Gemeentenieuws

Gepubliceerd op 17 oktober 2023 om 19:46

Nieuws uit het Land van Cuijk, ontstaan vanuit de gemeenten: Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint-Hubert en Sint-Anthonis.

Vervolg informatieavond 30 oktober
Herinrichting Rembrandt van
Rijnstraat in Boxmeer
Gemeente Land van Cuijk heeft advies- en ingenieursbureau
Sweco opdracht gegeven om het definitieve ontwerp te maken
voor de herinrichting van de Rembrandt van Rijnstraat en
omgeving. Dit ontwerp voorziet in het optimaal inrichten van

de fietsroute door de wijk. Ook worden belangrijke klimaat-
adaptieve maatregelen genomen. Sweco gaat verschillende

onderzoeken uitvoeren als basis voor het ontwerp. Ook
participatie met inwoners maakt hier deel van uit.
De eerste informatieavond heeft plaatsgevonden in augustus en
samen met de uitkomsten van de verschillende onderzoeken is
het ontwerp opgezet. Dit willen we graag presenteren tijdens een
tweede informatiebijeenkomst.
Datum maandag 30 oktober
Tijd 18.30 uur inloop
19:00 uur start bijeenkomst
(verwacht einde rond 21.00 uur).
Locatie De Weijer, De Raetsingel 1 in Boxmeer
Aanmelden
Aanmelden voor deze bijeenkomst kan via
ons.landvancuijk.nl en dan onder ‘denk mee’ kiezen
voor Herinrichting Rembrandt van Rijnstraat.

 

Werkzaamheden Haps

Herinrichting centrum

 

Vanaf 23 oktober 2023 wordt er gewerkt in het centrum van Haps. Wat gaat er gebeuren? Een deel van het riool wordt vervangen. Ook leggen we een regenwaterriool aan en richten we de weg anders in. Daarnaast vervangen en passen we kabels en leidingen aan.

 

Regenwaterriool
Wat is een regenwaterriool? Via het riool stroomt regenwater en vies water naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Dat vieze water komt van de wasmachine, het toilet en de vaatwasmachine. Tegenwoordig leggen we vaak regenwaterriolen aan. Dat gebeurt dan apart van het riool met het vieze water. Een regenwaterriool vangt het water op dat valt op daken, straten en pleinen. Dit regenwater stroomt niet naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Via het regenwaterriool stroomt het naar beken en sloten in de buurt, want regenwater hoeven we niet schoon te maken.


Start en fasering werkzaamheden
Aannemersbedrijf Infrascoop voert het werk uit. Zij starten op 23 oktober 2023. Er komen twee omleidingen voor het verkeer. Een hoofdomleiding via de rondweg en een lokale omleiding via de Zoetendaalstraat en de Wildsestraat. Ook de buslijn gaat van deze route gebruik maken. Bij de kruising Beerseweg en bij de kruising met de Straatkantseweg komen tijdelijk bushaltes.
Het werk wordt in verschillende delen (fasen) uitgevoerd. Dat vraagt om goed overleg tussen alle partijen. Het is een grote klus waarbij onverwachte dingen kunnen gebeuren. Bijvoorbeeld een periode met heel slecht weer of een archeologische vondst. De weg kan dan langer openliggen dan gepland. Hinder is niet altijd te voorkomen. We doen er alles aan om dit tot een minimum te beperken.

 

Energietoeslag

Er komen al veel vragen over de aanvraag van de energietoeslag binnen bij de gemeente. Op dit moment zijn we druk bezig om de regeling goed te organiseren. Als er meer bekend is over de energietoeslag in 2023, en hoe je deze kunt aanvragen, lees je dat op www.gemeentelandvancuijk.nl/energietoeslag. Ook via de gemeentepagina in Maasdriehoek en ArenA Lokaal communiceren wij over de energietoeslag.

Op www.gemeentelandvancuijk.nl/geldzorgen staat een overzicht van de verschillende regelingen die wij hebben voor inwoners met geldzorgen.

 

Afbeelding: 7. Glvc_Energie-Armoede-Noodfonds_ledscherm_2560x 1920 -2

Onderzoek afval – oud papier en milieustraten

We zijn op zoek naar jouw ervaringen met de inzameling van oud papier en je ervaring met de milieustraten. Vul de vragenlijst in op https://ons.landvancuijk.nl/afval voor meer informatie.   

