Wateroverlast wie bel ik?

Gepubliceerd op 26 december 2023 om 17:24

Het zal je niet zijn ontgaan. Veel gebieden in Nederland kampen met wateroverlast. De dagenlange regenval zorgt voor een natte Kerstmis en jaarwisseling. En er komt nog meer regen aan.

Wat doen het waterschap, de brandweer en de gemeente om de overlast tegen te gaan. En wat kun of moet je zelf doen? Als er bij jou sprake is van wateroverlast dan is het goed om onderstaande illustratie in de gaten te houden.

Afbeelding met tekst en plaatjes wat te doen bij wateroverlast

Bij problemen met de riolering in huis is het niet altijd duidelijk of het gaat om een verstopping of om een ander probleem. In dat geval kun je bellen met het gemeentelijk calamiteitennummer. Je mag dit nummer ook bellen als er een gevaarlijke situatie ontstaat. Bijvoorbeeld als wegen of fietspaden onder water staan.
Je hoeft niet te bellen bij:

  • Rode lampjes die branden bij drukrioolputten in het buitengebied.
  • Water bij het eigen huis. Denk aan water in tuinen, opritten etc.

De gemeente/buitendienst kan helaas op dit moment niks doen bij dergelijke meldingen.

De komende tijd.

In onze gemeente valt de overlast nog mee. Landerijen zijn erg nat en drassig. Sloten en afvoerkanalen vol met water. In lager gelegen gebieden kunnen inwoners last hebben van de hoge grondwaterstand. Kelders of kruipruimten staan onder water of worden erg vochtig. Sommige weggedeelten of fietspaden staan blank. Maar er is voor zover bekend nergens sprake van een gevaarlijke of zorgelijke situatie.
De waterstand in de Maas is nog normaal, maar Rijkswaterstaat houdt de situatie goed in de gaten. Je kunt de waterstanden ook zelf bijhouden via https://waterinfo.rws.nl/#/publiek/waterhoogte(Deze link gaat naar een andere website).(Door drukte op deze website is het soms niet bereikbaar) Ook het Waterschap Aa en Maas houdt de situatie goed in de gaten. Men grijpt in waar nodig. Zie Nieuws - Waterschap Aa en Maas.(Deze link gaat naar een andere website)

hoogwatermaas17-07-2021-31.webp

Op de website van Brandweer Nederland staat ook meer informatie wat je kunt of moet doen bij wateroverlast: Storm- en wateroverlast - Brandweer(Deze link gaat naar een andere website).

Als de situatie dreigender wordt, openen we op deze website een liveblog. Daarin doen we dan verslag van de situatie. Ook geven we adviezen en tips.

Voor meer informatie of vragen op de website gemeente Land van Cuijk www.gemeentelandvancuijk.nl