Gemeentenieuws

Gepubliceerd op 22 maart 2023 om 20:01

Nieuws en informatie van de gemeentes Boxmeer, Cuijk, Grave, St. Anthonis en Mill & St. Hubert uit het Land van Cuijk.

 

Eenmalige sluiting gemeentehuis

Vanwege een organisatie brede bijeenkomst is het gemeentehuis op donderdag 30 maart vanaf 13.00 uur gesloten.

Lezingen over gezondheid in Land van Cuijk: Puberbrein, een handleiding

 

Op maandagavond 13 maart 2023 gaf onderzoeker en docent Aletta Smits in anderhalf uur een heel enthousiaste handleiding over Het Puberbrein aan een zaal vol ouders en geïnteresseerden in Hotel Riche. Ruim 300 inwoners hebben aandachtig geluisterd en vooral ook gelachen.

De lezing is onderdeel van een lezingencyclus, georganiseerd door GGD Hart voor Brabant en gemeente Land van Cuijk.

 

Aletta doet al jaren onderzoek naar pubers. Op een humoristische manier liet zij zien dat pubers vaak aanvoelen alsof ze een vreemde levensvorm zijn. Want veel dingen werken heel anders in dat puberbrein. En dat is van alle tijden. Alette gaf praktische tips hoe mensen, die de puberleeftijd zijn ontgroeid, daarmee om kunnen gaan.

In het najaar, op 11 september en 13 november, komt Aletta Smits met nog twee lezingen naar onze gemeente. Deze zullen gaan over pubers en social media, en over hoe pubers keuzes maken.

 

 

Meer informatie over de lezingen is te vinden op de website: www.gemeentelandvancuijk.nl/lezingengezondheid

 

Presentatie dorpsontwikkelingsplan Vierlingsbeek-Groeningen

 

Op woensdagavond 15 maart heeft initiatiefgroep VIVA Groeningen-Vierlingsbeek de uitkomsten van de 1e fase van het dorpsontwikkelingsplan gepresenteerd. Er waren honderden belangstellenden aanwezig. In 10 maanden tijd is door veel betrokken inwoners, verenigingen, ondernemers en maatschappelijke organisaties hard gewerkt aan een dynamisch dorpsontwikkelingsplan. Met als doel: samen bouwen aan meer vitaliteit en leefbaarheid.

 

Samen aan de slag op verschillende gebieden

Het dorpsontwikkelingsplan wordt gezien als de start van een werkwijze op het gebied van de kernendemocratie. Kernendemocratie daagt inwoners uit om zelf initiatief te nemen en dat hebben de inwoners van Vierlingsbeek en Groeningen gedaan.

Dorpsbewoners gaan nu samen met verenigingen, maatschappelijke organisaties, lokale ondernemers, de dorpsraden én de gemeente aan de slag met de actiepunten op verschillende vlakken. De domeinen waar het om gaat zijn: leefbaarheid, wonen, gezondheid en zorg, onderwijs en opvang, sport, cultuur en ondernemen.
Tijdens de avond kwamen de verschillende kartrekkers van deze domeinen aan het woord. Zij deelden wat er is opgehaald uit vele gesprekken en enquêtes, en wat dat heeft opgeleverd: inzicht en ambities.

Tijdens het proces van de totstandkoming van het dorpsontwikkelingsplan zijn alle leeftijdsgroepen betrokken. Zo hebben basisschoolkinderen uit groep 6, 7 en 8 maquettes gemaakt van de ‘straat van de toekomst’. Een aantal kinderen van basisschool Laurentiushof hebben hun maquettes tijdens de avond ook toegelicht.

 

Ook vanuit de gemeente was er veel animo. De gebiedswethouder, gebiedsmakelaar en contactfunctionaris wijk- en dorpsraden, raadsleden en vakambtenaren waren aanwezig. De gebiedswethouder van Vierlingsbeek en Groeningen, Bouke de Bruin, heeft het plan ook aangeboden gekregen en in ontvangst genomen.

 

Iedereen kan meedoen

Deze 1e fase van het dorpsontwikkelingsplan biedt handvatten om met plannen en activiteiten te komen. Niet alles kan tegelijk en op korte termijn. Deze avond is het begin van een langdurig proces van samenwerking. Om samen de vitaliteit en leefbaarheid in Vierlingsbeek en Groeningen voor de toekomst te borgen. En daarin heeft iedereen de mogelijkheid om bij te dragen.  Tijdens de avond werd dan ook de oproep gedaan aan de vele aanwezigen om zich vooral aan te melden om mee te doen. Samen aan de slag: dat is dorpskracht!

