Home » regionieuws » Resultaten enquête verkeersveiligheid burgerpanel en scholieren

Resultaten enquête verkeersveiligheid burgerpanel en scholieren

Gepubliceerd op 21 februari 2019 om 16:28

In december en januari deed de gemeente Boxmeer een beroep op haar inwoners om mee te denken over verkeersveiligheid. Ook de middelbare scholen in de gemeente zijn gevraagd om mee te werken, zodat de gemeente weet welke knelpunten scholieren ervaren op hun route naar school. Dit omdat scholieren veel gebruik maken van de wegen en het een kwetsbare groep in het verkeer is, die we via een reguliere enquête nauwelijks bereiken.

Aan de algemene enquête die per e-mail onder de leden van het burgerpanel en via social media is verspreid, deden 320 mensen mee. Aan de scholierenenquête die Elzendaal College, Metameer en Pro College onder hun leerlingen verspreidden, werkten maar liefst 728 jongeren mee.

 

3 op de 4 deelnemers van de algemene enquête ervaren de gemeente Boxmeer als voldoende verkeersveilig. Vooral de situatie voor de auto wordt goed beoordeeld. De verkeersveiligheid voor kinderen, gehandicapten, bromfietsers en fietsers kan volgens een groot aantal deelnemers nog wel beter.

Bij de scholieren ligt het gevoel van veiligheid met 81% op de schoolroute iets hoger dan bij het burgerpanel. Van de geënquêteerden komt 4 op de 5 leerlingen met de fiets naar school. Totaal hebben 382 van de 728 deelnemers aangegeven een locatie op de schoolroute als onveilig te ervaren.

 

De vaakst genoemde knelpunten door de deelnemers van het burgerpanel, zijn alle drie in Boxmeer:

Burgemeester Verkuijlstraat/Koorstraat omgeving Hoogkoor (46), Rochusrotonde (46) en

kruising Spoorstraat/St. Anthonisweg/Schilderspad (34).

Ook de top 3 van de door de scholieren minst veilige locaties op hun schoolroutes zijn allemaal in Boxmeer. Kruising Spoorstraat/St. Anthonisweg/Schilderspad (140), Kruising Bilderbeekstraat/Stationsweg (35), Rochusrotonde (28).

 

Wethouder Jeu Verstraaten: “De meest gemelde punten worden onder de loep genomen, met sommige zijn we al bezig. Telkens als er op een locatie alles in beeld is, leggen we via een publicatie uit wat er wel en eventueel ook niet op die locatie verbeterd kan worden. Hartelijk dank aan iedereen die meegewerkt heeft, waarbij we ook zeker de inzet van de scholen en hun leerlingen zeer waarderen”.

Het volledige rapport met alle resultaten van beide enquêtes is hieronder te lezen


«   »