Gemeentenieuws

Gepubliceerd op 21 december 2023 om 20:05

Nieuws uit het Land van Cuijk, ontstaan vanuit de gemeenten: Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint-Hubert en Sint-Anthonis.

  Bekendmaking plannen Defensie

Afgelopen zomer kwam het proces naar heropening van vliegbasis De Peel tijdelijk stil te liggen. De reden was dat de ruimtevragen van alle ministeries, dus naast Defensie ook wonen, energie, natuur, landelijk gebied en economie één plek krijgen in het Nationaal Programma Ruimte. Dat betekent dat het kabinet alle opgaven in onze regio op nationaal niveau in samenhang gaat bekijken en beoordelen. Het besluit over de Nationale Nota Ruimte zal in de loop van 2024 gebeuren.

Plannen van Defensie
Defensie heeft intussen onderzoek gedaan naar de benodigde oefen- en verblijfruimten voor de krijgsmachten in Nederland. Hiervoor heeft Defensie een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) opgesteld waarin alle plannen en behoeftes van de gehele krijgsmacht staan beschreven. Ook staat er in waarvoor Defensie ruimte nodig heeft in onze regio. Hiervoor gaat Defensie een aantal onderzoeken uitvoeren die betrekking hebben op het mogelijk weer in gebruik nemen van luchthaven De Peel voor vliegbewegingen en het laagvliegen met helikopters. Daarnaast wordt nader onderzocht welke mogelijkheden er zijn voor uitbreiding van de activiteiten op vliegbasis Volkel.
Deze NRD is op vrijdag 15 december gepubliceerd op de website van Defensie. Je kunt deze hier helemaal lezen: https://www.defensie.nl/downloads/publicaties/2023/12/15/notitie-reikwijdte-en-detailniveau-programma-ruimte-voor-defensie

Wat betekent dit voor onze gemeente?
In deze NRD staat dat Defensie onderzoek gaat doen naar alternatieve locaties zodat er meer ruimte ontstaat om te oefenen en te verblijven. Hierbij wordt ook gekeken naar De Peel en Volkel als mogelijke locaties voor deze ruimte-uitbreiding. Op basis van de resultaten van de onderzoeken gaat Defensie de voorkeurslocaties benoemen. Dat zal naar verwachting eind 2024 zijn. Op dat moment wordt dus ook pas duidelijk wat Defensie voor ogen heeft met locaties De Peel en Volkel.

Wat gaan we doen?
We trekken samen met gemeenten, provincies en GGD’en in de regio op om de NRD kritisch door te nemen en een gemeenschappelijke zienswijze op te stellen. Ook als inwoner of wijk- of dorpsraad kun je een zienswijze indienen. Hiervoor heb je acht weken de tijd, namelijk tot 9 februari.

 

Aandacht voor discriminatie

Afgelopen woensdag stonden we samen met stichting Vizier op de markt in Cuijk om aandacht te vragen voor discriminatie. Met de campagne ‘Niemand past in 1 hokje’ willen we inwoners bewust maken van het hebben van vooroordelen en het denken in hokjes. Ook willen we het meldpunt van www.vizieroost.nl promoten zodat inwoners weten waar ze kunnen melden als ze - of mensen in hun omgeving - te maken hebben met discriminatie.

 

Ook wethouder Hendriks-van Haren nam een folder van Vizier en Land van Cuijk in ontvangst. “We willen dat iedereen zichzelf kan zijn en dat iedereen zich veilig voelt in de gemeente. Helaas is dat niet altijd vanzelfsprekend. Ik hoop dat we mensen kunnen aansporen om minder in hokjes te denken. Dat is al een mooie eerste stap”, aldus de wethouder.

4uitnodigingmilcentrum2-1.jpg

Gemeentegids verschijnt komend voorjaar
Bedrijven en instanties worden weer benaderd

Halverwege 2024 verschijnt de tweede gemeentegids van de gemeente Land van Cuijk. Net zoals dit jaar wordt de nieuwe gids niet huis-aan-huis verspreid, maar kan bij tientallen afhaalpunten in de gemeente gratis meegenomen worden.

Afhaalpunten
Het streven is om in iedere kern een afhaalpunt te bewerkstelligen, en in de grote kernen meerdere afhaalpunten. Zodra de gids uitkomt worden de afhaalpunten bekendgemaakt.