 

Heb je ook een initiatief en wil je contact daarover met de gemeente? De gebiedsmakelaars denken met je mee en wijzen je de weg binnen de gemeentelijke organisatie. Neem contact op met de gebiedsmakelaar van jouw kern of wijk. Op www.gemeentelandvancuijk.nl/gebiedsteams vind je alle gegevens.

 

VIER DORPSPENNINGEN LAND VAN CUIJK UITGEREIKT


Afgelopen week ontvingen vier inwoners van de gemeente Land van Cuijk de Dorpspenning. Gemeentelijke onderscheidingen zoals de Dorpspenning Land van Cuijk zijn bedoeld als teken van waardering en dankbaarheid vanuit de gemeente en de lokale gemeenschap. Als beloning voor iemands inzet en bijzondere verdiensten voor zijn of haar eigen stad of dorp. Personen die in aanmerking komen voor een gemeentelijke onderscheiding, leveren door hun vrijwilligerswerk een bijzondere bijdrage aan de leefbaarheid in hun eigen dorpsgemeenschap.


René Keijsers

06_renekeijsersboxmeerjpg.jpg
Maandag 13 maart ontving de heer René Keijsers uit Boxmeer de Dorpspenning Land van Cuijk als blijk van waardering voor zijn bijzondere en vrijwillige verdiensten voor de stichting “Samen zien we los”. Deze gemeentelijke onderscheiding werd hem uitgereikt door wethouder Maarten Jilisen, tijdens de feestavond van de stichting in Grand Café De Douairière in Boxmeer. De heer Keijsers was in 2003 medeoprichter van de stichting “Samen zien we los” en heeft tot 2023 als penningmeester de financiën van de stichting beheerd. Daarnaast was hij verantwoordelijk voor alle horeca-gerelateerde zaken en zorgde hij er persoonlijk voor dat alle horecaondernemers ook echt bij de stichting aangehaakt bleven.

De stichting “Samen zien we los” is opgericht om de vereniging "de Metworst" in Boxmeer financieel te ondersteunen. “Samen zien we los” is een gezamenlijke stichting van 16 horecazaken uit de kern Boxmeer en de vereniging "de Metworst". Op de voor de heer Keisers kenmerkende, enthousiaste en verzorgde manier, heeft hij de afgelopen twintig jaar belangeloos ontelbare ledenvergaderingen, commissievergaderingen, barbecues en filmavonden voor de vereniging georganiseerd. Ontzettend veel leden hebben aan deze activiteiten enorm veel plezier beleefd. Omdat hij zijn toenmalige horeca-accommodatie ’t Vertrek altijd kosteloos beschikbaar stelde, heeft hij er mede voor gezorgd dat de vereniging zinvolle en vooral leuke activiteiten kon blijven organiseren voor haar leden. De heer Keijsers stond altijd klaar om te helpen en schakelde waar mogelijk zijn persoonlijke netwerk in om zaken geregeld te krijgen. Kortom: de heer Keijsers is een verenigingsman in hart en nieren.

 

Henk Thuis

06_henkthuisboxmeer.jpg
Donderdag 16 maart ontving de heer Henk Thuis uit Boxmeer de Dorpspenning Land van Cuijk als blijk van waardering voor zijn jarenlange vrijwillige verdiensten voor de afdeling Boxmeer van de Katholieke Bond Ouderen. Deze gemeentelijke onderscheiding werd hem uitgereikt door wethouder Maarten Jilisen tijdens de algemene ledenvergadering van de KBO-afdeling Boxmeer in Hotel Riche in Boxmeer. De heer Thuis was sinds de periode 2009-2010 tot 2023 bestuurslid van KBO Boxmeer. Na een korte inwerkingperiode draaide hij als secretaris van 2010 tot 2022 volledig mee bij alle bestuursactiviteiten van de KBO-afdeling Boxmeer.

Belangrijke zaken die hij als secretaris oppakte waren onder andere: het verzorgen en archiveren van alle inkomende en uitgaande stukken; het bijhouden van de administratie, inclusief notulen en besluitenlijst; het opstellen jaarverslagen, en; het bijhouden van het ledenregister. Daarnaast was de heer Thuis contactpersoon van de KBO-afdeling Boxmeer bij KBO-Brabant en de KBO-Kring Land van Cuijk en fungeerde hij als contactpersoon vanuit KBO Boxmeer bij de Stichting Welzijn Ouderen Gemeente Boxmeer (SWOGB). De heer Thuis onderhield intensieve en regelmatige contacten met talloze maatschappelijke verenigingen en andere instanties. Ook in het afgelopen jaar 2023 vervulde hij als bestuurslid een uitermate nuttige rol; onder andere als steun en toeverlaat van en naast de huidige secretaris. De heer Thuis heeft al die jaren mede het gezicht bepaald van KBO-afdeling Boxmeer.

