Gemeentenieuws

Gepubliceerd op 6 februari 2024 om 19:47

Het Gemeentenieuws uit het Land van Cuijk is een belangrijke bron van informatie voor de inwoners van de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint-Hubert en Sint-Anthonis. Dit nieuwsplatform biedt een overzicht van ontwikkelingen, evenementen, besluiten en projecten die van invloed zijn op het dagelijks leven in deze regio.

Aangepaste opening tijdens carnaval

Op maandag 12 februari is de receptie in het gemeentehuis open van 8.15 – 12.30u. Hier kun je terecht voor het afhalen van documenten en overige vragen. Burgerzaken is geopend vanaf 10 uur voor vragen over de burgerlijke stand en calamiteiten. Vanaf 12.30 uur is het gemeentehuis gesloten.

Op dinsdag 13 februari is het gemeentehuis gesloten.

 

BENOEMING LID VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE LAND VAN CUIJK

De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Land van Cuijk, maakt ingevolge artikel W 7 van de Kieswet bekend dat Müskens, S.G.G.M. (Stephan) (m), wonende te Beers NB, bij besluit van 25 januari 2024 benoemd is tot lid van de raad van de gemeente Land van Cuijk.

Het betreft de benoeming in de vacature die is ontstaan wegens het ontslag nemen als lid van de raad van de gemeente van van den Elzen, G.M.A.M. (Marcel) (m), wonende te Mill.

 

Gemeentegids verschijnt komend voorjaar
Bedrijven en instanties worden weer benaderd

Halverwege 2024 verschijnt de tweede gemeentegids van de gemeente Land van Cuijk. Net zoals dit jaar wordt de nieuwe gids niet huis-aan-huis verspreid, maar kan bij tientallen afhaalpunten in de gemeente gratis meegenomen worden.

 

Acquisitie bedrijven
Sinds afgelopen week worden bedrijven en instanties in de gemeente weer benaderd om te adverteren in de gids. Dit gebeurt door de uitgever, Akse Media BV. Let op: dit is het enige bedrijf waarmee de gemeente samenwerkt op dit gebied. Word je door een ander bedrijf benaderd om te adverteren in de gemeentegids en twijfel je, vraag dan om de acquisitiebrief van de gemeente Land van Cuijk. Alleen Akse Media BV kan deze tonen.

 

Jouw organisatie of vereniging in de gids
Deze week start Akse Media BV met het actualiseren van de redactionele adressen voor de gids. De adressen (organisaties en verenigingen) voorzien van een e-mailadres, ontvangen een e-mail ter controle van de gegevens. Deze e-mail is bij iedereen voorzien van een unieke persoonlijke code, zodat je zelf de gegevens naar wens kunt controleren -indien nodig- aanpassen. De overige vermeldingen worden tijdens de actualisatieperiode telefonisch door Akse Media benaderd. Wijzigingen kunnen tot 22 maart 2024 doorgegeven worden.

Mocht jouw organisatie of vereniging eerder nog niet in de gemeentegids hebben gestaan, dan kun je deze bij de uitgever aanmelden voor plaatsing in het adressengedeelte. Dit kan tot uiterlijk 22 maart 2024.
Je kunt de melding doorgeven per e-mail: redactie@aksemedia.nl (o.v.v. gemeentegids Land van Cuijk) of schriftelijk: Akse Media (t.a.v. gemeentegids Land van Cuijk) Postbus 6033, 1780 KA Den Helder.

 

Nieuwe carnavalstraditie

 

In een grote en uitgestrekte gemeente als Land van Cuijk is carnaval vieren best een uitdaging. Natuurlijk niet voor de plaatselijke carnavalsverenigingen. Zij vieren in de eigen kern, met eigen inwoners en in hun eigen residentie het feest van verbroedering en saamhorigheid. Voor de wethouders en mijzelf is het wat ingewikkelder. Er zijn immers 33 prinsen of prinsessen carnaval aan wie we de sleutel mogen overdragen, ongeveer dertig pronkzittingen en tal van bijzondere evenementen. We kunnen gewoonweg niet overal bij zijn en niet alles kan voor de gemeente als geheel.

