Gemeentenieuws

Gepubliceerd op 10 januari 2024 om 19:16

Nieuws uit het Land van Cuijk, ontstaan vanuit de gemeenten: Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint-Hubert en Sint-Anthonis.

Beste inwoners van het Land van Cuijk,

 

De eerste weken van het nieuwe jaar zijn aangebroken. Ik hoop dat u kunt terugkijken op een paar fijne en gezellige feestdagen. Ik heb in ieder geval genoten van de kerstdagen samen met mijn familie. Een moment van rust en ‘even niks hoeven’. Het gaf ruimte om terug te blikken op het afgelopen jaar en zorgde voor nieuwe energie voor het jaar dat komen gaat.

Het afgelopen jaar stond voor mij in het teken van mijn start als burgemeester van het Land van Cuijk. Een vliegende start die ik dankzij uw betrokkenheid en gastvrijheid heb kunnen maken. Het Land van Cuijk voelde voor mij vanaf dag één als een warm bad. Ik heb veel bevlogen mensen mogen ontmoeten en 33 karaktervolle kernen gezien. Ieder dorp en iedere wijk heeft eigen bijzonderheden, kent eigen zorgen en uitdagingen. Maar alle kernen hebben ook iets gemeen; er wonen mensen met hart voor hun dorp, stad en buurt. Die samen de handen uit de mouwen willen steken. Die voor elkaar klaar staan en elkaar helpen. Deze mensen vormen het kloppend hart van onze gemeente.

Inzet en betrokkenheid zag ik ook bij onze politiemensen tijdens de afgelopen nieuwjaarsnacht. Ik liep met hen een nachtje mee. Mooi om te ervaren hoe zij met grote professionaliteit over onze veiligheid waken. Dat is in zo’n nacht niet eenvoudig met al dat vuurwerk en drankgebruik. Het bleef gelukkig relatief rustig. Triest vind ik de vernieling van een bank die vorig jaar in het kader van de Kunstroute in het Aldendrielpark in Mill is geplaatst. Destijds geschilderd door kinderen met een beperking. De bank roept op tot respect, maar dat is bij de daders door hun laffe daad ver te zoeken.

En zo ligt er weer een nieuw jaar voor ons. Een jaar waarin we verder gaan bouwen aan onze mooie gemeente. Dat zal niet altijd makkelijk gaan. In een wereld die zowel op politiek als maatschappelijk vlak best wel turbulent is. Maar de saamhorigheid en betrokkenheid in ons Land van Cuijk geven mij het vertrouwen dat we er met elkaar iets moois van gaan maken.

Het fundament is stevig. Laten we samen verder bouwen. Ik wens u een goed en gezond 2024 toe!

 

Wij zien groeikansen. Jullie?

 

Je ziet het pas als je het doorhebt. Johan Cruijff wist wel hoe het zat. En soms geldt voor obstakels op de stoep, hetzelfde als voor voetbal. Wethouder David Sölez: “Als je zelf geen lichamelijke of visuele beperking hebt, vallen obstakels op je route vaak niet eens op. Voor mensen die dit wel hebben, zijn ze vaak een onneembare hindernis”.

Een goede reden om hier aandacht aan te besteden. De gemeente is gestart om de knelpunten en obstakels daadwerkelijk aan te pakken en om toekomstige knelpunten te voorkomen. Samen met Platform Toegankelijk Mill is in deze plaats als pilot gekeken waar verbeteringen te maken zijn, zoals bijvoorbeeld bloembakken die op een onhandige plek staan. Ook wordt het ‘Handboek openbare ruimte’ eens goed bekeken. Hierin staat waar een ontwerp in de openbare ruimte aan moet voldoen.      

De gemeente maakte in samenwerking met Stichting Toegankelijk Land van Cuijk een kaartje om andere inwoners hier bewust van te maken. De kaartjes zijn van groeipapier, dit is composteerbaar papier met zaadjes van bloemen. Het platform deelt het groeipapier uit op plekken waar hinder wordt ondervonden van obstakels.

