Geen Haags verhaal, kies Lokaal

Gepubliceerd op 27 februari 2023 om 19:09

Ben jij ook klaar met de verhalen van de landelijke partijen in Den Haag? Kies dan op 15 maart bij de Provinciale Staten verkiezingen voor één van de ruim 70 kandidaten van Lokaal Brabant (lijst 11).

Lokaal Brabant wordt gesteund door een groot aantal gemeentelijke politieke partijen uit heel Brabant. Veel kandidaten op de kieslijst van Lokaal Brabant zijn ook al actief in de gemeentepolitiek. Samen stropen zij hun mouwen op voor Brabant.


Menselijke maat 

Lijsttrekker is Marc Oudenhoven uit Vierlingsbeek, tevens raadslid van de nieuwe gemeente Land van Cuijk voor Liberaal LVC.  ‘Lokaal Brabant wil zich inzetten voor een mooier, duurzamer en leefbaar Brabant’, vertelt Marc. ‘Belangrijke punten voor ons zijn passende huisvesting voor iedere Brabander en heel Brabant bereikbaar houden met openbaar vervoer. Maar ook een veilige Brabantse samenleving. De menselijke maat staat daarbij altijd voorop voor Lokaal Brabant.’


Politiek van onderop

Wethouder van de gemeente Land van Cuijk, Maarten Jilisen, steunt ook Lokaal Brabant. Hij benadrukt dat een sterke lokale partij in Provinciale Staten belangrijk is. ‘Lokaal Brabant wil samen met de inwoners bouwen aan Brabant. Daarbij zetten wij in op politiek van onderop. De provincie is er voor de Brabanders. Dus geen opgelegde dictaten vanuit Den Haag, maar besluiten op basis van onafhankelijke informatie vanuit de Brabantse gemeenten. Dat is waar Lokaal Brabant voor staat en waar ik mij samen met de andere kandidaten van Lokaal Brabant graag voor wil inzetten. Dus op 15 maart: Geen Haags verhaal, kies Lokaal!’


Kijk voor meer informatie op www.lokaal-brabant.nl
Lokaal Brabant wil zich inzetten voor een mooier, duurzamer en leefbaar Brabant’