In overleg met de carnavalsverenigingen hebben we slimme afspraken gemaakt. De sleuteloverdrachten doen we op vijf plekken, met de verenigingen van de vijf voormalige gemeenten. Dat blijkt uitstekend te werken. Het zijn gezellige bijeenkomsten in een behapbare omvang, met verenigingen die elkaar van oudsher kennen.

Ondanks deze gespreide aanpak hadden we behoefte om op één moment iets te organiseren op de schaal van de gemeente. Om iedereen die carnaval mogelijk maakt samen te brengen. Vanuit die gedachte ontstond de Sleuteldragersborrel, die vorige week voor de eerste keer in de geschiedenis van onze  jonge gemeente plaatsvond.  Carnavalsvereniging De Zelfkant uit Haps had zich opgeworpen als gastheer. In hun thuishonk De Posthoorn beleefden we een fantastische avond. Nog nooit heb ik zoveel hoogheden, veren en steken bij elkaar gezien. Allemaal verschillend, maar hetzelfde in dat waar carnaval werkelijk om draait: het vieren van het leven zonder zorgen van alledag en het samenbrengen van mensen.

De avond smaakte naar meer. Het was een mooie manier om de onderlinge verstandhouding en samenwerking in ons Land van Cuijk op gang te brengen. Ik vertrouw erop dat een nieuwe traditie is geboren.

 

Mogelijkheid om te reageren op de plannen Ruimte voor defensie

Het Ministerie van Defensie zoekt ruimte in Nederland, bijvoorbeeld om te oefenen en vliegen. Vliegbasis De Peel en vliegbasis Volkel zijn ook in beeld als locatie. Om de plannen uit te voeren, doorloopt Defensie een lange procedure.

De eerste stap is de publicatie van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)In de NRD staat welke activiteiten Defensie onderzoekt (reikwijdte) en hoe dit onderzoek plaatsvindt (detailniveau).

De NRD beschrijft de aanpak van het onderzoek:

 • Wat gaat Defensie onderzoeken in het Milieueffectrapport?
 • Hoe gaat Defensie dat onderzoeken?
 • Welke alternatieven onderzoekt Defensie?
 • Welke criteria hanteert Defensie bij de beoordelingvan alternatieven?

 

Reageren op de plannen

De plannen van Defensie hebben onder andere te maken met vliegbasis Volkel en de mogelijke heropening van vliegbasis De Peel.

Zoals:

 • Heropenen van de vliegbasis voor jachtvliegtuigen;
 • Aanleg van een zandlandingsbaan voor het opstijgen en landen van transportvliegtuigen;
 • Uitbreiden van laagvlieggebieden voor helikopters.

De plannen hebben dus ook invloed op onze woon- en leefomgeving . Je kunt reageren op de plannen door een zienswijze in te dienen. Dat kan iedereen doen in de periode van 18 december2023 tot en met 12 februari 2024.

 

Hoe kun je een zienswijze indienen?

Dit kan door een brief te sturen naar:

Ministerie van Defensie

Directie Materieel, Vastgoed, Leefomgeving en Duurzaamheid

o.v.v. Nationaal Programma Ruimte voor Defensie

Postbus 20701

2500 ES Den Haag

Of digitaal via: www.defensie.nl > Defensie zoekt ruimte

 

Wat gaat Defensie met deze zienswijzen doen?

Defensie verzamelt alle zienswijzen, leest en beoordeelt deze en publiceert daarna een Nota van antwoord. Deze informatie gebruikt Defensie bij de volgende stap; het opstellen van het Milieueffectrapport. In het Milieueffectrapport geeft Defensie aan hoe met de adviezen en zienswijzen is omgegaan.

