overloon nieuws

Gemeente Land van Cuijk sluit 2022 af met bescheiden resultaat

Gepubliceerd op 29 juni 2023 om 19:44

De jaarstukken van 2022 zijn door het college van B&W aangeboden aan de gemeenteraad. Met de jaarstukken legt het college verantwoording af over het gevoerde beleid en de behaalde resultaten in het jaar 2022.

Daarmee wordt het begrotingsjaar formeel afgesloten. Het is voor de gemeente Land van Cuijk de eerste keer dat de jaarstukken worden aangeboden als nieuwe gemeente na de herindeling. Na correcties van het bruto resultaat resteert een bescheiden resultaat van €9,74 miljoen, ongeveer 3,2% van de totale begroting.

 

Er zijn een aantal zaken die in 2022 begroot zijn en in 2023 nog uitgevoerd moeten worden. Ook zijn er benodigde middelen ingezet voor het bijvullen van reserve posities. Na deze correcties resteert een bescheiden resultaat van €9,74 miljoen. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de algemene reserve van de gemeente. Dit resultaat wordt met name veroorzaakt door vrijval van een bedrag voor coronamiddelen (€ 1,6 miljoen), vrijval van voorzieningen voor onderhoud en oud-wethouders (€ 4,5 miljoen) en een resultaat als gevolg van de opvang van Oekraïense vluchtelingen (€ 4,3 miljoen). Daarentegen is er een negatief resultaat op grondexploitaties (€ 1,4 miljoen) en te betalen vennootschapsbelasting (€ 1,8 miljoen).

In 2022 zijn we als gemeente gestart in een roerige en onzekere tijd. Een tijd die onder andere gekenmerkt wordt door de coronapandemie, de oorlog in Oekraïne, de krapte op de arbeidsmarkt, de energiecrisis en prijsstijgingen. Dit zijn ontwikkelingen die onze inwoners en ondernemers raken maar ook de gemeente. Het eerste jaar van de nieuwe gemeente Land van Cuijk stond in het teken van het verder vormgeven van de nieuwe organisatie. Daarom was de basis 2022 een beleidsarme begroting.

 

Wethouder Maarten Jilisen: ’’Ik ben zeer tevreden met dit resultaat voor het eerste jaar na de herindeling. Ondanks de vele onduidelijkheden die er bij de start waren hebben we toch een goed resultaat weten te boeken. We hebben hiermee een goede basis gelegd waarop we voort kunnen bouwen. Dit geeft veel vertrouwen in onze toekomst.”

 

De jaarstukken 2022 zijn hier te vinden: Document LvC - 2023-R-104 Raadsvoorstel Jaarstukken 2022 Land van Cuijk - iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl).


«   »