 

Anton van Erve

06_antonvanerveboxmeer-1.jpg
Donderdag 16 maart ontving de heer Anton van Erve uit Boxmeer de Dorpspenning Land van Cuijk als blijk van waardering voor zijn jarenlange en vrijwillige verdiensten voor de afdeling Boxmeer van de Katholieke Bond Ouderen. Deze gemeentelijke onderscheiding werd hem uitgereikt door wethouder Maarten Jilisen tijdens de algemene ledenvergadering van de KBO-afdeling Boxmeer in Hotel Riche in Boxmeer. De heer Van Erve was van 2007 tot 2008 bestuurslid bij KBO-afdeling Boxmeer en van 2008 tot 2023 voorzitter. Daarnaast was hij van 2007 tot 2010 bestuurslid en vanaf 2010 tot 2023 ook voorzitter van de KBO Cluster (Plus)gemeente Boxmeer. Verder was hij van 2007 tot 2010 lid en vanaf 2010 voorzitter van de Stuurgroep Vrijwillige Ouderen Adviseurs voor de voormalige gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis. En ten slotte vervulde hij vanaf 2007 tot 2014 de rol van Algemeen Bestuurslid en vanaf 2014 tot 2023 de rol van Kringbestuurslid van de KBO Kring Land van Cuijk.

Als KBO-vertegenwoordiger – samen met de Stichting Welzijn Ouderen Gemeente Boxmeer – was hij jarenlang algemeen bestuurslid van de Stichting Welzijn Ouderen Gemeente Boxmeer. Daarbij was hij medeorganisator van onder andere de projecten "Onbenutte Rechten”, "Behoefteonderzoek Senioren" en  “Wonen, Zorg en Welzijn voor senioren in de gemeente Boxmeer”. Sinds 2009-2010 was de heer Van Erve namens de KBO en de Stichting Welzijn Ouderen Gemeente Boxmeer lid van het “Platform Centrum” en lid van het “Platform Steenstraat-Zuid” in Boxmeer. Samen met anderen heeft hij tijdens de corona-periode ontzettend veel betekend voor heel veel oudere inwoners van Boxmeer.

Frans van der Heijden

06_fransvanderheijdenwesterbeek-1.jpg
Donderdag 16 maart ontving de heer Frans van de Heijden uit Westerbeek de Dorpspenning Land van Cuijk als blijk van waardering voor zijn bijzondere en vrijwillige verdiensten voor Westerbeek in de voormalige dorpsraad en de dorpscoöperatie Samen1Westerbeek. Deze gemeentelijke onderscheiding werd hem uitgereikt door wethouder Mark Janssen-Van Gaal tijdens een afscheidsreceptie in Café Dinges in Westerbeek. De heer Van der Heijden was van 1993 tot 2013 secretaris van de voormalige dorpsraad Westerbeek. In 2013 was hij medeoprichter van dorpscoöperatie Samen1Westerbeek. Sindsdien heeft hij de functie van secretaris en voorzitter bekleed bij Samen1Westerbeek.

De dorpscoöperatie Samen1Westerbeek komt voort uit de dorpsraad Westerbeek, die sinds 1982 een overlegorgaan was voor en namens de hele gemeenschap van Westerbeek. Belangrijk uitgangspunt bij deze coöperatie: het bundelen van krachten door samenwerking. Deze vorm van burgerparticipatie heeft in Westerbeek – mede door de grote bijdrage van de heer Van der Heijden – tot veel successen geleid, zoals de enquête naar woningbouwbehoefte, het voetbalveld/de begrazingsweide, de IDOP en de dorpsschouw.
De heer Van der Heijden werkte als voorzitter namens het bestuur samen met de (voorzitters) van andere dorpsraden. Ook was hij contactpersoon voor de gemeente en voor de verenigingen en werkgroepen in Westerbeek. Als medeoprichter van de coöperatie heeft hij jarenlang sturing gegevens aan de organisatie. Verder bezocht hij vanuit zijn rol veel vergaderingen van de Vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant en werd hij regelmatig gevraagd om andere dorpsraden wegwijs te maken, zodat ook daar bijvoorbeeld een dorpscoöperatie kon worden opgericht.