 

In het Milieueffectrapport staat wat de invloed van de plannen is op de leefomgeving, de natuur en het milieu. Defensie vergelijkt verschillende locaties met elkaar om te komen tot de meest geschikte locatie voor een activiteit. Het resultaat van alle onderzoeken samen vormt het Nationaal Programma Ruimte voor Defensie. Dit plan publiceert Defensie in de loop van 2024.

Bij het indienen kun je gebruik maken van bijgevoegde brief.die je kan download Tot en met 12 februari 2024.

30 01 2024 Defensie Zienswijze NRD De Peel Februari 2024 1
Word – 90,4 KB 38 downloads

Verloopt jouw paspoort of ID-kaart binnen 3 maanden? Verleng ‘m nu!

Lekker naar de zon? Of misschien genieten van een weekje wintersport? Check dan eerst even hoe lang jouw paspoort of identiteitskaart nog geldig is. Verloopt deze binnen nu en 3 maanden, vraag dan meteen een nieuw document aan.

Waarom nu al?
De komende tijd moeten heel veel mensen hun reisdocument vernieuwen. Dat komt doordat in 2014 de geldigheid van deze (reis)documenten is veranderd: van 5 naar 10 jaar. Nu, 10 jaar later, moeten heel veel mensen dus hun documenten laten verlengen. Daardoor kunnen de wachttijden flink oplopen. Door het op tijd aanvragen en afhalen van je reisdocument ben je in je voordeel: je omzeilt de lange wachttijd én je hebt je reisdocumenten op tijd in huis voor je volgende vakantie.

Wij staan voor je klaar
Hoewel we goed voorbereid zijn op de drukte, kan het toch zijn dat je langer moet wachten dan je gewend bent. Hoe dan ook, we doen er alles aan om je zo snel mogelijk te helpen.

Rijbewijs verlengen
De drukte kan ook invloed hebben op het verlengen of aanvragen van een rijbewijs. Gelukkig kun je het verlengen online heel makkelijk regelen. Kijk op www.gemeentelandvancuijk.nl/rijbewijs.

 

Inwoners geven de gemeente een 6,7 voor de dienstverlening

De gemeente Land van Cuijk heeft afgelopen jaar een uitgebreid tevredenheidsonderzoek gehouden over haar dienstverlening. De reacties waren over het algemeen positief: het gemiddelde cijfer dat de gemeente kreeg was een 6,7.

 

Aanleiding

Om een objectief beeld te krijgen van onze huidige dienstverlening, is besloten tot het uitvoeren van een nulmeting. Op basis van de resultaten van deze meting zullen wij verbeteringen doorvoeren die tegemoetkomen aan de behoeften van onze inwoners.

 

Verantwoording van het onderzoek

Tussen 1 juni en 1 september 2023 zijn 24.758 mensen gevraagd om mee te doen, waarvan er 2.438 (=9,85%) hebben gereageerd. De deelnemers omvatten inwoners, ondernemers en andere betrokkenen die via diverse kanalen contact met ons hebben opgenomen. Dit varieert van telefonische vragen tot vergunningsaanvragen en meldingen.

 

Uitkomsten van het onderzoek

De gemeente Land van Cuijk heeft een score van 6,7 behaald, waar we met gepaste trots naar kijken. Dit cijfer is niet slecht voor een organisatie die 2 jaar bestaat. Hoewel dit een positief cijfer is, betekent dit niet dat we er al zijn. De uitkomsten en opmerkingen van de respondenten geven ons richting voor verbeteren van onze dienstverlening.

 

Vervolg

We gaan nu aan de slag met wat we weten. We kijken naar bepaalde processen om problemen te vinden en op te lossen. Een knelpunt is bijvoorbeeld dat we soms niet snel genoeg antwoorden op vragen of verzoeken. We gaan nu bekijken hoe mensen sneller antwoord kunnen krijgen. Daarnaast zijn we bezig met zogeheten klantreizen: we kijken hoe mensen onze hulp ervaren bij elk (contact)moment van het aanvragen of melden.

