Gemeentenieuws

Gepubliceerd op 5 september 2023 om 16:28

Nieuws uit het Land van Cuijk, ontstaan vanuit de gemeenten: Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis.

We kijken weer uit naar de Cuijkse kermis


Op vrijdagavond 8 september geeft wethouder Maarten Jilisen het startschot voor vijf dagen feest in het centrum van Cuijk. De kermis staat weer voor de deur! Het is een traditie waar we elk jaar allemaal weer naar uitkijken. Maarten Jilisen: ‘Ieder jaar kijk ik weer uit naar de kermis in Cuijk. Vijf dagen gezelligheid en genoeg vermaak voor jong en oud. Dat stimuleren we als gemeente graag.’

 

Er is wederom een mooi aanbod aan attracties op de kermis dit jaar waar zowel jong als oud uren plezier in kan beleven. Wat dit jaar anders is ten opzichte van voorgaande jaren is dat de Maasstraat ter hoogte van de Schouwburg niet in de route is opgenomen. Dit omdat na de herinrichting van de straat hier onvoldoende ruimte beschikbaar is. Natuurlijk staan er op andere plekken in het centrum talloze attracties voor iedereen en onder andere op het Maasveld en de Markt wordt het een kleurrijk spektakel.

 

Maarten Jilisen: ‘Tijdens de kermis in Cuijk draait het natuurlijk niet alleen om de attracties. Het brengt gezelligheid en het creëert een fijne sfeer. Het perfecte moment om na de vakantie lekker bij te kletsen met familie en vrienden onder het genot van een drankje en muziek. Ook zijn het fijne en goede dagen voor onze horecaondernemers.’

 

Kermisbeleid
Bij gemeente Land van Cuijk zijn we bezig met een nieuw beleid voor de kermissen in al onze kernen. Als gevolg hiervan zal de organisatie van de kermissen na dit seizoen opnieuw worden aanbesteed. Dorpen kunnen er dan voor kiezen om zelf een kermis te organiseren, of het juist door de gemeente te laten doen. Om tegemoet te komen aan het bestaansrecht van de kermissen in alle kernen wordt de gelegenheid geboden een bedrag te ontvangen vanuit de gemeente om zelf een kleine kermis te organiseren. Grotere kermissen worden wel door de gemeente georganiseerd.

 

‘We vinden het belangrijk dat ook in de kleine kernen de kermis bestaansrecht heeft. Met het nieuwe beleid hopen we hieraan tegemoet te komen en alle kernen de mogelijkheid te bieden een kermis te (laten) organiseren. Sfeer proeven, in de attracties gaan en bijpraten met oude bekende. Dat stimuleren we als gemeente graag’.

 

De officiële opening van de kermis in Cuijk is vrijdagavond om 19.30 uur op de Maaskade.

 

Vergaderingen en bijeenkomsten raad Land van Cuijk

 

Planning na het zomerreces

Na het zomerreces vindt een verandering in de vergadercyclus van de gemeenteraad plaats. De tweede thema-avond en de commissievergaderingen worden hierbij omgedraaid. Dit geeft de hierna beschreven raadscyclus.
De eerste en derde donderdag van een raadscyclus, die steeds vier weken duurt, staan in het teken van beeldvorming. De tweede donderdag vergaderen de commissies en op de vierde donderdag de raad. De raad werkt volgens het model van Beeldvorming, Oordeelsvorming en Besluitvorming. Openbare vergaderingen en bijeenkomsten van de raad beginnen in de regel om 19.30 uur.

 

Thema-avond

Op donderdag 7 september a.s. vinden gelijktijdig twee thema-avonden plaats. Thema-avond 1 gaat over de Mobiliteitsvisie. Thema-avond 2 gaat over de Visie buitengebied, Instrumentarium woningbouw en Harmonisatie subsidiebeleid sport en welzijn.
Op donderdag 21 september a.s. is de tweede thema-avond. Er vinden dan eveneens gelijktijdig twee thema-avonden plaats. Thema-avond 1 gaat over het Geurbeleid en stikstof. Thema-avond 2 gaat over het Masterplan Waterpark Dommelsvoort.

