Onderzoek naar de behoefte aan vuurwerkbeleid

Gepubliceerd op 11 juni 2024 om 19:34

Deze zomer gaan we een onderzoek doen naar de behoefte aan een gemeentelijk vuurwerkbeleid. We zijn erg benieuwd hoe inwoners hierover denken. Daarom organiseren we een burgerraadpleging.

Op dit moment hebben we als gemeente geen specifiek vuurwerkbeleid, behalve toezicht en handhaving en een communicatiecampagne rond de jaarwisseling. In andere gemeenten zijn er al maatregelen genomen, zoals vuurwerkvrije zones, vuurwerkverboden en centrale vuurwerkshows. Omdat we hier vaak vragen over krijgen, willen we nu graag weten wat inwoners vinden van vuurwerk en mogelijke alternatieven.

 

Burgerraadpleging

Om een goed beeld te krijgen van de wensen en behoeften van inwoners, organiseren we deze zomer een burgerraadpleging. Een onafhankelijk bureau gaat het onderzoek uitvoeren. De hoofdvraag van het onderzoek is: ‘Hoe staan inwoners tegenover de traditie om zelf vuurwerk af te steken en wat vinden zijn van beperkende maatregelen en alternatieve scenario’s voor het afsteken van vuurwerk door particulieren?’

Inwoners worden via een steekproef benaderd om de enquête in te vullen. Ook wijk- en dorpsraden krijgen een uitnodiging. Inwoners die geen brief hebben ontvangen, maar toch willen deelnemen, kunnen via een open link online de vragenlijst invullen. Zodra het onderzoek beschikbaar is, gaan wij hierover communiceren.

 

Interactieve thema-avond gemeenteraad

In november organiseren we een thema-avond voor de gemeenteraad. Tijdens deze avond presenteren we de resultaten van het onderzoek. De gemeenteraad kan dan reageren op de uitkomsten. Deze bijeenkomst is openbaar.

 

Vervolgtraject

Op basis van de onderzoeksresultaten en de input van de gemeenteraad werken wij verschillende scenario’s voor een mogelijk nieuw vuurwerkbeleid verder uit. Ons doel is om rond de aankomende jaarwisseling duidelijkheid te geven over de toekomst van vuurwerk in onze gemeente.

Onderzoek naar de behoefte aan vuurwerkbeleid

Bekijk resultaten

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.