Gemeentenieuws

Gepubliceerd op 28 maart 2023 om 19:46

Nieuws en informatie van de gemeentes Boxmeer, Cuijk, Grave, St. Anthonis en Mill & St. Hubert uit het Land van Cuijk.

Eenmalige sluiting gemeentehuis

Vanwege een organisatiebrede bijeenkomst is het gemeentehuis op donderdag 30 maart vanaf 13.00 uur gesloten.

 

Basisschool leerlingen uit de regio Cuijk stappen op de fiets!

 

Op woensdagmorgen 5 april aanstaande zullen 238 basisschoolleerlingen uit Cuijk, Beers, Vianen en Haps deelnemen aan het VVN Praktisch Verkeersexamen. De meesten zullen dan het theoretisch deel al in de pocket hebben.

Het te fietsen parcours gaat dwars door Cuijk van de rotonde aan de Hapsebaan tot aan de Beersebaan met een rondje om de ‘Ommezwaai’.

 

Een negental posten zullen de verrichtingen van de deelnemers nauwkeurig beoordelen en zeker worden er door de organisatie een aantal ludieke posten ingepland.

De politie heeft tevens ook een stukje medewerking beloofd.

 

We hopen dat de jeugd, net als voorgaande jaren, wederom laat zien dat ze met de fiets op een verantwoorde manier deel kunnen nemen aan het verkeer en dat we daardoor minder slachtoffers in deze leeftijdscategorie in de toekomst terug mogen zien.

Leerkrachten, politie, ouders en de gemeente Land van Cuijk wensen alle deelnemers aan het examen heel veel succes toe!

 

Project HackShield: samen tegen cybercriminaliteit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als gemeente hechten we veel waarde aan de online veiligheid van kinderen. Daarom roepen we als

gemeente kinderen tussen de 8 en 12 jaar oud op om HackShield te spelen en Junior Cyber Agent

van de gemeente te worden. Gedurende een aantal maanden worden kinderen uit de gemeente opgeroepen om Cyber Agent te worden en zoveel mogelijk punten te halen. Onder andere via een videoboodschap van de burgemeester samen met politie en een flyer welke via de aangemelde basisscholen wordt verspreid. De beste Cyber Agents, dat zijn de spelers die de meeste punten hebben verzameld, wacht een officiële huldiging. Graag vertellen we u meer over dit project. Daarom hebben we een aantal vragen en antwoorden onder elkaar gezet.

 

Bekijk alle informatie via: https://nl.joinhackshield.com/nl/gemeente/Land-van-Cuijk We wensen uw kind veel plezier met HackShield en veel succes als Cyber Agent!

 

Wat is HackShield?

HackShield is een game die kinderen tussen de 8 en 12 jaar oud spelenderwijs leert over veilig

internetten. Kinderen, in de game ook wel Cyber Agents genoemd, leren online gevaar herkennen en

voorkomen. Zo kunnen ze niet alleen zichzelf, maar ook hun omgeving beschermen tegen online

gevaar.

 

Kost HackShield geld?

HackShield is en blijft gratis te spelen voor alle kinderen in Nederland. In de game kan niets gekocht

worden en de game heeft geen advertenties.

 

Is HackShield veilig?

Het aanmaken van een account is gratis. Het is niet verplicht om een e-mailadres of de gemeente

waar de Cyber Agent woont in te vullen. Als uw kind wil meespelen om prijzen of uitgenodigd wil

worden voor events is het toevoegen van een e-mailadres en de gemeente wel noodzakelijk. Alleen

dan kan HackShield contact met u opnemen als uw kind gewonnen heeft. Voor het toevoegen van

een e-mailadres en/of gemeente is toestemming van een ouder/verzorger nodig. De gegevens

worden uiteraard niet gedeeld met andere partijen.

 

Hoe weet ik of mijn kind iets gewonnen heeft?

Als uw kind heeft gewonnen en/of wordt uitgenodigd voor een event neemt HackShield per mail

contact met u op.

 

Hé mantelzorger! Wist je dat goed voor jezelf zorgen minstens net zo belangrijk is als goed voor anderen zorgen? Speciaal voor jou als mantelzorger wordt een Inspiratiebijeenkomst georganiseerd. Meld je snel aan via https://bit.ly/40BnHBo


Bekendmakingen gemeente Land van Cuijk

De volledige tekst van de officiële bekendmakingen vind je op www.officielebekendmakingen.nl. Dit is het officiële publicatiekanaal voor gemeentelijke bekendmakingen. Het kan gaan om (ontwerp)besluiten, (ontwerp)plannen, verkoop van percelen gemeentegrond en andere formele bekendmakingen.

 

Op deze pagina’s staan alleen beknopte versies, bedoeld als service en ter informatie. In de officiële bekendmaking op bovengenoemde website staat welke mogelijkheden er zijn voor het leveren van inspraak (een zienswijze indienen), het gebruiken van een rechtsmiddel, zoals bezwaar, (hoger) beroep en voorlopige voorziening of hoe er anders gereageerd kan worden.

 

Je kunt ook per e-mail op de hoogte blijven van alle bekendmakingen. Ga naar www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt. Hier kun je een profiel aanmaken met je postcode en aanvinken van welke overheden en welke soort bekendmakingen je wilt ontvangen.