 

 

Online informatiebijeenkomst Ruimte voor Defensie

Op dinsdag 16 januari van 19.30-21.00 uur organiseert het Ministerie van Defensie een digitale informatiebijeenkomst over Ruimte voor Defensie. Defensie geeft tijdens deze bijeenkomst uitleg over de Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Daarin staat welke mogelijkheden Defensie in heel Nederland onderzoekt om te bepalen wat de beste plek of manier voor Defensie is om te bouwen, oefenen of vliegen. Ook vertelt Defensie meer over het tijdspad waarin dit allemaal plaatsvindt. Op deze manier wil Defensie inwoners op weg helpen om een goede zienswijze te kunnen indienen.

Aanmelden: www.defensie.nl/ruimte-voor-defensie > informatiebijeenkomst

Let op: de presentatie gaat over de plannen in heel Nederland en niet specifiek voor onze regio. Na aanmelding ontvang je een bevestiging met een persoonlijk link naar de bijeenkomst.

Meer informatie

Op www.gemeentelandvancuijk.nl/militaire-luchthavens lees je wat de plannen van Defensie voor onze regio zijn, hoe je meer informatie kunt krijgen en hoe je een zienswijze kunt indienen.

Andere informatiebijeenkomsten

Ook later in het proces kun je nog deelnemen aan bijeenkomsten. Bijvoorbeeld als de resultaten van de onderzoeken er zijn. Die worden dan gedeeld in participatiebijeenkomsten. Waarschijnlijk is dat ergens in het voorjaar van 2024. Meer informatie volgt via de website van Defensie.

 

Alzheimercafé: 15 januari 2024

‘We zijn zelf het medicijn’: Het effect van een gezonde leefstijl.

 

Dementie is een nare aandoening die niet te genezen is. En het aantal gevallen neemt de komende jaren schrikbarend toe. In Brabant harder dan in de rest van het land. Dat ruim 30% van de gevallen van dementie te voorkomen is door een bepaalde leefstijl is bij maar weinig mensen bekend. 
Maar wat als er al een diagnose is? Wat voor effect kan een gezonde leefstijl dan hebben?

 

Gastspreker is Tom Jacobs, gezondheidsbevorderaar en werkzaam bij de GGD Hart van Brabant, specialist ouderen.

 

Inloop/aanvang: Maandag 15 januari 2024; 19.00/19.30 uur

Organisatie: Alzheimer Land van Cuijk & Gennep i.s.m.

Dementie Vriendelijke Gemeenschap Land van Cuijk,

Pantein en Sociom

Locatie: Castella, Cantheelen 6.200 in Cuijk, vergaderruimte

Citadel 1e etage, voor iedereen vrij toegankelijk

Meer informatie: tel. 06-2399 5798

 

Gratis toegang en de koffie/thee staat klaar

5logo-alzheimer-1.jpg

 

Bekendmakingen gemeente Land van Cuijk

De volledige tekst van de officiële bekendmakingen vind je op www.officielebekendmakingen.nl. Dit is het officiële publicatiekanaal voor gemeentelijke bekendmakingen. Het kan gaan om (ontwerp)besluiten, (ontwerp)plannen, verkoop van percelen gemeentegrond en andere formele bekendmakingen.

 

Op deze pagina’s staan alleen beknopte versies, bedoeld als service en ter informatie. In de officiële bekendmaking op bovengenoemde website staat welke mogelijkheden er zijn voor het leveren van inspraak (een zienswijze indienen), het gebruiken van een rechtsmiddel, zoals bezwaar, (hoger) beroep en voorlopige voorziening of hoe er anders gereageerd kan worden.

 

Je kunt ook per e-mail op de hoogte blijven van alle bekendmakingen. Ga naar www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt. Hier kun je een profiel aanmaken met je postcode en aanvinken van welke overheden en welke soort bekendmakingen je wilt ontvangen.