 

Commissies

Op donderdag 14 september a.s. vergaderen de commissies Omgeving en Inwoners.

 

Raadsvergadering

Op donderdag 28 september a.s. vergadert de raad.

 

Agenda’s en stukken

Op https://lvc.bestuurlijkeinformatie.nl/ vindt u de agenda’s en de stukken van vergaderingen en bijeenkomsten van de raad. Ook te bereiken via de website van de gemeente (www.landvancuijk.nl). U vindt er ook steeds de actuele informatie m.b.t. aanvangstijd en locatie.

 

Vergaderingen volgen

Via internet kunt u een vergadering live volgen of een eerdere vergadering terugkijken. Ga naar https://lvc.bestuurlijkeinformatie.nl/.

Het maken van beeld- en geluidsopnames is alleen toegestaan wanneer u dit vooraf heeft gemeld bij de griffie (via griffie@landvancuijk.nl) of voorafgaand aan de vergadering meldt bij de voorzitter, en de gegeven aanwijzingen volgt.

 

Spreekrecht

U kunt gebruikmaken van het spreekrecht over de geagendeerde onderwerpen. Tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van de raads- of commissievergadering vraagt u spreekrecht aan via griffie@landvancuijk.nl. Er zijn regels voor het inspreken. Zo zijn er bepaalde onderwerpen waarover u niet kunt inspreken. Bij de commissies spreekt u in bij het desbetreffende agendapunt, bij de raad aan het begin van de vergadering.

Spreek bij voorkeur in bij een commissie. De raad heeft dan nog meer tijd om uw inbreng te wegen en te betrekken bij het uiteindelijke besluit.

 

Meedoen en meepraten

Tijdens de beeldvormende thema-avonden is er ook ruimte om mee te doen en mee te praten. Dit is afhankelijk van de onderwerpen en vorm waarin deze worden behandeld. Ook staat dan het inwonerspodium op de agenda. Hierbij kunt u een nieuw onderwerp onder de aandacht van de raad brengen. Aanmelden kan tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van de thema-avond via griffie@landvancuijk.nl. We gaan graag met u in gesprek!

 

Informatie

De griffie helpt u graag verder. U kunt ons bereiken via griffie@landvancuijk.nl.

 

Geplande militaire oefening: 18 t/m 22 september

In het kader van training voor militaire van de Koninklijke Landmacht wordt er geoefend binnen deze gemeente. Praktisch gezien houdt dit in dat de militairen diverse locaties gaan verkennen om luchtverdedigingsprocedures te beoefenen.

Voor algemene klachten waarbij geen sprake is van schade, kunnen burgers/omwonenden contact opnemen met de Sectie Communicatie van 13 Lichte Brigade via communicatie_13LTBRIG@mindef.nl

Indien er door de oefening schade is ontstaan dan kun je dit onder vermelding van de militaire eenheid zoals kenteken voertuig, datum en tijd, plaats, soort schade etc. melden aan:

Sectie Claims Ministerie van Defensie

Postbus 90004

3509 AA Utrecht

Telnr: 088-9561951

Email:JDVclaims@mindef.nl

 

Bewegen is de basis

Een actieve lezing door Hanneke Poot op 20 september

 

Dit jaar heeft GGD Hart voor Brabant in samenwerking met gemeente Land van Cuijk al diverse sprekers aan bod laten komen om te praten over het belang van een goede gezondheid en mentale en fysieke fitheid. Ook dit najaar zetten we deze interessante lezingen door waar verschillende onderwerpen, zoals bewegen van kinderen, leefstijl en het puberbrein, de revue passeren.

Bewegen is de basis van alles wat een kind gaat leren. Vanaf zijn prille begin beweegt het kind en doet het ervaring op over zichzelf en de wereld om zich heen. Dit ervaren en bewegen noemen we de sensomotorische ontwikkeling. Deze keer neemt Hanneke Poot, kinderfysiotherapeut, remedial teacher en docent, je mee in deze ontwikkeling.

Vooral in het eerste levensjaren van een kind wordt er veel bewegingservaring opgedaan in dit ontwikkelingsgebied, al moeten kinderen tot 12 jaar elke dag op de buik spelen, rollen en kruipen. Het is van groot belang dat een kind de fasen in de motorische ontwikkeling goed doorloopt omdat het de basis legt voor de ontwikkeling van de hersenen en op alle ontwikkelingsgebieden. Waarom dat is, dat gaan we deze avond bespreken.