Duurzamer
Door ruim 75% minder gidsen te drukken dan bij huis-aan-huisverspreiding het geval is, zet de gemeente ook dit jaar een goede stap op het gebied van duurzaamheid. Niet alleen is er minder papier nodig, maar er wordt zo ook minder co2 uitgestoten en minder elektriciteit verbruikt tijdens de productie.

Digitale gids
Naast de papieren versie verschijnt de gids ook digitaal. Het grote voordeel van de digitale gids is dat deze dagelijks door de uitgever actueel gehouden wordt. Een wijziging kan dus snel verwerkt worden, in tegenstelling tot de papieren gids.
De digitale gids is er ook in een editie voor mensen met een visuele of een audiovisuele beperking. Zo is de informatie toegankelijk voor alle inwoners.

Acquisitie bedrijven
Sinds afgelopen week worden bedrijven en instanties in de gemeente weer benaderd om te adverteren in de gids. Dit gebeurt door de uitgever, Akse Media BV. Let op: dit is het enige bedrijf waarmee de gemeente samenwerkt op dit gebied. Word je door een ander bedrijf benaderd om te adverteren in de gemeentegids en twijfel je, vraag dan om de acquisitiebrief van de gemeente Land van Cuijk. Alleen Akse Media BV kan deze tonen.

Jouw bedrijf of vereniging in de gids
In februari start Akse Media BV met het actualiseren van de redactionele adressen voor de gids. De adressen (organisaties en verenigingen) voorzien van een e-mailadres, ontvangen een e-mail ter controle van de gegevens. Deze e-mail is bij iedereen voorzien van een unieke persoonlijke code, zodat je zelf de gegevens naar wens kunt controleren -indien nodig- aanpassen. De overige vermeldingen worden tijdens de actualisatieperiode telefonisch door Akse Media benaderd. Wijzigingen kunnen tot 22 maart 2024 doorgegeven worden.

Mocht jouw organisatie of vereniging eerder nog niet in de gemeentegids hebben gestaan, dan kun je deze bij de uitgever aanmelden voor plaatsing in het adressengedeelte. Dit kan tot uiterlijk 22 maart 2024.
Je kunt de melding doorgeven per e-mail: redactie@aksemedia.nl (o.v.v. gemeentegids Land van Cuijk) of schriftelijk: Akse Media (t.a.v. gemeentegids Land van Cuijk) Postbus 6033, 1780 KA Den Helder.

 

Vuurwerk

Vuurwerk tijdens de jaarwisseling is een traditie. Vele van ons genieten van het mooie sierwerk waarmee we het nieuwe jaar inluiden.

Maar er zijn ook veel mensen en dieren die last hebben van vuurwerk rondom de jaarwisseling. Het gaat dan vooral om te vroeg afgestoken vuurwerk en illegaal knalvuurwerk. Er wordt een oproep gedaan om rekening met elkaar te houden.

Daarnaast is ook voorzichtigheid is geboden. Want elk jaar vallen er veel gewonden door vuurwerk. Regels voor het bezit, afsteken, vervoer en kwaliteit van vuurwerk moeten vuurwerkletsel voorkomen.

Meldlijn vuurwerkoverlast                 

Ook tijdens de komende jaarwisseling treden politie, Openbaar Ministerie, het Bureau Halt en de gemeente Land van Cuijk op tegen vuurwerkoverlast. Iedereen kan vuurwerkoverlast melden via het speciale telefoonnummer: 06-13662347

 • De meldlijn is bereikbaar van woensdag  27 december tot en met zaterdag 30 december tussen 14.30 en 22.00 uur.
 • Op zondag 31 december is de meldlijn bereikbaar tussen 10.00 en 16.00 uur.
 • Buiten deze tijden is het nummer van de regionale politie bereikbaar onder het telefoonnummer: 0900 – 8844.

Heb je het vermoeden van de opslag van vuurwerk in je omgeving, dan kun je dat melden via de speciale meldlijn of bij de politie. Melden kan ook anoniem bij Misdaad Anoniem via
telefoon: 0800 – 7000.