Land van Cuijk

| Verkeersbesluiten

 • Instellen van een verkeersverbod - op het parkeerterrein aan Pastoor Vochtplein te Sambeek
 • Tijdelijke snelheidsverlaging in verband met de kwaliteit van het wegdek - aan Vierlingsbeekseweg en de Overloonseweg tussen de komgrens van Overloon en de komgrens van Vierlingsbeek

| Overige

 • Reductieregeling 2024 Land van Cuijk
 • Regeling Beheer en Toezicht BRP Land van Cuijk 2023
 • Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan Woonwagenlocaties, Land van Cuijk
 • Regeling waarderingssubsidie kunst, cultuur en erfgoed gemeente Land van Cuijk 2024
 • Aanwijzingsbesluit toezichthouders ODBN 2024
 • Subsidieregeling Onderhoud Gemeentelijke Monumenten Land van Cuijk 2024
 • Ontwerp geurverordening Land van Cuijk 2024
 • Algemene subsidieverordening gemeente Land van Cuijk 2024
 • Regeling waarderingssubsidie sport gemeente Land van Cuijk 2024
 • Regeling waarderingssubsidie jeugd gemeente Land van Cuijk 2024
 • Regeling waarderingssubsidie welzijn en gezondheid gemeente Land van Cuijk 2024
 • Uitvoeringsregels Afvalstoffenverordening gemeente Land van Cuijk 2023
 • Uitvoeringsbesluit Wegsleepverordening Land van Cuijk 2024
 • Wegsleepverordening Land van Cuijk 2024
 • Besluit aanwijzing toezichthouders gemeente Land van Cuijk 2023
 • Objectvergunning verleend voor het plaatsen van metalen driehoeksborden diverse locaties LvC van 08-01 t/m 22-01-2024 Land van Cuijk
 • Besluit aanwijzing toezichthouders gemeente Land van Cuijk 2023
 • Categoraal aanwijzingsbesluit toezichthouders gemeente Land van Cuijk 2023
 • Categoraal aanwijzingsbesluit toezichthouders gemeente Land van Cuijk 2023
 • Objectvergunning verleend voor plaatsen driehoeksborden open dag Koning Willem 1 College van 12 t/m 25-01-2024 Land van Cuijk
 • Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Land van Cuijk 2024
 • Objectvergunning verleend voor het plaatsen van 35 driehoeksborden van 08-01-2024 tot en met 22-01-2024 voormalige gemeenten Cuijk en Mill & Sint Hubert
 • Aanhoudingsbesluit Wet geurhinder en veehouderij

Beers

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een B&B in een gedeelte van de bestaande loods Graafsedijk 14 en 16, 5437NG Beers NB

Afhandelingen

 • Uitgebreide procedure omgevingsvergunning verleend – Broekkant 12 Beers
 • Omgevingsvergunning verleend voor het plaatsen van markeerpunt (sleutel) Natuurpoort De Bungelaer Kerkeveld ong. Beers, kadastraal CUI00 P 1135, M 1089

| Overige

 • Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Blauwe Steen, perceel 1737, Beers

 

Beugen

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een half vrijstaande woning (kavel 506) Lange Heggen ongenummerd Beugen - kadastraal BMR00 F 1984
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het herbouwen van een vrijstaande woning Molenveldweg 2, 5835CM Beugen
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het veranderen van de pluimveehouderij Hapseweg 3a, 5835CE Beugen
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het vergroten van een bedrijfsgebouw Voordtstraat 12, 5835CH Beugen
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de woning Molenstraat 38, 5835AZ Beugen

| Overige

 • Bekendmaking ongewijzigd vastgesteld bestemmingsplan “Provincialeweg 4 Beugen”

 

