Gemeentenieuws

Gepubliceerd op 14 november 2023 om 19:57

Nieuws uit het Land van Cuijk, ontstaan vanuit de gemeenten: Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint-Hubert en Sint-Anthonis.

LAND VAN CUIJK | In de Maas Driehoek lees je wekelijks het nieuws van gemeente Land van Cuijk. Is de nieuwste editie van het Boxmeers- of Cuijks Weekblad nog niet bij jou bezorgd, maar kun je niet wachten om het meest actuele gemeentenieuws te lezen? Klik dan snel op deze link. 

 

Toegankelijkheid Land van Cuijk

Wethouder David Sölez bracht met medewerkers van de gemeente een bezoek aan Mill. Samen met het Platform Gehandicaptenbeleid Mill (PGM) bekeken zij knelpunten op routes in Mill voor mensen met een lichamelijke of visuele beperking. De gemeente pakt genoemde knelpunten in de openbare ruimte aan

Ook start binnenkort in het Land van Cuijk een campagne om inwoners en ondernemers bewuster te maken van de hinder die mensen met een lichamelijke of visuele beperking ondervinden door obstakels op hun route.

 

 

 

 

 

Naar de stembus

De vrienden van onze oudste zoon hadden afgelopen weekend ons huis uitgekozen om een avondje te chillen. 19 jaar oud zijn ze, studeren allemaal en mogen op 22 november voor het eerst in hun leven hun stem uitbrengen voor de Tweede Kamer. Toen ik even bij ze aanschoof, hadden ze ‘t over de verkiezingen. Tot mijn grote vreugde bleek dat bijna iedereen een stemwijzer had ingevuld. Sommigen hadden hun keuze al gemaakt, anderen zweefden nog. En daarmee lijken deze jonge stemmers op heel veel kiezers die zich nog druk aan het oriënteren zijn.

Het worden naar mijn idee de spannendste verkiezingen sinds tijden. Over onderwerpen die er toe doen en met vele nieuwe politieke gezichten. Belangrijk dus om naar de stembus te gaan en invloed uit te oefenen op dat wat wordt besproken en besloten in de Tweede Kamer. Want besluiten die op landelijk niveau worden genomen, hebben ook invloed op de manier waarop we in Land van Cuijk wonen, samenleven, ons voortbewegen etc.

Onze gemeente doet er alles aan om de verkiezingen goed te laten verlopen. De stempassen zijn deze week verstuurd, de grote borden met verkiezingsposters zijn geplaatst en de voorbereidingen voor verkiezingsdag zijn in volle gang. Er kan op 64 stembureaus gestemd worden en bovendien hebben we twee mobiele stembureaus. Honderden ambtenaren en inwoners bemensen deze stembureaus en tellen na afloop de stemmen. Dat is verantwoordelijk werk en ik ben dankbaar dat ze dat doen.

Er kan op woensdag 22 november van 7.30 uur tot 21.00 uur gestemd worden. Ik hoop op een hoge opkomst. Want hoe hoger de opkomst, hoe beter de stem van alle Nederlanders wordt vertegenwoordigd. Veel wijsheid gewenst bij het maken van een keuze voor een partij en kandidaat. Dat zeg ik in het bijzonder tegen de jongeren die voor het eerst naar de stembus mogen, zoals mijn zoon en zijn vrienden. Stemmen is een belangrijk recht en het gaat over de eigen toekomst. Daar ga je niet lichtvaardig mee om.   

 

Afbeelding: Marieke Moorman

schermafbeelding2023-11-14om200840.png

 

Beste inwoners,

Met veel plezier wil ik laten weten dat ik ga verhuizen naar het Land van Cuijk. Ik heb erg veel zin om in onze mooie gemeente te gaan wonen. Mijn man en ik hebben in Boxmeer een fijne woning gevonden. In de buurt van het gezellige centrum én met de natuur en het water op loopafstand. Een mooie mix van levendigheid en rust dus, precies waar het Land van Cuijk voor staat.

