekendmakingen. Het kan gaan om (ontwerp)besluiten, (ontwerp)plannen, verkoop van percelen gemeentegrond en andere formele bekendmakingen.

 

Op deze pagina’s staan alleen beknopte versies, bedoeld als service en ter informatie. In de officiële bekendmaking op bovengenoemde website staat welke mogelijkheden er zijn voor het leveren van inspraak (een zienswijze indienen), het gebruiken van een rechtsmiddel, zoals bezwaar, (hoger) beroep en voorlopige voorziening of hoe er anders gereageerd kan worden.

 

Je kunt ook per e-mail op de hoogte blijven van alle bekendmakingen. Ga naar www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt. Hier kun je een profiel aanmaken met je postcode en aanvinken van welke overheden en welke soort bekendmakingen je wilt ontvangen.

Land van Cuijk

| Verkeersbesluiten

 • Opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats - Monseigneur Tillemansstraat te Grave
 • Reserveren gehandicaptenparkeerplaats - Buizenberg te Vianen
 • Opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats - Steenstraat te Boxmeer
 • Instellen van een snelheidsregime van 60 km/uur voor diverse wegen - buitengebied ten zuidwesten van Wanroij
 • Instellen 60km/uur zone buitengebied - Boswachterij Sint Anthonis te Sint Anthonis
 • instellen van een snelheidsregime van 60 km/uur voor diverse wegen - Sint Anthonis en Ledeacker

| Overige

 • Gemeenschappelijke regeling toezicht openbaar onderwijs gemeenten Bergen, Gennep en Land van Cuijk 2022
 • Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan Herinrichting N321 Grave-Beers

| Besluit uitschrijving basisregistratie personen

 • Vertrokken met onbekende bestemming van Molid Omar Hassan

 

Naam

Geboortedatum

Adres

Datum besluit

Molid Omar Hassan

16-02-1991

Kruishout 42, Cuijk

15-11-2022

 

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit bezwaar maken bij het college. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is zes weken en vangt aan één dag na de datum van publicatie.

Het ondertekende bezwaarschrift moet bevatten de naam en het adres van de indiener, de datum en een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt. Ook moet de bezwaarmaker gemotiveerd aangeven waarom hij of zij het niet eens is met het besluit. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk, Postbus 7, 5360 AA Grave.

 

Beers

| Omgevingsvergunning

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het splitsen/verbouwen van de bestaande boerderij tot schuurwoning en boerderijwoning aan Graafsedijk 19 te Beers
 • Aanvraag vergunning voor het intern verbouwen van een woning aan Elstweg 13 te Beers

 

Boxmeer

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het plaatsen van zonnepanelen aan Hollesteeg 15 te Boxmeer

Afhandelingen

 • Verlenging beslistermijn voor het bouwen van een woning aan Parklaan te Boxmeer
 • Ingetrokken aanvraag voor het slopen van 24 appartementen en het plaatsen van een bouwkeet aan Marijkestraat 2 tot en met 24 en Bernhardstraat 25 tot en met 47 te Boxmeer

 

Cuijk

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het verbouwen van een kantoorgebouw naar 5 woonstudio's aan Maasstraat 10 te Cuijk
 • Aanvraag vergunning voor het verhogen van het dak van de woning aan Aleidestraat 24 te Cuijk
 • Aanvraag vergunning voor het realiseren van een extra uitrit aan Kardinaalsmuts 38 te Cuijk

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het verbouwen van een woonhuis aan Den Oeiep 7 te Cuijk
 • Vergunning verleend voor het herbouwen van een woning en het wijzigen van de inrit aan Florisstraat 1 te Cuijk

| Overige

 • Melding voor het starten van een vuurwerkverkooppunt van categorie 1 vuurwerk aan Maasburg 41 te Cuijk

 

Escharen

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Verlenging beslistermijn voor het plaatsen van zonnepanelen op de begane grond aan Graafschedijk 73 te Escharen

 

Gassel

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het plaatsen van 18 zonnepanelen aan Broekstraat 4 te Gassel

 

Grave

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het plaatsen van 24 speakers van zaterdag 12 november tot en met zaterdag 31 december in de binnenstad te Grave
 • Verlenging beslistermijn voor het realiseren van beekontwikkeling in de Graafsche Raam aan Graafsche Raam te Grave

 

Haps

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het bouwen van een bedrijfswoning aan Straatkantseweg 30 te Haps