 

Uiteraard worden onze processen continu gemonitord én houden we ook voor de niet-digitale inwoner, bijvoorbeeld door samen te werken met digitale ondersteuningspunten. Zo houden we onze dienstverlening gemakkelijk en toegankelijk voor iedereen.

 

In de infographic hiernaast zie je de resultaten van het tevredenheidsonderzoek.

 

Vergaderingen en bijeenkomsten raad Land van Cuijk

 

De eerste twee donderdagen van een raadscyclus, die steeds vier weken duurt, staan in het teken van beeldvorming. De derde donderdag vergaderen de commissies en op de vierde donderdag de raad. De raad werkt volgens het model van Beeldvorming, Oordeelsvorming en Besluitvorming. Openbare vergaderingen en bijeenkomsten van de raad beginnen in de regel om 19.30 uur.

 

Thema-avond

Op donderdag 29 februari a.s. vindt een thema-avond plaats over het Bomenbeleidsplan en aansluitend de Toeristische visie.

 

Commissies

Op donderdag 22 februari a.s. vergaderen de commissies Omgeving en Inwoners.

 

Raadsvergadering

Op donderdag 7 maart a.s. vergadert de raad.

 

Agenda’s en stukken

Op https://lvc.bestuurlijkeinformatie.nl/ vindt u de agenda’s en de stukken van vergaderingen en bijeenkomsten van de raad. Ook te bereiken via de website van de gemeente (www.landvancuijk.nl). U vindt er ook steeds de actuele informatie m.b.t. aanvangstijd en locatie.

 

Vergaderingen volgen

Via internet kunt u een vergadering live volgen of een eerdere vergadering terugkijken. Ga naar https://lvc.bestuurlijkeinformatie.nl/.

Het maken van beeld- en geluidsopnames is alleen toegestaan wanneer u dit vooraf heeft gemeld bij de griffie (via griffie@landvancuijk.nl) of voorafgaand aan de vergadering meldt bij de voorzitter, en de gegeven aanwijzingen volgt.

 

Spreekrecht

U kunt gebruikmaken van het spreekrecht over de geagendeerde onderwerpen. Tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van de raads- of commissievergadering vraagt u spreekrecht aan via griffie@landvancuijk.nl. Er zijn regels voor het inspreken. Zo zijn er bepaalde onderwerpen waarover u niet kunt inspreken. Bij de commissies spreekt u in bij het desbetreffende agendapunt, bij de raad aan het begin van de vergadering. Spreek bij voorkeur in bij een commissie. De raad heeft dan nog meer tijd om uw inbreng te wegen en te betrekken bij het uiteindelijke besluit.

 

Meedoen en meepraten

Tijdens de beeldvormende thema-avonden is er ook ruimte om mee te doen en mee te praten. Dit is afhankelijk van de onderwerpen en vorm waarin deze worden behandeld. Ook staat dan het inwonerspodium op de agenda.

Hierbij kunt u een nieuw onderwerp onder de aandacht van de raad brengen. Aanmelden kan tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van de thema-avond via griffie@landvancuijk.nl. We gaan graag met u in gesprek!

 

Informatie

De griffie helpt u graag verder. U kunt ons bereiken via griffie@landvancuijk.nl.

 

Bekendmakingen gemeente Land van Cuijk

De volledige tekst van de officiële bekendmakingen vind je op www.officielebekendmakingen.nl. Dit is het officiële publicatiekanaal voor gemeentelijke bekendmakingen. Het kan gaan om (ontwerp)besluiten, (ontwerp)plannen, verkoop van percelen gemeentegrond en andere formele bekendmakingen.

 

Op deze pagina’s staan alleen beknopte versies, bedoeld als service en ter informatie. In de officiële bekendmaking op bovengenoemde website staat welke mogelijkheden er zijn voor het leveren van inspraak (een zienswijze indienen), het gebruiken van een rechtsmiddel, zoals bezwaar, (hoger) beroep en voorlopige voorziening of hoe er anders gereageerd kan worden.