Deze avond gaan we kijken hoe de motorische ontwikkeling eruitziet, en waarom deze zo belangrijk is? Welke spelletjes en activiteiten hebben kinderen nodig om zich te ontwikkelen en waarom is dat zo? Wees welkom en kom zelf ervaren wat bewegen met ons doet.

 

 

Samen aan tafel op Wereld Alzheimer Dag 2023 in Land van Cuijk

Donderdag 21 september is het Wereld Alzheimer Dag. Een dag om extra aandacht te besteden aan dementie en de impact daarvan. Zoals ieder jaar organiseren de regionale afdelingen van Alzheimer Nederland talloze activiteiten. Om samen van te genieten én om meer bekendheid te geven aan dementie. Met dit jaar als thema: Samen aan tafel. 

Het thema van dit jaar, "Samen aan tafel," benadrukt het belang van sociale verbinding en waardevolle momenten. Als je dementie hebt, of zorgt voor iemand met dementie, is het belangrijk om mee te blijven doen. Een gezamenlijke activiteit of een uitje is echter niet altijd vanzelfsprekend. De vrijwilligers van Alzheimer Nederland zetten zich in om leuke en toegankelijke activiteiten te organiseren voor mensen met dementie en mantelzorgers.

Samen aan Tafel door leerlingen van middelbare scholen

Op donderdag 21 september verzorgen leerlingen van onderstaande middelbare scholen in het Land van Cuijk een lunch voor mensen met dementie en hun mantelzorger.

09_afbeeldinglogodementievriendelijklvc-1.jpg

 

 

 

Merletcollege Cuijk

12:30 uur – 14:00 uur

Aanmelden via dementievriendelijkcuijk@gmail.com of via uw ouderenverpleegkundige

Merletcollege Mill

12:00 uur – 14:00 uur

Aanmelden via dementievriendelijkmill@gmail.com of via uw ouderenverpleegkundige

Merletcollege Grave

12:00 uur – 14:00 uur

Aanmelden via dementievriendelijkgrave@gmail.com of via uw casemanager dementie

Metameer Boxmeer

12:30 uur – 14:00 uur

Aanmelden via dementievriendelijkboxmeer@gmail.com of via uw ouderenverpleegkundige

Metameer Sint Anthonis

12:00 uur aanvang

Aanmelden bij co.smits@pantein.nl of via uw ouderenverpleegkundige

Korenaer Stevensbeek

12:30 uur aanvang

Aanmelden bij g.janszen@alzheimervrijwilligers.nl of via uw ouderenverpleegkundige

 

In november zal het Koning Willem 1 college in Cuijk een diner verzorgen speciaal voor mensen met dementie en hun mantelzorger.

 

Bekendmakingen gemeente Land van Cuijk

De volledige tekst van de officiële bekendmakingen vind je op www.officielebekendmakingen.nl. Dit is het officiële publicatiekanaal voor gemeentelijke bekendmakingen. Het kan gaan om (ontwerp)besluiten, (ontwerp)plannen, verkoop van percelen gemeentegrond en andere formele bekendmakingen.

 

Op deze pagina’s staan alleen beknopte versies, bedoeld als service en ter informatie. In de officiële bekendmaking op bovengenoemde website staat welke mogelijkheden er zijn voor het leveren van inspraak (een zienswijze indienen), het gebruiken van een rechtsmiddel, zoals bezwaar, (hoger) beroep en voorlopige voorziening of hoe er anders gereageerd kan worden.

 

Je kunt ook per e-mail op de hoogte blijven van alle bekendmakingen. Ga naar www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt. Hier kun je een profiel aanmaken met je postcode en aanvinken van welke overheden en welke soort bekendmakingen je wilt ontvangen.

