overloon nieuws

Gemeentenieuws

Gepubliceerd op 19 april 2023 om 19:59

Nieuws en informatie van de gemeentes Land van Cuijk, ontstaan vanuit de gemeenten: Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis.

20 april: Inspiratiebijeenkomst voor mantelzorgers

Voor mantelzorgers vanaf 19 jaar


Op 20 april organiseren het Mantelzorg- & Vrijwilligersplein en de gemeente Land van Cuijk een inspiratiebijeenkomst voor mantelzorgers. Naast ontspanning en waardering is het doel van de bijeenkomst om in gesprek te gaan over aandachtspunten voor mantelzorg in de toekomst. Met behulp van de input wordt het nieuwe mantelzorgbeleid gevormd. De gastspreker tijdens de bijeenkomst is schrijver Tijn Elferink. Praktische tips en herkenbare ervaringen worden tijdens de bijeenkomst gedeeld.

 

Over de bijeenkomst:

 • Donderdag 20 april 2023 van 16.30 – 21.00 uur (ontvangst met een hapje)
 • Locatie: Myllesweerd, Kerkstraat 3 in Mill
 • Voor mantelzorgers in het Land van Cuijk vanaf 19 jaar
 • Aanmelden is verplicht (en gratis) via www.mvplein.nl/inspiratiebijeenkomst

 

17 mei: Festival voor jonge mantelzorgers
Voor mantelzorgers van 12 t/m 18 jaar

Het zorgen voor iemand in combinatie met school, vrienden en hobby’s is pittig. Het is belangrijk dat je ook leuke dingen kunt blijven doen en kunt ontspannen. Daarom organiseert het Mantelzorg- & Vrijwilligersplein in samenwerking met de gemeente Land van Cuijk op 17 mei een festival voor jonge mantelzorgers. Het wordt een feestelijke middag, met muziek van diverse dj’s. Daarnaast zijn te gast de bekende radio-dj Frank van der Lende en YouTuber Teun Peters, die tijdens hun workshops tips & tricks van het vak delen! Je kunt hier ook praten met andere jongeren die in dezelfde situatie zitten. En bovenal: genieten van het feestelijke programma. Je hebt het verdiend!

 

Over het festival

 • Woensdag 17 mei 2023, van 16.00 – 19.30 uur
 • Locatie: Strandpaviljoen Évive aan het water, in Katwijk (gemeente Land van Cuijk)
 • Voor mantelzorgers van 12 t/m 18 jaar die in het Land van Cuijk wonen. Je mag iemand meenemen om je te vergezellen. Deze vriend of vriendin hoeft geen mantelzorger te zijn.
 • Voor hapjes en drankjes wordt gezorgd (geen alcoholische dranken)
 • Aanmelden is verplicht (en gratis) via www.mvplein.nl/mantelzorgfestival

Hoe leefstijl en voeding je fit laat voelen

Een lezing door Tahnee van Laere

 

Dit jaar zal GGD Hart voor Brabant in samenwerking met gemeente Land van Cuijk diverse sprekers uitnodigen om te komen praten over het belang van een goede gezondheid en mentale en fysieke fitheid. Op donderdagavond 11 mei is het woord aan Tahnee van Laere, eigenaresse diëtistenpratkijk Tahnee Lifestyle.

 

Aan de ene kant ben je bewust van wat je eet, aan de andere kant ben je te druk om dit dagelijks vol te houden. Wat is de link tussen voeding, je immuunsysteem, ‘trigger foods’ en het feit dat we steeds meer chronisch ziek worden door onze manier van leven. In deze informatieve lezing wordt uitgelegd hoe je gemakkelijk, gezond, duurzaam en vooral lekker kunt blijven eten. Voeding is ons medicijn en daar mag je zeker van genieten!

 

Aanmelden is gratis en kan via: www.gemeentelandvancuijk.nl/lezingengezondheid

 

 

‘Daag uit die hersenen!’

Een lezing door Erik Scherder

 

24 juni geeft hersenwetenschapper Erik Scherder een inspirerende lezing waar in hij ons mee neemt in de gehele levensloop van de mens.

