Gemeentenieuws

Gepubliceerd op 23 januari 2024 om 18:56

Nieuws uit het Land van Cuijk, ontstaan vanuit de gemeenten: Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint-Hubert en Sint-Anthonis.

LAND VAN CUIJK | In de Maas Driehoek lees je wekelijks het nieuws van gemeente Land van Cuijk. Is de nieuwste editie van het Boxmeers- of Cuijks Weekblad nog niet bij jou bezorgd, maar kun je niet wachten om het meest actuele gemeentenieuws te lezen? Klik dan snel op deze link.

Wensen voor buiten spelen en sporten

Resultaten van de enquête

 

Eind september 2023 heeft de gemeente een vragenlijst uitgezet. Volwassenen en kinderen konden aangeven wat ze vinden van de sport- en speelmogelijkheden in de eigen buurt. Zijn de speelplekken aantrekkelijk en goed onderhouden? Zijn de speelplekken geschikt voor de leeftijd van de meeste kinderen in de wijk? Maar ook: Sport je wel eens buiten, bijvoorbeeld wandelen, hardlopen, fietsen of skeeleren? Zijn daarvoor aantrekkelijke en veilige mogelijkheden in de buurt? De vragenlijsten werden goed ingevuld.

Er waren om precies te zijn 1001 invullers. Daarvan hebben 471 mensen de vragenlijst in het geheel ingevuld. De overige invullers hebben een gedeelte ingevuld. Bijvoorbeeld alleen het gedeelte dat over speelmogelijkheden voor kinderen ging.

De enquête geeft de gemeente een goed inzicht in de wensen van de inwoners. Zo geeft meer dan de helft van het aantal invullers aan dat ze tevreden zijn over de plekken voor bewegen, ontmoeten en sporten. Maar er zijn ook mensen die ontevreden zijn en die precies aangeven waar hem dat in zit. Bijvoorbeeld omdat plaatsen of routes slecht toegankelijk zijn. Ook kinderen of ouders gaven precies aan wat voor speelplekken ze graag zien. Speelplekken moeten vooral plaatsen zijn waar kinderen vriendjes kunnen ontmoeten en waar ze bijvoorbeeld hutten kunnen bouwen.  Ook trapveldjes en ‘natuurlijke, groene speelplaatsen’ scoren hoog.

Met de resultaten uit de enquête heeft de gemeente veel informatie opgedaan die meegenomen wordt bij de toekomstige (her)inrichting van plaatsen voor spelen, sporten en ontmoeten.

 

Dorpspenning Land van Cuijk voor Ans Van den Bergh-

Van Nieuwburg uit Beers

Woensdagmiddag 17 januari 2024 ontving mevrouw A.H.A. (Ans) Van den Bergh-Van Nieuwburg uit Beers de Dorpspenning Land van Cuijk uit handen van wethouder David Sölez. Dit als blijk van waardering voor haar jarenlange en vrijwillige inzet De Zonnebloem Beers. Deze gemeentelijke onderscheiding werd uitgereikt bij gelegenheid van haar afscheid als vrijwilliger, tijdens de viering van het 45-jarig bestaan van De Zonnebloem Beers en de Nieuwjaarsontmoeting.

 

De Zonnebloem
Mevrouw Van den Bergh-Van Nieuwburg is medeoprichter van De Zonnebloem afdeling Beers en heeft zich daarvoor 45 jaar belangeloos ingezet. Zij heeft in die tijd veel verschillende bestuurstaken vervuld, zoals secretaris, voorzitter en hoofd Bezoekwerk. Daarnaast heeft mevrouw Van den Bergh-Van Nieuwburg veel georganiseerd voor de gasten van De Zonnebloem, zoals ontspanningsmiddagen, ontmoetingsdagen, ziekendagen, Paas- en Kerstvieringen, maar ook auto-, bus- en boottochten. Ook bezocht zij zeer regelmatig gasten en deelnemers van De Zonnebloem thuis.