Land van Cuijk

| Verkeersbesluiten

 • Tijdelijke verkeersmaatregel open monumentendag tentoonstelling klassieke auto’s in Grave op 10 september 2023 - Markt 2 te Grave
 • Tijdelijke verkeersmaatregel open monumentendag tentoonstelling klassieke auto’s in Grave op 10 september 2023 - Markt 2 te Grave

| Uitschrijving basisregistratie personen

Vertrokken naar onbekende bestemming

 

Uit onderzoek van de afdeling Burgerzaken is gebleken dat onderstaand persoon niet meer woont op het adres waar hij of zij volgens de Basisregistratie personen (BRP) staat ingeschreven. Het college van burgemeester en wethouders heeft ingevolge artikel 2.22 van de Wet BRP besloten de bijhouding van de persoonslijst van deze persoon op te schorten wegens vertrek uit Nederland. Dit betekent dat hij of zij daardoor formeel niet meer op dat adres staat ingeschreven.

 

Geslachtsnaam en voorletters

Geboorte-datum

Adres

Datum besluit

I Sbârcea

04-06-1978

Verlorenhoek 3, 5446 XL Wanroij

28-08-2023

R.A.H. van Alphen

09-11-1993

Muntlaan 1, 5361 ME Grave

28-08-2023

F. Rahmani

28-10-1991

Muntlaan 1, 5361 ME  Grave

28-08-2023

K. Horns

31-10-1983

Houtsnipwal 52, 5431 JT  Cuijk

28-08-2023

A.W. Jesionowski

22-06-1982

Julianastraat 3, 5441 AN  Oeffelt

28-08-2023

D.J. Olender

26-05-1990

Julianastraat 3, 5441 AN  Oeffelt

28-08-2023

R.M. Sowinska

10-10-1973

Julianastraat 3, 5441 AN  Oeffelt

28-08-2023

 

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit bezwaar maken bij het college. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is zes weken en vangt aan één dag na de datum van deze publicatie.

 

Het ondertekende bezwaarschrift moet bevatten de naam en het adres van de indiener, de datum en een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt. Ook moet de bezwaarmaker gemotiveerd aangeven waarom hij of zij het niet eens is met het besluit. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk, Postbus 7, 5360 AA Grave.

 

| Overige

 • Melding Activiteitenbesluit milieubeheer – Stoofweg 7, 5361HZ Grave
 • Publicatie zakelijk weergave van de inhoud van de anterieure overeenkomst

Beers

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Omgevingsvergunning verleend voor het realiseren van een kattenhotel aan huis Gildeweg 29, 5437AJ Beers NB
 • Omgevingsvergunning verleend voor gedeeltelijk wijzigen van brandcompartimenten in het gebouw met logiesfunctie De Bungelaar 4, 5437PM Beers NB
 • Omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een landbouwloods Graafsedijk 16, 5437NG Beers NB

Beugen

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een woonhuis Lange Heggen, Beugen kadastraal F 3910 (bouwkavel 507)

| Overige

 • Objectvergunning verleend voor het plaatsen van een vrachtwagen met trailer en hijskraan van 18 t/m 20-09-2023 Brouwersstraat 16, 5835AW Beugen

Boxmeer

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het vervangen van bestaande handelsreclame Burg Verkuijlstraat 11, 5831EH Boxmeer
 • Kennisgeving verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een bedrijfsloods met woongedeelte Stationsweg 11, 5831CR Boxmeer
 • Kennisgeving verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een traforuimte en inkoopstation op terrein VTS Handelstraat 28, 5831AV Boxmeer

Afhandelingen

 • Omgevingsvergunning verleend voor het plaatsen van gevelreclame Koorstraat 61, 5831GH Boxmeer
 • Omgevingsvergunning verleend voor (UP) brandveilig gebruik WZC Sint Anna Veerstraat 49a, 5831JM Boxmeer
 • Kennisgeving intrekking aanvraag omgevingsvergunning de Goudenregen 2, 5831RS Boxmeer
 • Omgevingsvergunning verleend voor het plaatsen van gevelreclame Koorstraat 61, 5831GH Boxmeer

Cuijk

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een berging Jan van Cuijkstraat 4a, 5431GB Cuijk

