overloon nieuws

Gemeentenieuws

Gepubliceerd op 18 juli 2023 om 19:55

Nieuws uit het Land van Cuijk, ontstaan vanuit de gemeenten: Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis.

 

Overeenkomst herontwikkeling Mariëndaalterrein  - Velp.

 

CRA Vastgoed en de gemeente Land van Cuijk hebben afgelopen donderdag een overeenkomst ondertekend voor de herontwikkeling van het Mariëndaalterrein in Velp.

Michiel Jongmans van CRA Vastgoed en wethouder De Bruin van de gemeente Land van Cuijk, beiden ondertekenaars, zijn verheugd over de voorgenomen ontwikkeling. Op het Mariëndaalterrein was voorheen in een oud Jezuïetenklooster en omliggende bebouwing een zorginstituut gehuisvest voor inwoners met een verstandelijke beperking. Het oude klooster is al eerder omgevormd tot zorgresidentie voor mensen die langdurig herstel- of woonzorg nodig hebben. De omliggende bebouwing is grotendeels gesloopt maar een gedeelte is nog steeds in gebruik bij de (cliënten van) zorginstelling Stichting Dichterbij.

 

Op het inmiddels vrije gedeelte van het voormalige zorgterrein, ongeveer 4,5 hectare groot, worden zeventig woningen gebouwd in een groene, natuur inclusieve omgeving. Wethouder De Bruin is enthousiast: “Zeventig woningen is voor een dorp als Velp een behoorlijk aantal. Omdat deze woningen qua architectuur dezelfde uitstraling krijgen als het oude klooster zal zo in deze parkachtige omgeving een fraai nieuw woonwijkje ontstaan”.

 

Michiel Jongmans sluit zich daarbij aan: “We gaan iets heel moois toevoegen aan de groene woonkern van Velp. We ontwikkelen een divers groen en duurzaam aanbod van rijwoningen tot vrijstaande woningen. Van de zeventig woningen zijn er vijftien toegewezen aan het sociale segment. De omliggende natuur, de daar aanwezige basisschool en Gemeenschapshuis ’t Trefpunt krijgen ook een functie in deze nieuwe wijk”.

 

Nu de overeenkomt ondertekend is, kunnen de plannen verder uitgewerkt worden. CRA Vastgoed start vanaf september 2023 in samenspraak met de gemeente de Omgevingsdialoog. Belanghebbenden en belangstellenden kunnen dan verder kennis maken met de plannen.

 

Voor meer informatie zie ook: https://cravastgoed.nl/projecten/ontwikkeling-kastanjelaan-velp

 

Foto: Wethouder Bouke de Bruin en Michiel Jongmans, algemeen directeur CRA Vastgoed op het Mariëndaalterrein in Velp

 

Vertrokken naar onbekende bestemming

 

Uit onderzoek van de afdeling Burgerzaken is gebleken dat onderstaand persoon niet meer woont op het adres waar hij of zij volgens de Basisregistratie personen (BRP) staat ingeschreven. Het college van burgemeester en wethouders heeft ingevolge artikel 2.22 van de Wet BRP besloten de bijhouding van de persoonslijst van deze persoon op te schorten wegens vertrek uit Nederland. Dit betekent dat hij of zij daardoor formeel niet meer op dat adres staat ingeschreven.

 

Geslachtsnaam en voorletters

Geboorte-datum

Adres

Datum besluit

M.W.H.H. Palmen

03-08-1988

Weth Teunissenstraat 14, 5845 CN  Sint Anthonis

10-07-2023

S.H.J.W.U. Janssen

01-12-2011

Weth Teunissenstraat 14, 5845 CN  Sint Anthonis

10-07-2023

M.D. Houniet

06-01-2020

Weth Teunissenstraat 14, 5845 CN  Sint Anthonis

10-07-2023

D.W.M.J. van Osch

16-11-2021

Weth Teunissenstraat 14, 5845 CN  Sint Anthonis

10-07-2023

 

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit bezwaar maken bij het college. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is zes weken en vangt aan één dag na de datum van deze publicatie.

 

Het ondertekende bezwaarschrift moet bevatten de naam en het adres van de indiener, de datum en een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt. Ook moet de bezwaarmaker gemotiveerd aangeven waarom hij of zij het niet eens is met het besluit. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk, Postbus 7, 5360 AA Grave.