Toen ik burgemeester werd, in februari van dit jaar, heb ik aangegeven dat ik op termijn graag in het Land van Cuijk zou gaan willen wonen. Dat kon niet meteen omdat onze jongste zoon nog midden in zijn examenjaar zat. Met de gemeenteraad had ik daarom de afspraak dat we deze stap zouden zetten als onze zoon zijn diploma zou hebben gehaald. Dat is gelukkig gelukt en sinds die tijd zijn we onze huizenzoektocht gestart. Dat was nog best lastig want er zijn heel veel leuke, mooie en gezellige plekken in het Land van Cuijk. Uiteindelijk is onze keus op het huis in Boxmeer gevallen.

Tijdens mijn Route 33 heb veel mooie ontmoetingen gehad. Wat een fijne mensen wonen er in het Land van Cuijk! Hierdoor heb ik alleen nog maar meer zin gekregen om in onze gemeente te gaan wonen. Voordat het zover is, moet er natuurlijk nog heel wat worden geklust en geregeld. Maar rond de zomervakantie van 2024 is het dan zover. Dan gaan we de verhuisdozen inpakken en verlaten we Heesch voor een nieuwe toekomst in de gemeente Land van Cuijk.

Mijn man en ik kijken enorm uit naar deze nieuwe stap!

Hartelijke groeten,

Burgemeester Marieke Moorman

 

Vergaderingen en bijeenkomsten raad Land van Cuijk

 

Extra raadsvergadering 16 november 2023

Aanstaande donderdag 16 november is er om 19.30 uur een extra raadsvergadering. In deze raadsvergadering worden de wensen en bedenkingen bij de conceptovereenkomst van Sportcomplex De Kwel in Cuijk behandeld. De agenda en livestream zijn te vinden op: https://lvc.bestuurlijkeinformatie.nl/.

 

Vergadercyclus

De eerste en derde donderdag van een raadscyclus, die steeds vier weken duurt, staan in het teken van beeldvorming. De tweede donderdag vergaderen de commissies en op de vierde donderdag de raad. De raad werkt volgens het model van Beeldvorming, Oordeelsvorming en Besluitvorming. Openbare vergaderingen en bijeenkomsten van de raad beginnen in de regel om 19.30 uur.

 

Thema-avond

Op donderdag 23 november is de eerste thema-avond. Deze thema-avond begint met behandeling van het Bomenbeleidsplan en de Bomenverordening. Aansluitend wordt de Natuurvisie (deel 3) opiniërend behandeld.

Op donderdag 7 december is de tweede thema-avond. Er vinden dan gelijktijdig twee thema-avonden plaats. Thema-avond 1 gaat over de Woonvisie. Thema-avond 2 gaat over de Perspectievennotitie.

 

Commissies

Op donderdag 30 november vergaderen de commissies Omgeving en Inwoners.

 

Raadsvergadering

Op donderdag 14 december vergadert de raad.

 

Agenda’s en stukken

Op https://lvc.bestuurlijkeinformatie.nl/ vindt u de agenda’s en de stukken van vergaderingen en bijeenkomsten van de raad. Ook te bereiken via de website van de gemeente (www.landvancuijk.nl). U vindt er ook steeds de actuele informatie m.b.t. aanvangstijd en locatie.

 

Vergaderingen volgen

Via internet kunt u een vergadering live volgen of een eerdere vergadering terugkijken. Ga naar https://lvc.bestuurlijkeinformatie.nl/.

 

Spreekrecht

U kunt gebruikmaken van het spreekrecht over de geagendeerde onderwerpen. Tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van de raads- of commissievergadering vraagt u spreekrecht aan via griffie@landvancuijk.nl. Er zijn regels voor het inspreken. Zo zijn er bepaalde onderwerpen waarover u niet kunt inspreken. Bij de commissies spreekt u in bij het desbetreffende agendapunt, bij de raad aan het begin van de vergadering. Spreek bij voorkeur in bij een commissie. De raad heeft dan nog meer tijd om uw inbreng te wegen en te betrekken bij het uiteindelijke besluit.