Dorpspenning Land van Cuijk

Gemeentelijke onderscheidingen zoals de Dorpspenning Land van Cuijk zijn bedoeld als teken van waardering en dankbaarheid vanuit de gemeente en de lokale gemeenschap. Als beloning voor iemands inzet en bijzondere verdiensten voor zijn of haar eigen stad of dorp. Personen die in aanmerking komen voor een gemeentelijke onderscheiding, leveren door hun vrijwilligerswerk een bijzondere bijdrage aan de leefbaarheid in hun eigen dorpsgemeenschap. Zij zorgen voor de verbinding en zijn erg belangrijk voor het voortbestaan van hun vereniging.

 

 

Een oude thermometer of barometer in huis? Pas op met kwik! 

In oude thermometers, bloeddrukmeters en barometers kan kwik zitten. Als je zo’n voorwerp kapot laat vallen, rollen en stuiteren de bolletjes kwik naar alle kanten. Soms meters ver weg. Die bolletjes zijn zo klein dat je ze moeilijk zelf kunt opruimen. Blijven er bolletjes liggen? Dan verdampen ze langzaam tot kwikdamp. En daar kun je erg ziek van worden. Lever je meters met kwik dus in bij het chemisch afval of bij jouw milieustraat! 

Een ongeluk zit in een klein hoekje 
Bij de GGD merken we dat er mensen zijn die nog een thermometer of barometer met kwik in huis hebben. En dat een ongeluk in een klein hoekje zit. Een kat die een barometer van een kastje stoot. Of iemand die de thermometer per ongeluk tegen de rand van de wasbak stuk stoot. De kans lijkt misschien klein, maar het gebeurt toch.  

Voorkom hoge kosten 
Vooral in een barometer zit veel kwik. Het is heel moeilijk om dat op te ruimen als de barometer lekt of valt. Meestal moet er een professioneel schoonmaakbedrijf komen. Vaak moet de vloerbedekking of het laminaat er helemaal uit en moeten er veel spullen weg. De schade is altijd groot en kan oplopen tot tienduizend euro. En dan is er nog de ongerustheid die zo’n ongelukje veroorzaakt. Vooral als er kleine kinderen in huis zijn.  

Breng kwik naar het chemisch afval 
Voorkom ongelukken met kwik. Heb je oude barometers, thermometers of bloeddrukmeters in huis? Verpak ze dan in dubbel plastic en breng ze naar het chemisch afval bij jouw milieustraat. Op www.gemeentelandvancuijk.nl/milieustraten.nl kun je zien waar en wanneer je chemisch afval kunt inleveren.

‘Pas op met kwik’ op GGDLeefomgeving.nl
Via de website GGDLeefomgeving.nl roept de GGD mensen op om te kijken of zij nog een kwikmeter in huis hebben. Op de website lees je hoe je een thermometer of barometer met kwik kunt herkennen en kwik veilig op kunt (laten) ruimen. GGDleefomgeving.nl is dé plek waar je betrouwbare informatie vindt over de invloed van je omgeving op je gezondheid.

Meer weten? Kijk op https://ggdleefomgeving.nl/kwik-onbewust-gevaarlijk

 

Plannen Ruimte voor defensie

Het Ministerie van Defensie zoekt ruimte in Nederland, bijvoorbeeld om te oefenen en vliegen. Vliegbasis De Peel en vliegbasis Volkel zijn ook in beeld als locatie. Om de plannen uit te voeren, doorloopt Defensie een lange procedure.

 

De eerste stap is de publicatie van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)In de NRD staat welke activiteiten Defensie onderzoekt (reikwijdte) en hoe dit onderzoek plaatsvindt (detailniveau).

De NRD beschrijft de aanpak van het onderzoek:

 • Wat gaat Defensie onderzoeken in het Milieueffectrapport?
 • Hoe gaat Defensie dat onderzoeken?
 • Welke alternatieven onderzoekt Defensie?
 • Welke criteria hanteert Defensie bij de beoordelingvan alternatieven?

 

Reageren op de plannen

De plannen van Defensie hebben onder andere te maken met vliegbasis Volkel en de mogelijke heropening van vliegbasis De Peel.