 

De lezing is onderdeel van een ontmoetingsplein en vindt plaats in de schouwburg te Cuijk.

Je kunt voor €2,50 een kaartje kopen inclusief consumptie via www.gemeentelandvancuijk.nl/lezingengezondheid.

Tijdens het ontmoetingsplein kunt u in gesprek met lokale organisaties die bezig zijn met de gezondheid van onze inwoners.

 

Erik Scherder (close up) met fotograaf

Militaire oefening op 21 en 22 april

 

De oefening wordt gehouden in het kader van training voor militairen van de Koninklijke Landmacht. Praktisch gezien houdt dit in dat de militairen bruggen en sluizen gaan bewaken in Panheel en Heel. Men zal hierbij het doorgaand verkeer niet hinderen.

Voor algemene klachten waarbij geen sprake is van schade, kunnen omwonenden contact opnemen met de Sectie Communicatie van 13 Lichte Brigade. Dit kan via mail: Communicatie. 13LTBRIG@mindef.nl

 

Indien er door de oefening schade is ontstaan dan kunt u dit onder vermelding van de militaire eenheid zoals kenteken voertuig, datum en tijd, plaats, soort schade etc. melden aan:

Sectie Claims Ministerie van Defensie

Postbus 90004

3509 AA Utrecht

Telnr.: 088-9561951

Email: JDVclaims@mindef.nl

 

  Verduurzamen van jouw woning

 

Tijdens een energiecafé vertelt een onafhankelijk adviseur welke maatregelen je kunt nemen om jouw huis te verduurzamen om zo op elektriciteit, gas en geld te besparen. Je krijgt inzicht in de verschillende stappen die gezet kunnen worden om toe te werken naar een energie neutrale en aardgasvrije woning. Antwoorden op allerlei verduurzamingsvragen komen aan bod; Wat is voldoende isolatie en hoe zoek ik dat uit? Welke typen warmtepompen bestaan er en welke past bij mijn huis? Hoe kan ik voldoende stroom opwekken voor mijn verbruik? Hoe gaat van het gas afgaan in z’n werk? En meer. Er zijn medewerkers van de Gemeente Land van Cuijk aanwezig voor jouw vragen over de financieringsmogelijkheden van jouw plannen. Je kunt vragen stellen en ervaringen met elkaar delen. De bijeenkomst in Rijkevoort wordt georganiseerd door de Dorpsraad Rijkevoort en de gemeente.

 

Het energiecafé Rijkevoort is op 20 april in De Poel, Molenzaal, Meester Van den Bergplein 10 in Rijkevoort. De bijeenkomst start om 19:30 uur.

 

 

Geslaagde start Walking Football Cuijk

 

Cuijk 7 april 2023 – Op woensdag 29 maart vond de kick-off van het Walking Football in Cuijk Plaats. Deze activiteit is een samenwerking tussen JVC Cuijk, Welzijn Ouderen Cuijk (WOC) en Negen. Onder het genot van een kopje koffie in de kantine van JVC werd kennisgemaakt met elkaar en met de ‘spelregels’ van Walking Football. Vervolgens ging de groep het veld op voor een echte Walking Football training, onder leiding van ervaren trainers Jan Schaap en Noud Goossens.

 

Het werd een zeer geslaagde start van het Walking Football in Cuijk en de deelnemers waren dan ook erg enthousiast. Graag zetten we dit voort in de vorm van een tweede Walking Football activiteit op woensdag 3 mei. We verzamelen om 10:30 uur in de kantine van JVC, waar we starten met een kop koffie en vervolgens het veld opgaan. Iedereen is van harte welkom om kennis te maken en deel te nemen. Graag even vooraf aanmelden door een mail te sturen naar: vrijwilligers@jvccuijk.nl. Neem voor vragen of meer informatie ook contact op via bovenstaand emailadres.

 

Walking Football Cuijk

 

Kom bewegen in Aldendrielpark in Mill

Sporten is goed voor jong en oud. Afgelopen paasweekend plaatsten de broers Jordi en Kevin Paters dan ook nieuwe beweegtoestellen in het Aldendrielpark. Dit om Millenaren van alle leeftijden meer tot beweging te verleiden en van het park een echte  ontmoetingsplek te maken.

