Defensie geeft antwoorden op zienswijzen tegen de uitbreidingsplannen

Gepubliceerd op 11 juni 2024 om 20:10

Op 31 mei heeft het kabinet de Nota van Antwoord van Defensie vastgesteld. In deze nota geeft Defensie antwoorden op de zienswijzen die inwoners, bedrijven, overheden en belangenorganisaties hebben ingediend tegen de uitbreidingsplannen van Defensie.

Voor onze regio gaan de plannen vooral over de heropening van vliegbasis De Peel en vliegbasis Volkel. De inhoud van de Nota van Antwoord wordt meegenomen in het verdere onderzoek naar de effecten van de uitbreidingsplannen op de leefomgeving.

De nota van antwoord is te vinden: www.defensie.nl/ruimtevoordefensie Hier vind je ook meer informatie over het Nationaal Programma Ruimte voor Defensie.

 

Informatiebijeenkomsten per provincie

In juni organiseert Defensie informatiebijeenkomsten door heel Nederland. Tijdens die bijeenkomsten licht Defensie toe op welke onderdelen het onderzoek naar de effecten op de leefomgeving, ofwel het (planMER-)onderzoek, is aangevuld naar aanleiding van de Nota van Antwoord. Ook presenteert Defensie tijdens deze bijeenkomsten de tot dan toe behaalde resultaten uit het onderzoek. Er is ook nog ruimte om aanvullende inzichten mee te geven.

 

26 juni bijeenkomst in Noord-Brabant

Op woensdag 26 juni organiseert Defensie een bijeenkomst in de provincie Noord-Brabant. De locatie is nog onbekend, maar aanmelden is wel al mogelijk via de website van Defensie. Wilt u aanwezig zijn? Meld u dan aan via de website van Defensie www.defensie.nl/ruimtevoordefensie. Digitaal deelnemen is helaas niet mogelijk.

 

Planning

Het nieuwe kabinet stelt eind 2024/begin 2025 de voorkeurslocaties vast via de Nationale Beleidsvisie Ruimte voor Defensie. Dan wordt duidelijk waar Defensie extra ruimte krijgt voor haar activiteiten. Daarna wordt dit meegenomen in de Nota Ruimte.