 

Gratis compost op landelijke Compostdag zaterdag 25 maart 2023

 

Inwoners van de gemeente Land van Cuijk kunnen 4 zaterdagen op een rij, startend op de landelijke Compostdag op 25 maart 2023, gratis compost ophalen op alle mini-milieustraten. Maar ook, zoals u gewend bent, bij de milieu- en groenstraat in Haps. Het ophalen van compost is enkel voor particulieren en max 1 m3 per keer. Wilt u compost ophalen zorg dan zelf voor verpakkingsmateriaal, een schep en vervoer. 

 

Compostdagen

 • Zaterdag 25 maart 2023
 • Zaterdag 1 april 2023
 • Zaterdag 8 april 2023
 • Zaterdag 15 april 2023

 

Openingstijden mini-milieustraten zaterdag van 09.00 uur – 13.00 uur.

Openingstijden milieu- en groenstraat Haps zaterdag van 09.00 uur – 15.00 uur.

 

Waar is compost goed voor?

Compost wordt ook wel het zwarte goud genoemd omdat het zo goed is voor je tuin. Het houdt vocht vast, is een natuurlijke bodemverbeteraar en stimuleert de groei van planten op een milieuvriendelijke manier. Daarnaast voorkomt het dat er CO2 in de atmosfeer terecht komt. Door compost te gebruiken in je tuin vergroot je de CO2 opslag in de grond en niet in de atmosfeer. Het op de juiste manier scheiden van afval is hierbij natuurlijk wel heel erg belangrijk.

 

 Thuis composteren

Je kan ook zelf composteren. Dit kan doormiddel van een compostvat in de tuin of je maakt een composthoop. Maar ook zonder tuin of veel ruimte kun je composteren doormiddel van een wormenhotel (vermicompost). Zo houd je de kringloop nog kleiner en lokaler!

 

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over het scheiden van afval op www.gemeentelandvancuijk.nl/afvalinzameling of kijk in de AfvalApp. De AfvalApp is sowieso heel handig. Naast dat je meteen kan zien wat waar en wanneer wordt opgehaald, krijg je ook alle relevante wijzigingen door via een pushbericht. Het downloaden van de de AfvalApp kan via de Playstore of via de Appstore. 

 

Landelijke Opschoondag

 

Zaterdag 18 maart was het Landelijke Opschoondag. Heel Nederland ging gewapend met een grijpstok, vuilniszak, handschoenen en hesje op pad om Nederland op te schonen. Zo ook in het Land van Cuijk.

 

Wil je het hele jaar zwerfafval opruimen en bijdragen aan schone buurt waar je fijn woont, speelt, recreëert en werkt? Meld je dan aan voor Schon Bezig. SchonBezig is een netwerk van vrijwilligers die zwerfafval opruimen. Als je je opgeeft als vrijwilliger, dan krijg je van ons spullen om zwerfafval te verzamelen, en zorgen we ervoor dat het zwerfafval bij je opgehaald wordt. Je bepaalt zelf wanneer, waar en hoe je gaat opruimen. Zo bepaal je je eigen #vasteprik.  Kijk voor meer informatie op www.gemeentelandvancuijk.nl/zwerfafval

08_zwerfafvalcollage1.jpeg 08_zwerfafvalcollage3.jpeg 08_zwerfafvalcollage4.jpeg 08_zwerfafvalcollage5.jpeg

 

Scouts ruimen zwerfvuil op

18 mrt. 2023 14:10

OVERLOON - Op talloze plekken in ons land zijn zaterdag vrijwilligers aan de slag geweest om in hun buurt of straat zwerfafval op te ruimen in het kader van de Landelijke Opschoondag. Ongeveer 50.000 vrijwilligers hebben zaterdag meegedaan aan de 21ste editie van de Landelijke Opschoondag. Zo ook in Overloon waar welpen en bevers van de Scouting aan de slag gingen.

Lees meer »

 

Bodemboringen door Wageningen University & Research

 

Om de kaarten van bodem, grondwaterspiegeldiepte en geomorfologie (terreinvormen) actueel te maken gaat de Wageningen University & Research (WENR) 450 boringen uitvoeren in de gemeente Land van Cuijk. Dit gebeurt in de periode van maart t/m oktober 2023.

 

De boringen zijn bedoeld om de bodem te beschrijven. Deze punten zijn van tevoren geloot om ze zo goed mogelijk over het gebied te verspreiden. De boringen worden uitgevoerd met de hand en gaan meestal tot 150 cm diepte. De universiteit gaan dit voorjaar met een aantal veldmedewerkers aan de slag om de boringen uit te voeren. Ze gaan niet met voertuigen het land op.