 

Aanvragen energietoeslag na de zomer

We merken dat er momenteel veel online gezocht wordt naar het aanvragen van de nieuwe energietoeslag. Momenteel is dat nog niet mogelijk.  De overheid zal het nieuwe wetsvoorstel na de zomer behandelen. Zodra er meer bekend is, lees je dat op onder andere op onze webpagina Energietoeslag | Gemeente Land van Cuijk. Tot die tijd kun je de energietoeslag niet aanvragen. 

 

Energiebespaarcoach

Wil je bekijken hoe je op je energiekosten kunt besparen? Schakel dan de hulp van een energiebespaarcoach in. Dit is een gratis advies.

Vraag het aan via https://brabantwoontslim.nl/land-van-cuijk/indebuurt/projecten/energiebespaarcoaches-land-van-cuijk .

 

Kijk deze video voor een kennismaking met een van onze coaches https://youtu.be/c5KSz0EUX_4

 

Foto: energietoeslag en energiebespaarcoaches

 

Geef je binnenkort een feestje in je tuin? Houd dan rekening met je buren en voorkom overlast

 

Buren. We hebben ze allemaal. Ze wonen boven, onder, links of rechts van ons. In de meeste gevallen is het fijn om buren te hebben. Het houdt de buurt levendig en gezellig. Toch kunnen buren soms overlast ondervinden van elkaar. In veel gevallen zijn buren zich hier niet of

onvoldoende van bewust. Gelukkig ligt de oplossing vaak binnen handbereik. Een vriendelijk praatje met uw buurman of buurvrouw lost veel problemen op.

 

De meeste klachten van buren of buurtbewoners komen voort uit lawaai, zoals harde muziek of luidruchtig gepraat. In veel gevallen kan deze geluidsoverlast vrij eenvoudig worden voorkomen. Gewoon, door wat meer rekening met elkaar te houden. Zet de muziek later op de avond zachter of uit en voorkom luidruchtig stemgeluid; want vooral ’s avonds kan dit als storend worden ervaren. In de avond klinken geluiden nu eenmaal harder.

 

Zeker nu de avonden langer zijn en de temperatuur ook in de avonduren aangenaam hoger is, worden veel verjaardags- en andere feestjes verplaatst naar de tuin. In de meeste gevallen is dat geen probleem, maar toch komt het steeds vaker voor dat buren en andere omwonenden verplicht mogen ‘meegenieten’ van zo’n feestje. En dat is natuurlijk niet de bedoeling.

 

Geef je binnenkort een feestje in je tuin? Laat je buren dan vooraf weten dat je een tuinfeestje houdt. Doe in je buurt een briefje in de bus waarop staat dat je een feestje geeft. En zet hierop

Je telefoonnummer, zodat buren je kunnen bereiken als er onverhoopt toch geluidsoverlast is. In de meeste gevallen komen buren er dan samen prima uit. En dat is wel zo prettig!

 

#Veiligheiddoenwesamen

 

Zomervakantie? Een inbraak voorkomen doe je samen

Nu de vakantie weer aanbreekt, neemt het risico op woninginbraken ook weer (licht) toe. In dit bericht een paar tips om de kans op een inbraak tijdens je vakantie te verkleinen.


Informeer buren

Ga je op vakantie? Informeer je buren dat je weg bent. Vraag iemand om de post te verzamelen en de planten water te geven. Inbrekers verkennen namelijk soms eerst de buurt: waar zien zij kansen om later in te breken? Naast de aloude methode om een takje tussen de deur te stoppen, leggen inbrekers soms ook de buitenmat tegen de deur aan. Als het takje op een later moment nog tussen de deur zit of de mat nog hetzelfde ligt, is dat voor de inbrekers een signaal dat er niemand thuis is. Door samen op te letten, hou je de buurt veilig. Een buurt-WhatsApp werkt ook goed tegen inbraken.