 

Meedoen en meepraten

Tijdens de beeldvormende thema-avonden is er ook ruimte om mee te doen en mee te praten. Dit is afhankelijk van de onderwerpen en vorm waarin deze worden behandeld. Ook staat dan het inwonerspodium op de agenda. U krijgt dan het podium voor onderwerpen waarvan u vindt dat de raad mee aan de slag moet.

 

Informatie

De griffie helpt u graag verder. U kunt ons bereiken via griffie@landvancuijk.nl.

 

Informatiemarkt Boxmeer-centrum 28 november

 

Dinsdag 28 november organiseren we in De Weijer een informatieavond voor alle projecten in en om het centrum van Boxmeer.

 

Wat gebeurt er de komende jaren zoal in en om het centrum van Boxmeer?

 

 • We bouwen er de komende jaren voor heel veel mensen aan een nieuw thuis in een duurzame en groene omgeving.
 • De vernieuwbouw van het gemeentehuis, waarmee Boxmeer het kloppend bestuurlijk hart wordt van de gemeente Land van Cuijk.
 • We knappen een aantal pleinen op en maken die klimaatbestendiger.
 • We maken wegen veiliger, met onder andere een rotonde in Burgemeester Verkuijlstraat en fietsstraten.
 • Nieuwbouw van Metameer/Elzendaalcollege aan dr. Peelenstraat en verbouwing van basisschool De Weijerwereld aan de Weijerstraat.

 

Bij informatiestands kun je aan de projectmedewerkers een-op-een of in groepjes over alle projecten vragen stellen of ideeën delen. Ook zijn van verschillende woningbouwprojecten makelaars en projectontwikkelaars aanwezig.

 

Op ons.landvancuijk.nl/boxmeercentrum zie je bijna alle projecten. We zijn druk bezig met het compleet maken van dit overzicht.

 

28 november De Weijer, Raetsingel 1, Boxmeer. Vrije inloop tussen 18.30 en 21.00 uur.

 

Inloopavond tijdelijke school De Nienekes, Cuijk

21 november, tussen 19.00 en 20.30 uur.

 

Op dinsdag 21 november, tussen 19.00 en 20.30 uur, organiseren wij een inloopavond over de tijdelijke school ‘De Nienekes’ aan de Cantheelen. De inloopavond is bedoeld voor buurtbewoners. Maar ook andere belangstellenden zijn welkom.

 

Nieuwbouw BS De Nienekes

Het gebouw van Basisschool De Nienekes aan de Helwigstraat in Cuijk wordt vernieuwd. Tijdens de sloop- en bouwwerkzaamheden moet het onderwijs doorgaan. Daarom bouwen we een tijdelijke school binnen de 400-meterbaan aan de Cantheelen in Cuijk.

 

Definitief ontwerp

In juli kregen buurtbewoners al informatie over de tijdelijke school. Inmiddels zijn er een paar dingen in het ontwerp aangepast omdat het waterschap aanvullende eisen had.

 

Verkeersveiligheid
Sommige buurtbewoners zijn ongerust over de verkeersveiligheid rond de tijdelijke school. Daarom wordt de weg aangepast. Aan beide kanten van de weg komen rode fietssuggestiestroken. Ook komt er een verhoogd kruisingsvlak bij de toekomstige inrit van de tijdelijke school. Dit zorgt er voor dat het verkeer afremt. Na verwijdering van de tijdelijke school blijft deze verhoging liggen. De inrichting van de weg sluit daarmee aan op de nieuwe inrichting van de Katwijkseweg in het verlengde van de Cantheelen.