 

Toestemming

De WENR wil aan alle grondeigenaren en -gebruikers waar boringen plaats gaan vinden toestemming vragen voor de uitvoering van dit project. De veldmedewerkers zullen je hiervoor ook persoonlijk benaderen, en zullen zich identificeren als medewerkers van WENR.

 

Waarom dit onderzoek?

De bodemkaart van Nederland op schaal 1: 50 000 is voor de regio, waarin de gemeente Land van Cuijk ligt, rond 1970 opgenomen en is dus al meer dan 50 jaar oud. In de tussentijd is veel veranderd. Zo zijn er ruilverkavelingen geweest, zijn er grondwaterwinningen actief en is er lokaal grond verzet, waarbij delen zijn afgegraven of opgehoogd. Ondertussen zijn ook de technieken waarmee de bodem beschreven en in kaart wordt gebracht gemoderniseerd. Zo werkt de universiteit met een nauwkeuriger gps en veldcomputers om de informatie in het veld op te slaan en worden kaarten min of meer geautomatiseerd gemaakt. Ze weten daarmee ook hoe nauwkeurig de kaart is geworden.

 

Wie doet dit onderzoek?
WENR is een onderdeel van Wageningen University & Research (WUR) en houdt zich o.a. bezig met het up-to-date houden van de bodeminformatie van Nederland. Dat betreft behalve de bodem ook de geomorfologie (terreinvormen) en de grondwaterniveaus. Het bijhouden van deze informatie is een wettelijke taak van het Ministerie van LNV. Het ministerie heeft deze taak uitbesteed aan WENR.

 

Als je nog vragen hebt kun je die aan de veldmedewerkers stellen of aan onderstaande contactpersonen.

Dhr. Kees Teuling, projectleider: tel. 06-39089153; email: kees.teuling@wur.nl

Dhr. Fokke Brouwer: tel. 0317-486521; email: fokke.brouwer@wur.nl

 

Webinarkalender GGD

De komende periode biedt GGD hart voor brabant een aantal webinars aan. Je meld je eenvoudig aan via ggdhvb.webinargeek.com

schermafbeelding2023-03-22om201411.png

 • “Verhoog je weerstand: een webinarreeks” – Let: diverse data en tijden
 • “Eerste 1000 dagen: Een goede start voor ouder en kind! – een positieve opvoeding “ – 18 april van 20.00-21.00

Energieloket voor bedrijven en accommodaties

 

Op 21 maart 2023 opent gemeente Land van Cuijk met het Regionaal Energieloket een zakelijk loket. Hier kunnen bedrijven, maatschappelijke instellingen en exploitanten van accommodaties terecht voor informatie over verduurzamen. Denk aan: energiebesparingstips, subsidies, wetgeving en advies over het grootschalig opwekken van elektriciteit.

 

Energieadvies voor verschillende sectoren

Op de website https://zakelijk.regionaalenergieloket.nl/land-van-cuijk staan energiebesparende maatregelen voor verschillende sectoren. Wist je bijvoorbeeld dat elektriciteitskosten van winkelpanden soms wel met 80% dalen door over te stappen op ledverlichting? 

 

Verduurzamen onderdeel van bedrijfsvoering en exploitatie

Bedrijven moeten aan steeds meer wet- en regelgeving voldoen rondom duurzaamheid. Ook bij de accommodaties speelt verduurzaming een steeds grotere rol. Duurzame bedrijfsvoering draagt bij aan een toekomstbestendige organisatie. Daarnaast levert het besparen van energie vaak financieel voordeel op.

 

Meer informatie

Het zakelijk energieloket ondersteunt ondernemers en exploitanten van accommodaties bij het maken van de juiste afwegingen rondom verduurzaming. Op de website staan per sector energiebesparende maatregelen en vind je informatie over subsidies, financieringsmogelijkheden en wet- en regelgeving. Per thema vind je een overzicht van de partijen waar je terecht kunt voor maatwerkadvies en ondersteuning bij de uitvoering.

Telefonisch of per mail contact opnemen is mogelijk. Meer informatie vind je op https://zakelijk.regionaalenergieloket.nl/land-van-cuijk.

 

Aanmelden nieuwsbrief ontwikkeling buitengebied Sint-Hubert en Wanroij

 

We zijn met het buitengebied tussen Sint-Hubert en Wanroij aan de slag omdat er concrete vragen spelen rondom boerenbedrijven. De gemeente is al met een aantal ondernemers in gesprek over de toekomst van hun bedrijf. We bekijken de mogelijkheden voor landbouw, wonen, recreatie en natuur in het bredere perspectief van het hele gebied.

