Home » regionieuws » Onttrekkingsverbod uit oppervlaktewater

Onttrekkingsverbod uit oppervlaktewater

Gepubliceerd op 29 juni 2018 om 11:08

Waterschap Aa en Maas kondigt met ingang van vrijdag 29 juni 2018 een onttrekkingsverbod uit oppervlaktewater af voor het beregenen van landbouwgewassen. Het verbod geldt voor de districten Beneden Aa, Boven Aa en Raam. Het is een algeheel onttrekkingsverbod met uitzondering van drinkwater voor het vee, het blussen van branden en het onttrekken via een regelbaar drainagesysteem met aanvoer.

Het verbod geldt tot een nader te bepalen tijdstip en is van toepassing op de gebieden op bijgevoegde illustratie. 
1. Beneden Aa (geheel) 
2. Boven Aa, met uitzondering van de Helenavaart en Kanaal van Deurne 
3. Raam, met uitzondering van de Sambeekse  Uitwatering vanaf de Maas tot aan de eerste stuw 114CKW, de Raam van gemaal van Sasse tot aan stuw 108IJZ en de Hertogswetering.

Waarom? 

De hoge temperaturen en de weersverwachting hebben ertoe geleid dat het waterschap deze maatregel moet nemen. Door lage waterstanden en afvoeren kan er schade optreden aan oevers en kaden en is er kans op sterfte van dieren en planten in sloten en beken. Zodra de omstandigheden dit toelaten, worden de verboden ingetrokken. Dit maakt het waterschap bekend via www.aaenmaas.nl en www.officielebekendmakingen.nl.

Droog maar soms ook heel nat 

De afgelopen maanden waren voornamelijk droog. Al viel er op plekken zoveel regen dat er sprake was van wateroverlast. Het weer wordt extremer. Maar over het algemeen is het nu droog. Door de warmte en het gebrek aan neerslag zakken het  grond- en oppervlaktewater snel. De klimaatverandering stelt ons voor belangrijke uitdagingen in het waterbeheer, maar ook op het gebied van gezondheid, leefbaarheid, economie en natuur. Om ons aan te passen aan deze nieuwe omstandigheden, is samenwerking essentieel. Waterschap Aa en Maas wil met zijn partners en inwoners samenwerken om die nieuwe uitdagingen het hoofd te bieden.meer informatie vindt u op https://www.aaenmaas.nl/nieuws/2018/juni/onttrekkingsverbod-uit-oppervlaktewater.html

kaartje-bij-persbericht-onttrekkingsverbod-oppervlaktewater


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.