Zoals:

 • Heropenen van de vliegbasis voor jachtvliegtuigen;
 • Aanleg van een zandlandingsbaan voor het opstijgen en landen van transportvliegtuigen;
 • Uitbreiden van laagvlieggebieden voor helikopters.

De plannen hebben dus ook invloed op onze woon- en leefomgeving . Je kunt reageren op de plannen door een zienswijze in te dienen. Dat kan iedereen doen in de periode van 18 december2023 tot en met 12 februari 2024.

 

Hoe kun je een zienswijze indienen?

Dit kan door een brief te sturen naar:

Ministerie van Defensie

Directie Materieel, Vastgoed, Leefomgeving en Duurzaamheid

o.v.v. Nationaal Programma Ruimte voor Defensie

Postbus 20701

2500 ES Den Haag

Of digitaal via: www.defensie.nl > Defensie zoekt ruimte

Wat gaat Defensie met deze zienswijzen doen?

Defensie verzamelt alle zienswijzen, leest en beoordeelt deze en publiceert daarna een Nota van antwoord. Deze informatie gebruikt Defensie bij de volgende stap; het opstellen van het Milieueffectrapport. In het Milieueffectrapport geeft Defensie aan hoe met de adviezen en zienswijzen is omgegaan.

 

In het Milieueffectrapport staat wat de invloed van de plannen is op de leefomgeving, de natuur en het milieu. Defensie vergelijkt verschillende locaties met elkaar om te komen tot de meest geschikte locatie voor een activiteit. Het resultaat van alle onderzoeken samen vormt het Nationaal Programma Ruimte voor Defensie. Dit plan publiceert Defensie in de loop van 2024.

 

Energiecabaret - Van Gas Los

 

Zin in een avondje lachen én wil je aan de slag met het verduurzamen van je huis? Theo Elfrink, cabaretier en energiespecialist, neemt je mee in zijn nieuwste voorstelling. Met sketches, liedjes en veel tips brengt hij, als nuchtere Achterhoeker, de energiediscussie weer terug naar normale proporties.

Na afloop van het uurtje cabaret ben je welkom voor een drankje en kun je met je

vragen terecht bij één van de energiecoaches van de gemeente Land van Cuijk.

Wanneer en waar?
Woensdag 7 februari 2024, vanaf 19:30 uur (start 20:00 uur)

Bibliotheek Boxmeer - De Raetsingel 1, 5831KC Boxmeer

De entree is gratis. Aanmelden is wel nodig. Dat doe je via onderstaande link:

www.biblioplus.nl/agenda

 

 

 

 

Gezondschap in Land van Cuijk

 

Vanaf 19 februari starten we in zes supermarkten in de gemeente met Gezondschap: een gezond ‘schap’ in de supermarkt, ingericht door een diëtiste. Gedurende zes weken is er in verschillende supermarkten in het Land van Cuijk een speciaal schap ingericht met gezonde producten uit de Schijf van Vijf.

 

Het doel van Gezondschap is het makkelijker maken van gezonde keuzes in de supermarkt. Samen met Voedselapotheek, GGD Hart voor Brabant, Sociom, Smaakcentrum, Negen en de deelnemende supermarkten organiseren we diverse activiteiten om gezond eten en leven te stimuleren. Meer informatie hierover volgt nog.

 

Ben je benieuwd naar Gezondschap en de activiteiten die georganiseerd worden? Kom dan naar de opening van Gezondschap op woensdagmiddag 21 februari bij Jumbo Bosmans in Cuijk. Houd onze berichtgeving hierover in de gaten.

 

Het Gezondschap vind je vanaf maandag 19 februari bij de supermarkten Plus Verbeeten in Overloon en Vierlingsbeek, de Jumbo Boxmeer, Cuijk en Grave en de Albert Heijn in Mill.

 

Mis het niet - ontdek hoe lekker en gemakkelijk gezond eten kan zijn met Gezondschap in de lokale supermarkt!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alzheimercafé  Boxmeer

Woensdag 31 januari 2024, 14.00-16.00 uur

 

Vergeetachtigheid of dementie?

 

Nogal wat mensen worden vergeetachtig als ze ouder worden.