Land van Cuijk

| Verkeersbesluiten

 • Opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats - Infirmerie te Grave

| Overige

 • Vaststelling Beleidsnota Kansrijk opgroeien in het Land van Cuijk, Een sterke basis voor de jeugd 2023-2026
 • Verordening lijkbezorgingsrechten Land van Cuijk 2023
 • Beheerverordening gemeentelijke begraafplaatsen Land van Cuijk 2023
 • Bekendmaking vastgesteld bestemmingsplan Stevensbeekseweg 3 en Rondveld, Sint Anthonis en besluit Hogere grenswaarde Wet geluidhinder
 • Bekendmaking vastgesteld bestemmingsplan ‘Rogstraat 15-17 (2022)’

Beers

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een vrijstaand bijgebouw en inrit Elstweg 30, 5437PE Beers
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel Elstweg 15, 5437PE Beers

| Overige

 • Bekendmaking vastgesteld wijzigingsplan Graafsedijk 14 Beers

 

Beugen

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van sprinklerpompput en inrit en plaatsen van een silo Vuursteenstraat 10, 5835DZ Beugen

 

Cuijk

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het tijdelijk uitbreiden van het Merletcollege met lokalen Katwijkseweg 2, 5431RX Cuijk
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een kantoor met opslagruimte Van Galenweg 1, 5431LG Cuijk
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het vervangen van de gevelkozijnen en het realiseren van een balkonconstructie Smidstraat 35, 5431BG Cuijk

Afhandelingen

 • omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van appartementengebouw met 13 appartementen en 1 vrijstaande woning Grotestraat/Hapsebaan ongenummerd Cuijk, kadastraal CUI00 C 3953

| Overige

 • Melding voor het veranderen van een steenhouwerij aan Heeswijksestraat 9 en Beerseweg 4 a te Cuijk

 

Grave

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Omgevingsvergunning verleend voor het plaatsen van 9 zonnepanelen op de woning aan de Maasstraat 2 Grave Maasstraat 2, 5361GG Grave

Haps

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van de bestemming en het realiseren van een premantelzorgwoning Lokkantseweg 1, 5443PE Haps
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een distributiecentrum met 2 kantoren en mezzazine Schuttersweg 16, 5443PR Haps

 

Katwijk

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Kennisgeving verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een bedrijfspand Korte Oijen 6a, 5433NE Katwijk

 

Landhorst

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een veehouderij, loonwerk, fourage en hondentherapie Klotweg 4B, 5445ND Landhorst
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het vervangen en uitbreiden van een zeugenhouderij (fase 1) Klotweg 2A, 5445ND Landhorst

Afhandelingen

 • Ingetrokken aanvraag voor alle dieren en de niet gerealiseerde bebouwing voor de inrichting aan Gemertsebaan 3-5 te Landhorst

 

Langenboom

| Overige

 • Bekendmaking vastgesteld bestemmingsplan ‘Eikenlaan 24, Langenboom’
 • Evenementenvergunning verleend voor het organiseren van de dressuurwedstrijden van paardensportvereniging Hippos Langenboom op 6 en 7 mei 2023aardensportvereniging Hippos Langenboom Dennendijk 14, 5453KG Langenboom

 

Ledeacker

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Kennisgeving verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een kleinschalige camping Toven 12, 5846AS Ledeacker

 

 

 

Mill

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Omgevingsvergunning verleend voor het tijdelijk plaatsen van een woonunit Arsenaal ongenummerd, Mill - kadastraal MIL00 F 4807 Kavel 9

Afhandelingen

 • Omgevingsvergunning verleend voor het realiseren van een dakopbouw Merelweg 3, 5451XB Mill
 • Omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een woonhuis Arsenaal 14 Mill
 • Omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een woning met bijbehorend bouwwerk Arsenaal 6 Mill F 4815

| Overige

 • Bekendmaking vastgesteld bestemmingsplan ‘Mill, Hoogstraat 3’
 • Bekendmaking vastgesteld bestemmingsplan ‘Krommedijk 30 te Mill’

 

Oeffelt

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Omgevingsvergunning verleend voor het plaatsen van 126 zonnepanelen Scheperstraat 2b, 5441PN Oeffelt

| Overige

 • Voorgenomen verkoop perceel Velgert 6, Oeffelt

 

Oploo

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het toevoegen van opwaardeerstation en uitbreiding vergistingscapaciteit Schipperspeel 2, 5841CL Oploo

 

Overloon

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een 2e inrit Irenestraat 13, 5825CA Overloon

Afhandelingen

 • Omgevingsvergunning verleend voor het uitbreiden van de woning Museumlaan 15, 5825AJ Overloon
 • Omgevingsvergunning geweigerd voor het kappen van een boom Oplosedijk 3, 5825HZ Overloon

 

Rijkevoort

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een woonhuis Koningsspil ongenummerd Rijkevoort kadastraal BMR00 W 1731

Afhandelingen

 • omgevingsvergunning verleend voor het verbouwen en uitbreiden van een woonhuis In het Spiek 10, 5447PR Rijkevoort

 

Sambeek

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de bestaande dakkapel Sint Janslaan 13a, 5836AX Sambeek
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning Sint Janslaan 1J, 5836AX Sambeek

 

St. Agatha

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van de sacristie/klooster tot appartement Kloosterlaan 24, 5435XD Sint Agatha

 

Sint Hubert

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Kennisgeving verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het huisvesten van seizoensmedewerkers en arbeidsmigranten Voortsestraat 25, 5454GR Sint Hubert

| Overige

 • Melding voor het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem aan Voordijk 32 te Sint Hubert

 

Velp

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Omgevingsvergunning verleend voor Hoogveldscheweg 1 Velp het realiseren van een nieuwe woning met bijgebouw Hoogveldscheweg 1, 5363TM Velp

 

Vianen

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een pre-mantelzorgwoning Vaandelstraat 4, 5434RB Vianen

 

Westerbeek

| Overige

 • Bekendmaking vastgesteld bestemmingsplan Hondsbergweg 2a, 2b en 4 Westerbeek