8qrcodeartikelafvalonderzoek.png

 

Rectificatie artikel bladmanden

In de editie van week 41 is per ongeluk een verkeerde link geplaatst bij het artikel. De juiste link is www.gemeentelandvancuijk.nl/blad

 

Ideeën voor de herdenking van 80 jaar bevrijding in 2024/2025?
Meld u dan aan voor de brainstormsessie op 1 november 2023 in Grave

Land van Cuijk – Van september 2024 tot en met augustus 2025 herdenken we dat Nederland 80 jaar geleden werd bevrijd. In het zuiden van Nederland gebeurde dat in 1944, de rest van ons land volgde in 1945. Heeft u lokale ideeën voor de herdenking? Wilt u meedenken of meehelpen? Meld u dan aan voor de brainstormsessie op woensdagavond 1 november 2023 in Catharinahof in Grave. Dat kan door een e-mail te sturen naar kabinet@landvancuijk.nl. Tijdens de brainstormsessie verzorgen onder andere het Nationaal Comité 4 en 5 mei en Brabant Herinnert presentaties.

 

Het lijkt nog ver weg, maar voordat we het weten is het september 2024. Dan begint de periode waarin we vieren dat Nederland in 1944/1945 werd bevrijd van de Duitse bezetter. Wat kunnen we leren van toen, nu er steeds minder ooggetuigen zijn die het leed van dichtbij hebben meegemaakt? En hoe kunnen we ervoor waken dat zoiets nú en in de toekomst niet meer gebeurt? Juist in deze tijd blijkt maar weer eens hoe kwetsbaar onze vrijheid is. Ook de gemeente Land van Cuijk wil graag aandacht besteden aan 80 jaar bevrijding en vrijheid. In eerste instantie door te inventariseren wat er al zoal leeft en speelt in de gemeente en daarnaast door enthousiaste en betrokken inwoners en initiatieven bij elkaar te brengen.

Mogelijk heeft u of uw organisatie ideeën voor activiteiten. Sommige initiatieven kunnen misschien worden versterkt door samenwerking. En wie weet welke nieuwe initiatieven er ontstaan. Heeft u een mooi idee? Bent u enthousiast en wilt u meedenken of meehelpen? Kom dan naar de brainstormsessie ‘Herdenking 80 jaar Bevrijding Land van Cuijk’ op woensdagavond 1 november 2023 in Catharinahof, Koninginnedijk 252, 5361 CR Grave, aanvang 19.30 uur.  Aanmelden kan via kabinet@landvancuijk.nl. Noteer bij het onderwerp ’80 jaar bevrijding’ en vermeld in uw mail uw naam, het aantal personen waarmee u komt en of u als particulier of als organisatie aanwezig bent. Na aanmelding ontvangt u meer informatie over de bijeenkomst.

 

Graag attenderen wij u daarnaast op de provinciale Inspiratiedag Brabant Herinnert die op 2 november plaatsvindt in het Stadhuis van Tilburg (Stadhuisplein 130, 5038 TC Tilburg)  van 10-17 uur. Net als de gemeentelijke brainstormsessie is dit bedoeld voor initiatiefnemers en organisatoren van WOII gerelateerde activiteiten rondom herdenken en herinneren, en vrede en vrijheid. Kijk ook eens op www.brabantherinnert.nl/brabant-herinnert-inspiratie-dag/.

 

Tweede Wereldoorlog en Bevrijding in het Land van Cuijk/Mill. Kinderen zitten op een geallieerd pantservoertuig van de Prinses Irene Brigade. Een geallieerde militair staat naast een marechaussee.

Foto: Martien Hermsen, collectie Hermsen Fotografie, Mill.  

 

Informatieavond harmonisatie subsidieregelingen waarderingssubsidies

Informatieavond op 25 oktober in MFA Oelbroeck

De gemeente Land van Cuijk kent een rijk verenigingsleven met organisaties die een bijdrage leveren aan de maatschappelijke doelen in onze gemeente. Deze organisaties worden vanuit de gemeente (structureel) gesubsidieerd. Op dit moment werken we aan een nieuwe subsidieregeling die geldt voor de hele gemeente Land van Cuijk. De voormalige vijf gemeenten Boxmeer, Cuijk, Sint Anthonis, Mill en Sint Hubert en Grave hadden ieder hun eigen regels voor subsidies. Dit beleid wordt nu geharmoniseerd tot één subsidiebeleid. De nieuwe regels worden op zijn laatst in december 2023 vastgesteld.