Dat hoort bij de leeftijd wordt er dan snel gezegd, maar wanneer is er meer aan de hand?

Wanneer is er sprake van dementie?  Wat moet je doen om die duidelijkheid te krijgen?

Frans van Schendel, gepensioneerd geriater , neemt ons mee op deze verkenningstocht.

 

Wij hopen u te ontmoeten op 31-1-2024, inloop vanaf 13.30 uur

 

 

De Weijer De Raetsingel 1, 5831 KC Boxmeer

 

Voor meer informatie: tel. 06-27319019

Website: alzheimer-nederland.nl

Initiatief: Alzheimer afdeling Land van Cuijk & Gennep

 

Bekendmakingen gemeente Land van Cuijk

De volledige tekst van de officiële bekendmakingen vind je op www.officielebekendmakingen.nl. Dit is het officiële publicatiekanaal voor gemeentelijke bekendmakingen. Het kan gaan om (ontwerp)besluiten, (ontwerp)plannen, verkoop van percelen gemeentegrond en andere formele bekendmakingen.

 

Op deze pagina’s staan alleen beknopte versies, bedoeld als service en ter informatie. In de officiële bekendmaking op bovengenoemde website staat welke mogelijkheden er zijn voor het leveren van inspraak (een zienswijze indienen), het gebruiken van een rechtsmiddel, zoals bezwaar, (hoger) beroep en voorlopige voorziening of hoe er anders gereageerd kan worden.

 

Je kunt ook per e-mail op de hoogte blijven van alle bekendmakingen. Ga naar www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt. Hier kun je een profiel aanmaken met je postcode en aanvinken van welke overheden en welke soort bekendmakingen je wilt ontvangen.

Land van Cuijk

| Verkeersbesluiten

 • Opheffen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Wegedoorn te Cuijk
 • Intrekken reserveren van 2 parkeervakken voor elektrisch laden - Pater Bleijsstraat 5 te Overloon
 • Opheffen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Burg. Raijmakerslaan te Grave
 • Reserveren van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Rembrandt van Rijnstraat te Boxmeer
 • Reserveren van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Theobaldusweg te Overloon

| Uitschrijving basisregistratie personen

Vertrokken naar onbekende bestemming

 

Uit onderzoek van de afdeling Burgerzaken is gebleken dat onderstaand persoon niet meer woont op het adres waar hij of zij volgens de Basisregistratie personen (BRP) staat ingeschreven. Het college van burgemeester en wethouders heeft ingevolge artikel 2.22 van de Wet BRP besloten de bijhouding van de persoonslijst van deze persoon op te schorten wegens vertrek uit Nederland. Dit betekent dat hij of zij daardoor formeel niet meer op dat adres staat ingeschreven.

 

Geslachtsnaam en voorletters

Geboorte-datum

Adres

Datum besluit

J.G. Cancino Guzman

03-03-1974

’t Tuigleerstraatje 1, 5431 DB Cuijk

17-01-2024

R. Mazzeo

06-02-1970

de Esdoorn 2, 5831 RC Boxmeer

17-01-2024

K.V. Sarnavska

29-11-2005

Noordkant 19 B, 5845 EX Sint Anthonis

17-01-2024

M.A. Cherhieiev

22-01-1993

Stevensbeekseweg 14 a, 5825 JC Overloon

17-01-2024

V.M. Korotynskyi

26-08-1955

Stevensbeekseweg 14 a, 5825 JC Overloon

17-01-2024

V.I. Brekhunets

11-08-1952

Stevensbeekseweg 14 a, 5825 JC Overloon

17-01-2024

A.F. Yakovenko

27-09-1987

Stevensbeekseweg 14 a, 5825 JC Overloon

17-01-2024

K.S. Yakovenko

28-01-2011

Stevensbeekseweg 14 a, 5825 JC Overloon

17-01-2024

 

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit bezwaar maken bij het college. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is zes weken en vangt aan één dag na de datum van deze publicatie.