Verkoop vuurwerk

 

 1. Elk jaar zijn er drie dagen om vuurwerk te kopen. De verkoopdagen in 2023 zijn donderdag 28, vrijdag 29 en zaterdag 30 december. Omdat 31 december dit jaar op een zondag valt, geldt dit niet als verkoopdag en mag er dus ook geen vuurwerk verkocht worden.
 2. Consumenten mogen alleen vuurwerk kopen bij vuurwerkwinkels met een vergunning.
 3. Op ieder vuurwerkproduct moet een goede Nederlandstalige gebruiksinformatie staan.
 4. Vuurwerk mag alleen worden verkocht als men ook een veiligheidsbril en aansteeklont verstrekt.
 5. Minimumleeftijd om vuurwerk te kopen is 16 jaar (fop- en schertsvuurwerk vanaf 12 jaar)
 6. Maximaal 25 kg. Dit is ook het maximum dat in een auto mag worden vervoerd (ongeacht het aantal personen in de auto) en men thuis aanwezig mag hebben.
 7. Men mag vuurwerk naar Nederland brengen tijdens de toegestane verkoopdagen. Het vuurwerk moet voldoen aan de Nederlandse wetgeving.

 

Afsteken

 1. Vuurwerk mag je alleen afsteken tussen 31 december 2023 18.00 uur en 1 januari 2024 02.00 uur.

 

Carbidschieten

 1. Carbidschieten is in de gemeente LvC onder voorwaarden toegestaan tussen 31 december 2023 10.00 uur en 1 januari 2024 02.00 uur. (art. 2.73a APV). Je hoeft dit niet te melden bij de gemeente

 

Wees verstandig met vuurwerk zodat iedereen kan genieten van een fijne jaarwisseling!

 

Korte termijn pacht landbouwgrond
Gemeente Land van Cuijk

 

Bekendmaking

 

De gemeente Land van Cuijk verpacht ook gronden voor een korte periode, meestal voor een jaar. Vaak gaat het om percelen landbouwgrond, die op termijn ook voor andere doeleinden kunnen worden ingezet (woningbouw, natuurontwikkeling, ruilgrond o.i.d.). Zolang er nog geen concrete plannen zijn, worden ze kortdurend verpacht.

 

Door de gemeenteraad is de nota grondbeleid, waaronder het pachtbeleid vastgesteld. In navolging van het vastgestelde beleid is de toezegging gedaan aan de gemeenteraad dat er specifiek voor de (geliberaliseerde) pacht nog een nadere uitwerking dient te komen. In afwachting van besluitvorming rondom deze uitwerking (verwachting voorjaar 2024) is besloten om de gronden, die in aanmerking komen voor een kortdurende verpachting, voor het jaar 2024 te verpachten.

 

De gemeente is daarom van plan om voor het tijdvak 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024 de beschikbare landbouwpercelen in geliberaliseerde pacht uit te geven. De beschikbare percelen worden via een openbare inschrijving verpacht. De inschrijving staat open vanaf 28 november tot en met 22 december 2023. Er kan maximaal ingeschreven worden op 2 kaartnummers, indien u beschikt over een volwaardig (reëel) agrarisch bedrijf met als hoofdberoep land- of tuinbouw. Mocht er sprake zijn van meerdere bedrijven, met verschillende KvK nummers, dan mag je alsnog maar voor één bedrijf inschrijven. 

 

Heb je n.a.v. de bekendmaking, de procedure of de op de website te raadplegen informatie nog vragen of wens je een toelichting dan kun je contact opnemen met de medewerkers van het clusters Grondzaken. De medewerkers van het clusters Grondzaken zijn te bereiken via het algemene nummer van de gemeente 0485-854000 of via gemeente@landvancuijk.nl.

 

Op de website van de gemeente kun je zien welke gronden (percelen) worden verpacht en hoe je daarvoor in aanmerking kunt komen. Raadpleeg de onderstaande link voor in meer informatie.

www.gemeentelandvancuijk.nl/pacht-korte-termijn

 

Hierbij dient uitdrukkelijk vermeld te worden dat percelen die als grasland aangegeven staan op de kaart ook als grasland gebruikt dienen te worden.

