Gemeentenieuws

Gepubliceerd op 16 januari 2024 om 19:41

Nieuws uit het Land van Cuijk, ontstaan vanuit de gemeenten: Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint-Hubert en Sint-Anthonis.

Lees het gemeentenieuws Land van Cuijk ook digitaal gemeentenieuws te lezen? Klik dan snel op deze link. 

Locaties inzameling oud papier en textiel

 

Vanwege de herinrichting van het Weijerplein in Boxmeer zijn de containers voor oud papier en textiel verplaatst. 

 • De papiercontainer van Olympia ‘18 is verplaatst naar de achterkant van Weijerstaete, inrit P3 vanaf De Raetsingel. De inzameling is hier wekelijks op maandag van 18:30 – 20:30. 
 • De textielcontainers zijn verplaatst naar de Korte Marktstraat.

 

In Grave is de papiercontainer van KBO Grave verplaatst naar de Gasthuishoeve (nabij het Visio Onderwijs). De inzameling op deze locatie is in de even weken op donderdag van 08:00 tot 20:00.

 

Kijk voor een overzicht van alle locaties en inzamelmomenten op www.gemeentelandvancuijk.nl/locaties-containers-voor-oud-papier en www.gemeentelandvancuijk.nl/locaties-textielcontainers.

 

Een overzicht van alle soorten afvalinzameling vind je op www.gemeentelandvancuijk.nl/afvalinzameling.   

 

 

Val Op In Het Verkeer-actie

 

Doe jij het met licht aan of licht uit?

 

Fietsen in het donker zonder licht? De kans op een ongeluk schiet omhoog. Veel fietsers staan er niet bij stil en wagen zich op goed geluk in het verkeer. En dat geldt niet alleen voor fietsers. Ook voor voetgangers is er nog veel te winnen. Hoogste tijd voor extra aandacht gedurende deze donkere maanden.

 

Afgelopen maandag werd in Mill een Val Op In Het Verkeer-actie gehouden. Dit werd georganiseerd  door de ValOpShop in samenwerking met Buurtpreventie Mill, communicatiebureau Attacom en de gemeente Land van Cuijk. De ValOpShop is een ‘pop-up’-actie die overal in Nederland wordt gehouden. In alle vroegte of juist in de avondspits duiken er opvallende busjes op. Maar alleen als het donker is. Het campagneteam deelt ter plaatse ‘cadeautjes’ uit aan fietsers en voetgangers die goed zichtbaar zijn.

 

In Mill werd afgelopen maandag aan fietsers gevraagd even te stoppen. Hadden ze hun licht aan? Dan ontvingen ze uit de ValOpShop gratis iets leuks. Een fluoriserend hesje, een lampje, reflector of een lichtgevend ventiel. Hadden ze geen licht? Ook dan kregen ze iets. Het belangrijkste was het gesprek met fietsers en hen zelf laten nadenken over hun gedrag.

 

De actie was er op gericht om zichtbaarheid in het verkeer te promoten. Niet met een belerend vingertje maar juist met een beloning. Niet alleen voor fietsers, maar ook voor voetgangers. Ook zij moeten zorgen dat ze goed zichtbaar zijn. Zeker met donkere kleding.

 

Bomenonderhoud gemeente Land van Cuijk 2024

In de gemeente Land van Cuijk wordt ieder jaar ongeveer een vierde deel van het gemeentelijk bomenbestand gecontroleerd. Met deze werkwijze komt elke gemeentelijke boom eens in de vier jaar aan de beurt. Bij de controle wordt gekeken of de bomen nog gezond en veilig zijn Denk bijvoorbeeld aan het handhaven van een minimale doorrijhoogte of het verwijderen van dode takken. Indien nodig wordt een boom gesnoeid of in het uiterste geval geveld (kappen).