 

Het ondertekende bezwaarschrift moet bevatten de naam en het adres van de indiener, de datum en een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt. Ook moet de bezwaarmaker gemotiveerd aangeven waarom hij of zij het niet eens is met het besluit. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk, Postbus 7, 5360 AA Grave.

 

| Overige

 • Re-integratieverordening Participatiewet Land van Cuijk 2023
 • Besluit aanwijzing toezichthouders gemeente Land van Cuijk 2024
 • Categoraal aanwijzingsbesluit toezichthouders gemeente Land van Cuijk 2024
 • Besluit aanwijzing toezichthouders gemeente Land van Cuijk 2024

Beugen

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Kennisgeving verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een vriescel Vuursteenstraat 10, 5835DZ Beugen
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het vervangen van 2 velux dakramen voor 2 dakkapellen Laag Werveld 5, 5835CP Beugen

Afhandelingen

 • Buiten behandeling laten aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van vlaggenmasten en reclame Transportcentrum 10, 5835CT Beugen

 

Boxmeer

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Omgevingsvergunning verleend voor het veranderen van de kapvorm van de woning van Sasse van Ysseltstraat 18a, 5831HD Boxmeer
 • Uitgebreide procedure omgevingsvergunning verleend – Sint Anthonisweg 55, Boxmeer
 • Kennisgeving intrekking aanvraag omgevingsvergunning Laan der Wijze ongenummerd, Boxmeer - kadastraal BMR00 S 926
 • Omgevingsvergunning verleend voor het slopen van funderingen onder peil perceel bestemming archeologische waarde Steenstraat 80, 5831JH Boxmeer

 

Cuijk

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van fietsenstalling en gereedschapsschuur Havikshorst 23, 5431LZ Cuijk

Afhandelingen

 • Kennisgeving intrekking aanvraag omgevingsvergunning Kerkstraat 14, 5431DS Cuijk
 • Omgevingsvergunning verleend voor het aanleggen van een uitweg Burg vd Mortelstraat 26, 5431CK Cuijk

| Overige

 • Evenementenvergunning verleend voor het organiseren van een Internationaal jeugdvoetbaltoernooi van 14-06 t/m 16-06-2024 Sportlaan 1, Cuijk
 • Ontheffing Alcoholwet verleend tijdens de 38ste Kuukse Elf Kroegetocht op 13-02-2024 Fraterstraat, 5431 EA Cuijk
 • Aanwezigheidsvergunning verleend voor Café De Valuwe, De Valuwe 5, 5431AV Cuijk
 • Objectvergunning verleend voor het plaatsen van een bouwkraan van 10 januari t/m 29 januari 2024 tussen Maasveld 50 t/m 148, 5431EJ Cuijk
 • Objectvergunning verleend voor Objectvergunning voor het plaatsen van 2 vrachtwagens op 31-01-2024 Veldweg 8, 5431CJ Cuijk

 

Gassel

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een woning Meisevoort 10 Gassel
 • Omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een woning en het aanleggen van een uitrit Molenakker 5c, 5438NE Gassel, kadastraal GVE00 L 1930

Grave

| Overige

 • Evenementenvergunning verleend voor Carnaval op de Loswal op 09/02/2024 Maasstraat 22, 5361GG Grave

Haps

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Buiten behandeling laten aanvraag omgevingsvergunning voor aanbrengen van terreinverharding, aanleg inritten en erfafscheidingen Kokerbijl 18, 5443PV Haps

| Overige

 • Melding Activiteitenbesluit milieubeheer – Kokerbijl 18 Haps
 • Evenementenvergunning verleend voor het organiseren van de carnavalsoptocht in Haps op 13-02-2024 Haps bebouwde kom

 

Katwijk

| Overige

 • Buiten behandeling laten aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een loods achter bedrijfspand Havenlaan 11, 5433NK Katwijk NB
 • Objectvergunning verleend voor het plaatsen van frames met programmadoek van 7-1 t/m 14-2-2024 Katwijk NB

Landhorst

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Omgevingsvergunning verleend voor het realiseren van een tijdelijke mantelzorgwoning Noordstraat 29, 5445RA Landhorst

| Overige

 • Bekendmaking vastgesteld bestemmingsplan Landhorst, Kerkstraat 10

 

