Kwaliteit Brabantse vakantieparken verbeterd

Gepubliceerd op 13 januari 2024 om 14:11

In 2018 heeft de provincie Noord-Brabant een vitaliteitsonderzoek uitgevoerd, gericht op de verblijfssector. Dit onderzoek resulteerde in een pilot met 6 gemeenten die zich richtten op parken in een kwetsbare positie. In november 2023, 5 jaar later, is een 1-meting van dit onderzoek uitgevoerd. Hierbij zijn 136 recreatieparken, van totaal 203 parken, bezocht en 42 enquêtes ingevuld.

Uit deze 1-meting blijkt dat de verblijfsrecreatieve sector in Brabant in de afgelopen 5 jaar een opmerkelijke transformatie heeft doorgemaakt, met een algehele verbetering van de kwaliteit. Ondanks deze vooruitgang is er ook een zorgwekkende tendens van parken die lijken af te glijden uit de recreatieve sector.

De vraag naar overnachtingen op Brabantse parken gestegen, wat heeft geleid tot een verbeterde bezetting en een toename van het totale aantal overnachtingen. Ondanks deze positieve ontwikkelingen blijft oneigenlijk gebruik op parken een hardnekkig probleem, met signalen van huisvesting van arbeidsmigranten en permanente bewoning op bijna de helft van de parken.

Belangrijke spelers in de sector, waaronder Capfun, Dormio, Roompot en Landal, hebben verschillende parken overgenomen, waardoor een golf van vernieuwing en verbeterde kwaliteit op de parken is ontstaan. Echter, de overname van parken door grote ketens heeft ook geleid tot een zekere uniformiteit in faciliteiten en diensten, waardoor diversiteit soms in het gedrang komt.

De regio West-Brabant loopt achter op andere regio's als het gaat om vitaliteit, zoals al eerder was waargenomen in 2018. Ondertussen hebben investeringen in duurzaamheid een opwaartse trend laten zien, terwijl zorgen over de aantrekkelijkheid en kosten van personeel zijn toegenomen ten opzichte van 2018.
De uitbraak van de coronapandemie heeft de verblijfsrecreatieve sector een positieve impuls gegeven, met toenemende investeringen en een stijging van het aantal vakanties in eigen land. 

Lees het volledige op bron:www.brabant.nl

 

Museums beleven recordjaar: 'Mensen maken er een uitje van'

12 jan. 2024 11:30

Het is een topjaar geweest voor vrijwel alle museums in Brabant. Zeker voor het Oorlogsmuseum Overloon. Daar werd met 153.000 bezoekers het recordaantal uit 1984 gebroken. 

Lees meer »