 

Dit jaar worden de bomen in gebied Noord (Beers, Cuijk, Escharen, Gassel, Grave, Haps, Katwijk, Langenboom, Linden, Mill, Oeffelt, Sint Agatha, Sint Hubert, Velp, Vianen en Wilbertoord) door de firma Vitaboom Boomverzorging uit Rijkevoort gesnoeid in de periode januari tot en met juli 2024. Bomen waarbij geconstateerd is dat snoeien wegens gezondheids- of veiligheidsredenen direct nodig is, worden met voorrang aangepakt.

 

Dit jaar worden de bomen in gebied Zuid (Beugen, Boxmeer, Groeningen, Holthees, Landhorst, Ledeacker, Maashees, Oploo, Overloon, Rijkevoort, Sambeek, Stevensbeek, Vierlingsbeek, Vortum-Mullem, Wanroij Westerbeek) door de firma Jos Kanters Groenvoorziening uit Erp gesnoeid in de periode  januari tot en met juli 2024. Bomen waarbij geconstateerd is dat snoeien wegens gezondheids- of veiligheidsredenen direct nodig is, worden met voorrang aangepakt.

 

In januari 2024 zullen wij starten met het verplanten van een grote boom aan de Mees-Karekiet te Boxmeer.

Deze werkzaamheden worden uitgevoerd ten behoeven van waterberging in de wijk.

De boom wordt op een andere nabij Beugenseweg in Boxmeer terug geplant waar deze verder kan uitgroeien.

 

In de periode december 2023 t/m februari 2024 zijn wij ook bomen aan het planten op verschillende locaties die in voorgaande jaren zijn gekapt.

 

Gedurende deze werkzaamheden kun je enige hinder ondervinden, wij vragen hiervoor je begrip.

 

Via bijgaande link kom je op de site waar de te snoeien/vellen en te planten bomen op staan.

https://www.gislandvancuijk.nl/cook/bomen

 

Aankondiging: inzameling schoon snoeihout in het buitengebied

Schoon snoeihout is zeer geschikt voor het opwekken van duurzame energie. Daarom zamelen we in het buitengebied van de gemeenten Land van Cuijk en Boekel aan huis schoon snoeihout in. U kunt zich hier binnenkort voor aanmelden, tussen 22 januari en 15 februari 2024.

Op www.gemeentelandvancuijk.nl/snoeihoutactie kunt u alvast zien of u in aanmerking komt voor deze inzameling. Vanaf 22 januari vindt u daar ook het aanmeldformulier. Wanneer uw aanmelding vóór 15 februari bij ons binnen is én de aanvraag aan alle voorwaarden voldoet, dan halen we het snoeihout op tussen 26 februari en 23 maart. Hoe en wanneer u het snoeihout klaarlegt, leest u ook op www.gemeentelandvancuijk.nl/snoeihoutactie.

 

Tips om het vastvriezen van afval in de container te voorkomen
Het vastvriezen van afval in uw container is een vaak voorkomend probleem in de winter. Het afval valt dan niet of maar voor een deel uit uw container tijdens het legen. Ook kan het gebeuren dat de klep van de container vastgevroren zit. Wilt u dit controleren en verhelpen op het moment dat u de container aanbiedt? De inzamelwagen komt niet terug voor containers die niet goed leeg konden worden geschud.

 

Enkele tips om het vastvriezen van afval in de container te voorkomen:

 • Houd bij vorst de klep van uw container een stukje open met een stokje of stukje karton.
 • Stamp het afval niet aan en maak licht en vastzittend afval op de inzameldag los van de wanden.
 • Plaats de gft-container uit de wind en leg krantenpapier of zaagsel onderin de container.
 • Gooi zo min mogelijk nat afval in de gft-container door het uit te laten lekken.
 • Plaats de container een dag van te voren binnen in een overdekte ruimte.
 • Bied bij vorst indien mogelijk de container niet aan.
 • Doe nooit zout of antivriesmiddel in de container.