De beweegtoestellen zijn ontworpen door Padisport (Jordi’s bedrijf). Hij heeft vanuit zijn ervaring en expertise op het gebied van sporten met ouderen en jongeren de meest geschikte toestellen geselecteerd. Bij alle toestellen zijn duurzame materialen met een natuurlijke uitstraling toegepast. De aanschaf en het plaatsen van de toestellen is tot stand gekomen met behulp van een bijdrage uit het Sportakkoord en leefbaarheidsbudget. Deze werden aangevraagd door Pantein en Stichting Aldendrielpark en er is samengewerkt met Stichting Ontdek Mill.

De buurtkinderen wilden ook graag een voetbalveldje. Dat is er nu ook. En er komt nog meer! Ook een volleybalveldje, beweegroutes door het park en andere beweegtoestellen staan op de planning. Voor vragen en ideeën kun je terecht bij de commissie (her-)inrichting van Stichting Aldendrielpark Mill (ton.theunissen@me.com). In afstemming met de gemeente Land van Cuijk wordt het park zo steeds verder ingericht naar de wensen van inwoners van Mill. Tot snel in het Aldendrielpark!

Heb je ook een sportief idee? Doe dan een aanvraag bij de gemeente bij het Sportakkoord. Kijk voor meer informatie op www.gemeentelandvancuijk.nl/sportakkoord.

 

Klik om te vergroten

Bekendmakingen gemeente Land van Cuijk

De volledige tekst van de officiële bekendmakingen vind je op www.officielebekendmakingen.nl. Dit is het officiële publicatiekanaal voor gemeentelijke bekendmakingen. Het kan gaan om (ontwerp)besluiten, (ontwerp)plannen, verkoop van percelen gemeentegrond en andere formele bekendmakingen.

 

Op deze pagina’s staan alleen beknopte versies, bedoeld als service en ter informatie. In de officiële bekendmaking op bovengenoemde website staat welke mogelijkheden er zijn voor het leveren van inspraak (een zienswijze indienen), het gebruiken van een rechtsmiddel, zoals bezwaar, (hoger) beroep en voorlopige voorziening of hoe er anders gereageerd kan worden.

 

Je kunt ook per e-mail op de hoogte blijven van alle bekendmakingen. Ga naar www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt. Hier kun je een profiel aanmaken met je postcode en aanvinken van welke overheden en welke soort bekendmakingen je wilt ontvangen.

Land van Cuijk

| Verkeersbesluiten

 • Verplaatsen individuele gehandicaptenparkeerplaats - van Aleidestraat naar Irenestraat te Cuijk
 • Afsluiten met uitzondering van bestemmingsverkeer - Het Helder te Overloon
 • Instellen onverplicht fietspad - Scharmolen te Oeffelt
 • Instellen voorrangsregeling fietsoversteek - Lavendel te Cuijk
 • Diverse verkeersmaatregelen - Weijerplein te Boxmeer

 

| Uitschrijving basisregistratie personen

Uit onderzoek van de afdeling Burgerzaken is gebleken dat onderstaand persoon niet meer woont op het adres waar hij of zij volgens de Basisregistratie personen (BRP) staat ingeschreven. Het college van burgemeester en wethouders heeft ingevolge artikel 2.22 van de Wet BRP besloten de bijhouding van de persoonslijst van deze persoon op te schorten. Dit betekent dat hij of zij daardoor formeel niet meer op dat adres staat ingeschreven.

 

Geslachtsnaam en voorletters

Geboorte-datum

Adres

Datum besluit

V.F. Fodor

02-05-1975

Marktstraat 11, 5831 HM  Boxmeer

07-04-2023

M. Ceesay

28-12-1972

Intendanceplantsoen 1, 5363 VZ  Velp

07-04-2023

K.F. Okrój

25-05-1999

Marter-revier 56, 5431 KG Cuijk

07-04-2023

A.I. Lavrenova

30-01-1998

Begijnenstraat 21, 5831 EM  Boxmeer

07-04-2023

G.S. Kalinowski

03-10-1983

Meidoorn 30, 5432 GA Cuijk

13-4-2023

I.A.M Lobert-Dalhuisen

06-04-1967

Kromlandt 11, 5835 AM  Beugen

13-04-2023

E. Lobert

17-06-1995

Kromlandt 11, 5835 AM  Beugen

13-04-2023

 

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit bezwaar maken bij het college. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is zes weken en vangt aan één dag na de datum van deze publicatie.