Boxmeer

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een woongebouw met 16 appartementen Steenstraat ongenummerd, Boxmeer
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van 2 woningen Krekelzanger en Nachtegaal ongenummerd, Boxmeer
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werkzaamheden m.b.t. beekontwikkeling St. Jansbeek BMR00 T 242
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een woonhuis Veerstraat 11, 5831JL Boxmeer
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een woning Beugenseweg ongenummerd Boxmeer - kadastraal BMR00 D 7324
 • Kennisgeving verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van 23 woningen Bakelgeertstraat ongenummerd, Boxmeer BMR00 L 3598
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van hotel naar zorgcentrum Spoorstraat 74, 5831CM Boxmeer
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een grondgebonden zonnepark BMR00 N 1333
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het kappen van bomen Veerstraat 49, 5831JM Boxmeer
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een tweekapper - kavel 509 Lange Heggen West - kadastraal bekend BMR00 F 3920 (kavel 509)
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van wateropslagtanks Handelstraat 13, 5831AV Boxmeer
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een tweekapper - kavel 510 Lange Heggen West - kadastraal bekend BMR00 F 3920 (kavel 510)
 • Kennisgeving verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van 2 appartementen in een bestaand woongebouw Koorstraat 62a en 26a, Boxmeer - kadastraal BMR00 D 6446

Afhandelingen

 • Omgevingsvergunning verleend voor het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde van de woning Rembrandt van Rijnstraat 27, 5831BA Boxmeer

| Overige

 • Kennisgeving melding brandveilig gebruik voor Melding brandveilig gebruik Heinz Moormannstraat 1a, 5831AS Boxmeer
 • Objectvergunning verleend voor het plaatsen van een afvalcontainer en bouwmaterialen van 8-1 t/m 1-3 2024 Putter ong. 5831MJ Boxmeer
 • Kennisgeving verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een carnavalstent op parkeerterrein Steenstraat 51, 5831JB Boxmeer
 • Objectvergunning deels verleend voor Het afsluiten van Steenstraat/Rapenstraat in Boxmeer op 22 en 23 januari 2024 Steenstraat 80 t/m 84, 5831JH Boxmeer, Rapenstraat hoek Steenstraat

 

Cuijk

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het veranderen van een kantoorruimte naar een zorghuis Beerseweg 22, 5431LC Cuijk
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een woning Grotestraat ongenummerd, Cuijk - kadastraal CUI00 C 6122
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen en uitbreiden van een bedrijfspand Gildekamp 17 en 19, 5431SP Cuijk - kadastraal CUI00 A 5526
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van 108 woningen (Wonen in het groen) Heeswijkse Kampen, Cuijk - kadastraal CUI00 A 3089
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van 61 appartamenten Princedijck Cuijk - kadastraal CUI00 A 6786
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het nieuw bouwen van 5 appartementen Zandberg 3a en 3b, 5431BK Cuijk kadastraal C 3591 en C 3759
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een vrijstaande woning en het aanleggen van een uitrit Merletplein ong. Cuijk kavel 509
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning en het aanleggen van een uitrit Merletplein ong. Cuijk kavel 501 CUI00 C 395

Afhandelingen

 • Omgevingsvergunning verleend voor het plaatsen van zonnepanelen op het Doehuis en op de schuur Patrijzenveld 117, 5431JR Cuijk

| Overige

 • Melding Activiteitenbesluit milieubeheer – Grotestraat 61 Cuijk
 • Evenementenvergunning verleend voor het houden van Nölers Optocht op 11/02/2024 centrum, cuijk
 • Kansspelvergunning verleend voor het plaatsen van een speelautomaat Maasstraat 3, 5431EB Cuijk
 • Objectvergunning verleend voor het plaatsen van 10 driehoeksborden open dag Fontys College 08 t/m 15 jan. 2024 diverse locaties in Cuijk
 • Objectvergunning verleend voor Objectvergunning voor het plaatsen van 9 sandwichborden van 08-01 t/m 23-01-2024 Heeswijkse Kampen Cuijk

Escharen

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van 4 woningen Hof van Esteren fase 2B - kadastraal GVE00 C 1976
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen/uitbreiden van de woning met 3 B&B-ruimten Schrijfakkerweg 3, 5364NC Escharen