 

Informatiebijeenkomst

We kunnen nu het definitief ontwerp laten zien aan buurtbewoners en belangstellenden. Daarvoor organiseren we een inloopavond op dinsdag 21 november 2023, tussen 19.00 en 20.30 uur. Plaats: MFA de Valuwe, De Valuwe 1 in Cuijk. Je bent welkom op een voor jou geschikte tijd.

 

Vragen?

Heb je vragen over de tijdelijke school? Neem dan contact op met de heer Arjen van Beek, projectleider tijdelijke huisvesting. Dit kan per e-mail arjen.vanbeek@landvancuijk.nl, of telefonisch op nummer 0485 – 854 4000.

 

Wil jij toerisme voor jouw regio promoten?

 

Dat komt goed uit! Voor de gebieden Sint Anthonis en Cuijk zijn wij op zoek naar inwoners die in samenwerking met de gemeente een toeristisch platform willen oprichten.

 

Wij zijn bezig met het op één lijn brengen van de beleidskaders voor zowel Visit Land van Cuijk als de afzonderlijke platforms. Hiervoor gaan we werken met zes lokale toeristische platforms die de totale gemeente Land van Cuijk bedienen. Omdat er meerdere platforms actief zijn in de gemeente, vinden we het nodig om te komen tot een eenduidige indeling, verdeling en takenpakket. Visit Land van Cuijk promoot toeristisch Land van Cuijk als geheel en in samenwerking met de platforms de promotie van het gewest overstijgende evenementen. In 2024 stellen we ook de nieuwe toeristische visie voor onze gemeente vast.

 

Wat missen we nog?
In totaal willen we graag werken met zes toeristische platforms. Op dit moment hebben we vier actieve platforms, maar missen we nog activiteit in Cuijk en in Sint Anthonis. Er is budget beschikbaar voor de activiteiten van alle toeristische platforms.

 

Hoe kun je je aanmelden?
Wil jij in samenwerking met de gemeente een toeristisch platform oprichten? Stuur dan voor 1 december 2023 een e-mail naar info@gemeentelandvancuijk.nl met als onderwerp ‘Toeristisch platform Cuijk’ of ‘Toeristisch platform Sint Anthonis’, afhankelijk van welke kern je graag wil promoten. Vermeld in de e-mail ook je adres. Na je aanmeldingen nodigen we je uit voor een gesprek om te kijken naar de mogelijkheden.

 

Bekendmakingen gemeente Land van Cuijk

De volledige tekst van de officiële bekendmakingen vind je op www.officielebekendmakingen.nl. Dit is het officiële publicatiekanaal voor gemeentelijke bekendmakingen. Het kan gaan om (ontwerp)besluiten, (ontwerp)plannen, verkoop van percelen gemeentegrond en andere formele bekendmakingen.

 

Op deze pagina’s staan alleen beknopte versies, bedoeld als service en ter informatie. In de officiële bekendmaking op bovengenoemde website staat welke mogelijkheden er zijn voor het leveren van inspraak (een zienswijze indienen), het gebruiken van een rechtsmiddel, zoals bezwaar, (hoger) beroep en voorlopige voorziening of hoe er anders gereageerd kan worden.

 

Je kunt ook per e-mail op de hoogte blijven van alle bekendmakingen. Ga naar www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt. Hier kun je een profiel aanmaken met je postcode en aanvinken van welke overheden en welke soort bekendmakingen je wilt ontvangen.