 

Collectieve zorgverzekering

Tot en met 31 december 2023 is het weer mogelijk om over te stappen naar een andere zorgverzekering voor 2024. De gemeente biedt inwoners, met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm, de mogelijkheid om mee te doen aan een collectieve zorgverzekering. Omdat de gemeente maandelijks meebetaalt, betaal jij uiteindelijk minder premie. Kijk voor meer informatie op www.gemeentelandvancuijk.nl/collectieve-zorgverzekering

Zorgvergelijker

Het is heel verstandig om ieder jaar te controleren of jouw verzekering nog goed bij je past. Of dat het misschien goed is om over te stappen. Met de Zorgvergelijker vind je de zorgverzekering die het beste bij jouw situatie past. Zo voorkom je extra of onverwachte kosten. En je voorkomt dat je teveel premie betaalt. De zorgvergelijker geeft onafhankelijk advies en is gratis te gebruiken voor inwoners van de gemeente Land van Cuijk. De collectieve zorgverzekering van de gemeente wordt meegenomen in de vergelijking. 

Wat wordt jouw zorgverzekering?

Vanaf half november is de zorgvergelijker voor inwoners van Land van Cuijk beschikbaar. Alle informatie en de link staan dan op www.gemeentelandvancuijk.nl/collectieve-zorgverzekering

Bekendmakingen gemeente Land van Cuijk

De volledige tekst van de officiële bekendmakingen vind je op www.officielebekendmakingen.nl. Dit is het officiële publicatiekanaal voor gemeentelijke bekendmakingen. Het kan gaan om (ontwerp)besluiten, (ontwerp)plannen, verkoop van percelen gemeentegrond en andere formele bekendmakingen.

 

Op deze pagina’s staan alleen beknopte versies, bedoeld als service en ter informatie. In de officiële bekendmaking op bovengenoemde website staat welke mogelijkheden er zijn voor het leveren van inspraak (een zienswijze indienen), het gebruiken van een rechtsmiddel, zoals bezwaar, (hoger) beroep en voorlopige voorziening of hoe er anders gereageerd kan worden.

 

Je kunt ook per e-mail op de hoogte blijven van alle bekendmakingen. Ga naar www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt. Hier kun je een profiel aanmaken met je postcode en aanvinken van welke overheden en welke soort bekendmakingen je wilt ontvangen.

Land van Cuijk

| Verkeersbesluiten

 • Reserveren van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - aan Oliestraat te Grave
 • Verlengen tijdelijke verlaging snelheid naar 60 km/uur - aan Quayweg te Ledeacker en Landhorst

| Uitschrijving basisregistratie personen

Vertrokken naar onbekende bestemming

 

Uit onderzoek van de afdeling Burgerzaken is gebleken dat onderstaand persoon niet meer woont op het adres waar hij of zij volgens de Basisregistratie personen (BRP) staat ingeschreven. Het college van burgemeester en wethouders heeft ingevolge artikel 2.22 van de Wet BRP besloten de bijhouding van de persoonslijst van deze persoon op te schorten wegens vertrek uit Nederland. Dit betekent dat hij of zij daardoor formeel niet meer op dat adres staat ingeschreven.

 

Geslachtsnaam en voorletters

Geboorte-datum

Adres

Datum besluit

I.A. Kovalchuk

09-03-1982

Stevensbeekseweg 14 a, 5825 JC Overloon

13-12-2023

I.V. Golovko

24-05-1982

Stevensbeekseweg 14 a, 5825 JC Overloon

13-12-2023

R. Sentürk

01-10-1997

Peter Zuidstraat 22, 5845 AL, Sint Anthonis

13-12-2023

G. Shentyurk

28-06-1996

Peter Zuidstraat 22, 5845 AL  Sint Anthonis

13-12-2023

M.O. Khanzhyn

19-01-1976

Stevensbeekseweg 14 a, 5825 JC Overloon

13-12-2023

E.T. Takeyeva

31-03-1983

Stevensbeekseweg 14 a, 5825 JC Overloon

13-12-2023

H.I. Sarp

05-07-1970

Intendanceplantsoen 1, 5363 VZ Velp

11-12-2023

A.M. Yahya

03-06-1996

Intendanceplantsoen 1, 5363 VZ Velp

11-12-2023

N.E. Gruchel

01-10-1991

Ruyllaan 15, 5361 KV Grave

16-12-2023

Y. Li

03-05-1988

Graafseweg 89, 5453 SZ Langenboom

16-12-2023

K. Galčenko

04-10-1998

Sprongseweg 7, 5447 PK Rijkevoort

16-12-2023

A.G. Tovstolis

28-10-1989

Stevensbeekseweg 14 a, 5825 JC Overloon

 