 

Je kunt ook per e-mail op de hoogte blijven van alle bekendmakingen. Ga naar www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt. Hier kun je een profiel aanmaken met je postcode en aanvinken van welke overheden en welke soort bekendmakingen je wilt ontvangen.

Land van Cuijk

| Verkeersbesluiten

 • Reserveren van parkeervakken voor het opladen van elektrische voertuigen - aan Silenus te Cuijk
 • Instellen van een parkeerverbod - aan Hoogstraat Mill
 • Reserveren van parkeervakken voor het opladen van elektrische voertuigen - aan Grotestraat te Oploo
 • Tijdelijke verkeersmaatregelen - Meester van den Bergplein ter hoogte van huisnummer 10
 • Opheffen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - aan Johan Graaf van Hornestraat te Grave
 • Tijdelijke verkeersmaatregelen - aan Pothuusburg te Grave

| Overige

 • Intrekken beleidsregel afzien van legesheffing in behandeling genomen conceptaanvragen omgevingsvergunningen
 • Tijdelijke Bomenverordening gemeente Land van Cuijk 2023
 • Publicatie voorgenomen grondverkoop Land van Cuijk

Beugen

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een tijdelijke woonunit Lange Heggen ong. Beugen BMR00 F 3924

| Overige

 • Evenementenvergunning verleend voor het houden van een carnavalsoptocht in Beugen op 13-02-2024 Kerkplein Beugen en diverse straten
 • Melding Activiteitenbesluit milieubeheer – Transportcentrum 17 Beugen

 

Boxmeer

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Buiten behandeling laten aanvraag omgevingsvergunning voor het vervangen van de kozijnen aan de voor- en achterzijde van de woning Hazeleger 113, 5431HN Cuijk
 • Omgevingsvergunning verleend voor het uitbreiden van een leidingbrug Wim de Körverstraat 35, 5831AN Boxmeer
 • Objectvergunning verleend voor het plaatsen van verschillende voertuigen tbv boomverplanting op 6 februari 2024 Weijerplein Boxmeer
 • Omgevingsvergunning verleend voor het verlengen van een tijdelijke vergunning van fietsenstalling (gebouw PP002) Wim de Körverstraat 35, 5831AN Boxmeer

| Overige

 • Evenementenvergunning verleend voor Verlichte optocht "Praolt en Straolt" op 10 februari 2024 Spoorstraat Boxmeer

 

Cuijk

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Kennisgeving verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen v/e woning, aanleggen uitweg en handelen in strijd bestemmingsplan Merletplein 19 Cuijk, kadastraal CUI00 C 6122, bouwkavelnummer 505
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het aanleggen van kabels Cantheelen 133, 5431MA Cuijk
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het aanleggen van een nieuwe kabel voor eigen inrichting Lavendel Cuijk

Afhandelingen

 • Kennisgeving intrekking aanvraag omgevingsvergunning Kardinaalsmuts 96, 5432AE Cuijk
 • Ontheffing horeca verleend voor kroegentocht 13-02-2024 Grotestraat 62, 5431DL Cuijk
 • Omgevingsvergunning verleend voor het renoveren van de woning Kouwenberg 1, 5431GZ Cuijk

| Overige

 • Melding Activiteitenbesluit milieubeheer en melding Vuurwerkbesluit – Lange Beijerd 20 Cuijk

Escharen

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een 2 onder 1 kap woning en opsplitsen perceel Molenpad 3, 5364PV Escharen

 

Gassel

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Omgevingsvergunning verleend voor het realiseren van een bijbehorend bouwwerk Dorpstraat 14, 5438AM Gassel
 • Omgevingsvergunning verleend voor het moderniseren van de antenne installatie Gentstraat 2, 5438AD Gassel

| Overige

 • Evenementenvergunning verleend voor het organiseren van een carnavalsoptocht in Gassel op 12-02-2024 Centrum Gassel