Woning

Vanzelfsprekend sluit je de ramen en deuren en doe je deze ook op slot. Haal de sleutels eruit en berg deze op. Andere voorzorgsmaatregelen kunnen zijn:

 • Een schemer-geschakelde verlichting bij de toegangsdeuren.
 • Installeer een slimme deurbel.
 • Installeer tijdschakelaars zodat ’s avonds licht aangaat in de woonkamer en elders in huis.
 • Laat gordijnen niet permanent dicht en haal planten niet weg van de vensterbank.
 • Laat in de achtertuin geen ladder of afvalcontainer staan als opstapje naar het balkon.
 • Berg kostbaarheden in een kluis op of geef deze in bewaring.
 • Snoei struiken in de voortuin zodat vanaf de straat de voordeur en ramen goed zichtbaar blijven.
 • Camera in beeld

Social media

Ook inbrekers zitten op sociale media. Ze houden in de gaten of u weg bent, zodat ze op dat moment hun slag kunnen slaan. Het is beter om foto’s van je vakantiebestemming te plaatsen als de vakantie voorbij is.

 

Sluit aan bij Burgernet

Burgernet is een initiatief om gezamenlijk de veiligheid binnen de gemeente te verhogen. Burgernet is niet alleen bedoeld om criminaliteit tegen te gaan, maar wordt ook ingezet als er mensen worden vermist. Voor meer informatie en aanmelding: www.burgernet.nl

 

Melden verdachte situatie

Vaak dankzij oplettende getuigen kan de politie verdachten van een (poging) inbraak aanhouden. Ben je getuige van een verdachte situatie, zie je verdacht gedrag of een strafbaar feit gebeuren en is er direct hulp nodig? Meld dit bij de politie via 112. Probeer een locatie, signalement en andere bijzondere kenmerken van personen of kentekens van auto’s te onthouden en geef dit door aan de meldkamer. Als het niet dringend is, kun je informatie doorgeven via 0900-8844.

 

Doe altijd aangifte als er is ingebroken. #Veiligheiddoenwesamen

 

Dorpspenning Land van Cuijk voor de heer Gerrit Ermens en mevrouw Yvonne Heijligers uit Oploo

Zondag 16 juli 2023 ontvingen mevrouw Yvonne Heijligers en de heer Gerrit Ermers uit Oploo de Dorpspenning Land van Cuijk. Dit als blijk van waardering voor hun jarenlange en vrijwillige inzet voor de Stichting Gemeenschapshuis “de Oude Heerlijkheid”. Deze gemeentelijke onderscheidingen werden hen uitgereikt door wethouder Mark Janssen-Van Gaal tijdens het vrijwilligersfeest van gemeenschapshuis “de Oude heerlijkheid” in Oploo.

 

 

Yvonne Heijligers
Mevrouw Yvonne Heiligers is een echt dorpsmens. Zij heeft zich vele jaren vrijwillig ingezet voor de Stichting Gemeenschapshuis “de Oude Heerlijkheid”. Zij was hier van september 2005 tot september 2022 bestuurslid, secretaris en planner. Na september 2022 heeft zij tot januari 2023 haar opvolgster ingewerkt en bijgestaan. Zij regelde onder andere de planning voor alle vrijwilligers en daar waar nodig hielp zij zelf mee bij activiteiten. Mevrouw Heijligers heeft vele uren en vaak achter de schermen besteed aan haar vrijwilligerstaken. Zij was een zeer gedreven bestuurslid en had veel taken onder haar hoede. Als ze de planning niet helemaal rond kreeg, stond ze zelf op de werkvloer. De vrijwillige inzet van mevrouw Heijligers heeft erg veel betekend voor de samenleving. Ze stond ontzettend graag klaar voor de gemeenschap in Oploo.

Gerrit Ermens
Uit het vrijwilligerswerk van de heer Gerrit Ermens blijkt dat hij ooit bankier is geweest. Ook hij heeft zich jarenlang ingezet voor “de Oude Heerlijkheid”. Hij was er van 2002 tot en met 2014 bestuurslid en penningmeester. Na deze periode bleef hij de volgende penningmeester ondersteunen met zijn kennis en ervaring. En dat was zeker geen kleine taak. “Gerrit deed eigenlijk nog steeds het grote werk!”, is er over hem gezegd. Ook na 2014 bleef hij veel werkzaamheden op vrijwillige basis oppakken: het boeken van inkomende facturen; factureringen maken en boeken; betalingen van crediteuren en debiteuren controleren; de driemaandelijkse Btw-aangifte afhandelen, en; het opmaken van de jaarstukken, de verantwoording van het bestuur en de kas- en bankboeken. In januari 2022 is er een nieuwe penningmeester gekomen, maar ook daarna is hij betrokken gebleven bij de stichting.


