De nieuwe woonvisie maakt Land van Cuijk samen met inwoners

Gepubliceerd op 29 juni 2023 om 20:25

Een fijne plek om te wonen is voor iedereen belangrijk. Hoe we hier als gemeente Land van Cuijk naar kijken leggen we dit jaar vast in onze nieuw op te stellen woonvisie. We hechten veel waarde aan de inbreng van inwoners hierover. Daarom hebben we de afgelopen tijd via een online vragenlijst input verzameld voor de nog op te stellen woonvisie. We hebben maar liefst 1.000 ingevulde vragenlijsten ontvangen.

Ook willen we graag belangrijke organisaties betrekken bij de woonvisie. Deze week staat dan ook in het teken van participatiebijeenkomsten met diverse partijen om gesprekken te voeren over de opgave die we hebben op de woningmarkt in Land van Cuijk en wat dit betekent voor onze kernen. 

 

Deze week heeft wethouder Bouke de Bruin de aftrap gedaan tijdens een bijeenkomst met een afvaardiging van alle kernen in onze gemeente. Bouke de Bruin is enthousiast over de betrokkenheid tijdens de avond: ‘’Net als vele andere gemeenten hebben wij als Land van Cuijk een enorme woningbouwopgave. Ik ben ontzettend blij om te zien hoe betrokken onze kernen zijn en samen komen we hopelijk tot een mooie en ambitieuze woonvisie’’.

 

De komende twee weken zijn er meerdere bijeenkomsten met ontwikkelaars en makelaars, vertegenwoordigers van bijzondere woonvormen en woningcorporaties. We streven ernaar om na de zomer een eerste conceptversie van de woonvisie opgesteld te hebben met behulp van alle input die we hebben ontvangen.

 

Bijgevoegde foto: wethouder Bouke de Bruin opent de eerste participatiebijeenkomst met een afvaardiging van alle kernen in onze gemeente.