We kunnen ons voorstellen dat u als organisatie of vereniging met vragen zit rondom de nieuwe regelingen. Daarom organiseren we een informatiebijeenkomst aangaande de nieuwe subsidieregelingen. Tijdens de informatieavond worden de nieuwe voorgestelde regelingen toegelicht en is er ruimte voor vragen en opmerkingen. De planning is dat in december 2023 de gemeenteraad van de gemeente Land van Cuijk een definitie besluit zal nemen over de nieuwe subsidieregelingen.

 

Wij nodigen u uit op 25 oktober van 19.00 - 20.30 uur.

 

Locatie: Oelbroeck Sint Anthonis

Breestraat 1-D

5845 AX Sint Anthonis

 

Voorafgaand aan de bijeenkomst zullen alle verenigingen die nu een (structurele) waarderingssubsidie ontvangen van de gemeente Land van Cuijk, alvast een korte toelichting per mail ontvangen hoe de subsidiesystematiek er voor de vereniging zal gaan uitzien. Wanneer u nu een waarderingssubsidie ontvangt, kunt u dus een mail tegemoet zien.

 

Als u deze informatieavond wilt bijwonen, kunt u dit melden bij patty.wetzel@landvancuijk.nl

 

Informatieavond F-35 in Myllesweerd Mill

30 oktober 2023, 19.30 uur

 

Op maandagavond 30 oktober vindt er in Myllesweerd een informatieavond over de F-35, de militaire luchthaven Volkel en de stand van zaken heropening De Peel plaats. Je bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.

Tijdens deze informatieavond zal een vertegenwoordiger van Defensie ingaan op de F-35 en vliegbasis Volkel en zal de gemeente de laatste stand van zaken over heropening de Peel en de (regionale) samenwerking met je delen.

De avond start om 19.30 uur (inloop 19.00 uur) en zal tot ongeveer 21.00 uur duren. 

 

Veilig de donkere dagen door

 

Nog een paar weken en dan gaat de klok weer achteruit. Hoewel de dagen nu al korter worden, merken we dan ineens hoe vroeg het ’s avonds donker wordt. En hoe lang het duurt voordat het ’s ochtends licht is. Aan die overgang moet ik - elk jaar weer - erg wennen. Geef mij maar lange zwoele zomeravonden en vroeg fluitende vogels die vrolijk een nieuwe dag aankondigen.

Tegelijkertijd heeft zo’n herfst- en winterperiode ook wel wat: op tijd de gordijnen dicht en de kaarsjes aan.  Behalve veel gezelligheid brengen de donkere dagen echter ook extra veiligheidsrisico’s met zich mee. Het is zaak dat we daar alert op zijn, er bewust mee bezig zijn en naar elkaar omzien.

Denk bijvoorbeeld aan de scholieren die door het donker naar school fietsen. Het helpt enorm als ze dankzij werkende fietsverlichting goed zichtbaar zijn. Automobilisten mogen op hun beurt in het donker extra oog hebben voor kwetsbare verkeersdeelnemers.

Een andere uitdaging tijdens donkere dagen is inbraakpreventie. Inbrekers grijpen de donkere herfst- en wintermaanden aan om vaker hun slag te gaan. In het donker zijn ze minder zichtbaar en kunnen zij gemakkelijker hun gang gaan dan bijvoorbeeld in de zomer. Geef uw huis daarom een bewoonde indruk als u weg bent. Doe niet alleen alles goed op slot, maar laat in deze donkere periode wat vaker een lichtje aan en maak gebruik van tijdschakelaars en bewegingssensoren.

Over lichtjes gesproken; het is leuk en sfeervol om kaarsjes te branden in donkere tijden. Maar dat is niet altijd zonder risico. Zet ze op veilige plekken, blaas ze uit als u weg gaat en plaats rookmelders voor het geval het toch misgaat. Sinds vorig jaar zijn rookmelder op elke verdieping van een huis verplicht. Dat is niet voor niets, ze kunnen een hoop ellende voorkomen. 

We hechten allemaal aan veilige dorpen en buurten. Juist daarom is het belangrijk om met elkaar alerter te zijn als het duister intreedt en we wat minder op straat zijn. Via Whatsapp buurtpreventie kunnen we samen een oogje in het zeil houden. En hoe meer meldingen politie en boa’s ontvangen, hoe beter we kunnen optreden tegen zaken die niet pluis zijn. Zo zorgen we er samen voor dat we veilig de donkere dagen doorkomen.

