Start subsidie kernendemocratie 2024

Gepubliceerd op 5 januari 2024 om 19:25

Op donderdag 9 maart 2023 heeft de gemeenteraad de Kadernotitie Subsidieverlening Kernendemocratie 1.0 vastgesteld. In deze kadernotitie staat onder andere vermeld welke uitgangspunten en voorwaarden gelden voor subsidies aan wijk- en dorpsraden en voor inwonersinitiatieven. Het subsidiebeleid is in het algemeen bestemd voor de wijk- en dorpsraden en in het bijzonder voor inwonersinitiatieven. 

Subsidie voor Inwonersinitiatieven (incidenteel)  

Om inwonersinitiatieven te ondersteunen, heeft het college van B en W de Subsidie voor Inwonersinitiatieven (incidenteel) vastgesteld. Deze regeling is vooral in het leven geroepen om met name inwonersinitiatieven mogelijk te maken en de KernenCV’s te realiseren. Het collectief maatschappelijk belang staat hierin centraal. Het gaat om initiatieven waarvoor aantoonbaar draagvlak is en dat naar onze mening waardering verdiend. Hier is weer voor ieder gebied van de wijk- of dorpsraad in totaal 7.500 euro beschikbaar. 

 

Een idee voor jouw wijk? 

Heb je zelf, met een groep inwoners samen of met jouw vereniging, een idee voor jouw wijk en heb je dit nog niet ingediend? Wacht dan niet te lang, want de aanvragen worden op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen. Vanaf 1 januari 2024 kun je subsidie aanvragen via https://www.gemeentelandvancuijk.nl/subsidies#aanvraag-subsidie-kernendemocratie. Deadline voor deze subsidieregeling Inwonersinitiatieven is op 1 november 2024.