 

 

Land van Cuijk doet mee aan proef met thuiswerken 

Thuiswerkdag Heeswijkse Kampen 

 

De gemeente Land van Cuijk vraagt inwoners uit de Heeswijkse Kampen om op maandag 22 januari mee te doen aan de thuiswerkdag. Deze dag maakt onderdeel uit van een proef die het verschil in verkeersdrukte in deze wijk meet. Bij alle bewoners is deze week een flyer bezorgd met hierin de uitleg en een bon voor een gratis kopje koffie in wijkgebouw De Nielt. 

 

Het wordt steeds drukker in het verkeer, ook in onze gemeente. Zeker in en rondom de grotere woonkernen. Anders en minder vaak reizen is een manier om verkeersdrukte te voorkomen. Zoals reizen buiten de spitstijden, reizen per fiets én vaker ’n dagje thuis werken. Met de proef Thuiswerkdag wil de gemeente het thuiswerken onder de aandacht brengen en het effect van thuiswerken in kaart brengen. 

 

Proef Thuiswerkdag

In de weken rond 22 januari gaat de gemeente daarom verkeersmetingen doen in en rondom de wijk Heeswijkse Kampen in Cuijk. Hiervoor worden camera’s en meetapparatuur opgesteld. 

Wethouder Antoinette Maas: ‘We hopen dat inwoners die een baan hebben waarbij thuiswerken mogelijk is, aan deze proef mee willen doen. Om drukte in het verkeer te verminderen moeten we nu eenmaal in verschillende oplossingen denken. Het gaat niet alleen om infrastructuur uitbreiden of aanpassen maar ook om een verandering van gedrag. Natuurlijk zal deze ene thuiswerkdag niet meteen voor een verandering gaan zorgen. Maar het geeft ons wel waardevolle informatie én het is een leuke manier om aandacht te vragen voor de verschillende mobiliteitsoplossingen.”

 

Kopje koffie 

De bewoners van de wijk Heeswijkse Kampen ontvangen een flyer met een uitleg en uitnodiging om deel te nemen aan de thuiswerkdag. Deze flyer bevat een bon voor een gratis kopje koffie of thee in wijkaccommodatie De Nielt; een kans om even de benen te strekken en andere thuiswerkers te ontmoeten.

 

SmartwayZ.NL

De thuiswerkdag maakt onderdeel uit van de aanpak van SmartwayZ.NL. Dit is het innovatieve mobiliteitsprogramma om Zuid-Nederland bereikbaar te houden. Thuiswerken betekent minder druk op de wegen en dat houdt de regio aantrekkelijk. Eerder organiseerde SmartwayZ.NL met verschillende andere gemeente al thuiswerkdagen In de eerste proefgemeente Gemert-Bakel leidde een soortgelijke thuiswerkdag tot maar liefst 14% minder woon-werkverkeer met de auto.

Meer dan 200 partners werken binnen het programma SmartwayZ samen aan mobiliteitsoplossingen in Zuid-Nederland. Naast gemeenten zijn ook de provincies Noord-Brabant en Limburg, Rijkswaterstaat en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat partners.

Bekendmakingen gemeente Land van Cuijk

 

De volledige tekst van de officiële bekendmakingen vind je op www.officielebekendmakingen.nl. Dit is het officiële publicatiekanaal voor gemeentelijke bekendmakingen. Het kan gaan om (ontwerp)besluiten, (ontwerp)plannen, verkoop van percelen gemeentegrond en andere formele bekendmakingen.

 

Op deze pagina’s staan alleen beknopte versies, bedoeld als service en ter informatie. In de officiële bekendmaking op bovengenoemde website staat welke mogelijkheden er zijn voor het leveren van inspraak (een zienswijze indienen), het gebruiken van een rechtsmiddel, zoals bezwaar, (hoger) beroep en voorlopige voorziening of hoe er anders gereageerd kan worden.

 

Je kunt ook per e-mail op de hoogte blijven van alle bekendmakingen. Ga naar www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt. Hier kun je een profiel aanmaken met je postcode en aanvinken van welke overheden en welke soort bekendmakingen je wilt ontvangen.