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het verplaatsen van de beplanting naar een nieuwe locatie aan Kruisstraat te Haps

| Overige

 • Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Haps, Burg. Moorenstraat 2e fase’
 • Publicatie overeenkomst project “Burg. Moorenstraat ong. (naast 65) Haps”

 

Katwijk

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Verlenging beslistermijn voor het uitbreiden van silo’s aan Korte Oijen 3 te Katwijk

 

Landhorst

| Omgevingsvergunningen
Afhandelingen

 • Verlenging beslistermijn voor het realiseren van een uitbreiding van de MFA De Stek aan Kerkstraat 11 te Landhorst

| Overige

 • Ontvangst voornemen ten behoeve van een milieu-effectrapportage (MER), uitbreiding varkenshouderij, Gemertsebaan 3-5 te Landhorst

 

Langenboom

| Omgevingsvergunningen
Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een tijdelijke woonunit aan Kruisstraat 2 te Langenboom
 • Aanvraag vergunning voor het verhogen van de carport aan Vierhoeksweg 32 te Langenboom

| Overige

 • Bekendmaking vastgesteld bestemmingsplan ‘Langenboom, Dorpsstraat tussen 79 en 83 (toekomstig nummer 81)’

 

Ledeacker

| Overige

 • Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied, Ullingen 8’

 

Maashees

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het realiseren van een oprit aan Jo de Kuperstraat te Maashees

 

Mill

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het bouwen van een schuurwoning aan Beerseweg 28 te Mill
 • Aanvraag vergunning voor het uitvoeren van werkzaamheden aan de riolering en bestrating op de binnenplaats van Kasteel Tongelaar aan Tongelaar 12 te Mill
 • Aanvraag vergunning voor het vervangen van een overkapping aan Beerseweg 36 te Mill

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het bouwen van een woning aan Arsenaal 2 te Mill
 • Vergunning verleend voor het oprichten van een varkensstal aan Graafseweg 34 te Mill

 

Overloon

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het verbouwen van een woning aan Merseloseweg 17 te Overloon
 • Vergunning verleend voor het bouwen van een woning aan Lange Akker 20b te Overloon

| Overige

 • Vergunning verleend voor het organiseren van een sfeermarkt op 18 december aan Museumpark 1 te Overloon

 

Rijkevoort

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een woon- en opslagunit aan Koningsspil te Rijkevoort

| Overige

 • Melding voor het veranderen van een autodemontagebedfijf aan Sint Anthonisweg 1 te Rijkevoort-De Walsert

 

 

Sambeek

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Verlenging beslistermijn voor het plaatsen van een duiker nabij Maasstraat te Sambeek

 

Sint Anthonis

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het kappen van 4 bomen aan Remmensberg te Sint Anthonis

| Overige

 • Bekendmaking vastgesteld bestemmingsplan Buitengebied Sint Anthonis, Peelkant 66

 

Sint Hubert

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het verbouwen van een woonhuis aan Grootvenseweg 26 te St. Hubert

 

Stevensbeek

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Uitgebreide procedure omgevingsvergunning definitief aan Mullemsedijk 27 te Stevensbeek
 • Uitgebreide procedure omgevingsvergunning ontwerp aan Radioweg 14a te Stevensbeek

| Overige

 • Melding voor het veranderen van een proefboerderij aan Radioweg 14a te Stevensbeek

Velp

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het realiseren van een dakkapel aan Zaalheuvelweg 9 te Velp

| Overige

 • Besluit m.e.r.-beoordeling aan Heistraat 9 te Velp

Vierlingsbeek

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het bouwen van een woning aan 't Hulder te Vierlingsbeek

 

Vortum-Mullem

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het wijzigen van de situering van de woning van een eerder verleende vergunning aan Molenhof 6 te Vortum-Mullem

Afhandelingen

 • Verlenging beslistermijn voor het realiseren van een appartement in een woning aan Sint Cornelisstraat 2a te Vortum-Mullem

 

Wanroij

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor een revisie van fase 1 milieu en fase 2 bouwen en afwijken bestemmingsplanG aan Molenveld 9 te Wanroij

 

Westerbeek

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het bouwen van een woning (tiny house) aan Den Eik te Westerbeek

Afhandelingen

 • Buiten behandeling gelaten aanvraag voor het plaatsen van een antenne-opstelpunt aan Beekstraat nabij kruising Nieuweweg te Westerbeek

 

Wilbertoord

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag vergunning voor het wijzigen van een eerder verleende vergunning aan Van Ophovenlaan 18 te Wilbertoord

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het realiseren van een oprit aan Wethouder Lindersstraat te Wilbertoord