Afhandelingen

 • Omgevingsvergunning geweigerd voor het huisvesten van 7 arbeidsmigranten Meester Bongaardsweg 12, 5364PM Escharen

| Overige

 • Evenementenvergunning verleend voor het houden van een jeugdonthulling 28-01-2024 en een carnavalsoptocht 11-02-2024 Meester Bongaardsweg 2, 5364 Escharen
 • Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, herziening Graafschedijk 67, 69 en 72
 • Standplaatsvergunning verleend voor het organiseren van Snacks 4 You Kerkplein Escharen

 

Gassel

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het moderniseren van antenne installatie Julianaplein 1, 5438AK Gassel
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het vergroten van de oppervlakte voor huisvesting tijdelijke werknemers Turnhoutseweg 5, 5438NR Gassel
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een woonhuis Hofstede 22, 5438RB Gassel

| Overige

 • Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan Krekelberg 13 te Gassel

Grave

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een dakopbouw Airborneplein 13, 5361CA Grave
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een dakopbouw Airborneplein 15, 5361CA Grave
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het splitsen van het pand Rogstraat 29, 5361GP Grave
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een woongebouw met 4 appartementen Brugstraat ongenummerd, Grave - kadastraal GVE00 B 2787
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een tijdelijke winkel Koninginnedijk 832, 5361CR Grave
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van het pand Oliestraat 14, 5361GN Grave

Afhandelingen

 • Omgevingsvergunning verleend voor het realiseren van een winkelgebouw Arnoud van Gelderweg, Grave, kadastraal GVE00 A 1384

| Overige

 • Objectvergunning verleend voor het plaatsen van een bouwafvalcontainer van 27 dec 2023 t/m 9 feb 2024 Arnoud van Gelderweg 41, 5361CT Grave

Groeningen

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van Gildehuis Groeningen Maasstraat 17, 5826AM Groeningen

Haps

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een bedrijfspand met kantoorruimtes Kokerbijl 23, 5443PV Haps
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van terreinverharding, inritten en erfafscheidingen Kokerbijl 18, 5443PV Haps
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een wasplaats voor grondverzetmachines Kokerbijl 18, 5443PV Haps
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het renoveren, verbouwen en splitsen van een boerderij naar 3 wooneenheden Kalkhofseweg 28a, 5443NB Haps

| Overige

 • Melding Activiteitenbesluit milieubeheer – De Bengels 1 Haps

 

Holthees

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor het legaliseren van bouwwerken Sleijbergweg 1, 5824AL Holthees

Katwijk

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het vervangen van meerdere bouwwerken naar 1 nieuw bouwwerk De Boggerd 13, 5433KD Katwijk NB
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van 2 opslagtanks Korte Oijen 6, 5433NE Katwijk NB
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsien van 2 opslagtanks Korte Oijen 6, 5433NE Katwijk NB
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de bedrijfsruimte Lange Linden 32a, 5433NC Katwijk NB
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een loods met afdak Lange Linden 26, 5433NC Katwijk NB

Afhandelingen

 • Omgevingsvergunning verleend voor het brandveilig gebruiken van een bouwwerk Lange Oijen 4a, 5433NG Katwijk NB

| Overige

 • Evenementenvergunning verleend voor het organiseren van de carnavalsoptocht in Katwijk op 11-02-2024 Mariagaarde 15, 5433KA Katwijk

 

Landhorst

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning Hanekampseweg 11, 5445NN Landhorst
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van 8 levensloopbestendige patiowoningen Kerkstraat ongenummerd Landhorst - kadastraal WRJ00 M 653
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een loods Tweede Stichting 9, 5445NZ Landhorst

 

Langenboom

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen/renoveren van een rundveestal Gasthuisstraat 63, 5453RL Langenboom
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van de woning Gasthuisstraat 51, 5453RL Langenboom
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een woning Elleboogstraat 2, 5453SJ Langenboom

Afhandelingen

 • Omgevingsvergunning verleend voor het doorbreken van een draagmuur ten behoeve van een interne verbouwing Espenstraat 4, 5453JX Langenboom

 

 