Dorpspenning Land van Cuijk

Gemeentelijke onderscheidingen zoals de Dorpspenning Land van Cuijk zijn bedoeld als teken van waardering en dankbaarheid vanuit de gemeente en de lokale gemeenschap. Als beloning voor iemands inzet en bijzondere verdiensten voor zijn of haar eigen stad of dorp. Personen die in aanmerking komen voor een gemeentelijke onderscheiding, leveren door hun vrijwilligerswerk een bijzondere bijdrage aan de leefbaarheid in hun eigen dorpsgemeenschap. Zij zorgen voor de verbinding en zijn erg belangrijk voor het voortbestaan van hun vereniging.

 

Gemeentehuis wegens Vierdaagse gesloten op vrijdag 21 juli

Op vrijdag 21 juli lopen de vierdaagsewandelaars door Cuijk. Het gemeentehuis is wegens de drukte van het evenement gesloten voor publiek. De gemeente blijft telefonisch bereikbaar.

 

Foto: vierdaagse 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

Bekendmaking

 

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft een besluit genomen. Dit gaat over een lijst van woningen in Oploo en Wanroij. Deze woningen krijgen misschien geluidwering tegen het lawaai van wegverkeer, omdat ze daar op 1 maart 1986 recht op hadden. Deze lijst is eerder bekendgemaakt in november 2022. Tegen de lijst heeft niemand bezwaar gemaakt en daarom is de lijst nu definitief.

 

WET GELUIDHINDER

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat hij bij besluit van 21 april 2023, kenmerk BSV/23/00132, met toepassing van artikel 90, tweede, derde en vierde lid, van de Wet geluidhinder, de ten hoogste toelaatbare waarde van de geluidsbelasting heeft vastgesteld die de gevels van woningen gelegen aan de wegen "Beekstraat, Blauwstraat, Boxmeerseweg, Breestraat, Cerespark, De Quayweg, Deurneseweg, Dokter Verbeecklaan, Dorpsstraat, Gemertseweg, Grote Baan, Gruttoplein, Henri Dunantstraat, Kloosterstraat, Lepelstraat, Lindensteeg, Loonseweg, Millseweg, Molenstraat, Noordstraat, Nullen, Papenvoortsedijk, Peelkant, Raamweg, Schapendreef, St. Anthonisweg, Steenakkeer, Stevensbeekseweg, Visioenenstraat en Zandkant" te gemeente Land van Cuijk, vanwege de wegen "Dorpsstraat, Blauwstraat, Boxmeerseweg (N272), Breestraat, Stevensbeekseweg, De Quayweg, Grote Baan (N277), Deurneseweg, Dokter Verbeecklaan, Gemertseweg (N272), Kloosterstraat, Noordstraat, Molenstraat, Loonseweg, Millseweg, Papenvoortsedijk, Peelkant, Sint Anthonisweg (N272) en Provincialeweg (N272)" mogen ondervinden.

 

Met toepassing van artikel 90, vijfde lid, van de Wet geluidhinder heeft zij bij voornoemd besluit tevens de maatregelen vastgesteld die strekken tot het terugbrengen van de geluidsbelasting, vanwege de wegen "Dorpsstraat, Blauwstraat, Boxmeerseweg (N272), Breestraat, Stevensbeekseweg, De Quayweg, Grote Baan (N277), Deurneseweg, Dokter Verbeecklaan, Gemertseweg (N272), Kloosterstraat, Noordstraat, Molenstraat, Loonseweg, Millseweg, Papenvoortsedijk, Peelkant, Sint Anthonisweg (N272) en Provincialeweg (N272)", binnen de woningen voor zover niet wordt voldaan aan de in artikel 111b, derde lid, van de Wet geluidhinder genoemde binnenwaarde van 43 dB.

 

Het besluit en de daaraan ten grondslag liggende stukken liggen met ingang van 19 juli 2023 gedurende de bezwaartermijn digitaal ter inzage bij:

 • het gemeentehuis van de gemeente Land van Cuijk gedurende werkdagen van 09:00 uur tot 17:00 uur, en bij;
 • het Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze laatste mogelijkheid gebruik willen maken dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 – 487 450).

 

Tot het besluit behoort een lijst van de betrokken woningen met de daarbij vastgestelde ten hoogste toelaatbare waarde van de geluidsbelasting.