Land van Cuijk

| Verkeersbesluiten

 • Reserveren algemene gehandicaptenparkeerplaats - Grotestraat te Cuijk
 • Reserveren 2 parkeervakken voor elektrisch laden - Grotestraat te Oploo
 • Reserveren gehandicaptenparkeerplaats - Zadelmakersdreef te Cuijk
 • Reserveren gehandicaptenparkeerplaats - Willem Verheidenstraat te Grave
 • Reserveren van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Oliestraat te Grave

| Overige

 • Voorgenomen verkoop aan de achterkant van het perceel Korhoenderveld 239, Cuijk
 • Melding Activiteitenbesluit milieubeheer – Beerseweg 28a, Cuijk
 • Objectvergunning verleend voor het plaatsen van 25 driehoeksborden van 18/12/2023 tot en met 24/12/2023 Gemeente Land van Cuijk
 • Objectvergunning verleend voor het plaatsen van 25 driehoeksborden op 27/11/2023 Gemeente Land van Cuijk
 • Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen Land van Cuijk 2023
 • Beleidsregels energietoeslag gemeente Land van Cuijk 2023

Beers

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van markeerpunt (sleutel) Natuurpoort De Bungelaer Kerkeveld ong. Beers, kadastraal CUI00 P 1135, M 1089

| Overige

 • Melding Activiteitenbesluit milieubeheer – Gildeweg 12, Beers
 • Kansspelvergunning verleend voor het organiseren van een loterij/veiling op 10-12-2023 Kerkeveld 2, 5437BH Beers NB

 

Beugen

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van 4 woningen Lange Heggen ongenummerd Beugen - kadastraal BMR00 S 701
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het aanleggen van een inrit/uitweg Laan De Wijze 21, 5835DS Beugen
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het aanleggen van een inrit Vuursteenstraat 10T Beugen kadastraal BMR00 S 930

Afhandelingen

 • Omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een woonhuis Lange Heggen 51 Beugen kadastraal F 3910 (bouwkavel 507)

 

Boxmeer

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een dakterras Sint Jozefstraat 1e, 5831JW Boxmeer

Afhandelingen

 • Omgevingsvergunning verleend voor het verduurzamen van monumentale woningen Veerstraat 45 en 47, 5831JM Boxmeer
 • Omgevingsvergunning verleend voor een melding brandveilig gebruik voor het kinderdagverblijf Veerstraat 51b, 5831JM Boxmeer

 

Cuijk

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Buiten behandeling laten aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van zonnepanelen op het dak van een schuur Fazantenveld 63, 5431JC Cuijk

| Overige

 • Evenementenvergunning verleend voor het organiseren van de intocht Sinterklaas 2023 in Cuijk op 19/11/2023 Loswal / Maasboulevard Cuijk

Escharen

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het laten vervallen en nieuw realiseren van een inrit Sint Annastraat 23 en Den Oeiep, Cuijk - kadastraal CUI00 A 3005

Afhandelingen

 • Omgevingsvergunning verleend voor het uitbreiden van de woning met een erker, een luifel en een dakopbouw Graafschedijk 25, 5364PP Escharen

 

Gassel

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning en het aanleggen van een uitrit Molenakker 5c, 5438NE Gassel, kadastraal GVE00 L 1930

Afhandelingen

 • Omgevingsvergunning verleend voor het gedeeltelijk slopen van een pand op grond van ruimtelijke regels en het verwijderen van asbest Prinsenhof 5, 5438NV Gassel

| Overige

 • Kennisgeving evenementenmelding categorie 2 voor het organiseren van een rockevenement op 08-06-2024 Julianaplein Gassel

Grave

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Omgevingsvergunning verleend voor het realiseren van een bedrijfsverzamelgebouw Arnoud van Gelderweg 95b t/m 95w, 5361CV Grave
 • Kennisgeving intrekking aanvraag omgevingsvergunning Binnenhof 18, 5361GZ Grave

| Overige

 • Melding Activiteitenbesluit milieubeheer – St. Jorisstraat 32, Grave

Haps

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Omgevingsvergunning verleend voor het brandveilig gebruiken van Spring Kinderopvang Kerkstraat 5a, 5443AA Haps
 • Omgevingsvergunning voor het afwijken van de gebruiksregels van het bestemmingsplan voor bewoning Schuttersweg 2, 5443PR Haps is vergunningsvrij
 • Omgevingsvergunning verleend voor het intern verbouwen van een bedrijfsgebouw Kokerbijl 25, 5443PV Haps
 • Omgevingsvergunning verleend voor het veranderen van een badkamerraam Kampsestraat 25, 5443AJ Haps
 • Omgevingsvergunning verleend voor het realiseren van een kelder onder een bijgebouw Burgem Moorenstraat 63c, 5443AC Haps

