Start sloop voormalig werkterrein Danone Nutricia in Cuijk

Gepubliceerd op 18 september 2023 om 19:16

Halverwege september wordt een start gemaakt met de sloop van het voormalig werkterrein van Danone Nutricia aan de Grotestraat in Cuijk. De aanbesteding is afgerond en het werk is gegund aan sloopaannemer M. Heezen B.V. uit Eindhoven.(foto Afbeelding: historische gevel van de voormalig Nutricia fabriek)

Deze partij gaat het voormalige fabrieksterrein slopen en het daarmee stapsgewijs vrij maken voor de toekomstige woningbouw die hier gaat plaatsvinden. De gunning blijft binnen het beschikbaar gestelde budget om de werkzaamheden uit te voeren.

Wethouder Maarten Jilisen: ‘Sinds 1 juli 2023 zijn de bedrijfsactiviteiten van Danone Nutricia volledig verhuisd naar de nieuwe fabriek op bedrijventerrein Park Laarakker. Sindsdien heeft de gemeente Land van Cuijk het voormalige terrein van Danone Nutricia, aan de Grotestraat in Cuijk, in beheer. Nadat de sleutel symbolisch werd overgedragen aan de gemeente zijn we aan de slag gegaan met het demonteren en ontmantelen van de nog aanwezige procesinstallatie in de fabriek en het omliggende terrein.’

Halverwege september start de aannemer met het inrichten van het werkterrein en het plaatsen van de bouwhekken. Eind september wordt stapsgewijs gestart met het slopen van de gebouwen aan de westzijde en de oostzijde van het terrein. Begin oktober starten ze met het machinaal slopen van de fabriekshallen en het kantoorgedeelte aan de westzijde van de Grotestraat. Begin november is de verbindingsbrug over de Grotestraat aan de beurt. De verwachting is dat de sloop van het totale fabrieksterrein in de zomer van 2024 is afgerond.


Het uiteindelijke doel is het gebied in te richten voor woningbouw. Om dit te realiseren starten we na de sloop met diverse onderzoeken die hiervoor nodig zijn, zoals een bodemonderzoek en onderzoek naar archeologie op deze locatie. De ambitie is om hier uiteindelijk 140 woningen te realiseren in verschillende categorieën. Appartementen, twee-onder-een-kapwoningen en dijkwoningen als sociale huurwoningen, huur in de vrije sector en koopwoningen.


Afbeelding: historische gevel van de voormalig Nutricia fabriek