Ledeacker

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor het wijzigen van een verleende omgevingsvergunning Nullen 15, 5846AD Ledeacker

| Overige

 • Bekendmaking vastgesteld bestemmingsplan Buitengebied Ledeacker, De Quayweg 1 en 1a

 

Mill

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Kennisgeving verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een woning (kavel 504) ''t Kavelt 27 Mill - kadastraal MIL00 R 1541
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het verschuiven positie woning tbv behoud eikenboom Arsenaal 9, 5451VX Mill

Afhandelingen

 • Omgevingsvergunning verleend voor het wijzigen van de vergunning voor het realiseren 3 zelfstandige wooneenheden Stationsstraat 23a, 23b en 23c, 5451AM Mill
 • Omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een woning 't Kavelt 21 Mill

| Overige

 • Evenementenvergunning verleend voor het organiseren van evenement tijdens carnaval van 09-02-2024 t/m 13-02-2024 Stationsstraat 1, 5451AM Mill
 • Evenementenvergunning verleend voor het organiseren van een carnavalsoptocht in Mill op 11/02/2024 Leeuwerikstraat 68, 5451VD Mill
 • Evenementenvergunning verleend voor het organiseren van de kinderoptocht Mill op 13-02-2024 Aldendrielpark 4, 5451NX Mill
 • Objectvergunning verleend voor Objectvergunning voor het plaatsen van een hoogwerker van 15-01 t/m 19-01-2024 Parallelweg 40, Mill

 

Overloon

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Omgevingsvergunning verleend voor het uitbreiden van het bedrijfsgebouw met een opslagruimte Museumpark 5a, 5825AM Overloon

| Overige

 • Evenementenvergunning verleend voor het organiseren van Hui-Buute op 10-02-2024 14 Oktoberplein 2, 5825CC Overloon

 

Rijkevoort

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Uitgebreide procedure - definitief besluit op verzoek tot intrekking omgevingsvergunning - Sassekamp 4, Rijkevoort

 

Sambeek

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het kappen van een boom Grotestraat 65, 5836AC Sambeek

| Overige

 • Evenementenvergunning verleend voor het organiseren v.e. jaarvergadering voor leden Moeke Thiese Klup op 12-02-2024 Grotestraat 102, 5836AH Sambeek

 

St. Agatha

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een deur in de kelder Kloosterlaan 22, 5435XD Sint Agatha

Afhandelingen

 • Omgevingsvergunning verleend voor het restaureren en verbouwen van het woonhuis Liesmortel 1, 5435XH Sint Agatha

 

Sint Anthonis

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Kennisgeving verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een bijgebouw bij de kinderdagopvang Den Hoek 1, 5845EL Sint Anthonis
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een (zorg)woning Oude Breestraat ongenummerd kadastraal sectie B perceelnummer 3104 Sint Anthonis

Afhandelingen

 • Omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van 14 appartementen Remmensberg 75 t/m 101 (oneven) in Sint Anthonis
 • Omgevingsvergunning verleend voor het plaatsen van een split airco Athanasiusstraat 23, 5845BW Sint Anthonis
 • Omgevingsvergunning verleend voor het plaatsen van zonnepanelen op het monumentaal pand Brink 7, 5845BH Sint Anthonis
 • Omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van 36 grondgebonden woningen Remmensberg 2 t/m 32 (even), Remmensberg 35 t/m 41 (oneven) en Remmensberg 43 t/m 73 (oneven) in Sint Anthonis.

 

Sint Hubert

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een woonunit Voortsestraat 44, 5454NP Sint Hubert

 

Vortum-Mullem

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

Afhandelingen

 • Omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een tijdelijke woonunit Hapseweg 11 Wanroij, kadastraal WRJ00 A 2026

| Overige

 • Bekendmaking vastgesteld bestemmingsplan Sint Hubertusstraat ong. Vortum-Mullem

 

Wanroij

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Buiten behandeling laten aanvraag omgevingsvergunning voor het overkappen van een terras De Esdoorn 29, 5446WR Wanroij