 

Wil je op de hoogte gehouden worden van de stappen die worden genomen, wanneer de inloopavonden zijn en de verdere ontwikkelingen?

Meld je aan voor de nieuwsbrief via gemeente@landvancuijk.nl met daarin de tekst ‘aanmelden nieuwsbrief ontwikkeling buitendgebied Sint-Hubert-Wanroij’

 

 

 

 

Bekendmakingen gemeente Land van Cuijk

De volledige tekst van de officiële bekendmakingen vind je op www.officielebekendmakingen.nl. Dit is het officiële publicatiekanaal voor gemeentelijke bekendmakingen. Het kan gaan om (ontwerp)besluiten, (ontwerp)plannen, verkoop van percelen gemeentegrond en andere formele bekendmakingen.

 

Op deze pagina’s staan alleen beknopte versies, bedoeld als service en ter informatie. In de officiële bekendmaking op bovengenoemde website staat welke mogelijkheden er zijn voor het leveren van inspraak (een zienswijze indienen), het gebruiken van een rechtsmiddel, zoals bezwaar, (hoger) beroep en voorlopige voorziening of hoe er anders gereageerd kan worden.

 

Je kunt ook per e-mail op de hoogte blijven van alle bekendmakingen. Ga naar www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt. Hier kun je een profiel aanmaken met je postcode en aanvinken van welke overheden en welke soort bekendmakingen je wilt ontvangen.

Land van Cuijk

| Verkeersbesluiten

 • Verplaatsen individuele gehandicaptenparkeerplaats - van Aleidestraat naar Irenestraat te Cuijk
 • Tijdelijk parkeerverbod - locatie Koebaksestraat/Franssenstraat te Vianen

| Overige

 • Bekendmaking gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Subsidieregeling Sanering Varkenshouderijen 1’
 • APV-vergunning verleend voor het innemen van een standplaats voor het verkopen van snacks
 • Evenementenvergunning verleend voor het organiseren van het Koningschieten op 23 april 2023

Beers

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor de bestaande panden verbouwen tot schuurwoning en boerderijwoning aan Graafsedijk 19, 19a en 19b te Beers

| Overige

 • Melding voor het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem aan Graafsedijk 16 te Beers

Beugen

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het aanleggen van poelen in Maasheggengebied Buitengebied Beugen kadastraal BMR00 R 950
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een dakkapel op de de voor- en achtergevel Laag Werveld 6, 5835CP Beugen

| Overige

 • Melding voor het veranderen van een verhuisbedrijf aan Transportcentrum 2b te Beugen

 

Boxmeer

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het aanleggen van een uitrit Klaproos ongenummerd, Boxmeer - kadastraal BMR00 S 918
 • Verlenging beslistermijn voor het realiseren van een carport aan Parklaan 11 te Boxmeer
 • Verlenging beslistermijn voor het realiseren van 36 appartementen in twee woongebouwen aan Bakelgeertstraat en Burgemeester Verkuijlstraat ongenummerd (kadastraal BMR00 L 3583) te Boxmeer
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden en verbouwen van het gemeentehuis Land van Cuijk Raadhuisplein 1, 5831JX Boxmeer
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het optimaliseren van de huisvesting van de bedrijfsbrandweer Wim de Körverstraat 35, 5831AN Boxmeer
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een fietsenstalling Lionstraat 2, 5831AK Boxmeer

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het bouwen van 18 appartementen aan Klaproos ongenummerd “Maasbroeksche Blokken” te Boxmeer
 • Omgevingsvergunning verleend voor het brandveilig gebruiken van Erfgoed Instelling Julie Postel Veerstraat 49, 5831JM Boxmeer
 • Omgevingsvergunning verleend voor het brandveilig gebruiken van Erfgoed Instelling Julie Postel Veerstraat 49, 5831JM Boxmeer
 • Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor het brandveilig gebruiken Paapje 10 en 12, 5831NP Boxmeer
 • Reguliere omgevingsvergunning verleend aan Wim De Körverstraat 35 te Boxmeer

| Overige

 • Vergunning verleend voor de verkoop van oliebollen van 16 oktober 2023 t/m 31 december 2023 op dinsdag t/m vrijdag van 12.00 uur tot 18.00 uur en op zaterdag van 08.00 uur tot 12.00 uur aan Raadhuisplein te Boxmeer
 • Vergunning verleend voor het plaatsen van één schaftwagen en twee bedrijfswagens van 28 februari 2023 t/m 13 maart 2023 op drie parkeerplaatsen nabij Sint Jozefstraat 16 te Boxmeer