 

Tegen genoemd besluit kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt, op grond van artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht, zes weken. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit door middel van publicatie bekend is gemaakt. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan:

 

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

p/a Bureau Sanering Verkeerslawaai

Postbus 97

3440 AB  WOERDEN

 

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en bevat ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

 

Bekendmakingen gemeente Land van Cuijk

De volledige tekst van de officiële bekendmakingen vind je op www.officielebekendmakingen.nl. Dit is het officiële publicatiekanaal voor gemeentelijke bekendmakingen. Het kan gaan om (ontwerp)besluiten, (ontwerp)plannen, verkoop van percelen gemeentegrond en andere formele bekendmakingen.

 

Op deze pagina’s staan alleen beknopte versies, bedoeld als service en ter informatie. In de officiële bekendmaking op bovengenoemde website staat welke mogelijkheden er zijn voor het leveren van inspraak (een zienswijze indienen), het gebruiken van een rechtsmiddel, zoals bezwaar, (hoger) beroep en voorlopige voorziening of hoe er anders gereageerd kan worden.

 

Je kunt ook per e-mail op de hoogte blijven van alle bekendmakingen. Ga naar www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt. Hier kun je een profiel aanmaken met je postcode en aanvinken van welke overheden en welke soort bekendmakingen je wilt ontvangen.

Land van Cuijk

| Verkeersbesluiten

 • Gemeente Land van Cuijk - aanleggen fietsstroken - locatie Hagelkruis Cuijk

| Uitschrijving basisregistratie personen

 • Vertrokken met onbekende bestemming van M.W.H.H. Palmen
 • Vertrokken met onbekende bestemming van S.H.J.W.U. Janssen
 • Vertrokken met onbekende bestemming van M.D. Houniet
 • Vertrokken met onbekende bestemming van D.W.M.J. van Osch

| Overige

 • Gemeente Land van Cuijk - wijzigen van de bebouwde komgrens - aan Wanroijseweg te Mill
 • Besluit aanwijzing tijdelijke toezichthouders gemeente Land van Cuijk i.h.k.v. vierdaagse 2023
 • Besluit aanwijzing tijdelijke toezichthouders gemeente Land van Cuijk i.h.k.v. vierdaagse 2023
 • Omgevingsvergunning deels verleend voor het kappen van een boom Provincialeweg N602 gemeente Land van Cuijk - kadastraal MIL00 R 609
 • Woonwagen- en standplaatsenbeleid Land van Cuijk 2023 (Verhuurbeleid)
 • Woonwagen- en standplaatsenbeleid Land van Cuijk 2023 (Harmonisatie)
 • Woonwagen- en standplaatsenbeleid Land van Cuijk 2023 (Beleidskader)
 • Lijst van gevallen waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen is vereist
 • Delegeren onderdelen omgevingsplan onder de Omgevingswet
 • Verordening jeugdhulp gemeente Land van Cuijk 2023
 • Adviesrecht gemeenteraad en verplichte participatie bij buitenplanse omgevingsplanactiviteit
 • Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Land van Cuijk 2023
 • Legesverordening Land van Cuijk 2023
 • Didam-arrest: eén-op-één verkoop gemeentegrond
 • Kennisgeving verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van 25 woningen en 18 tuinbergingen Beerschemaasweg 77-91 (oneven) en Schutsboom 24-56 (even) GVE00 C 2005

Beers

Afhandelingen

 • Kennisgeving intrekking aanvraag omgevingsvergunning W P F Ghijssenstraat 9, 5437AP Beers NB
 • Standplaatsvergunning verleend voor een standplaats tijdens de 4-daagse op 21 juli 2023 voor IKWILOPVALLEN Kerkeveld ongenummerd, Beers
 • APV-vergunning verleend voor het realiseren van een verzorgingspost tijdens de 4-daagse op 21-07-2023 door gemeente Haarlem Grotestraat 22-26, 5437AS Beers NB
 • Standplaatsvergunning verleend voor het innemen van een standplaats tijdens 4-Daagse door Kazerne Delft op 21-07-2023 Broekhofsestraat thv Kerkeveld te Beers
 • APV-vergunning verleend voor het plaatsen van een verzorgingspost tijdens de 4-daagse door Wandelsport Vereniging Walking2gether op 21 juli 2023, Grotestraat, hoek Broekhofsestraat, Beers t.o kerk
 • Standplaatsvergunning verleend voor een rustpost 4daagse Wandelsportvereniging R.E.T. op 21 juli 2023 Grotestraat 14, 5437AS Beers NB
 • APV-vergunning verleend voor het plaatsen van 2 verzorgingsposten tijdens de 4-Daagse door De Wandelende Tak op 21-07-2023 Koninginnedijk te Grave en Burgemeester van de Braakplein te Beers
 • APV-vergunning verleend voor een verzorgingspost tijdens 4-daagse van DE Kartrekkers Herpen op 21 juli 2023 Burg vd Braakplein, Beers NB
 • APV-vergunning verleend voor het plaatsen van een verzorgingspost tijdens de 4-daagse door Wandelsport Vereniging Walking2gether op 21 juli 2023, Grotestraat, hoek Broekhofsestraat, Beers t.o kerk
 • Standplaatsvergunning verleend voor het plaatsen van een verzorgingspost door Commandohut op 21 juli 2023 Burg vd Braakplein, 5437DA Beers NB