Grave

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een overkapping Scheerling 9, 5361MJ Grave

Afhandelingen

 • Kennisgeving intrekking aanvraag omgevingsvergunning Oliestraat 14, 5361GN Grave

| Overige

 • Tijdelijke verkeersmaatregelen - aan Markt van huisnr 2 t/m 18 en Hoofdwagt 2 tot 12 te Grave
 • Objectvergunning verleend voor het plaatsen van een steiger op 23-01-2024 t/m 1 maart 2024 Hamstraat 25, 5361HA Grave
 • Objectvergunning verleend voor het plaatsen van een verhuislift op 31-01-2024 Achter de Marstal 16, 5361HE Grave

Groeningen

| Overige

 • Melding Activiteitenbesluit milieubeheer – De Schans 3 Groeningen

Haps

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor netwerkuitbreiding van bedrijvenpark Laarakker Haps Kokerbijl 22, 5443PV Haps

Afhandelingen

 • Omgevingsvergunning verleend voor het organiseren van een kleinschalig muziekevenement op eigen terrein (Burning Farm) Hoefseweg 2, 5443NP Haps

 

Langenboom

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Omgevingsvergunning verleend voor het verbouwen van de woning Gasthuisstraat 51, 5453RL Langenboom

 

Ledeacker

| Overige

 • Tijdelijke maatregelen Easter Open Toernooi 29 t/m 31 maart 2024 - Ledeackersestraat te Ledeacker

 

Maashees

| Overige

 • Objectvergunning verleend voor het plaatsen van een container tussen 5 en 9 februari 2024 Gildelandt 47, 5823CH Maashees

 

Mill

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Kennisgeving verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van het pand, het wijzigen van het gebruik naar fitness-studio en plaatsen van gevelreclame Kerkstraat 14, 5451BM Mill
 • Omgevingsvergunning aangevraagd – Paddenhoolseweg 20 Mill
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan voorkant woning Leeuwerikstraat 31, 5451VC Mill
 • Kennisgeving verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning en het aanleggen van een uitrit 't Kavelt 25, 5451KA Mill, kadastraal MIL00 R 1532

Afhandelingen

 • Omgevingsvergunning voor het kappen van een boom N277 nabij - kadastraal MIL00 E 2298 is vergunningsvrij
 • Omgevingsvergunning verleend voor het geheel vernieuwen van bedrijfsruimte bij woonhuis Lijsterstraat 31, 5451XJ Mill
 • Omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een woning Arsenaal 11 Mill - kadastraal MIL00 F 4816

| Overige

 • Objectvergunning verleend voor het plaatsen van een telescoopkraan in Mill op 22-01-2024 Lijsterstraat 46, 5451XK Mill

 

Oeffelt

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een tijdelijke stacaravan bij woning Schoolstraat 12, 5441AM Oeffelt

| Overige

 • Evenementenvergunning verleend voor Nederlands Kampioenschap Maasheggenvlechten 2024 op 10/03/2024 Beugenseweg 1, 5441AD Oeffelt

 

Oploo

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Kennisgeving verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een vrijstaand woonhuis met bijgebouw Loonseweg 23b Oploo - kadastraal OPLO00 M 893

Afhandelingen

 • Kennisgeving intrekking aanvraag omgevingsvergunning Watermolenstraat ongenummerd nabij nr. 5 , Oploo

| Overige

 • Evenementenvergunning verleend voor Optocht Oploo op 12-02-2024 Centrum Oploo

 

Overloon

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Kennisgeving verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van 20 CPO woningen Tussen Zandstraat en Helderseweg Overloon kadastraal U 585

 

Rijkevoort

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Kennisgeving verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning en het aanleggen van een uitrit Hoogeindsestraat 15c 5447PD Rijkevoort, kadastraal BMR00 W 1734