 

Cuijk

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Kennisgeving verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbouwen van de woning Korhoenderveld 115, 5431HC Cuijk
 • Kennisgeving verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van een woonhuis De Heerlickheit 3, 5431BC Cuijk
 • Kennisgeving verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een uitbouw Korhoenderveld 113, 5431HC Cuijk

| Overige

 • Vergunning verleend voor de verkoop van asperges en aardbeien elke zaterdag van 8 april t/m 10 juni 2023, van 08.00 uur tot 12.00 uur aan Marktplein te Cuijk

Escharen

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Verlenging beslistermijn voor het realiseren van een B&B aan Schrijfakkerweg 3 te Escharen
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het aanleggen van peilgestuurde drainage op landbouwpercelen Escharen - kadastraal GVE00 N 158

| Overige

 • Vergunning verleend voor de verkoop van asperges en aardbeien elke zaterdag van 8 april t/m 24 juni 2023, van 08.00 uur tot 12.00 uur aan Burg. De Bourbonplein te Escharen

 

Gassel

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het renoveren van een recreatiewoning aan Molenakker 5a te Gassel
 • Kennisgeving verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van zonnepanelen Heidestraat 7, 5438NG Gassel

Grave

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een kozijn in de zijgevel Zwanenhorst 11, 5361TR Grave

Afhandelingen

 • Ontwerp-omgevingsvergunning voor het brandveilig gebruiken van het pand aan Mgr.Borretweg 1 te Grave

| Overige

 • Vergunning verleend voor de verkoop van asperges en aardbeien elke donderdag van 6 april t/m 8 juni 2023, van 13.00 uur t/m 17.00 uur aan Lunette ongenummerd te Grave
 • Vergunning verleend voor het plaatsen van een bouwcontainer van 8 mei 2023 vanaf 9.00 uur t/m 29 mei 2023 tot 17.00 uur aan Burgemeester Raijmakerslaan 179 te Grave
 • Evenementenvergunning verleend voor Augustus 19 - Openluchtvoorstelling Filmcafé Grave de Markt Grave

Haps

| Overige

 • Melding voor een bestaand gesloten bodemenergiesysteem aan Horn 5 te Haps

 

Katwijk

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Verlenging beslistermijn voor het bouwen van een vrijstaande woning aan Liefkeshoek 45 te Katwijk

Landhorst

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het herbouwen van een woonhuis met aanbouw De Quayweg 57, 5445NP Landhorst
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een biggenstal en legaliseren van de kantine Landhorststraat 5, 5445NJ Landhorst

 

Langenboom

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Kennisgeving intrekking aanvraag omgevingsvergunning Zuid Carolinaweg 19, 5453JG Langenboom

| Overige

 • Bekendmaking vastgesteld wijzigingsplan Buitengebied Langenboom, Zeelandseweg 4
 • Evenementenvergunning verleend voor het organiseren van de dressuurwedstrijden van paardensportvereniging Hippos Langenboom op 6 en 7 mei 2023aardensportvereniging Hippos Langenboom Dennendijk 14, 5453KG Langenboom

 

Ledeacker

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Kennisgeving verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een kleinschalige camping Toven 12, 5846AS Ledeacker

 

Linden

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het plaatsen van een landmark aan Den Drul 19 te Linden

 

Mill

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van B&B, rijbak en plaatsing mestscheider, wijzigen veebezetting Molendijk 24, 5451NJ Mill

Afhandelingen

 • Buiten behandeling gestelde aanvraag voor het verkleinen van het project zonnepark IJzerbroek aan MIL00 R 82, 111, 112, 113, 1452 en 1398 te Mill
 • Omgevingsvergunning verleend voor het gebruiken van landbouwgrond voor een tractorpullevenement Paddenhoolseweg ongenummerd, Mill - kadastraal MIL00 P 156 + MIL00 P 157
 • Omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een woning Arsenaal 7 Mill kavel 12
 • Omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een woonhuis Arsenaal 8 Mill

 

Oeffelt

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het kappen van een boom Willem-Alexanderstraat 1, 5441AT Oeffelt
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een houten kapschuur Cuijkseweg 7, 5441XA Oeffelt

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het plaatsen van een pre-mantelzorgwoning aan Scharmolen 3 te Oeffelt

 