 

Het ondertekende bezwaarschrift moet bevatten de naam en het adres van de indiener, de datum en een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt. Ook moet de bezwaarmaker gemotiveerd aangeven waarom hij of zij het niet eens is met het besluit. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk, Postbus 7, 5360 AA Grave.

 

| Overige

 • Omgevingsvergunning verleend voor nieuwe uitweg voor ontsluiting naar van Galenweg CUI00, sectie B, nummer 3044

Beers

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

Afhandelingen

| Overige

 

Beugen

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een fietstenstalling en rokers-abri bij bedrijfspand van Mola Vuursteenstraat 10, 5835DZ Beugen

Afhandelingen

 • Omgevingsvergunning verleend voor het verhogen van het dak van het tuinhuisje Klaverkamp 18, 5835BN Beugen

| Overige

 

Boxmeer

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

Afhandelingen

 • Omgevingsvergunning verleend voor het realiseren van een carport Parklaan 11, 5831HW Boxmeer
 • Omgevingsvergunning verleend voor het realiseren van 10 Domi woningen te Boxmeer Jan Porcellisstraat 1 t/m 9 (oneven) en Bergh 2 t/m 10 (even) in Boxmeer -kadastraal BMR00 L 3297
 • Omgevingsvergunning verleend voor het aanpassen van een aanbouw voor eigen gebruik en verhuur airbnb Stationsweg 4, 5831CR Boxmeer
 • Omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een fietsenstalling Lionstraat 2, 5831AK Boxmeer

| Overige

 • Melding voor het veranderen van een café-zaal naar een sushirestaurant aan Sint Anthonisweg 8 te Boxmeer
 • Evenementenvergunning verleend voor het organiseren van een Verkeersstoet Gala Elzendaalcollege Boxmeer op 20 april 2023 Bilderbeekstraat 27, 5831CW Boxmeer
 • Objectvergunning verleend voor het plaatsen van een rolsteiger t.h.v. Jan Linders supermarkt Boxmeer Burgemeester Verkuijlstraat, Boxmeer

Cuijk

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden en verharden van het opslagterrein en plaatsen van een hekwerk Beversestraat ongenummerd Cuijk - kadastraal CUI00 B 3230
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een New York Pizza bezorg- en afhaallocatie Maasburg 38, 5431BR Cuijk
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van het terrein Keerkade 1, 5432KA Cuijk
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het renoveren van 108 appartementen Maasveld Cuijk Maasveld, Cuijk
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor verhuur van semi zelfstandige woonunits op de bovenverdieping van woning Maasstraat 5, 5431EB Cuijk
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel op de voorgevel Zomereik 17, 5432KS Cuijk

Afhandelingen

 • Omgevingsvergunning verleend voor het inbouwen van een bibliotheek in de schouwburg Grotestraat 62, 5431DL Cuijk

| Overige

 • Melding voor de oprichting van een autogarage aan Weldaad 3 te Cuijk
 • Objectvergunning verleend voor het plaatsen van een container voor houtafval Grotestraat 3 nabij, 5431DG Cuijk
 • Kennisgeving melding brandveilig gebruik voor het brandveilig gebruiken van een KFC restaurant Raamweg 1a, 5431NH Cuijk

Escharen

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een 2e woning in de achtertuin Graafschedijk 25, 5364PP Escharen
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het splitsen en herbestemmen van de detailhandel/bovenwoning naar 2 wooneenheden Molenpad 2, 5364PV Escharen
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het tijdelijk bewonen van een schuur (tijdens de bouw van woonhuis) Hondsdijk 3, 5364NL Escharen

Afhandelingen

| Overige

 • Evenementenvergunning verleend voor het organiseren van Koningsspelen op 27 april 2023 Meester Bongaartsweg 2 Escharen