 

Land van Cuijk

| Verkeersbesluiten

 • Reserveren gehandicaptenparkeerplaats - Floralaan te Boxmeer
 • Afsluiten weg - Haart Beugen t.h.v.19a
 • Verkeersbesluit – reserveren gehandicaptenparkeerplaats – - Irenehof te Cuijk
 • Verkeersbesluit – tijdelijke verkeersmaatregel instellen parkeerverbod ivm carnavalsactiviteiten op 13 februari 2024 van 09.00 uur t/m 15.00 uur - 14 Oktoberplein in Overloon

| Uitschrijving basisregistratie personen

Vertrokken naar onbekende bestemming

 

Uit onderzoek van de afdeling Burgerzaken is gebleken dat onderstaand persoon niet meer woont op het adres waar hij of zij volgens de Basisregistratie personen (BRP) staat ingeschreven. Het college van burgemeester en wethouders heeft ingevolge artikel 2.22 van de Wet BRP besloten de bijhouding van de persoonslijst van deze persoon op te schorten wegens vertrek uit Nederland. Dit betekent dat hij of zij daardoor formeel niet meer op dat adres staat ingeschreven.

 

Geslachtsnaam en voorletters

Geboorte-datum

Adres

Datum besluit

E. Zaikova

16-11-1968

Stevensbeekseweg 14 a, 5825 JC Overloon

10-01-2024

G. Edwardsson

26-08-1961

Stevensbeekseweg 14 a, 5825 JC Overloon

10-01-2024

M. Zaikov

29-04-1991

Stevensbeekseweg 14 a, 5825 JC Overloon

10-01-2024

V.O. Zakharchenko

12-10-1988

Stevensbeekseweg 14 a, 5825 JC Overloon

10-01-2024

V.O. Zakharchenko

21-02-2012

Stevensbeekseweg 14 a, 5825 JC Overloon

10-01-2024

O.A. Statsenko

09-01-1979

Stevensbeekseweg 14 a, 5825 JC Overloon

10-01-2024

I.V. Vozniuk

26-10-1971

Noordkant 19B, 5845 EX Sint Anthonis

10-01-2024

Y.V. Draienko

27-08-2010

Noordkant 19B, 5845 EX Sint Anthonis

10-01-2024

K.V. Draienko

14-10-2005

Noordkant 19B, 5845 EX Sint Anthonis

10-01-2024

M.R.H. Ashby

26-03-1974

Habsburgsestraat 29, 5361 BR Grave

10-01-2023

D.S. Bohza

08-09-1995

Noordkant 19B, 5845 EX Sint Anthonis

10-01-2024

E.V. Bohza

11-02-2021

Noordkant 19B, 5845 EX Sint Anthonis

10-01-2024

E. Bohza

08-11-2022

Noordkant 19B, 5845 EX Sint Anthonis

10-01-2024

S.V. Kunev

23-12-1969

de Kloostertuin 18, 5831 JT Boxmeer

10-01-2024

J.J.P.W. van den Brand

13-04-1984

Ceresstraat 31, 5844 AC Stevensbeek

10-01-2024

M.A.Tan

25-08-2002

Korhoenderveld 41, 5431 HA Cuijk

10-01-2024

Z.C. Özkan

29-03-2001

Stevensbeekseweg 14a, 5825 JC Overloon

10-01-2024

C. Enrique Paya

05-04-1994

Stuiverstede 1, 5431 RT Cuijk

10-01-2024

 

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit bezwaar maken bij het college. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is zes weken en vangt aan één dag na de datum van deze publicatie.

 

Het ondertekende bezwaarschrift moet bevatten de naam en het adres van de indiener, de datum en een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt. Ook moet de bezwaarmaker gemotiveerd aangeven waarom hij of zij het niet eens is met het besluit. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk, Postbus 7, 5360 AA Grave.