Afhandelingen

 • Buiten behandeling laten aanvraag APV-ontheffing voor het aanvragen van een ontheffing geluid op 3, 4 en 12 oktober 2023 Grotestraat 99, 5431DJ Cuijk

| Overige

 • Terrasvergunning verleend voor Time 4 Burgers Korte Molenstraat 15, 5431DT Cuijk
 • Evenementenvergunning verleend voor het organiseren van Lichtjestocht Cuijk 2023 op 23 december 2023 Centrum Cuijk, Gemeente Land van Cuijk

Grave

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Omgevingsvergunning verleend voor het renoveren van de woning Mars en Wijthdijk 3, 5361MA Grave
 • Omgevingsvergunning verleend voor het realiseren van een alternatieve dassenburcht en een amfibieënpoel Marsstraatje ong. Grave, kadastraal H1483 en H1786
 • Omgevingsvergunning verleend voor het kappen van 2 bomen N321, Grave, Land van Cuijk, Noord-Brabant, kadastraal GVE00-C-1619
 • Omgevingsvergunning verleend voor het realiseren van 3 appartementen in bestaande bebouwing en aanpassen cafetaria Maasstraat 10 en Achter de Kerk 9, 5361 EZ Grave

| Overige

 • Evenementenvergunning verleend voor het organiseren van de Open Monumentendag klassieke auto's op 10 september 2023 Centrum Grave, Land van Cuijk, Noord-Brabant
 • Objectvergunning verleend voor het plaatsen van een verhuislift en vrachtwagen op 8 november 2023 Ruyterstraat 6, 5361GC Grave
 • Objectvergunning verleend voor het plaatsen van een tent op 4 november 2023 Klinkerstraat 14, 5361GW Grave
 • Objectvergunning verleend voor het plaatsen van een tent op 11 november 2023 Klinkerstraat 14, 5361GW Grave
 • Evenementenvergunning verleend voor het organiseren van de Open Monumentendag klassieke auto's op 10 september 2023 Centrum Grave, Land van Cuijk, Noord-Brabant

Haps

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een renovatie Beijersbos 4, 5443PL Haps

Afhandelingen

 • Buiten behandeling laten aanvraag omgevingsvergunning voor het aanbrengen van terreinverharding, aanleg van inritten en erfafscheidingen Kokerbijl 18, 5443PV Haps

Holthees

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Omgevingsvergunning voor het bouwen van een carport Kapelstraat 32, 5824AJ Holthees is vergunningsvrij
 • Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor het brandveilig gebruiken van een kinderdagverblijf Kapelstraat 18a, 5824AJ Holthees

Katwijk

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het aanleggen van een bulkkade Lange Oijen ongenummerd, Katwijk NB, kadastraal CUI00 E 1342
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het aanleggen van een bulkkade Lange Oijen ongenummerd, Katwijk NB, kadastraal CUI00 E 1342

Langenboom

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van 27 starterswoningen Graafseweg 89, 5453SZ Langenboom

Afhandelingen

 • Omgevingsvergunning verleend voor het uitbreiden van een woonhuis Eikenlaan 19, 5453RT Langenboom

| Overige

 • Omgevingsvergunning verleend voor het organiseren van Out Of The Box Festival op 2 en 3 september 2023 Fazantenweg 16, 5453JM Langenboom
 • Kennisgeving evenementenmelding categorie 1 voor het organiseren van een Skate-event op 21 oktober 2023 kermisplein Langenboom

Ledeacker

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor het brandveilig gebruiken van BSO de Helden Ledeackersestraat 25, 5846AM Ledeacker
 • Kennisgeving verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van 12 woningen Den Dries ongenummerd, Ledeacker, kadastraal OLO00 I 1113

Afhandelingen

 • Omgevingsvergunning verleend voor het wijzigen van het gebruik t.b.v. een BSO Ledeackersestraat 25, 5846AM Ledeacker

Linden

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Kennisgeving intrekking aanvraag omgevingsvergunning Eindsestraat 18, 5439NH Linden
 • Omgevingsvergunning verleend voor het realiseren van een dassenburcht Lommerstraat ongenummerd, Linden, kadastraal CUI00 N 4

Mill

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning Meidoornweg ongenummerd Mill (Kavel R 768)
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een vrijstaand woonhuis 't Kavelt ongenummerd, Mill (kavel 511), kadastraal MIL00 R 1536
 • Kennisgeving verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het vervangen van bestaande handelsreclame Markt 20a, 5451BS Mill