16-12-2023

A.O. Kaminska

19-12-1989

Stevensbeekseweg 14 a, 5825 JC Overloon

16-12-2023

A.Y. Kaminskyi

01-02-2015

Stevensbeekseweg 14 a, 5825 JC Overloon

16-12-2023

D. Parlar

26-07-1990

Spoorstraat 52, 5831 CM Boxmeer

16-12-2023

A.G. Marianova

12-09-1995

Stevensbeekseweg 14 a, 5825 JC Overloon

16-12-2023

S.O. Lisna

24-03-2017

Stevensbeekseweg 14 a, 5825 JC Overloon

16-12-2023

I.A. Vynokur

18-11-1962

Stevensbeekseweg 14 a, 5825 JC Overloon

16-12-2023

T.M. Tseplyk

20-07-1990

Stevensbeekseweg 14 a, 5825 JC Overloon

16-12-2023

Y.H. Shevchenko

05-04-1951

Noordkant 19 B 5845 EX Sint Anthonis

16-12-2023

O.M. Shevchenko

26-08-1960

Noordkant 19 B 5845 EX Sint Anthonis

16-12-2023

O.D. Dovzhenko

04-03-1966

Stevensbeekseweg 14 a, 5825 JC Overloon

16-12-2023

K.S. Misiailo

05-06-1992

Stevensbeekseweg 14 a, 5825 JC Overloon

16-12-2023

M.O. Mavliudov

08-10-2000

Stevensbeekseweg 14 a, 5825 JC Overloon

16-12-2023

A.G. Saratov

17-05-1960

Stevensbeekseweg 14 a, 5825 JC Overloon

16-12-2023

Y.K. Oliinyk

17-01-1981

Stevensbeekseweg 14 a, 5825 JC Overloon

16-12-2023

B. Afantrouss

24-07-1981

Muntlaan 1 5361 ME Grave

17-12-2023

T.E. Daramola

27-09-2002

Stevensbeekseweg 14 a, 5825 JC Overloon

17-12-2023

A.A. Olshana

20-07-1986

Stevensbeekseweg 14 a, 5825 JC Overloon

17-12-2023

A.D. Nazarenko

28-07-2015

Stevensbeekseweg 14 a, 5825 JC Overloon

17-12-2023

A.I. Misiailo

27-09-1989

Stevensbeekseweg 14 a, 5825 JC Overloon

17-12-2023

K.B. Matiakina

29-10-1998

Stevensbeekseweg 14 a, 5825 JC Overloon

17-12-2023

N.L. Maietna-Kolosova

 

01-10-1979

Noordkant 19 B 5845 EX Sint Anthonis

17-12-2023

Y.M. Semenets

02-12-1985

Stevensbeekseweg 14 a, 5825 JC Overloon

17-12-2023

V.M. Krytskyi

21-07-1992

Stevensbeekseweg 14 a, 5825 JC Overloon

17-12-2023

V.S. Pevitsyn

22-02-1991

Stevensbeekseweg 14 a, 5825 JC Overloon

17-12-2023

T.O. Kerusova

13-11-1961

Stevensbeekseweg 14 a, 5825 JC Overloon

17-12-2023

D.O. Parfenova

28-06-2000

Stevensbeekseweg 14 a, 5825 JC Overloon

17-12-2023

Y.S. Kushch

28-01-1999

Stevensbeekseweg 14 a, 5825 JC Overloon

17-12-2023

V.O. Horobets

22-10-2001

Stevensbeekseweg 14 a, 5825 JC Overloon

17-12-2023

O.Y. Horban

31-05-2006

Stevensbeekseweg 14 a, 5825 JC Overloon

17-12-2023

V.I. Batsura

07-07-2000

Stevensbeekseweg 14 a, 5825 JC Overloon

17-12-2023

L.M. Myryshan

31-01-1983

Stevensbeekseweg 14 a, 5825 JC Overloon

17-12-2023

S.A. Khan

12-04-2002

Stevensbeekseweg 14 a, 5825 JC Overloon

17-12-2023

A.Y. Demchyk

13-06-2001

Stevensbeekseweg 14 a, 5825 JC Overloon

17-12-2023

D.V. Bychkova

15-11-2004

Stevensbeekseweg 14 a, 5825 JC Overloon

17-12-2023

 

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit bezwaar maken bij het college. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is zes weken en vangt aan één dag na de datum van deze publicatie.