 

 

Beugen

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een mantelzorgwoning Heiveldsestraat 1a, 5835CW Beugen

Afhandelingen

 • Reguliere Omgevingsvergunning van rechtswege verleend – Molenveldweg 8 te Beugen

 

Boxmeer

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het vervangen van een balkon bui Koorstraat 76, 5831GH Boxmeer

Afhandelingen

 • Omgevingsvergunning verleend voor het wijzigen van de eerder verleende vergunning voor het bouwen van de woning Dokter Peelenstraat 15, 5831EE Boxmeer
 • Omgevingsvergunning verleend voor het uitbreiden van de woning Klaproos 6, 5831PL Boxmeer
 • Omgevingsvergunning verleend voor het realiseren van een extra inrit Merel 2, 5831MS Boxmeer

 

Cuijk

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het graven van twee poelen Overhage ongenummerd, Cuijk, kadastraal CUI00 B 3017
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een aanbouw Magnolia 24, 5432KK Cuijk
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor oprichten van een tabak speciaalzaak Lavendel 382a, 5432DW Cuijk
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het renoveren van hockeyveld 2 Sportlaan 7, 5431AP Cuijk

Afhandelingen

 • Evenementenvergunning verleend voor het organiseren van activiteiten voor en tijdens de aanleg van de pontonbrug op 20/21-07-2023 Waaistraat vanaf de Pont naar de Maaskade Cuijk
 • Kennisgeving melding brandveilig gebruik voor het melden van brandveilig gebruik Albert Hein/Jan Linders Grotestraat 99, 5431DJ Cuijk
 • Evenementenvergunning verleend voor het organiseren v.d. vierdaagsefeesten in centrum Cuijk van 14 t/m 21 juli 2023 Cuijk centrum, Land van Cuijk, Noord-Brabant
 • Kennisgeving intrekking aanvraag omgevingsvergunning Sportlaan 7, 5431AP Cuijk
 • evenementenvergunning verleend voor het organiseren van Avondvierdaagse Cuijk van 5 tot en met 8 september 2023 Grotestraat, Cuijk
 • Voorgenomen ingebruikgeving perceel Marter-Revier 31, Cuijk
 • APV-vergunning verleend voor een verzorgingspost 4Daagse op 21-07-2023 Christelijke Wandelsportver. "Marijke" Beerseweg hoek Bontestraat, Cuijk
 • Buiten behandeling laten aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van het terrein Keerkade 1, 5432KA Cuijk
 • Buiten behandeling laten aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van het terrein Keerkade 1, 5432KA Cuijk
 • Omgevingsvergunning verleend voor het ophogen van het dak van de woning Aleidestraat 48, 5431GE Cuijk

 

Gassel

Afhandelingen

 • Omgevingsvergunning verleend voor het verlengen van een veldschuur en realiseren van een loods Meisevoort 5, 5438NK Gassel

 

 

Grave

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het kappen van 2 bomen N321, Grave, Land van Cuijk, Noord-Brabant, kadastraal GVE00-C-1619
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een alternatieve dassenburcht Marsstraatje ong. Grave kadastraal GVE00 H 1483 en H 1786
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het isoleren van het dak en gedeeltelijk vervangen van een raam Brugstraat 6, 5361GT Grave

 