 

 

| Overige

 • Financiële verordening Land van Cuijk 2023

 

Beugen

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbouwen van een bedrijfspand Transportcentrum 17, 5835CT Beugen
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een halfvrijstaande woning Lange Heggen ongenummerd Beugen (kavel 505)
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een woning Lange Heggen West - kadastraal bekend BMR00 C 3925 (kavel 504) Beugen

| Overige

 • Evenementenvergunning verleend voor het houden van Knakworstrennen Beugen op 11/02/2024 Kerkplein 1, 5835AT Beugen

 

Boxmeer

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het uitvoeren werkzaamheden Beekontwikkeling Sint Jansbeek, traject Brembroeken, kadastraal BMR00 U 482
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het splitsen van een bedrijfswoning in een kleine bedrijfswoning en appartement Sint Anthonisweg 53a, 5831AD Boxmeer
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een mantelzorgwoning Floralaan 107, 5831TD Boxmeer
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het vernieuwen en uitbreiden van uitbouw Marktstraat 45, 5831HN Boxmeer
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een vrijstaande woning Bocstraat 27, 5831GV Boxmeer
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een erker aan voorzijde huis Bergfluiter 26, 5831NG Boxmeer

Afhandelingen

 • Omgevingsvergunning verleend voor het plaatsen van twee dakkappellen op het voor- en achterdakvlak van de woning De Haagbeuk 22, 5831RR Boxmeer
 • Omgevingsvergunning verleend voor het aanleggen van een inrit/uitweg Pastoor Kerstenstraat 2f, 5831EW Boxmeer

| Overige

 • Anterieure overeenkomst voor Project STERAKO te Boxmeer
 • Objectvergunning verleend voor Objectvergunning het plaatsen van een autolaadkraan op 11-01-2024 van 8 tot 9 u Oranjestraat 8, 5831CP Boxmeer

 

Cuijk

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Kennisgeving verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van de woning, wijziging eerder verleende vergunning Grotestraat 6, 5431DK Cuijk
 • Kennisgeving verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een extra transformatoren Enexis Nabij Leemputten 1, kadastraal M 942 Cuijk
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een dakopbouw op bestaand woonhuis Rivierduin 9, 5432KC Cuijk
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het verhogen van de schanskorf Keerkade 1, 5432KA Cuijk
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een dakopbouw op bestaand woonhuis Rivierduin 8, 5432KC Cuijk
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een tijdelijke huisvesting voor onderwijs Cantheelen ongenummerd Cuijk
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van Kindcentrum de Nienekes Veldweg ong. Cuijk
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een woonhuis Grotestraat ongenummerd (kavel 507) , Cuijk
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van het terrein Keerkade 1, 5432KA Cuijk
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een hotel en 6 appartementen Grotestraat 13, 5431DG Cuijk kadastraal C 1964
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het renoveren van sportaccomodatie St Annastraat 1, 5431BE Cuijk

Afhandelingen

 • Omgevingsvergunning verleend voor het realiseren van een mantelzorgruimte Hazeleger 166, 5431 HR Cuijk
 • Omgevingsvergunning verleend voor het plaatsen van een brandmeldinstallatie op de begane grond Heiligenberg 3, 5431SC Cuijk
 • Omgevingsvergunning verleend voor het wijzigen van de voorgevel Grotestraat 84, 5431DL Cuijk
 • Omgevingsvergunning voor het realiseren van een dakkapel Hazeleger 108, 5431HN Cuijk is vergunningvrij

| Overige

 • Exploitatievergunning verleend voor foodtruck Friet Master Wegedoornplein in Cuijk
 • Horecaexploitatievergunning verleend voor Cafetaria "'t Centrum Cuijk" Korte Molenstraat 19, 5431DT Cuijk
 • Standplaatsvergunning verleend voor het verkopen van vis op 9, 10 een 11-02-2024 Grotestraat 25, 5431DG Cuijk
 • Objectvergunning verleend voor Objectvergunning het plaatsen van een kraan van 15-01 t/m 23-02-2024 De Wiel en Vorstendom Cuijk