Linden

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het vervangen van alle pannen en deel van kap boerderij De Geest 8, 5439NJ Linden

| Overige

 • Evenementenvergunning verleend voor het organiseren van Surfin 2024 op 31/05/2024 t/m 2 juni 2024. Eindsestraat Linden

 

Maashees

| Overige

 • Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan Maashees, correctie Kalverstraat 8/8a
 • Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Op den Berg 4
 • Evenementenvergunning verleend voor het houden van een carnavalsoptocht op 11-02-2024 te Maashees Kern Maashees

 

Mill

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een woning met bijgebouwen Beerseweg ongenummerd, Mill - kadastraal MIL00 N 41
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een werktuigenloods Achterdijk 18, 5451NN Mill
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor de stal bij het huis trekken en aanpassen pand Gerritsweg 16, 5451HJ Mill
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een dierenverblijf voor vogels Uilweg 30, 5451PV Mill
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een woning met bijgebouwen Beerseweg ongenummerd, Mill - kadastraal MIL00 N 41
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van de woning Hoogveldseweg 34, 5451AB Mill
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een woning 't Kavelt ongenummerd, Mill - kadastraal MIL00 R 1533
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van het pand Havikstraat 2, 5451WE Mill
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een carport en een dakkapel Hoogstraat 19, 5451BH Mill
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het slopen en herbouwen van een bedrijfspand Hertsweg 1, 5451GS Mill

| Overige

 • Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan Mill, Meidoornweg, Bremweg

 

Oeffelt

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een berging Urlingsestraat 25, 5441XJ Oeffelt

| Overige

 • Bekendmaking ontwerpwijzigingsplan Buitengebied Oeffelt, Urlingsetraat 4
 • Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Oeffelt, Hogehoek ong

 

Oploo

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden v.h. woonhuis met een B&B en ged. slopen van bijgebouwen (fase 2) Deurneseweg 4, 5841CJ Oploo
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van 26 woningen De Blauwe Beek fase 1 De Blauwe Beek, Oploo - kadastraal OLO00 C 4775
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een bewaarplaats, machineberging en wasplaats Driehoek 7, 5841CW Oploo
 • Kennisgeving verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het kappen van 6 bomen N272 Gemertseweg, Provincialeweg Oploo kadastraal OLO00 D 535, D522, I 433, M 750

 

Overloon

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van flexwoningen Stevensbeekseweg 14a, 5825JC Overloon
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een vrijstaande woning Merseloseweg ong. Overloon kadastraal VLB00 U 583 kavel 4
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een vrijstaande woning met vrijstaande schuur Vierlingsbeekseweg 44, 5825AX Overloon

Afhandelingen

 • Omgevingsvergunning verleend voor het nieuw bouwen van 65 woningen Heldersveld Overloon Helderseweg-Pasveldweg ong. Overloon kadastraal VLB00 U 563 en U 539
 • Omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een woning Merseloseweg 11a Overloon Merseloseweg ongenummerd, Overloon - kadastraal VLB00 U 577

| Overige

 • Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan Baltussenweg 4 Overloon

 

Rijkevoort

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een 2 onder 1 kap Bonkelaer ong. Rijkevoort kavels 501 en 502
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een tijdelijke statische opslag Laageindsedijk 41, 5447PB Rijkevoort

Afhandelingen

 • Omgevingsvergunning verleend voor het plaatsen van een dakkapel Hoge Akker 16, 5447PN Rijkevoort
 • Omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een bedrijfswoning Sassekamp 1a, 5447PL Rijkevoort

 

Sambeek

| Overige

 • Evenementenvergunning verleend voor het organiseren van de carnavalsoptocht in Sambeek op 11-02-2024 Grotestraat 64, 5836AG Sambeek
 • Evenementenvergunning verleend voor het organiseren van Beddenrace Knoepers in Sambeek op 11-02-2024 Sambeek
 • Evenementenvergunning verleend voor het organiseren van de boerenbruiloft in Sambeek op 13-02-2024 Grotestraat 72, 5836AH Sambeek

 

