overloon nieuws

Home » regionieuws » Hogere strafmaat rond jaarwisseling

Hogere strafmaat rond jaarwisseling

Gepubliceerd op 29 december 2018 om 11:45

Veel mensen zullen weer de jaarwisseling vieren. Feestverstoorders worden ook dit jaar aangepakt, aldus Guus Schram, coördinerend hoofdofficier van justitie tijdens de jaarwisseling.

Hogere strafmaat bij evenement

Het Openbaar Ministerie: Het OM doet onderzoek naar strafbare feiten en beslist of een verdachte voor de rechter moet komen. Bij het OM werken officieren van justitie, advocaten generaal, procureurs-generaal en ondersteunende medewerkers (OM) beschouwt Oud & Nieuw als een evenement. Dit houdt in dat bij de beoordeling van jaarwisseling gerelateerde strafzaken een verzwaringsfactor van 75 procent geldt. Of dit uiteindelijk zal leiden tot een 75 procent hogere straf(eis: Straf die de verdachte volgens de officier van justitie zou moeten krijgen) is afhankelijk van de overige omstandigheden van het delict: Strafbaar feit en de verdachte: Iemand over wie aanwijzingen bestaan dat hij mogelijk een strafbaar feit heeft gepleegd. De wet spreekt over een 'redelijk vermoeden van schuld'. De officier van justitie: De officier van justitie werkt bij het Openbaar Ministerie en beslist of een verdachte voor de rechter moet komen houdt bij de beoordeling van een strafzaak hier altijd rekening mee, waarbij ook het onder invloed zijn van alcohol tijdens het gepleegde delict strafverzwarend werkt.

Indien er sprake is van agressie of geweld tegen personen die zich inzetten voor de veiligheid van de samenleving zoals bijvoorbeeld politie, ambulancepersoneel en brandweer geldt daarnaast standaard bij de beoordeling van de strafzaak een verzwaringsfactor van 200 procent. Zij zorgen immers voor de veiligheid van een ieder en moeten ongehinderd hun werk kunnen doen.

Het OM zal ook forse straffen eisen tegen iedereen die illegaal (zwaar) vuurwerk zoals bijvoorbeeld mortieren en cobra’s importeert, verhandelt, maakt of afsteekt. Illegaal vuurwerk is, in handen van particulieren, levensgevaarlijk en heeft vaker geleid tot ernstige brandschade en vele ongelukken met slachtoffers die ledematen zijn verloren en oog- of gehoorschade hebben opgelopen, waaronder jonge kinderen. De straffen voor het hebben, maken of afsteken van vuurwerkbommen zijn opgenomen in de Richtlijn voor strafvordering vuurwerkdelicten (2016R011). Overtreders komen er niet vanaf met een lichte straf, maar kunnen zelfs een gevangenisstraf krijgen. Op de handel maar ook op het bezit ervan staat een maximale gevangenisstraf van 6 jaar.

Passende afdoening

Zaken kunnen onder meer door het OM worden afgedaan met een boete of een taakstraf, maar het OM kan ook besluiten zaken voor de rechter te brengen. Dat is altijd afhankelijk van de feiten en omstandigheden van de zaak. Personen die verdacht worden van geweld tegen personen die zich inzetten voor de veiligheid van de samenleving worden in beginsel voor de rechter gebracht. Zo kan bijvoorbeeld het gooien van (illegaal) vuurwerk naar hulpverleners en geweld tegen politie een gevangenisstraf opleveren.

De OM-parketten maken zelf bekend of er (super)snelrechtzittingen binnen hun arrondissement plaats zullen hebben. .bron:https://www.om.nl/

Handen af van onze hulpverleners

De hulpverleners roepen dan ook mensen op om hulpverleners met rust te laten, zodat zij hun werk veilig kunnen doen.

Handenafvanonzehulpverleners-3.jpg

lk jaar zijn de hulpdiensten druk tijdens kerst en oud & nieuw. Vooral de brandweer rukt soms tientallen keren uit om buitenbranden te blussen die veroorzaakt zijn door vuurwerk. De politie zal dan ook hard optreden als hulpverleners lastig worden gevallen

Het OM eist in strafzaken die oud en nieuw gerelateerd zijn hogere straffen dan anders. Als het gaat om geweld tegen mensen met een publieke taak, dan ligt de strafeis 200 procent hogere straf. Het is een Strafbare feiten zoals belediging of mishandeling van bijvoorbeeld ambulancepersoneel of medewerkers van de brandweer of politie worden extra zwaar aangepakt.Het OM wil daarmee het signaal afgeven dat geweld tijdens de jaarwisseling niet wordt getolereerd.

Wat zijn de belangrijkste vuurwerkregels?

U mag vuurwerk alleen afsteken tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari 02.00 uur. U kunt een boete krijgen als u vuurwerk afsteekt buiten deze tijden. En uw vuurwerk wordt in beslag genomen.

- Op de verpakking van legaal vuurwerk staat welke leeftijd u moet hebben om het te mogen afsteken. De minimumleeftijd (12, 16 of 18 jaar) hangt af van het soort vuurwerk.


- Illegaal vuurwerk is verboden om te kopen, af te steken en in bezit te hebben. Illegaal vuurwerk voldoet niet aan de wettelijke eisen en kan daarom bij gebruik zeer gevaarlijk zijn. Het is niet te koop in legale vuurwerkwinkels.


- U kunt op 3 werkdagen vuurwerk kopen. De koopdagen Data: 
28 december29 december  en 31 december 2018  30 december wordt er landelijk GEEN vuurwerk verkocht... U moet minimaal 12, 16 of 18 jaar zijn om vuurwerk te kunnen kopen. Op de verpakking staat hoe oud u moet zijn. U mag niet meer dan 25 kilo vuurwerk kopen en in huis bewaren.

Melden illegaal vuurwerk
Als u denkt dat ergens illegaal vuurwerk wordt opgeslagen of verkocht, kunt u dit melden bij de politie. Dit kan via telefoonnummer 0900-8844. U kunt dit ook anoniem melden bij Meld Misdaad Anoniem via telefoonnummer 0800-7000. Wilt u een vernieling op heterdaad (acuut) melden? Bel dan 112. bton:https://www.politie.nl/


«   »