 

Het ondertekende bezwaarschrift moet bevatten de naam en het adres van de indiener, de datum en een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt. Ook moet de bezwaarmaker gemotiveerd aangeven waarom hij of zij het niet eens is met het besluit. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk, Postbus 7, 5360 AA Grave.

 

| Overige

 • Beleidskader zon-op-land gemeente Land van Cuijk
 • Beleidskader windenergie gemeente Land van Cuijk
 • Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan Paraplubestemmingsplan Parkeernormen Land van Cuijk 2023
 • Aanwijzingsbesluit toezichthouders van de gemeente Land van Cuijk 2023
 • Voorgenomen verkoop grond Land van Cuijk
 • Aanwijzingsbesluit toezichthouders van de gemeente Land van Cuijk 2023

Beers

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Besluit reguliere omgevingsvergunning – Beerseweg 27a Haps

| Overige

 • Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Millseweg 13 Beers
 • Bekendmaking ontwerpwijzigingsplan Heuf 12 te Beers

 

Beugen

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een bedrijfsgebouw Vuursteenstraat ongenummerd, Beugen - kadastraal BMR00 S 926
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor Maatregelen Kaderrichtlijn Water Boxmeerse Veld Nabij Provincialeweg Beugen (BMR00 S 83)
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning Oeffeltseweg ongenummerd Beugen (BMR00 G 1991)

Afhandelingen

 • Buiten behandeling laten aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van zonnepanelen in een veldopstelling op de grond Voordtstraat 13, 5835CH Beugen

| Overige

 • Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan Brouwersstraat ong. (tussen 33 en 35) Beugen

 

Boxmeer

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen en verduurzamen van de woning Sambeekseweg 27, 5831GK Boxmeer
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een hobby-/speelruimte Kamille 5, 5831PK Boxmeer
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het herplaatsen van een historisch kruisbeeld Nabij Tapuit en de Sambeekseweg Boxmeer (BMR00 D 6658)

| Overige

 • Objectvergunning verleend voor het plaatsen van steigeropslag van 18-12-2023 tot en met 26-01-2024 Weijerstraat ongenummerd., Boxmeer
 • Evenementenvergunning verleend voor Frank's BontenAovend Boxmeer op 09/02/2024 Koorstraat 1, 5831GH Boxmeer

 

Cuijk

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van gemetselde bloembakken in combinatie met postkasten De Wiel 2 t/m 20a, Vorstendom 8 t/m 16, Graafschap 2 t/m 6 en 10 t/m 20 Cuijk
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen v/e woning, aanleggen uitweg en handelen in strijd bestemmingsplan Merletplein ongenummerd, Cuijk, kadastraal CUI00 C 6122, bouwkavelnummer 505
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het aanleggen van een houten brug en vlonder Regionaal Bedrijvenpark Laarakker C.V. CUI00 K 4104
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het handelen in strijd met bestemmingsplan inzake het gebruik als kantoorpand Gildekamp 21, 5431SP Cuijk
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel op voorzijde dak Plataan 9, 5432KT Cuijk
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen en uitbreiden bestaande woning Kouwenberg 44, 5431GZ Cuijk
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het renoveren van de woning Kouwenberg 1, 5431GZ Cuijk
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van prefab garageboxen Grotestraat 84, 5431DL Cuijk
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het aanleggen van een toegangsweg tbv 2 percelen Kokerbijl Laarakker Noord kadastraal CUI00 K 4104
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het vervangen van de kozijnen aan de voor- en achterzijde van het pand Hazeleger 113, 5431HN Cuijk
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een loods Heiligenberg 4, 5431SC Cuijk

Afhandelingen

 • Omgevingsvergunning verleend voor het plaatsen van een dakkapel op het zijdajvlak van de woning Kouwenberg 82, 5431GZ Cuijk
 • Omgevingsvergunning verleend voor het vervangen van de trappartij in de Ceuclumtoren Castellum 1, 5431EM Cuijk
 • Omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een vrijstaande woning Merletplein 20 Cuijk

| Overige

 • Evenementenvergunning verleend voor het organiseren van het Nölersfestival op 10-02-2024 Grotestraat 62, 5431DL Cuijk

