Mogelijkheid om te reageren op de plannen Ruimte voor defensie

Gepubliceerd op 6 februari 2024 om 19:17

Het Ministerie van Defensie zoekt ruimte in Nederland, bijvoorbeeld om te oefenen en vliegen. Vliegbasis De Peel en vliegbasis Volkel zijn ook in beeld als locatie. Om de plannen uit te voeren, doorloopt Defensie een lange procedure.

De eerste stap is de publicatie van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)In de NRD staat welke activiteiten Defensie onderzoekt (reikwijdte) en hoe dit onderzoek plaatsvindt (detailniveau).

De NRD beschrijft de aanpak van het onderzoek:

  • Wat gaat Defensie onderzoeken in het Milieueffectrapport?
  • Hoe gaat Defensie dat onderzoeken?
  • Welke alternatieven onderzoekt Defensie?
  • Welke criteria hanteert Defensie bij de beoordelingvan alternatieven?

 

Reageren op de plannen

De plannen van Defensie hebben onder andere te maken met vliegbasis Volkel en de mogelijke heropening van vliegbasis De Peel.

Zoals:

  • Heropenen van de vliegbasis voor jachtvliegtuigen;
  • Aanleg van een zandlandingsbaan voor het opstijgen en landen van transportvliegtuigen;
  • Uitbreiden van laagvlieggebieden voor helikopters.

De plannen hebben dus ook invloed op onze woon- en leefomgeving . Je kunt reageren op de plannen door een zienswijze in te dienen. Dat kan iedereen doen in de periode van 18 december2023 tot en met 12 februari 2024.

 

Hoe kun je een zienswijze indienen?

Dit kan door een brief te sturen naar:

Ministerie van Defensie

Directie Materieel, Vastgoed, Leefomgeving en Duurzaamheid

o.v.v. Nationaal Programma Ruimte voor Defensie

Postbus 20701

2500 ES Den Haag

Of digitaal via: www.defensie.nl > Defensie zoekt ruimte

 

Wat gaat Defensie met deze zienswijzen doen?

Defensie verzamelt alle zienswijzen, leest en beoordeelt deze en publiceert daarna een Nota van antwoord. Deze informatie gebruikt Defensie bij de volgende stap; het opstellen van het Milieueffectrapport. In het Milieueffectrapport geeft Defensie aan hoe met de adviezen en zienswijzen is omgegaan.

 

In het Milieueffectrapport staat wat de invloed van de plannen is op de leefomgeving, de natuur en het milieu. Defensie vergelijkt verschillende locaties met elkaar om te komen tot de meest geschikte locatie voor een activiteit. Het resultaat van alle onderzoeken samen vormt het Nationaal Programma Ruimte voor Defensie. Dit plan publiceert Defensie in de loop van 2024.

Bij het indienen kun je gebruik maken van bijgevoegde brief.die je kan download hier onderaan aan de website

30 01 2024 Defensie Zienswijze NRD De Peel Februari 2024
Word – 90,4 KB 44 downloads

 

Vind jij ook dat de Peel in de toekomst geen militair vliegveld moet worden met alle gevolgen van dien? Help ons mee en dien ook jouw bezwaar in! Hoe meer bezwaar we maken, hoe meer kans we maken dat het luchtruim boven ons rustig blijft. Hieronder vind je een voorbeeld van een bezwaar (dit wordt officieel een zienswijze genoemd) dat je naar Defensie kan sturen. Je kunt jouw bezwaar tot 12 februari 2024 indienen. 

Help je mee? Dien je bezwaar in tegen de Peel!
Bij het indienen kun je gebruik maken van bijgevoegde brief. klik hier voor meer info