Escharen

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het vernieuwen van de gevel Akkerslagen 45, 5364RG Escharen
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het verwijderen van een draagmuur Akkerslagen 45, 5364RG Escharen

 

Grave

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het onderhouden en renoveren van rijksmonument Boreel de Mauregnaultstr 1, 5361HG Grave

| Overige

 • Objectvergunning verleend voor het realiseren van een bouwplaats van 23-12-2023 tot en met 29-02-2024 De Smient 2 nabij, Grave
 • Objectvergunning verleend voor het plaatsen van een bouwkraan op 2 februari 2024 Rogstraat of Oliestraat Grave

Haps

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het renoveren van een bestaand bedrijfsgebouw met isolatie en zonnepanelen Kalkhofseweg 51, 5443NB Haps

Afhandelingen

 • Omgevingsvergunning van rechtswege verleend – Rijksweg 1, Haps

 

Landhorst

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten en gebruiken van een monovergister Allemansweg 1, 5445RB Landhorst
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een inrit Kerkstraat 7, 5445AD Landhorst
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het aanpassen van het bedrijf door toepassen emissiearm stalsysteem Allemansweg 1A, 5445RB Landhorst
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een (mono) vergister en mestbewerkingsinstallatie Noordstraat 49, 5445RA Landhorst
 • Kennisgeving verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van een monovergister Klotweg 2A, 5445ND Landhorst
 • Kennisgeving verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van een monovergister Landhorststraat 5, 5445NJ Landhorst

 

Langenboom

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een bijgebouw, zwembad en luifel Graafseweg 81, 5453SZ Langenboom
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een bijgebouw Dennendijk 8, 5453KG Langenboom
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een afdak Dennendijk 8, 5453KG Langenboom
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een mantelzorgwoning Campagnelaan 10, 5453SV Langenboom

| Overige

 • Evenementenvergunning verleend voor het organiseren van een Pronkzitting weekend op 02, 03 en 04/02/2024 Dominicanenstraat 25, 5453JN Langenboom

 

Ledeacker

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een nevenactiviteit voor het organiseren van evenementen Ullingen 2, 5846AW Ledeacker

Afhandelingen

 • Omgevingsvergunning verleend voor het veranderen van de Magnolia Hoeve Nullen 15, 5846AD Ledeacker

 

Linden

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Omgevingsvergunning verleend voor het verbouwen van een woonhuis Steegstraat 22, 5439NL Linden

 

 

Mill

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het kappen van een boom N277 nabij - kadastraal MIL00 E 2298
 • Kennisgeving verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning 't Kavelt 21 Mill
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de winkelruimte Wanroijseweg 49a, 5451GZ Mill
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen schuur naar recreatieverblijven Kolkweg 25, 5451NT Mill

 

Oeffelt

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van de voormalige brandweerkazerne Schoolstraat 4, 5441AM Oeffelt BMR00 Z 4691

Afhandelingen

 • Omgevingsvergunning verleend voor het aanleggen van een tijdelijke bouwweg voor de bouw van een rijhal Hoogeind 1a, 5441PJ Oeffelt

 

Oploo

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van navergisters Schipperspeel 1, 5841CL Oploo
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren een vrijstaande woning Watermolenstraat ongenummerd Oploo - kadastraal OLO00 M 886
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een woonhuis met bijgebouwen Gemertseweg 19A, 5841CD Oploo

Afhandelingen

 • Omgevingsvergunning verleend voor het verbouwen van een woning en het wijzigen van gevels Vloetweg 22, 5841AT Oploo

 

Overloon

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van 10 sociale huurwoningen Heldersveld Overloon
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het verlengen van overkapping aan rechtervoorgevel huis Venrayseweg 17a, 5825AB Overloon
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een stal Roosendaalseweg 5, 5825HD Overloon

| Overige

 • Evenementenvergunning verleend voor het organiseren van een carnavalsoptocht in Overloon op 11/02/2024 Centrum Overloon