 

Burgemeester Marieke Moorman

 

Oproep: nieuwe gastgezinnen voor Oekraïense vluchtelingen Land van Cuijk

De gemeente Land van Cuijk is op zoek naar nieuwe gastgezinnen die hun huis en hart willen openstellen voor Oekraïense vluchtelingen. Het gaat om vluchtelingen die op dit moment al enige tijd bij gastgezinnen in Land van Cuijk verblijven.

De situatie in Oekraïne heeft duizenden mensen gedwongen hun huizen te verlaten en hun toevlucht elders te zoeken. Vluchtelingen uit Oekraïne hebben behoefte aan een veilige en gastvrije plek om zo goed mogelijk verder te kunnen met hun leven. In de gemeente Land van Cuijk helpen we nog steeds waar we kunnen. De behoefte aan hulp en ondersteuning in de opvang blijft. De gemeente Land van Cuijk is daarom op zoek naar nieuwe gastgezinnen.

 

Wat betekent het om gastgezin te zijn?

Als gastgezin biedt u onderdak aan Oekraïense vluchtelingen en voorziet hen in basisbehoeften voor een duur van minimaal zes maanden. U biedt hen een stabiele en veilige omgeving, waar ze hun leven verder kunnen opbouwen. De vluchtelingen verblijven al enige tijd in het Land van Cuijk. De kinderen gaan hier naar school en de volwassenen zijn veelal aan het werk.

 

Hoe kunt u helpen?

Als u wilt helpen in de opvang van Oekraïense vluchtelingen, kunt u contact opnemen met de gemeente Land van Cuijk via 0485-854000 of gemeente@landvancuijk.nl. Uw hulp is zeer welkom.

 

Gezamenlijke fietsverlichtingsactie voor middelbare scholen Land van Cuijk

 

De donkere dagen komen er weer aan. De landelijke campagne AAN in het donker start direct na de herfstvakantie. Net voor en na de herfstvakantie kunnen leerlingen van Elzendaalcollege Boxmeer, Metameer Boxmeer en Stevensbeek, Pro College Boxmeer en Merletcollege Mill, Grave en Cuijk op school hun fietsverlichting laten controleren en worden leerlingen bewust gemaakt van de kwetsbaarheid in het donker.

De gezamenlijke fietsverlichtingsactie is een samenwerking tussen de middelbare scholen, gemeente Land van Cuijk, provincie Noord-Brabant, politie en diverse fietsenmakers uit de regio.

Fietsverlichtingscontrole

De fietsen van de leerlingen worden op school gecontroleerd met hulp van de fietsenzaken.

Hieronder een overzicht van de fietsverlichtingscontrole op de scholen:

- vrijdag 13 oktober - Merletcollege in Mill door Thijs Hendriks Tweewielers uit Wanroij.

- maandag 23 oktober - Merlet Grave door Pim’s Bike uit Grave.

- dinsdag 24 en 25 oktober - Metameer Boxmeer door Bike Totaal Rob’s Tweewielers uit Boxmeer  en Ger Maurix Tweewielers uit Overloon

- dinsdag 24 oktober - Metameer Stevensbeek door Thijs Hendriks Tweewielers uit Wanroij

- donderdag 26 oktober - Elzendaalcollege Boxmeer door Profile Marc Ermens uit Oploo en

  Bike Totaal Rob’s Tweewielers uit Boxmeer

- donderdag 26 oktober - Merletcollege Cuijk door Hans Lemmens Tweewielers uit Cuijk

- dinsdag 7 november - Pro College Boxmeer door Hans Lemmens Tweewielers uit Cuijk

 

De leerlingen worden gewezen op eventuele gebreken en kunnen in diezelfde week, met korting d.m.v. hun schoolpas, kleine reparaties aan hun fietsverlichting laten uitvoeren door de aangesloten fietsenmakers. De batterijen voor de fietsverlichting worden, indien nodig, ter plekke vervangen en worden door de gemeente Land van Cuijk en provincie Noord-Brabant gratis ter beschikking gesteld.

 

Bekendmakingen gemeente Land van Cuijk

De volledige tekst van de officiële bekendmakingen vind je op www.officielebekendmakingen.nl. Dit is het officiële publicatiekanaal voor gemeentelijke bekendmakingen. Het kan gaan om (ontwerp)besluiten, (ontwerp)plannen, verkoop van percelen gemeentegrond en andere formele bekendmakingen.