St. Agatha

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een berging/stallingsruimte Heerstraat 3, 5435PC Sint Agatha

| Overige

 • Bekendmaking ontwerpwijzigingsplan Buitengebied Sint Agatha, Van den Boschweg 7
 • Evenementenvergunning verleend voor het organiseren van de Lichtjesoptocht in Sint Agatha op 09-02-2024 Liesmortel 46, 5435XJ Sint Agatha
 • Evenementenvergunning verleend voor het houden van een 2-daagse motorcross wedstrijd op 2-3 maart 2024 Hertraksestraat 26, 5432XM St. Agatha

 

Sint Anthonis

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Omgevingsvergunning verleend voor het huisvesten van arbeidsmigranten binnen bestaande bebouwing Vlagberg 35a nabij Sint Anthonis

| Overige

 • Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Sint Anthonis, Blauwstraat 4

 

Sint Hubert

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het splitsen/verbouwen van de woning Grootvenseweg 26, 5454GD Sint Hubert

 

Stevensbeek

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van 26 woningen Stevensbeek Fase II Hof Lindebeek, Stevensbeek - kadastraal BMR00 E 649
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van een bestaande schuur Stevensbeekseweg 9, 5844AB Stevensbeek
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een camping Radioweg 14, 5844AA Stevensbeek

| Overige

 

 • Melding Activiteitenbesluit milieubeheer – Lactariaweg 40 Stevensbeek

 

Velp

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het gewijzigd uitvoeren van een bijgebouw Bosschebaan 23, 5363SW Velp

 

Vierlingsbeek

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het intern verbouwen van 3 studio's Soetendaal 5, 5821BL Vierlingsbeek
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van kantooractiviteiten Merletgaarde 21, 5821BW Vierlingsbeek
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het herbestemmen kantoorpand naar appartementen Spoorstraat 27, 5821BB Vierlingsbeek
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een woonhuis met bijgebouw 't Hulder ong. Vierlingsbeek VLB00 C 3203

Afhandelingen

 • Omgevingsvergunning verleend na de eerder verleende vergunning BOX-2015-00300 (besluit na beroepsprocedure) het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening, het uitvoeren van werkzaamheden ten behoeve van verharding, het bouwen van een bouwwerk, inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu) Molenweg 11, 5821EA Vierlingsbeek

| Overige

 • Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Vierlingsbeek, Grotestraat ong
 • Evenementenvergunning verleend voor het organiseren van carnavalsactiviteiten op 27, 28 januari, 2, 3, 9, 12 febr. Pastoor Jansenstraat 2, 5821AZ Vierlingsbeek

 

Vortum-Mullem

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het splitsen van de woning Provincialeweg 1a, 5827AA Vortum-Mullem

Afhandelingen

 • Ontwerpbesluit uitgebreide procedure omgevingsvergunning - Radioweg 6a Vortum-Mullem

| Overige

 • Melding Activiteitenbesluit milieubeheer – Radioweg 6a te Vortum - Mullem

 

 

Wanroij

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een woning Vlasakker ongenummerd, Wanroij - kadastraal WRJ00 A 3317
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van de woning Molenstraat 12, 5446AR Wanroij

Afhandelingen

 • Omgevingsvergunning verleend voor het splitsen van een woning Dorpsstraat 15, 5446AM Wanroij
 • Omgevingsvergunning voor het vervangen van een duiker door een watergang en 2 korte duikers Molenstraat 6, 5446AR Wanroij is vergunningsvrij
 • Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor het realiseren van een transportverdeelstation Hapseweg 33t Wanroij

| Overige

 • Evenementenvergunning verleend voor het houden van een carnavalsoptocht Wanroij op 11-02-2024 Wanroij
 • Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan Wanroij, De Vlaskuil 4
 • Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan De Bergen te Wanroij
 • Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Kuilsendijk 1-3

Westerbeek

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een veldschuur Kerkstraat 72, 5843AP Westerbeek
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van 2 geschakelde recreatiewoningen met opslagruimte Beekstraat 26, 5843AK Westerbeek