 

Gassel

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van 2 levensloopbestendige woningen Schuttersweg, Gassel
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een pre-mantelzorgwoning Meisevoort 5, 5438NK Gassel

Afhandelingen

| Overige

Grave

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van zonnepanelen op de achterbouw Klinkerstraat 7a, 5361GV Grave
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van een woning Arnoud van Gelderweg 59, 5361CV Grave
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het terugplaatsen van nieuwe platen en vervangen van de dakgoot van schuurtje Essinklaan 13, 5361JT Grave
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het verduurzamen en onderhouden van een woning Maasstraat 5, 5361GE Grave

Afhandelingen

| Overige

 • Objectvergunning verleend voor het plaatsen van 3 sandwich borden in Grave

Groeningen

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Kennisgeving verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning Voortweg 3a Groeningen

Afhandelingen

| Overige

Haps

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het aanbrengen van terreinverharding, aanleg van inritten en erfafscheidingen Kokerbijl 18, 5443PV Haps
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het kappen van bomen St Hubertseweg 8a, 5443ND Haps

Afhandelingen

 • Omgevingsvergunning verleend voor het realiseren van een uitweg Wildsestraat 14, 5443BK Haps

| Overige

 

Holthees

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

Afhandelingen

| Overige

 

Katwijk

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 

Afhandelingen

 • Omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een vrijstaande woning Liefkeshoek 45 Katwijk
 • Omgevingsvergunning verleend voor het verbouwen van de woning Liefkeshoek 69, 5433KJ Katwijk

| Overige

 • Melding voor de bouw van een opslagloods aan Korte Oijen 6 a te Katwijk

 

Landhorst

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

Afhandelingen

| Overige

 

Langenboom

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een garage en tuinhuis Elleboogstraat 1, 5453SJ Langenboom

Afhandelingen

 • Evenementenvergunning verleend voor het organiseren van een kofferbakverkoop op 16 april 2022 CV de Verkuskoppe - Langenboom Dennendijk 14, 5453KG Langenboom

| Overige

 

Ledeacker

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van aanbouw bij de woning Dorpsstraat 46, 5846AA Ledeacker

Afhandelingen

| Overige

 

Linden

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van een bestaande woning Kerkstraat 20, 5439ND Linden

Afhandelingen

| Overige

 • Evenementenvergunning verleend voor het organiseren van een surf en sup weekend op 19, 20 en 21 mei Surfin 2023 - Eindsestraat 20A Linden

 

Maashees

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

Afhandelingen

 • Omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een recreatiewoning Op den Berg 28, 5823CZ Maashees

| Overige

 

Mill

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van de brandscheiding op de 1e verdieping Hoogveldseweg 1, 5451AA Mill
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een woon- en opslagunits Arsenaal ongenummerd Mill, kavel 15 - kadastraal MIL00 F 4818
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een tijdelijke pre-mantelzorg unit Beerseweg 65, 5451NR Mill
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een uitkijktoren Mill Nabij Graafseweg, Mill

Afhandelingen

 • Omgevingsvergunning verleend voor het kappen van een boom Mergen 54, 5451TB Mill
 • Omgevingsvergunning verleend voor het tijdelijk huisvesten van kleedruimte en kantine Hoogveldseweg 1, 5451AA Mill

| Overige

 • Vastgestelde maatwerkvoorschriften voor het aspect geluid aan Graafseweg 37 te Mill

 

Oeffelt

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

Afhandelingen

| Overige

 

Oploo

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het brandveilig gebruiken van basisschool Matthiasschool Oploo Deken Schmerlingstraat 17, 5841AM Oploo
 • Uitgebreide procedure omgevingsvergunning ontwerp aan Irenestraat 10 te Overloon
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het splitsen van een boerderijwoning Loonseweg 9, 5841CP Oploo
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een monovergister met opwaarderen groengas Schipperspeel 1, 5841CL Oploo

Afhandelingen

 • Omgevingsvergunning verleend voor het realiseren van een paviljoen Leeuwenleen 2, 5841BW Oploo

| Overige

 • Bekendmaking ontwerpwijzigingsplan Loonseweg 9, Oploo

 