 

Rijkevoort

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Kennisgeving verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een pompruimte met sprinklertank Hoogeindsestraat 33, 5447PE Rijkevoort

 

St. Agatha

| Overige

 • Objectvergunning verleend voor het plaatsen van een hoogwerker van 26-01 t/m 29-01-2024 Drogesestraat, 5435XT Sint Agatha

 

Sint Anthonis

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten en gebruiken van een monovergister Vlagberg 31, 5845ED Sint Anthonis

Afhandelingen

 • Omgevingsvergunning verleend voor het tijdelijk plaatsen van een stacaravan in verband met verbouwen woning Bosweg 11, 5845EA Sint Anthonis
 • Omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van twee carports voorzien van zonnepanelen Bosweg ong. Sint Anthonis (nabij nr. 40) kadastraal OLO00 I 179
 • Omgevingsvergunning verleend (herzien besluit) voor het bouwen van een landbouwloods Zandkant 15, 5845EV Sint Anthonis

| Overige

 • Evenementenvergunning verleend voor het organiseren van een Brouwplaats festival op 10, 11 en 12 februari 2024 Brink 3, 5845BH Sint Anthonis
 • Evenementenvergunning verleend voor het organiseren van de carnavalsoptocht in Sint Anthonis op 11-02-2024 Sint Anthonis
 • Objectvergunning verleend voor het plaatsen van 30 sandwich-reclameborden van 01-01-2024 t/m 14-02-2024 Sint Anthonis
 • Standplaatsvergunning verleend voor standplaatsvergunning mobiele verkoopwagen op 13 en 14 januari 2024 Breestraat 1d, 5845AX Sint Anthonis

 

Sint Hubert

| Overige

 • APV-ontheffing verleend voor het schenken van alcohol buiten normale openingstijden op 19 en 20-01-2024 Wethouder Lemmenstraat 13, 5454GH Sint Hubert

 

Stevensbeek

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een tijdelijke woonunit Lactariaweg 1, 5844AH Stevensbeek

Afhandelingen

 • Omgevingsvergunning verleend voor het realiseren van een Bouwinrit bij plan Hof Lindebeek fase 2 Lindelaan nabij nr. 20, Stevensbeek, kadastraal OLO00 E 688

| Overige

 • Evenementenvergunning verleend voor het organiseren van een carnavalsoptocht in Stevensbeek op 11-02-2024 Lindelaan 43, 5844AG Stevensbeek

 

Velp

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan voorzijde woning Zaalheuvelweg 21, 5363TE Velp
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een overkapping Heistraat 9, 5363SJ Velp
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het herbouwen van een schuur Heistraat 7, 5363SJ Velp

 

Vianen

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Omgevingsvergunning verleend voor het vestigen van een bedrijf Louwerenberg 15, 5434ND Vianen NB

| Overige

 • Evenementenvergunning verleend voor het organiseren van een carnavalsoptocht van de Heimussen Vianen op 12/02/2024 Koebaksestraat 28, 5434LD Vianen NB

 

Vierlingsbeek

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een garage met berging Anna van Burenstraat 8, 5821BP Vierlingsbeek

Afhandelingen

 

 • Omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een woning Soetendaal 27, 5821BL Vierlingsbeek

Vortum-Mullem

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een woning en het aanleggen van een uitrit Molenhof 2 Vortum Mullem
 • Omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een woning en het aanleggen van een uitrit Molenhof 4 Vortum Mullem

Westerbeek

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen en splitsen van een woonboerderij Beekstraat 26, 5843AK Westerbeek

| Overige

 • Kennisgeving melding activiteitenbesluit milieu voor het wijzigen van een nertsenhouderij naar varkenshouderij Boveneind 5, 5843BC Westerbeek