Escharen

| Overige

 • Voorgenomen verhuur van een weiland voor hobbymatig gebruik grenzend aan het perceel Beerschemaasweg 27, Escharen

 

Gassel

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een bijbehorend bouwwerk Dorpstraat 14, 5438AM Gassel

Grave

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het gebruiken van units als kantoorfunctie Arnoud van Gelderweg 95b t/m 95w, 5361CV Grave

Afhandelingen

 • Omgevingsvergunning verleend voor het plaatsen van een dakkapel met nokverhoging op het achterdakvlak van de woning Anna van Burenweg 42, 5361JW Grave

| Overige

 • Objectvergunning verleend voor het plaatsen van een mobiele kraan en rijplaten op 25 en 26 januari 2024 Stoofweg 4 in Grave
 • Melding Activiteitenbesluit milieubeheer – Koninginnedijk 252 Grave
 • Objectvergunning verleend voor het plaatsen van een afvalcontainer van 12-01-2024 t/m 02-02-2024 Tijmlaan 8, 5361PG Grave
 • Kansspelvergunning verleend voor het organiseren van kansspel(len) op 10-12-2023 Klinkerstraat 14, 5361GW Grave

Groeningen

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een woning met bijgebouw en aanleggen van een uitweg Voortweg 37, Groeningen, kadastraal VLB00 O 344
 • Omgevingsvergunning verleend voor het verbouwen en restaureren van bestaand bijgebouw de Schans 3, 5826AJ Groeningen

Haps

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een loods Steenakkerstraat 7, 5443NK Haps
 • Kennisgeving verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een hal met kantoor Kokerbijl ong Haps
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een paardenstal met rijbak Haringsestraat 10, 5443PD Haps
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning Putselaarstaat ongenummerd Haps (L 3333)
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning met bijgebouw Burgemeester Moorenstraat ongenummerd Haps (CUI00 K 4097 en 4098)

Afhandelingen

 • Omgevingsvergunning verleend voor het wijzigen van de bestemming t.b.v. 2 studio's Kerkstraat 21a, 5443AA Haps

| Overige

 • Melding Activiteitenbesluit milieubeheer – Beerseweg 27a Haps
 • Kennisgeving melding brandveilig gebruik voor het brandveilig gebruiken van het pand Nabuurs Beheer BV Kokerbijl 25 en 25a, 5443PV Haps

 

Katwijk

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning Liefkeshoek ong. Katwijk ong. kadastraal CUI00 F 1205

Afhandelingen

 • Omgevingsvergunning verleend voor het plaatsen van een tijdelijke unit Liefkeshoek 69, 5433KJ Katwijk NB

 

Landhorst

| Overige

 • Evenementenvergunning verleend voor het organiseren van het Mega Carnavals festijn op 10-02-2024 Pionierstraat 1, 5445AD Landhorst

 

Langenboom

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van een woning Espenstraat 4, 5453JX Langenboom
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het slopen v.e. schuur en garage, verwijderen van asbest en bouwen v.e. schuur Dempseystraat 14, 5453JR Langenboom

| Overige

 • Publicatie overeenkomst project “Hogeweg 5, Langenboom”
 • Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan Hogeweg 5 te Langenboom

 

Ledeacker

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een hekwerk De Quayweg 5A, 5846AR Ledeacker

 

Maashees

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Omgevingsvergunning verleend voor het verbouwen van een bestaand bijgebouw Op den Berg 6, 5823CB Maashees

Afhandelingen

 • Buiten behandeling laten aanvraag omgevingsvergunning voor het verplaatsen van de inzamellocatie oud papier Raaijveldweg 4, 5823CA Maashees

| Overige

 • Melding Activiteitenbesluit milieubeheer – De Breid 4a en 4c Maashees

 

 

Mill

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van een pand naar een fitness-studio Kerkstraat 14, 5451BM Mill