 

Op deze pagina’s staan alleen beknopte versies, bedoeld als service en ter informatie. In de officiële bekendmaking op bovengenoemde website staat welke mogelijkheden er zijn voor het leveren van inspraak (een zienswijze indienen), het gebruiken van een rechtsmiddel, zoals bezwaar, (hoger) beroep en voorlopige voorziening of hoe er anders gereageerd kan worden.

 

Je kunt ook per e-mail op de hoogte blijven van alle bekendmakingen. Ga naar www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt. Hier kun je een profiel aanmaken met je postcode en aanvinken van welke overheden en welke soort bekendmakingen je wilt ontvangen.

Land van Cuijk

| Verkeersbesluiten

 • Tijdelijke verkeersmaatregelen - Oranjeboomstraat te Mill

| Overige

 • Bekendmaking verkoop grond Didam arrest aan Evive
 • Bekendmaking verkoop grond sociale huur Didam arrest
 • Voornemen tot verkoop en levering percelen Sambeeksedijk

Beers

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Kennisgeving verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het starten van een bed en breakfast Hoefseweg 2, 5437PS Beers NB

 

Boxmeer

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een carport Bilderbeekstraat 6, 5831CX Boxmeer
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van een bedrijfsruimte met 3 bovenwoningen Raadhuisplein 5-9, 5831JX Boxmeer
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het slopen van funderingen onder peil perceel bestemming archeologische waarde Steenstraat 80, 5831JH Boxmeer
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het herbouwen van een schuilgelegenheid Veerstraat 51a, 5831JM Boxmeer

Afhandelingen

 • Omgevingsvergunning verleend voor het plaatsen van een traforuimte en inkoopstation Handelstraat 28, 5831AV Boxmeer

| Overige

 • Objectvergunning verleend voor het plaatsen van een telekraan, 3 bussen met aanhanger en een dieplader Weijerplein ongenummerd, Boxmeer

 

Cuijk

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van zonnepanelen op het Doehuis en schuur Patrijzenveld 117, 5431JR Cuijk
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel Kouwenberg 82, 5431GZ Cuijk
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel Wegedoorn 205, 5432EX Cuijk
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een woning (kavel 500) Grotestraat ongenummerd Cuijk - kadastraal CUI00 C 3953

Afhandelingen

 • Omgevingsvergunning verleend voor het plaatsen van een nokverhogende dakkapel Mariënweerd 7, 5431GL Cuijk
 • Omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van 23 woningen incl. tuinbergingen Toermalijnlaan ong. Cuijk kadastraal CUI00 A 6680

| Overige

 • Objectvergunning verleend voor het lossen van een vrachtwagen met stalen trappen op 10 oktober 2023 Grotestraat 62 nabij, 5431DL Cuijk
 • Objectvergunning verleend voor het plaatsen van een verkiezingstent en een toiletwagen van 21-11 t/m 23-11-2023 Wegendoornplein Cuijk
 • Ontheffing Alcoholwet verleend voor de reünie van basisschool De Waai in Cuijk op 28 oktober 2023 Lavendel 2A, 5432 DH Cuijk
 • Objectvergunning verleend voor het plaatsen van stalen rijplaten/dragline schotten met sloopkraan op 30/10/2023 Grotestraat ongenummerd, nabij nummer 132 Cuijk

Escharen

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het bestaande bouwwerk gebruiken voor arbeidsmigranten Meester Bongaardsweg 12, 5364PM Escharen

 

Grave

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Omgevingsvergunning verleend voor het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak Koninginnedijk 302, 5361CR Grave
 • Omgevingsvergunning verleend voor het aanbrengen van constructieve voorzieningen voor sparingen en installaties Stoofweg 4, 5361HZ Grave

Haps

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een kelder van een bijgebouw Burgem Moorenstraat 63c, 5443AC Haps
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning Kwekersweg 8a, 5443PP Haps
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het kappen van bomen ivm herinrichting straat Kerkstraat ong. Haps CUI00 L 3621
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het vellen van bomen op schoolplein De Bongerd Haps Kerkstraat 7, 5443AA Haps

 

Holthees

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een pré-mantelzorgwoning Gildestraat 9, 5824AA Holthees
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het aanleggen van een oprit Gildestraat 1, 5824AA Holthees

 