Overloon

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

Afhandelingen

 • Omgevingsvergunning verleend voor het plaatsen van een PostNL pakket- en briefautomaat 14 Oktoberplein 4, 5825CC Overloon

| Overige

 • Melding voor het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem aan Holthesedijk 2 te Overloon
 • Melding voor het starten van een bedrijf in aanhangwagens aan Baansestraat 5 a te Overloon
 • Melding voor het plaatsen van twee propaantanks van 10m³ aan Rieterdreef 3 te Overloon
 • Ontheffing voor geluidhinder voor het houden van een (besloten) trouwerij met muziek op 12 mei 2023 aan Holthesedijk 6a te Overloon

 

Rijkevoort

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbouwen van de woning Rijkevoortsedijk 3, 5447BD Rijkevoort
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het aanleggen/werkzaamheden uitvoeren voor een HD gasleiding Kampweg/Kapelstraat ongenummerd, Rijkevoort - kadastraal BMR00 X 705

Afhandelingen

 • Omgevingsvergunning verleend voor het plaatsen van een tunnelkas Hoogeindsestraat 14, 5447PD Rijkevoort

| Overige

 • Melding voor de plaatsing van een propaantank aan kadastraal perceel W-1731 te Rijkevoort
 • Objectvergunning verleend voor het plaatsen van 2 containers voor tijdelijke opslag materialen aanleg HD Kampweg, Rijkevoort

 

Sambeek

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het herbouwen van een bedrijfsloods Zandsteeg 16, 5836AV Sambeek

Afhandelingen

| Overige

 

St. Agatha

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

Afhandelingen

| Overige

 

Sint Anthonis

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het aanleggen van een paardrijbak Korte Striep 4, 5845GE Sint Anthonis

Afhandelingen

| Overige

 • Melding voor het realiseren van een gescheiden rioolwatersysteem nabij Remmersberg te Sint Anthonis

 

Sint Hubert

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het kappen van een spar en een berk in tuin Lange Schoolstraat 47, 5454NZ Sint Hubert

Afhandelingen

| Overige

 

Stevensbeek

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Kennisgeving verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor wijziging eerdere aanvraag Starterswoningen Modelboerderij Hof Lindebeek Kloosterstraat 2, 5844AN Stevensbeek

Afhandelingen

| Overige

 

Velp

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van zonnepanelen in de tuin Bosschebaan 11, 5363SW Velp

Afhandelingen

| Overige

 

Vierlingsbeek

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een woning Soetendaal ongenummerd, Vierlingsbeek - kadastraal VLB00 L 424
 • Kennisgeving verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning (fase 2) Staaiweg 2 Vierlingsbeek Staaiweg ongenummerd L 506 (nabij nr. 4) Vierlingsbeek

Afhandelingen

| Overige

 

Vianen

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

Afhandelingen

 • Omgevingsvergunning verleend voor het plaatsen van 18 zonnepanelen in de tuin naast de woning Boskamp 17, 5434SW Vianen

| Overige

 

Vortum-Mullem

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een bijgebouw de Steeg, Vortum-Mullem

Afhandelingen

 • Omgevingsvergunning verleend voor het aanleggen van een inrit Sint Hubertusstraat 20, 5827BJ Vortum-Mullem

| Overige

 • Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied, Vortum-Mullem, Radioweg 14’

 

Wanroij

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van sleufsilo's Hank 18, 5446XE Wanroij
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het geheel vernieuwen van een veldschuur Molenstraat 50, 5446PL Wanroij
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het aanpassen van een verleende vergunning Peelstraat 11, 5446PJ Wanroij

Afhandelingen

| Overige

 • Melding voor de uitbreiding van een timmerfabriek met een spuiterij aan Molenveld 23 en Lampersveldpad 4 te Wanroij

Westerbeek

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

Afhandelingen

| Overige

 • Ontheffing voor het organiseren van een Paasvuur op 9 april 2023 aan Stevensbeekseweg ongenummerd te Westerbeek

 

Wilbertoord

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

Afhandelingen

| Overige