Afhandelingen

 • Omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een woning en het aanleggen van een uitrit 't Kavelt 11 Mill (kavel 512)
 • Buiten behandeling laten aanvraag omgevingsvergunning voor het tijdelijk plaatsen van stacaravan Gerritsweg 16, 5451HJ Mill
 • Omgevingsvergunning verleend voor het verlengen van de termijn van het tijdelijke gronddepot in Mill 't Kavelt ongenummerd, Mill - kadastraal MIL00 R 1552

 

Oeffelt

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor Maatregelen Kaderrichtlijn Water Virdsche & Viltsche Graaf Oeffelt Nabij Maasdijk Oeffelt (BMR00 Z 3696)

 

Oploo

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een woning Watermolenstraat 6c Oploo, kadastraal OLO00 M 882
 • Omgevingsvergunning verleend voor het verlengen van de termijn van de tijdelijke vergunning kinderdagverblijf/buitenschoolse opvang Grotestraat 3, 5841AA Oploo
 • Omgevingsvergunning verleend voor het plaatsen van een tijdelijke woonunit Watermolenstraat 6c Oploo, kadastraal OLO00 M 882
 • Omgevingsvergunning verleend voor het plaatsen van een beveiligingscamera voor een zonnepark Nieuweweg ong. Oploo kadastraal OLO00 Q 291

| Overige

 • Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Oploo, Lindelaan 3

 

Overloon

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van 20 CPO woningen Tussen Zandstraat en Helderseweg Overloon kadastraal U 585

Afhandelingen

 • Omgevingsvergunning buiten behandeling gelaten voor het realiseren van een inrit Derpshei tegenover nummer 20, 5825BL Overloon

| Overige

 • Melding Activiteitenbesluit milieubeheer – Molenveldweg 2, Overloon

 

Rijkevoort

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van een woonhuis en plaatsen schuur Hapsedijk 26, 5447BC Rijkevoort BMR00 W 1649
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning Koningsspil ong. tegenover nr. 15, 5447BN Rijkevoort, bouwkavelnummer 507
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het renoveren van een dak Hoogeindsestraat 33, 5447PE Rijkevoort

Afhandelingen

 • Omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een woning Koningsspil 4 Rijkevoort

| Overige

 • Melding Activiteitenbesluit milieubeheer – Rijkevoortsedijk 27a, Rijkevoort

 

Sambeek

| Overige

 • Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan Sambeek, Grotestraat 18

 

Sint Anthonis

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het levensloopbestendig maken van de bestaande woning Bremheuvel 17, 5845BA Sint Anthonis

Afhandelingen

 • Omgevingsvergunning verleend voor het tijdelijk verlenen van een tijdelijke omgevingsvergunning voor een tijdelijk De Merret 1, 5845DA Sint Anthonis

| Overige

 • Besluit maatwerkvoorschriften – Vlagberg 18, Sint-Anthonis
 • M.e.r.-beoordelingsbesluit boven de D-grens - Sambeeksedijk 6a en 6b Sint Anthonis

 

Sint Hubert

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Omgevingsvergunning verleend voor het realiseren van een premantelzorgwoning in een bijgebouw Sint Hubertse Binnenweg 22, 5454NH Sint Hubert

 

Stevensbeek

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Omgevingsvergunning verleend voor het uitbreiden van een woning op de begane grond en het aanbrengen van een dakopbouw Lactariaweg 1, 5844AH Stevensbeek

 

Velp

| Overige

 • Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan Schoolstraatje ong. Velp
 • Objectvergunning verleend voor het plaatsen van een hijskraan op 21 december 2023 Tolschestraat 16, 5363TC Velp

 

Vortum-Mullem

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Kennisgeving verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van 2 woningen Akkervoortweg 6 en 8, Vortum-Mullem

 

Wanroij

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van 35 woningen Molenstraat ongenummerd Wanroij (percelen 1563,1573, 2059, 2440, 2753)

Afhandelingen

 • Kennisgeving intrekking aanvraag omgevingsvergunning Verlorenhoek 4, 5446XL Wanroij

Westerbeek

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van zonnepanelen op een frame op de grond Koehardstraat ongenummerd, Westerbeek (kadstraal OLO00 N 414)

 

Wilbertoord

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een verplaatsbare mantelzorgwoning van Ophovenlaan 64, 5455GD Wilbertoord
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een natuurvijver Amansweg 20, 5455RD Wilbertoord