Oploo

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Verlenging beslistermijn voor het realiseren van een bijbehorend bouwwerk aan Blauwstraat ongenummerd te Oploo
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het aanbrengen van nieuwe dakisolatie en dakpannen bij 18 woningen Gildestraat en Beeksenhof, Oploo

Afhandelingen

 • Vergunning verleend voor het realiseren van vervangende bedrijfswoning en stal aan Eerste Stichting 10 te Oploo
 • Omgevingsvergunning verleend voor het realiseren van een bijbehorend bouwwerk Blauwstraat 7z Oploo

| Overige

 • Melding voor het veranderen van een rundveehouderij naar een akkerbouwbedrijf aan Brugstraat 16 te Oploo

 

Overloon

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Kennisgeving verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een bed en breakfast Venrayseweg 26d, 5825AC Overloon

Afhandelingen

 • Evenementenvergunning verleend voor Maart 18 - Halfvasten - Bostival Irenestraat 8, 5825CB Overloon

 

Rijkevoort

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een tunnelkas in een weitje achter het huis Hoogeindsestraat 14, 5447PD Rijkevoort
 • Kennisgeving verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een woonhuis Koningsspil 28 Rijkevoort W 1731
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het toestaan van opslag in de bestaande bebouwing In het Spiek 7, 5447PR Rijkevoort
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van de in-/ uitrit en het hekwerk Hoogeindsestraat 33, 5447PE Rijkevoort
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een overdekte uitloop aan de stallen Hoogeindsestraat 21, 5447PE Rijkevoort

Afhandelingen

 • Buiten behandeling gestelde aanvraag voor het plaatsen van een tunnelkas aan Hoogeindsestraat 14 te Rijkevoort

 

Sambeek

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Buiten behandeling gestelde aanvraag voor het realiseren van een carport aan de Hosterij 6 te Sambeek

 

Sint Anthonis

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Omgevingsvergunning verleend voor bouwen van woning met garage maken van uitweg Den Hoek 13, 5845 EL Sint Anthonis

Sint Hubert

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een airco Pastoor Jacobsstraat 47, 5454GL Sint Hubert
 • Kennisgeving verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het huisvesten van seizoensmedewerkers en arbeidsmigranten Voortsestraat 25, 5454GR Sint Hubert
 • Kennisgeving verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van dakkapellen Lange Schoolstraat 1, 5454GS Sint Hubert

Afhandelingen

 • Buiten behandeling gestelde aanvraag voor het dempen van een sloot aan Wanroijseweg ongenummerd, kadastraal MIL00 D2085 te St. Hubert

 

Velp

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Kennisgeving verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het herbouwen van de bestaande woning Mullemsedijk 8, 5844AR Stevensbeek

Afhandelingen

 • Omgevingsvergunning verleend voor Hoogveldscheweg 1 Velp het realiseren van een nieuwe woning met bijgebouw Hoogveldscheweg 1, 5363TM Velp

| Overige

 • Vergunning verleend voor het houden van het jaarlijks dorpsfeest op 25, 26 en 27 augustus 2023 aan Vogelenzangscheweg te Velp

 

Vierlingsbeek

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Verlenging beslistermijn voor het bouwen van een woning aan Hulderhof 6 te Vierlingsbeek
 • Kennisgeving verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het hergebruiken en aanpassen langsdeelschuur Burggraaf 2a, 5821BK Vierlingsbeek

 

Vortum-Mullem

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het aanleggen van een inrit Sint Hubertusstraat 20, 5827BJ Vortum-Mullem

| Overige

 • Vergunning verleend voor het mogen verstrekken van zwakalcoholhoudende drank voor de Sambeekse Motoren en Tractoren Vereniging aan Radioweg ter hoogte van nummer 3 te Vortum-Mullem
 • Vergunning verleend voor het houden van een openbare vermakelijkheid voor de tijd gelegen voor 13.00 uur voor Sambeekse Motoren en Tractoren Vereniging aan Radioweg ter hoogte van nummer 3 te Vortum-Mullem

 

Wanroij

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van bwl nummers luchtwassers Verkavelingsweg 4, 5446PV Wanroij

Afhandelingen

 • Kennisgeving intrekking aanvraag omgevingsvergunning Broek ongenummerd Wanroij (WRJ00 H 772)

Westerbeek

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het aanbrengen van nieuwe dakisolatie en dakpannen bij 13 woningen Beekstraat 28, 5843AK Westerbeek

 

Wilbertoord

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het gewijzigd uitvoeren v.e. verleende vergunning voor een woonhuis en bijgebouw Tipweg 68, 5455RC Wilbertoord