Afhandelingen

 • Kennisgeving intrekking aanvraag omgevingsvergunning Kattestraatje 12, 5451GH Mill

| Overige

 • Evenementenvergunning verleend voor het 66 jarig bestaan vieren van SCM op 27, 28 en 29 oktober 2023 Brandsestraat 1c, 5451NW Mill
 • Objectvergunning verleend voor het plaatsen van 10 driehoeksborden op in- en uitvalswegen Mill, Land van Cuijk, Noord-Brabant en Sint Hubert

Oeffelt

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van 4 dakramen Beugenseweg 26, 5441AE Oeffelt

Afhandelingen

 • Omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een hal Hoogeind 1a, 5441PJ Oeffelt

Oploo

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het aanleggen van een inrit/uitweg Loonseweg ongenummerd, Oploo, kadastraal OLO00M 890
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het vervangen van 5 omgevallen knotwilligen Watermolenstraat ongenummerd, Oploo, kadastraal OLO00 M 547
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het aanleggen van een vijver Watermolenstraat 16, 5841CT Oploo

Afhandelingen

 • Omgevingsvergunning verleend voor het aanleggen van een inrit/uitweg Loonseweg ong., kadastraal Oploo, sectie M, nummer 893
 • Omgevingsvergunning verleend voor het brandveilig gebruiken van basisschool Matthiasschool Oploo Deken Schmerlingstraat 17, 5841AM Oploo
 • Omgevingsvergunning verleend voor het veranderen van de inrichting Brugstraat 16, 5841CZ Oploo
 • Omgevingsvergunning verleend voor het oprichten van een vleesstierenstal Striep 12, 5841CX Oploo

Rijkevoort

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een werktuigenloods Sassekamp 10, 5447PM Rijkevoort
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van zonnepanelen in de tuin Vredepeelweg 14, 5825HJ Overloon

Afhandelingen

 • Omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een half vrijstaande woning Koningsspil 29 Rijkevoort, (kavel 513)
 • Omgevingsvergunning verleend voor het verbouwen van een woonboerderij Papenvoortsesteeg 1, 5449AB Rijkevoort-De Walsert
 • Omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een half vrijstaande woning Koningsspil 31 Rijkevoort (kavel 514)

 

 

Sint Anthonis

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Omgevingsvergunning verleend voor het aanleggen van een oprit Breestraat 50, 5845AW Sint Anthonis

Sint Hubert

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Kennisgeving verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het splitsen van bestaand woonhuis, plaatsen 2 garages en aanleggen uitweg Voortsestraat 32, 5454NP Sint Hubert, kadastraal MIL00 C 2074

Velp

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Omgevingsvergunning verleend voor het brandveilig gebruiken van de Verrekijker Beukenlaan 6, 5363RA Velp
 • Omgevingsvergunning verleend voor het herbestemmen van gebouw E1 van de Generaal de Bonskazerne Generaal de Bonsweg 1, 5363ST Velp

Vierlingsbeek

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een bergingskelder onder verhoogd altaar Pastoor Jansenstraat 2, 5821AZ Vierlingsbeek
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van een paardenstal Vierlingsbeek, kadastraal VLB00 G 1219

Afhandelingen

 • Buiten behandeling laten aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van een woning, het plaatsen van een dakkapel en een veranda Overloonseweg 1, 5821EE Vierlingsbeek

 

Wanroij

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Kennisgeving verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het aanleggen van een natuurvijver Oosteind 2, 5446PM Wanroij
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het splitsen van een woning Dorpsstraat 15, 5446AM Wanroij

| Overige

 • Evenementenvergunning verleend voor het organiseren van The Gardens of Babylon Festival van 1 t/m 4 september 2023 Zoetendaal, Wanroij

Westerbeek

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het snoeien van een boom Koehardstraat 18, 5843AM Westerbeek
 • Kennisgeving verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van een agrarische bedrijfswoning naar een plattelandswoning Schepersstraat 4, 5843AR Westerbeek

 

Wilbertoord

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van 18 woningen Nabij van Ophovenlaan (plan Moerboom), Wilbertoord