Afhandelingen

 • Evenementenvergunning verleend voor het plaatsen van overkappingen, bar en muziek tijdens 4-daagse op 21-07-2023 Koninginnedijk - Hoofdwagt - Markt, Grave
 • Evenementenvergunning verleend voor het organiseren van een Kindervakantiebouwweek van 22 t/m 25 augustus 2023 Estersveldlaan 41, 5361HR Grave
 • Objectvergunning verleend voor het plaatsen van een bouwcontainer vanaf 15 augustus tot en met 3 oktober 2023 Molenbloem ongenummerd, Grave
 • Evenementenvergunning verleend voor het plaatsen van een terras tijdens de 4-daagse op 21-7-2023 door Okklo life sciences B.V Koninginnedijk 252, 5361CR Grave
 • Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor het realiseren van 3 appartementen in bestaande bebouwing en aanpassen cafetaria Maasstraat 10, 5361GG Grave en achter de Kerk 9, 5361 EZ Grave
 • Standplaatsvergunning verleend voor een verzorgingspost tijdens de 4-daagse van Scouting Maasdam op 21 juli 2023 Koninginnedijk, Grave
 • APV-vergunning verleend voor het innemen van een rustpost tijdens de 4-daagse door Wandelvereniging "Magnus" Nijmegen op 21 juli 2023 Koninginnedijk, Baronesstraat Grave
 • Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor het realiseren van 7 appartementen in,- en het aanbouwen van een serre Brugstraat 13 t/m 25 (o), 5361GT Grave

 

Haps

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het aanbrengen van terreinverharding, aanleg van inritten en erfafscheidingen Kokerbijl 18, 5443PV Haps

Afhandelingen

 • Omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een schuur Zoetsmeerweg 7, 5443NH Haps
 • Evenementenvergunning verleend voor het organiseren van het evenement “kindervakantieweek Haps” van 17 t/m 21 juli 2023

 

Katwijk

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het restaureren van de H. Martinuskerk in Katwijk Mariagaarde 4, 5433KA Katwijk NB

Afhandelingen

 • Uitgebreide procedure omgevingsvergunning definitief besluit – Havenlaan 2, 4, 6 en 25 te Katwijk NB

 

 

Langenboom

Afhandelingen

 • Omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een garage en tuinhuis Elleboogstraat 1, 5453SJ Langenboom
 • Kennisgeving intrekking aanvraag omgevingsvergunning Elleboogstraat 1, 5453SJ Langenboom
 • Evenementenvergunning verleend voor het organiseren van kermis Langenboom van 5 tot en met 8 augustus 2023 Dennendijk en Vierhoeksweg Langenboom

 

Ledeacker

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het brandveilig gebruiken van BSO de Helden Ledeackersestraat 25, 5846AM Ledeacker

 

Linden
| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een dassenburcht Lommerstraat, Linden, kadastraal CUI00 N 4

 

 

Mill

Afhandelingen

 • Objectvergunning verleend voor het plaatsen van een mobiele telescoopkraan op 19 juli 2023 Kerkstraat ongenummerd (voor de Sint Wilibrorduskerk), Mill
 • Kennisgeving intrekking aanvraag omgevingsvergunning Volkelseweg ongenummerd, Mill MIL00 Sectie E nummer 2963
 • Objectvergunning verleend voor het plaatsen van 7 containers van 29-09-2023 tot en met 17-10-2023 Markt 20a, 5451BS Mill
 • Evenementenvergunning verleend voor het organiseren van Bouwweek 2023 Mill van 17 tot en met 19 juli 2023 Spoorstraat 41, 5451GA Mill
 • Omgevingsvergunning verleend voor het vergunnen van een bestaande mestkelder Cuijksedijk 28, 5451NP Mill
 • Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan ‘Mill, Stationsstraat 40’
 • Bekendmaking vastgesteld bestemmingsplan ‘Buitengebied Mill, Gagelweg 9’
 • Bekendmaking vastgesteld bestemmingsplan ‘Mill, Karstraat 25a, 27 en Molenstraat 60’ en Besluit Hogere grenswaarden Wet geluidhinder
 • Omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een loods Achterdijk 54, 5451NN Mill

 

Oeffelt

Afhandelingen

 • Omgevingsvergunning verleend voor het kappen van een boom Urlingsestraat 13, 5441XJ Oeffelt
 • Evenementenvergunning verleend voor Juli - 28 en 29 - Oeffelt Outdoor Raadhuisplein ongenummerd, Oeffelt

 

 

Oploo

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een nieuwe loods ter vervanging van oude loods Striep 2, 5841CX Oploo

