Storingen Openbare Verlichting door Hoge Grondwaterstand

Gepubliceerd op 30 januari 2024 om 20:13

Door de recente hoge stand van het grondwater hebben zich aanzienlijk meer storingen voorgedaan in het gemeente Land van Cuijk op het elektriciteitsnetwerk dan gebruikelijk.

Als gevolg hiervan zijn er ook aanzienlijk meer storingen opgetreden in de openbare verlichting. Enexis werkt momenteel intensief aan het oplossen van alle storingen. Vanwege het grote aantal storingen kan het echter langer duren voordat een storing in de openbare verlichting volledig is verholpen. We adviseren burgers en gemeenten om begrip te tonen voor deze uitdaging en om voorzorgsmaatregelen te treffen indien nodig. We zijn toegewijd aan het snel en efficiënt oplossen van alle storingen en werken samen met alle betrokken partijen om de situatie te normaliseren.

 

De straatverlichting werkt niet

Storingen in de openbare verlichting geeft u door aan uw gemeente. Op https://www.gemeentelandvancuijk.nl/melding-over-de-buitenruimte. Je kunt natuurlijk ook bellen met 0485-854000. Is er een gevaarlijke situatie? Bel dan altijd. Voor spoedeisende hulp of direct levensbedreigende situaties, bel altijd 112.

Geef de plek van de storing zo nauwkeurig mogelijk door. Bij het melden van een kapotte lantaarnpaal wordt vaak om het lichtmastnummer gevraagd. Dit nummer is op iedere lantaarnpaal te vinden en staat op een sticker.

 

Lees meer over het melden kapotte straatverlichting

 

Zo worden storingen in de straatverlichting opgelost