Katwijk

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Omgevingsvergunning verleend voor het aanleggen van een leidingbrug Korte Oijen 3, 5433NE Katwijk NB

 

 

Langenboom

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het kappen van een zieke boom Langenboomseweg 131, 5453JC Langenboom

 

Ledeacker

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van 12 woningen Den Dries 23 t/m 45 oneven, Ledeacker

 

Maashees

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Kennisgeving intrekking aanvraag omgevingsvergunning Kalverstraat 8A, 5823AK Maashees

 

Mill

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een woonunit 't Kavelt 25, Mill, kadastraal MIL00 R 1532
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning 't Kavelt ongenummerd, Mill (kavel 512)
 • Omgevingsvergunning verleend voor het bevestigen van een airco unit aan de zijgevel van de woning Hoogveldseweg 66, 5451AC Mill

Afhandelingen

 • Omgevingsvergunning verleend voor het realiseren van een nieuwbouw woning met bijgebouw Arsenaal 13, 5451VX Mill
 • Omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een woning Meidoornweg 19 Mill
 • Omgevingsvergunning verleend voor het vervangen van bestaande handelsreclame Markt 20a, 5451BS Mill

 

Oploo

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Kennisgeving intrekking aanvraag omgevingsvergunning 't Creytje 2, 5841AX Oploo

| Overige

 • Evenementenvergunning verleend voor het organiseren van een rommelmarkt op 05-11-2023 Grotestraat 12, 5841AB Oploo

 

Overloon

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van de gevel aan noordzijde Theobaldusweg 54, 5825BL Overloon

Afhandelingen

 • Omgevingsvergunning verleend voor het realiseren van twee in- en uitritten Pastoor van Boxtellaan 1 en 1a, 5825JK Overloon, kadastraal VLB I 1618-1619

| Overige

 • Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor ODBN/het veranderen van een mestverwerkingsloods Rieterdreef 3, 5825HS Overloon

 

Rijkevoort

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een vrijstaande woning Koningsspil 24, 5447BN Rijkevoort

 

Sambeek

| Overige

 • Bekendmaking vastgesteld bestemmingsplan “Grotestraat 97 Sambeek”
 • Objectvergunning verleend voor het plaatsen van een stormbaan voor een kinderfeest op 7 oktober 2023 Monseigneur Bekkerstraat 5, 5836BL Sambeek

 

Sint Anthonis

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Buiten behandeling laten aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een sta caravan Breestraat 27, 5845AZ Sint Anthonis

| Overige

 • Standplaatsvergunning verleend voor standplaatsvergunning mobiele vishandel elke woensdag in Sint Anthonis Lepelstraat, kruising Brink Sint Anthonis

 

Stevensbeek

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het vestigen van een productiegerichte paardenhouderij Lactariaweg 40, 5844AJ Stevensbeek

Velp

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van de kazerne (gebouw E2) naar 26 woningen Kouwenoordsestraat 2 tm 27, 5363 ST Velp

 

Vierlingsbeek

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van het woonhuis en het plaatsen van een dakkapel Overloonseweg 1, 5821EE Vierlingsbeek

| Overige

 • Kennisgeving Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval, Hattertweg 8 Vierlingsbeek

 

Vianen

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een tijdelijke woonunit Berkenkamp 34, 5434PD Vianen NB

 

Vortum-Mullem

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de woning Pastoor Sweensstraat 7, 5827AN Vortum-Mullem
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van 2 woningen Akkervoortweg ongenummerd Vortum Mullem (kavel 828 + 829)

 

Wanroij

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het verharden van een uitweg Schepersstraat 12, 5843AR Westerbeek

Afhandelingen

 • Omgevingsvergunning verleend voor het wijzigen van een woning van Ophovenlaan 20, 5455GD Wilbertoord
 • Kennisgeving intrekking aanvraag omgevingsvergunning Noordstraat 4, 5446BC Wanroij

| Overige

 • Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor het plaatsen van sleufsilo's Hank 18, 5446XE Wanroij

Westerbeek

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Omgevingsvergunning geweigerd voor het wijzigen van een agrarische bedrijfswoning naar een plattelandswoning Schepersstraat 4, 5843AR Westerbeek

| Overige

 • Bekendmaking vastgesteld bestemmingsplan Schepersstraat 12 Westerbeek

 

Wilbertoord

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Omgevingsvergunning verleend voor het wijzigen van een woning van Ophovenlaan 20, 5455GD
 • Wilbertoord