Afhandelingen

 • Omgevingsvergunning verleend voor het gebruiken van een gedeelte van bestaande bebouwing voor opslagdoeleinden Stootershutweg 4, 5841CG Oploo
 • omgevingsvergunning verleend voor het aanleggen van twee inritten/uitwegen Blauwstraat 13 en 15, 5841CA Oploo
 • Bekendmaking vastgesteld wijzigingsplan Loonseweg 9, Oploo
 • Uitschrijving Opvangvoorzieningen Spring, KDV ‘t Peutertje (KDV) en Spring, BSO De Wigwam (BSO) te Oploo

 

Overloon

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een vrijstaande overkapping vergunningvrij de Kleffen 5, 5825DA Overloon
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een woonunit Ringoven 4, Overloon, kadastraal VLB00-I-1585
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een carport d'n Hof 14, 5825KZ Overloon

Afhandelingen

 • Evenementenvergunning verleend voor het organiseren van Kermis Overloon van 19 tot en met 23 augustus 2023 14 Oktoberplein 1, 5825CC Overloon
 • Evenementenvergunning verleend voor organiseren van Kindervakantieweek Overloon van 18 t/m 20 juli 2023 Stevensbeekseweg ongenummerd, Overloon

 

 

 

Rijkevoort

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een tijdelijke woonunit Bonkelaer ongenummerd in Rijkevoort, kadstraal bekend Boxmeer, sectie W, nummer 1731BMR00 W 1731

Afhandelingen

 • Evenementenvergunning verleend voor het organiseren van Kinderkamp Rijkevoort van 21 t/m 24 augustus 2023 Hapsedijk 25, Rijkevoort
 • Omgevingsvergunning verleend voor het vervangen van de pannendaken en het plaatsen van zonnepanelen Korenbloemstraat 2 t/m 16 even (m.u.v. 6), Klaproosstraat 2 t/m 16 even, Hoogveld 11 t/m 25 oneven en Kerkveld 12 t/m 24 even (m.u.v. 16) in Rijkevoort
 • Kennisgeving verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een halfvrijstaande woning Koningsspil 46 Rijkevoort

 

Sint Anthonis

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het vervangen van de reclame-uitingen en vervangen technische installatie dak vergunningvrij De Merret 1, 5845DA Sint Anthonis
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het aanbouwen van een tuinkamer Pastoor van Delftlaan 10, 5845AJ Sint Anthonis

Afhandelingen

 • Evenementenvergunning verleend voor het organiseren van “Bouwweek voor Kinderen Sint Anthonis” van 21 t/m 23-08-2023 Scouting St. Patrick Sint Anthonis
 • Omgevingsvergunning verleend voor het aanleggen van een paardrijbak Korte Striep 4, 5845GE Sint Anthonis

 

Sint Hubert

Afhandelingen

 • Evenementenvergunning verleend voor het organiseren van een “kinder bouwweek ” van 21 tot en met 24 augustus 2023 Pastoor Jacobsstraat 50, 5454GN Sint Hubert
 • Bekendmaking vastgesteld bestemmingsplan 'Buitengebied Sint Hubert, Hapseweg 3'

 

Stevensbeek

Afhandelingen

 • Evenementenvergunning verleend voor het organiseren van een Bouw3Daagse van 23 tot en met 25 augustus 2023 Pater Eymardstraat ongenummerd (park), Stevensbeek

 

 

Vierlingsbeek

Afhandelingen

 • Evenementenvergunning verleend voor het organiseren van Kermis Vierlingsbeek van 12 t/m 15 augustus 2023 Vrijthof, Vierlingsbeek (kadastraal C 3076)
 • Evenementenvergunning verleend voor het organiseren van kermisfeest Vierlingsbeek van 11 tot en met 14 augustus 2023 Grasveld nabij Vrijthof
 • Rectificatie: Bekendmaking vastgesteld wijzigingsplan Vierlingsbeek, Soetendaal 3

 

 

Vianen

Afhandelingen

 • Evenementenvergunning verleend voor het organiseren van Kindervakantiedagen Akkerweg Vianen NB op 23, 24 en 25-2023 Akkerweg, 5434PA Vianen NB

 

 

Wanroij

Afhandelingen

 • Evenementenvergunning verleend voor het organiseren van Kinder Vakantie Pretdagen Wanroij van 23 t/m 25-08-2023 Kattenstraat, 5446AJ Wanroij

«   »