Afhandelingen

 • Omgevingsvergunning verleend voor het renoveren van een dak Hoogeindsestraat 33, 5447PE Rijkevoort
 • Omgevingsvergunning verleend voor het realiseren van een pompruimte met sprinklertank Hoogeindsestraat 33, 5447PE Rijkevoort

| Overige

 • Evenementenvergunning verleend voor het organiseren van FADHH 2024 op 11-02-2024 Kapelstraat 31, 5447AA Rijkevoort

 

Sambeek

| Overige

 • Evenementenvergunning verleend voor het organiseren van carnavalsactiviteiten op 11 en 12-02-2024 Pastoor de Vochtplein ongenummerd, Sambeek

 

Sint Anthonis

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Kennisgeving verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een loods en voeropslagen Noordkant 22, 5845EW Sint Anthonis
 • Kennisgeving verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een woning Peelkant 56a Sint Anthonis, kadastraal bekend gemeente Oploo, sectie I en nummer 976
 • Kennisgeving verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het herindelen zorgcentrum Op het Hoogveld Paulusstraat 1, 5845DZ Sint Anthonis
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het splitsen en verduurzamen naar 2 appartementen Peter Zuidstraat 4, 5845AL Sint Anthonis

Afhandelingen

 • Omgevingsvergunning verleend voor het verbouwen en het uitbreiden van een bestaand bijgebouw Peelkant 61, 5845EG Sint Anthonis
 • Kennisgeving intrekking aanvraag omgevingsvergunning Oude Breestraat ongenummerd kadastraal sectie B perceelnummer 3104 Sint Anthonis

 

Sint Hubert

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Ontwerpbesluit omgevingsvergunning weigeren voor het bouwen van een varkensstal Kievitsdwarsweg 6, 5454GP Sint Hubert
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het omzetten van de melkveehouderij naar een akkerbouw bedrijf Kwekerijweg 20, 5454PK Sint Hubert

| Overige

 • Evenementenvergunning verleend voor Carnavalsoptocht Sint Hubert op 10-02-2024 Wethouder Lemmenstraat 11, 5454GH Sint Hubert

 

Stevensbeek

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het vervangen van bestaand hoofddak bij 8 woningen Korhoenderstraat 1, 5844AT Stevensbeek

Afhandelingen

 • Omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van 2 paardenstallen en een overdekte stapmolen Lactariaweg 40, 5844AJ Stevensbeek

 

Velp

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Evenementenvergunning verleend voor Carnavalsoptocht Velp op 10-02-2024 Bronkhorstweg 12, 5363TX Velp

 

Vianen

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Omgevingsvergunning verleend voor het verbouwen van de woning Franssenstraat 87, 5434SG Vianen NB

 

Vierlingsbeek

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Kennisgeving verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning en het aanleggen van een uitrit Soetendaal 29 in Vierlingsbeek, kadastraal bekend gemeente Vierlingsbeek, sectie L, nummer 523
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het ophangen van reclamebord aan huis Spoorstraat 2, 5821BD Vierlingsbeek

Afhandelingen

 • Omgevingsvergunning verleend voor het herbouwen van de garage Grotestraat 19, 5821AA Vierlingsbeek

| Overige

 • Melding Activiteitenbesluit milieubeheer – Molenweg 15 Vierlingsbeek

 

 

Wanroij

| Omgevingsvergunningen

Afhandelingen

 • Omgevingsvergunning verleend voor het verbouwen van de woning Molenstraat 12, 5446AR Wanroij

Westerbeek

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een nieuwe stal 't Zand 2, 5843BB Westerbeek

 

Wilbertoord

| Omgevingsvergunningen

Aanvragen

 • Kennisgeving verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een verplaatsbare mantelzorgwoning van Ophovenlaan 64, 5455GD Wilbertoord
 • Kennisgeving verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een afdak Wethouder Lindersstraat 130, 5455GN Wilbertoord