 

Mill

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Omgevingsvergunning verleend voor het vervangen en verkleinen van twee kozijnen Borneoweg 15, 5451GJ Mill

 

Oeffelt

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Buiten behandeling laten aanvraag omgevingsvergunning voor het veranderen van bestemming wonen naar kamerverhuur Julianastraat 3, 5441AN Oeffelt

 

Oploo

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van twee nieuwe loodsen Striep 2, 5841CX Oploo
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een beveiligingscamera voor zonnepark Nieuweweg ong. Oploo kadastraal OLO00 Q 291
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het kappen van 6 bomen N272 Gemertseweg, Provincialeweg Oploo kadastraal OLO00 D 535, D522, I 433, M 750

Afhandelingen

 • Buiten behandeling laten aanvraag omgevingsvergunning voor het aanleggen van een vijver Watermolenstraat 16-18, 5841CT Oploo

 

Overloon

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een sanitairunit camping 't Schaartven Holthesedijk 6a, 5825JG Overloon

Afhandelingen

 • Omgevingsvergunning voor het realiseren van een leefkeuken en bergruimte Trantert 22, 5825JT Overloon is vergunningvrij
 • Kennisgeving intrekking aanvraag omgevingsvergunning Eikenlaan ongenummerd, Overloon, kadastraal VLB00 D 978

 

Rijkevoort

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een pompruimte met sprinklertank Hoogeindsestraat 33, 5447PE Rijkevoort
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een vrijstaande woning Sassekamp 1, 5447PL Rijkevoort

Afhandelingen

 • Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor INZAGE 14 DEC het realiseren van een werktuigenloods Sassekamp 10, 5447PM Rijkevoort

 

 

Sambeek

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het vervangen van Stoneyschuiven van stuw Sambeek Maasstraat 8, 5836BB Sambeek
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een grondgebonden zonnepark Sambeeksedijk ong. Sambeek kadastraal BMR00 N 1333

Afhandelingen

 • Omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een loods Hoogeindseweg 2b, 5836CB Sambeek

 

 

Sint Anthonis

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het tijdelijk plaatsen van een stacaravan in verband met verbouwen woning Bosweg 11, 5845EA Sint Anthonis
 • Kennisgeving verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het verlengen van een tijdelijke omgevingsvergunning voor het magazijn De Merret 1, 5845DA Sint Anthonis
 • Kennisgeving verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een loods Vlagberg 18, 5845EC Sint Anthonis

 

Velp

| Overige

 • Kennisgeving melding brandveilig gebruik voor het brandveilig gebruiken van groepszorgwoning Thomashuis Oude Maasdijk 4, 5363TV Velp

 

 

Vortum-Mullem

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Omgevingsvergunning verleend voor het uitbreiden van de woning Pastoor Sweensstraat 7, 5827AN Vortum-Mullem

| Overige

 • Bekendmaking gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Buitengebied, Vortum-Mullem, Radioweg 14’
 • Omgevingsvergunning verleend voor het gebruiken van een bestaand gebouw voor statische opslag Noordstraat 80, 5455RA Wilbertoord

 

Wanroij

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het verwijderen van duiker en vervangen door watergang en 2 korte duikers Molenstraat 6, 5446AR Wanroij

Wilbertoord

| Overige

 • Melding Activiteitenbesluit milieubeheer – Noordstraat 80, Wilbertoord
 • Evenementenvergunning verleend voor het organiseren van een carnavalsoptocht in Wilbertoord op 11 en 12-02-2024 Wilbertoord